Kako se spasiti od sejtanskih spletki

Pitanja vezana za oblast lijecenje i neobjanjenog putem savremene nauke

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

Kako se spasiti od sejtanskih spletki

Post od Nihad » Ned Apr 15, 2007 2:43 am

Kako se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Neka je neizmjerna hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, koji upucuje na pravi put, ujedinu ispravnu vjeru. Nekaje salavat i selam na prvaka ljudskog roda, Muhammeda, s.a.v.s., koji je poslan kao milost svjetovima.

Šejtan prokleti uistinu je zakleti neprijatelj covjeka koji mu pravi spletke od momenta njegova rodenja pa sve do smrti. On mu neprestano uljepšava zlo i stranputicu kako bi ga privukao i na taj nacin udaljio od pravog puta. Šejtan želi iništiti covjeka koristeci raznorazne nacine, kako kaže Uzvišeni: Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte' On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri." (Fatir, 6.)
On nekada unosi zle misli, uljepšava grijehe ponekad, a nekada odvraca od dobrih djela i pokornosti Allahu, dž.š.

Ko je šejtan?

U arapskom jeziku rijec šejtan koristi se za zloceste i opake bilo da su od džinnova, Ijudi ili životinja. Šejtan je buntovnik iz reda džinnova, Ijudi i životinja. Kaže Uzvišeni: "Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odredivali, šejtane u vidu Ijudi i džina koji su jedni drugima kicene besjede govorili da bi ih obmanuli". (El-En'am, 112.)

Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah, dž.š., nas opominje da se cuvamo od šejtana ili Iblisa, a Iblis je iz reda džinnova koga je Allah, dž.š., stvorio od vatre. On se uzoholio i postao je neposlušan Allahu, dž.š., a postao je zakleti neprijatelj covjeku kako bi ga prevario i poveo za sobom na stranputicu a udaljio od Allahove milosti.

Pocetak neprijateljstva

Kada je Allah, dž.š., stvorio Adema, a.s., naredio je melekima da mu ucine sedždu. Svi su ucinili sedždu osim Iblisa koji je odbio da ucini sedždu Ademu govoreci: "Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace." (El-E'araf, 12.) Time je pocimo grijeh radi kojega je proklet i udaljen od Allahove milosti. Uzvišeni kaže: "A kad smo rekli melekima: 'Poklonite se Ademu'' - svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijed Gospodara svoga." (El-Kehf, 50.)

"Onda izlazi iz dženneta, rece On -, neka si proklet i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!" (El-Hidžr, 34.-35.) Time se njegova zavist i mržnja prema Ademu i njegovu potomstvu povecala pa je on zatražio od Allaha, dž.š., da mu podari priliku do Sudnjeg dana, ne da se pokaje vec da se osveti Ademu i njegovu potomstvu tako što ce ih neprestano obmanjivati i spletke im praviti. Uzvišeni veli: "O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: 'Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, vec se klanjajte Meni; to je put pravi'." (Ya-sin, 60.-61.)

U svome obracanju Gospodaru Uzvišenom šejtan je otvoreno otkrio svoje prljave namjere: "Gospodaru moj, - rece -, zato što si me u zabludu doveo, ja cu njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudicu se da ih zavedem, osim medu njima Tvojih robova iskrenih." (El-Hidžr, 39.-40.)

Brate i sestro u islamu!

Eto to je šejtan i njegovo neprijateljstvo koje ce trajati sve do Sudnjeg dana. Od toga trenutka on stalno planira i radi na uništenju Ijudskog roda, na izgonu muslimana iz njihove vjere a udaljavanju nemuslimana od islama. On radi na širenju ružnih i nevaljalih djela na svakom mjestu.

Brate i sestro u islamu!

S kime si ti? Da li si sa Milostivim Allahom ili sa Iblisom i njegovim pomagacima iz reda Ijudi i džina? Da li provodiš svoje vrijeme u džamijama i lijepim mjestima ili po kaficima i mjestima na kojima je prisutno zlo? Šta je sada pred tobom, Kur'an Casni ili caša prokletog alkohola? Pripazi se dobro! Teško tebi ako smrtni cas docekaš i susret sa Allahom, dž.š., a da nisi bio od onih koji klanjaju, koji Allahu na sedždu padaju i koji se kaju.

Uzvišeni veli: "A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama podoše; oni ce sigurno zlo proci; ali oni Svoji su sc pokajali, i vjerovali, i dobro ciniti. Njima se nikakva nepravda nece uciniti, oni ce u džennet uci." (Merjem, 59.-60.)

Ako ne klanjaš, zapitaj sebe zašto?

Da li onda slijediš šejtana? Allah Uzvišeni naredio je obavljanje namaza (molitve):

"Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj - da bih ti uvijek na umu bio!" (Ta-ha, 14.) Zar nisi Allahov rob kojeg je On stvorio? On ti daje opskrbu, zdravlje, sposobnosti kojima te uzdigao u odnosu na druga stvorenja. "Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili." (El-Isra, 70.)

Zar namaz nije prvo zašto cemo biti pitani na Sudnjem danu? Ako on bude ispravan i primljen bice ispravna i ostala djela a ako bude neispravan propašce i ostala djela, kako kaže Poslanik, s.a.v.s. Smrt nije daleko, ona je blizu. Šta ceš kazati svome Gospodam kada te bude pitao za namaz? Pokaj se iskreno, vrati se svome Gospodaru, Allahu, dž.š., i moli Ga za oprost! Allah Uzvišeni veli: "Reci: 'O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ce, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv." (Ez-Zumer, 53.)

Ako cinis blud, zar ne znaš da je Allah, dž.š., to zabranio? Zašto se predaješ šejtanu? Zar nisi cuo za rijeci Uzvišenog: "I što dalje od bluda, jer to je razvrat, 'kako je to ružan put!" (El-Isra, 32.)

Poslanik, s.a.v.s, veli: "Kada covjek cini blud iz njega izade iman i lebdi iznad njega, kada prestane vrati se u njega." (Ebu Davud)

Poruka upucena starateljima: - Rekao je Poslanik,s.a.v.s.: "Allah Uzviseni ce pitati svakog pastira za ono što je preuzeo na cuvanje, da li je to cuvao ili nije? Pitace cavjeka o clanovima njegove porodice?" (Nesai)

Pokaj se Allahu, dž.š., i moli Ga za oprost pa ceš biti medu onima koje je obradovao Poslanik, s.a.v.s.: "Šejtan je rekao: 'Tako mi velicine Tvoje, Gospodaru, ja cu stalno Zavoditi Tvoje robove sve dok su živi,' Gospodar mu je odgovorio: 'Tako mi Moje moci i velicine, Ja cu im stalno oprastati kada god zatraže oprost od Mene!' (Ahmed i Hakim)

Šejtan nema vlasti nad iskrenim Allahovim robovima. Kada god se cvrsto drže Allahove Knjige i Sunneta Poslanika, s.a.v.s., šejtan nema mogucnosti da ih zavede i obmani. Uzvišeni veli: "Ti neceš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih." (El-Hidžr, 42.)

Uzvišeni Allah, dž.š., upozorava: "A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista ce propasti." (En-Nisa, 119.)

Sumnja u temeljne istine vjere

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: "Šejtan ce doci nekom od vas i reci: 'Ko je stvorio ovo? Ko je stvorio ovo? 'Na kraju ce pitati: 'Koje stvorio tvog Gospodara?' Ako se to kome od vas desi neka zatraži utociste kod Allaha i to ce prestati." (Buhari i Muslim, muttefekun alejh)

Lijek je iskreno vracanje Uzvišenom Allahu i traženje utocišta kod Njega od prokletog šejtana.

Nagovaranje na loša djela i razvrat

Šejtan navraca covjeka na cinjenje zla. Uzvišeni veli : "On vas navraca na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate." (El-Bekare, 169.) On poziva u širk, pripisivanje Allahu druga, u kufr, nevjerstvo, da se namaz ne klanja, da se roditeljima dobrocinstvo ne cini, da se kamata koristi, da se ubija nevine, da se krade, da se blud cini, da se laže, zavidi, da se nasilje cini.

On poziva i na razvrat, na razgolicavanje. Uzvišeni veli: "I šejtan im poce bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila." (El-E'araf, 20.) Zašto otkrivaš svoje tijelo, sestro, pokazujuci svoja stidna mjesta pomažuci na taj nacin šejtanu. On se tome radujejer zna da ti na taj nacin skreceš pažnju mnogih Ijudi i bivaš uzrokom njihova grijeha. Tvoje tijelo je time izloženo na šejtanskoj pijaci da bi zavodilo srca Ijudi. Kosa ti je otkrivena, tijesna odjeca pokazuje obrise tvoga tijela, kratka odjeca otkriva tvoje noge, namirisana si, sve to srdi tvoga Gospodara a raduje šejtana.

Svaki dan koji tako provedeš za tebe predstavlja udaljavanje od Allaha, dž.š., a približavanje šejtanu. Svaki dan je na tebe Allahovo prokletstvo a sve si bliže kaburu, melek sinrti se priprema da ti uzme dušu: "Kad nekom od njih smrt dode, on uzvikne: 'Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome fto sam ostavio" -Nikada! To su rijeci koje ce on uzalud govoriti, - pred njima ce prepreka biti sve do dana kada ce oživljeni biti" (El-Mu'minun, 99.-100.)

Pripazi, sestro, i ne otkrivaj svoje tijelo, pogotovo Ijeti. Pripazi se jer smrt je blizu. Poslanik, s.a.v.s., veli: "Žena je 'avret, stidni dio koji treba pokrivati, kada izade vani šejtan ucini da se na nju obraca pažnja." (Tirmizi) Šejtan je uljepša Ijudima kako bi ih njome zaveo. Razgolicena žena je najbolji šejtanov vojnik.

Brate u islamu, dovoljne su ti rijeci Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji kaže: "Ovaj svijet je sladak, a Uzvišeni Allah vas je postavio namjesnicima na Zemlji da vidi kako cete postupati. Cuvajte se dunjaluka i žena. Prvi grijeh sinova Israilovih je bio zbog žena." (Muslim)

Šejtanske spletke i intrige
Šejtan ima odreden cilj kome teži, a to je da uvede što više Ijudi u džehennem. Uzvišeni veli: "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stenovnici u vatri" (Fatir, 6.)

Najopasnije stvari kojima poziva šejtan su sljedece:

1 - On poziva u širk (pripisivanje Allahu druga) i kufr (nevjerovanje)

2 - Potice sumnju u temeljne istine vjere

3 - Odvraca od pokomosti Uzvišenom Allahu

4 - Nagovara da se namaz ostavi ili da se prema njemu odnosi neodgovomo

5 - Da se Allah što manje spominje

6 - Potice na cinjenje ružnih i razvratnih djela

Uzvišeni veli: "Šejtan želi da pomocu vina i kocke unese medu vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjecanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hocete li se okaniti?" (El-Maide, 91.)

7 - Uznemirava covjeka

8 - Potice žene na razvrat

9 - Rastavlja bracne parove

10 - Potice na pijanstvo, blud i ostale vrste velikih grijeha

Kako ceš se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Covjek može pobijediti šejtana ukoliko cvrsto vjeruje u Allaha, dž.š., radi dobra djela kojima izražava svoju pokomost Uzvišenom Allhuu koji nema sudruga, puno spominje Allaha, uci Kur'an i slijedi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Treba obratiti pažnju na sljedece:

1 -Istinski iman, vjera u Allaha, dž.š., izbavlja covjeka od svakog strahovanja. Uzvišeni veli: "Mi saljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela cine nicega ne boje i ni za cim nek ne tuguju." (El-En-am, 48.) Osobama koje imaju cvrst iman i koje su bogobojazne šejtan ne može nauditi svojim spletkama.

2 - Dobra djela treba raditi iskreno radi Allaha. Šejtan ponekad pride covjeku i pokvari mu nijjet, namjeru, tako da osoba uljepša svoja djela, ne radi Allaha vec radi Ijudi. Poslušaj ovu interesantnu pricu: - Imam Ibn Dževzi spominje od Hasana da je rekao: - Postojalo je neko drvo koje su Ijudi obožavali mimo Allaha. Jedan covjek je želio Allaha radi da to drvo posijece. Kada je pošao sa tom namjerom usput ga je susreo Iblis u ljudskom obliku. Upitao ga je: - Šta želiš? - Želim da posijecem ovo drvo koje Ijudi obožavaju mimo Allaha, odgovori mu. - Ako ga ti ne obožavaš šta ti smeta što ga drugi obožavaju? - upita ga Iblis. - Ja cu ga svakako posjeci, rece covjek. - Hoceš li da te posavjetujem šta je bolje za tebe, upita ga šejtan. Ako ga ne posijeceš svaki dan kada se probudiš pored jastuka naci ceš dva dinara. - Odakle mi to, upita ga covjek. -Nije tvoja briga, rece mu šejtan. Covjek se vratio kuci i sutradan nade dva dinara pored svog jastuka i ne ode da posijece drvo. Sljedeceg dana probudi se i ništa ne nade. Pode srdit da ga posijece. Šejtan izade pred njega i upita ga: - Šta to hoceš? - Hocu da posijecem ovo drvo koje se obožava mimo Uzvišenog Allaha. - Lažeš, ti to nisi u stanju, rece mu šejtan. Covjek pode da ga posijece ali ga drvo zbaci na zemlju i zamalo ga ubi. - Da li znaš ko sam ja? Ja sam šejtan. Prvi puta si došao iskreno radi Allaha i nisam imao mogucnosti da te savladam. Prevario sam te sa dva dinara pa si se prošao. Kada si došao radi dva dinara uspio sam te savladati.

3 - Uzor u životu treba nam biti Poslanik, s.a.v.s., tako što cemo ga slijediti.

4 - Lijepo treba obavljati sve propise, posebno namaz. "Ono što žele - vjernici ce postici, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju " (El-Mu'minun, 1.-2.)

5 - Sedždu treba što više ciniti. Ebu Hurejre, r.a., prenosi 'daje Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada uceci Kur'an covjek naide na sedždu pa je ucini, šejtan zaplace govoreci: - Teško meni, covjeku je naredena sedžda pa je ucinio i za to ce biti nagraden džennetom, meni je naredena sedžda pa sam je odbio uciniti i zato cu biti kažnjen džehennemom." (Muslim)

6 - Prema Allahu treba osjecati strahopoštovanje . "Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela cine." (En-Nahl, 128.)

7 - Treba cesto tražiti utocište kod Allaha, dž.š., od prokletog šejtana. Uzvišeni veli: "Reci: - Uticem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noci kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!" (El-Felek)

"Reci: - Tražim zaštitu Gospodara Ijudi, Vladara Ijudi, Boga Ijudi, od zla šejtana - napasnika, koji zle misli unosi u srca Ijudi - od džina i od ljudi!" (En-Nas)
8 - Što cešce uciti Ajetu'l-Kursijj, suru Ihlas, Felek i Nas.

9 - Iskreno se Allahu, dž.š., kajati i tražiti oprosta za svoje grijehe.

10 - Kucu treba cistiti, redovno je održavati odstranjujuci iz nje ono što je prljavo.

11 - Jasno treba pokazati svojim postupcima da smo suprotni od šejtana . "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!" (Fatir, 6.)

Poslanik, s.a.v.s., ukazuje na odredene postupke kojim se to može postici: - Jesti desnom rukom, odbijati zijevanje, ne psovati, smireno i lijepo raditi poslove.

12 - Uciti dovu, a dova spada u ibadet, Allahu, dž.š., ugodna djela.

Zakljucak:

S Allahovom pomoci, držeci se cvrsto Njegova užeta, Kur'ana i Sunneta, izvršavajuci naredbe a kloneci se zabrana, covjek može uspjeti da se spasi od šejtanskih spletki, obmana i intriga. Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Šejtan kola Ijudskim tijelom poput krvi." (Muttefekun alejh)

Covjek se ne može osloboditi necega što je pomiješano sa njegovom krvlju i mesom osim sa Allahovom pomoci kroz iskrenu pokornost Njemu. Ibn Abbas, r.a., veli: "Šejtan sjedi na Ijudskom srcu, pa ako to covjek zanemari i zaboravi on mu ubacuje zle misli, a ako Allaha spominje on ustukne."

Molimo Uzvišenog Allaha da nas sacuva od prokletog šejtanaPreuzeto sa stranice:

http://www.n-um.com/?q=node/75
Poslednja izmena od Nihad u Ned Apr 15, 2007 2:54 am, izmenjeno 1 put ukupno.

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

Ulazak dzinna u covjeka

Post od Nihad » Ned Apr 15, 2007 2:52 am

Ulazak dzinna u ljudsko tijelo je potvrdjen Kur'anom, sunnetom, konsenzusom ehlu sunneta wel-dzema'ata i osjetilnim putem. Jedini koji se ne slazu s ovom tvrdnjom su mu'tezile - sekta koja preferira razum nad Kur'ansko - hadiskim dokazima. Allah subhaneh nam daje dokaz:" Oni koji se bave kamatom dici ce se kao sto se dize onaj koga je dodirom sejtan izbezumio,zato sto su govorili:Kamata je isto sto i trgovina..." (Kur'an,el-Beqareh,275).

Imam Kurtubi r.a u svom Tefsiru (3/355) tumaci ovako ajet: " Ovaj ajet pobija one koji negiraju da padavica moze biti uzrokovana dzinnima i koji tvrde da je to prirodan i fizicki proces,te da sejtan ne prolazi covjekom i da on ne moze uzrokovati mess (napad i uticaj na covjeka)".

Imam Ibn Kesir r.a. (1/32) nakon navodjenja spomenutog ajeta kaze: " Tj. na Sudnjem danu ustajace iz svojih kaburova kao sto ustaje onaj ko ima padavicu i koga je sejtan zaposjeo,a to je ruzan i odvratan nacin ustajanja". Ibn Abbas r.a. kaze da ce onaj ko bude uzimao kamatu na Sudnjem danu biti prozivljen kao ludjak koji se gusi.

U sahih hadisu kojeg biljezi imam Nesaij, u predaji od Ebu Jesira r.a ,spominje se da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem ucio dovu:" Boze moj,utjecem Ti se od pada,duboke starosti,potopa,pozara i utjecem Ti se od toga da me sejtan zaposjedne pri smrti ..."

El-Munavijj r.a. u Fejdu (2/148), tumaceci rijeci:" da me sejtan ne zaposjedne pri smrti "- kaze: " tj.izazove padavicu i unisti mi vjeru i razum pri smrti,svojim napadima koji uklanjaju tlo ispod nogu i oduzimaju razum.Zna se desiti da sejtan zagospodari covjekom u momentu dok napusta dunjaluk,te ga odvodi u zabludu ili ga sprijecava u cinjenju pokajanja .

Ibn Tejmijje r.a. u Medzmu'ul-fetava (24/276) kaze :" Ulazak dzinna u ljudsko tijelo potvrdjen je i moguc shodno misljenju ehlussunneta.U sahih hadisu prenosi se od Poslanika da je rekao:"sejtan kola po covjeku poput krvi ". Abdullah ibn Ahmed r.a. upitao je oca Ahmeda ibn Hambela r.a. : "Neki ljudi smatraju da dzinn ne ulazi u tijelo osobe koja ima padavicu? On je odgovorio: Lazu,sine moj.To upravo sejtan govori preko njegovog jezika ."

Ibn Tejmijje r.a. jos dodaje: " Desava se da covjek oboli i da govori jezikom kojeg ne poznaje. Zna biti udaran udarcima koji bi jako djelovali i na devu, a doticni ne osjeca udarce,niti zna sta govori. Desava se da ljudi, kao i prostirka na kojoj sjede,budu pomjerani,te da se predmeti pomjeraju s jednog na drugo mjesto itd. Onaj ko to vidi,uvjeren je da je ono sto govori ljudskim jezikom i pomjera predmete neko strano tjelo, a ne covjek ."

Medju muslimanskom ulemom nema onih koji negiraju ulazak dzinna u tijelo padavicara idrugih oboljelih. Ko to negira i tvrdi da to ser'iat ne priznaje, slagao je na ser'iat.Sto se tice rijeci Allaha subhaneh: " Oni nikome, bez Allahove dozvole,ne mogu naskoditi " - jasan su dokaz da dzinni ne mogu nikome naskoditi, bilo sihrom, padavicom, ili nekom drugom vrstom uznemiravanja ili zabludjivanja,osim s Allahovim dopustenjem. Hasan el-Basrijj r.a kaze: " Allah njima prepusti koga hoce, a ne dozvoli im vlast nad onim koje on postedi tog iskusenja" .

I znajte dobro da sejtan tj.dzinn nevjernik, ponekad zaposjedne vjernike zbog njihovih grijeha, udaljavanja od zikra ,tewhida i iskrenosti u ibadetu.Sto se tice Allahovih dobrih robova,sejtan nad njima nema vlasti,kao sto kaze Uzviseni: " Ti,doista,neces imati nikakve vlasti nad robovima Mojim!A Gospodar tvoj je dovoljan kao zastitnik" (El-Isra',65). Smatram da je spas od sveg navedenog u zikru,ucenju bismille pri otpocinjanju svih poslova,kao sto se u sahih predajama prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi we sellem ucio bismillu i zikr pri jelu, picu, jahanju zivotinje, ulasku u nuznik, prije odnosa sa suprugom...

Ibn Tejmijje kaze u Medzmu'ul-fetava (19/42) : " Kada dzinni napadnu covjeka treba ih obavjestiti o Allahovim i Poslanikovim propisima,narediti im dobro,a zabraniti lose,kao sto se navodi i lijek za ljude u Kur'anu:" Mi ne kaznjavamo dok ne posaljemo poslanika ".Ako se dzinn ne prepadne nasih nasih naredbi i objasnjenja,dozvoljeno ga je tjerati,grditi,prijetiti mu i proklinjati ga.Tako je uradio Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, sa sejtanom koji koji mu je htio bacit plamen u lice i tri puta izgovorio:"Utjecem se Allahu od tebe i proklinjem te Njegovom kletvom ".

Sto se tice covjeka koji lijeci Kur'anom (duhovni lijecnik) takav covjek treba da bude onaj koji istinski slijedi Kur'an i sunnet, pa ako se on ne pridrzava navedenog, takav ne moze ni na kakav nacin pomoci bolesnom.

Prof. Jasmin Djanan
http://www.n-um.com/?q=node/80

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

Deset savjeta kako se sacuvati od napada sejtana i djina

Post od Nihad » Ned Apr 15, 2007 2:59 am

ZIKR: Zikriti, to jeste spominjati Allaha sto cesce, naprimjer: SubhanAllah, AllahuEkber, La illahe illalah, Estagfirullah, Elhamdulillah, itd.

– ABDEST: Biti pod abdestom stalno, to jeste uzeti abdest i kad se izgubi odmah ga promijeniti i nastojati da se bude pod abdestom sto cesce. Abdest uzimati i prije spavanja.

– KLONITI SE GRIJEHA: To jeste kloniti se svega sto je Uzviseni Allah zabranio kao maprimjer: blud, alkohol, laz, kradja, ogovaranje i mnoga druga zabranjena djela.

– HRANA: Jesti prije svega samo halal i dozvoljenu hranu. Takodje jesti datule (hurme), piti maslinovo ulje, piti vodu na koju su nauceni kuranske sure i ajeti, jesti med.

– VJERA: To jeste klanjati sve namaze redovno i pridrzavati se vjere i njenih pravila, postiti ramazan, placati zekat, i davati sadaku. Cvrsto vjerovati u Allaha i oslanjati se na Njega i Njegovu pomoc, upucivati Allahu dove za ozdravljenje i zastitu od napada djina i sejtana. Biti pobozan musliman i nastojati pridrzavati se svih Islamskih propisa Allahovih naredbi i kloniti se Njegovih zabrana.

– KURAN: Pustati suru El-Bekare da uci u kuci ili stanu gdje osoba boravi i uopste slusati ucenje kurana je dobar ljek protiv napada djina i sejtana. Slusati rukiju.

– DOVA: Upucivati Allahu dove i traziti od njega ljeka i pomoc. Dove se mogu upucivati svojim rijecima ili uciti dove koje je ucio Allahov Poslanik s.a.v.s. Ove dove se mogu naci u zbirci dova.

– UMJERENOST: Izbjegavati pretjeran smijeh, pretjeran plac, pretjerano tugovanje, ljutnju, pretjeranu radost, pretjerivanje u hrani. Znaci izbjegavati pretjerivanje u bilo cemu jer su stanja pretjerivanja prilika za sejtane i djinne da napadnu covjeka.

– POKAJANJE: Vrlo je vazno da se covjek cesto kaje Allahu iskreno za sve svoje pocinjene grijehe da od Njega zatrazi oprost i pomoc i uputu.

- POKORNOST: Pokornost Alahu i njegovom poslaniku s.a.v.s.

Preuzeto sa stranice:
http://www.n-um.com/?q=node/41

Molim Allaha s.v.t da bracu sa ove stranice nagradi Dzenetom Firdevsom.Amiiin.

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

RUKJA SA BAISMILLOM I TRAZENJE ZASTITE OD ALLAHA

Post od Nihad » Sre Apr 25, 2007 10:18 pm

Osman b. ebi-l-'As es-Sekafi r.a.,se pozalio Allahovom Poslaniku,s.a.v.s.,na bol koji je osjecao u tijelu jos otkako je primio islam.

Allahov Poslanik,s.a.v.s.,mu je rekao :Stavi svoju ruku na mjesato gdje te boli i reci:Bismillahi,tri puta,i sedam puta prouci:Euzubillahi ve kudretihi min serri ma edzidu ve uhaziru.
Utjecem se Allahu Njim i Njegovom snagom od zla onoga sto me pogodilo i od onoga od cega strahujem.(Muslim)

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

HISNUL MUSLIM DOVE

Post od Nihad » Uto Maj 01, 2007 2:22 am


Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

Post od Nihad » Ned Maj 20, 2007 4:27 pm

Esselamu Alejkum.

Ako ste sigurni da u vasoj kuci borave dzini,istjerat ce te ih na slijedeci nacin:
1.Otidzite u kucu sa jos dvojivom ljudi i recite:Prema ugovoru koji ste dali Sulejmanu,trazim da se iselite iz ove kuce.
Zaklinjem vas Allahom da izadzete ne uznemiravajuci nikoga.

Ovako treba raditi 3 dana.

2.ako nakon nekoliko dana ponovo osjetite da su dzini jos uvijek u kuci,nalijte vodu u posudu,stavite u nju prst,priblizite je usnama i proucite:

Bismillah,Emsejna billahillezi lejse minhu sej'un mumteni'u,ve bi'izzetillahilleti la turamu ve la tudamu,ve bi sultanillahi-l-meni'i nahtedzibu ve bi esmaihi-l-husna kulliha a'izun mine-l-ebaliseti ve min serri sejatini-l-insi ve-l-dzinni ve min serri kulli mu'linin ev musirrin,ve min serri ma jahrudzu bi-l-lejli ve jekmunu fin-nehari,ve jekmunu bi -l-lejli ve jahrudzu bin nehari,ve seri ma haleka ve zere'e ve bere'e ve min serri iblise ve dzunudihi ve min serri kulli dabbetin ente ahizun bi nasijetiha inne rabbi'ala siratin mustekim.E'uzu bima istea'ze bihi Ibrahimu ve Musa ve Isa ve min serri ma haleka ve zere'e ve bere'e ve min serri iblise ve dzunudihi ve min serri ma jebgi.E'uzu billahis-semi'i-l-alimi mines-sejtanir-radzim,bismi-l-lahir-rahmanir-rahim.Nakon ove dove,proucite prvih deset ajeta sure Es-Saffat.
Kad zavrsite sa ucebjem,tom vodom poprscite coskove kuce i,uz Allahovu pomoc,oni ce izaci.
Eto,lijek vam je nadohvat ruke,na vama je samo iskreno proucite dovu i ajete i da se pouzdate i oslonite i zatrazite pomoc samo od Allaha Gospodara zemlje i nebesa,I dobro pazite ,da ne zanemarite ovu uputu i netrazite pomoc od sihrbaza ili gatara,jer je u tome nesreca i zlo.
Molim Allaha da ucini da budete kao oni koji se na njega oslanjaju i od njega pomoc traze i kao oni koji u Njegovoj moci traze utociste.Amiiin.

Preneseno iz knjige KO SU DZINI I SEJTANI

zara
Stari član
Postovi: 272
Pridružio se: Pon Apr 18, 2005 7:49 pm

Post od zara » Ned Maj 20, 2007 8:15 pm

Salam aleykum!

Ja to sa Suleymanom as. ne vidim kako treba,Subhanellah , kakav ugovor. :lol:

Ako je od istog autora , tu bi dovu bi isto trebalo prvo prevesti , da znamo sta pricamo.
Da ne bude , voda gore , voda dolje.
Ko je autor?

Sunna
Mlađi član
Postovi: 154
Pridružio se: Uto Jan 23, 2007 3:40 pm
Lokacija: Skandinavia

Post od Sunna » Ned Maj 20, 2007 9:29 pm

Es-Selamu alejkum wrwb,

Citat je iz knjige od Vehid Abdusselam Bali " Ko su dzini i sejtani " a prevedena od naseg pr. hfz. Senaida Zaimovica. Knjiga se moze naruciti na ovoj web stranici.

Sunna
Mlađi član
Postovi: 154
Pridružio se: Uto Jan 23, 2007 3:40 pm
Lokacija: Skandinavia

Post od Sunna » Pon Maj 21, 2007 10:26 pm

Zaborav je od sejtana

Dr.El-Eskar je rekao:" Tako nesto je sejtan ucinio s Ademom. Neprestano mu je dosaptavao dok nije zaboravio Allahovu naredbu: " A Adema smo jos prije obavezali, pa on zaboravi i ne nadjosmo kod njega odlucnosti." (Taha, 115.)

Musaov, a.s., saputnik rekao je Musau, a.s. :" Ja sam zaboravio onu ribu - sam sejtan je zaboravio da je zaboravim, da ti je ne spomenem." (El-Kehf, 63.)

Allah i Njegov Poslanik zabranili su da sjedimo u drustvu u kome se ismijavaju Allahovi ajeti, ali sejtan ponekad navede covjeka na zaborav, te on ipak prisustvuje takvim sjelima : " Kad vidis one koji se rijecima Njegovim rugaju, neka si daleko od njih sve dok na drugi razgovor ne predju. A ako te sejtan navede da zaboravis, onda nakon sto se sjetis, ne sjedi s ljudima nasilnicima." (El-En`am, 68.)

Allahov Poslanik Jusuf, a.s., trazio je od druga iz tamnice da ga, kad izadje iz zatvora, spomene vladaru. Sejtan je ucinio da taj covjek zaboravi spomenuti Jusufa a.s., pred vladarom te je Jusuf a.s., jos nekoliko godina ostao u zatvoru : " A onome od njih dvojice za kojeg je znao da ce spasen biti, rece:" Spomeni me gospodaru svome!, ali sejtan ucini te on zaboravi spomenuti ga gospodaru svome, i Jusuf ostade u tamnici nekoliko godina." (Jusuf, 42.)

Kad sejtan u potpunosti ovlada covjekom, ucini da covjek potpuno zaboravi Allaha: " Njima je ovladao sejtan i ucinio da zaborave spominjati Allaha, oni su sejtanova stranka, a zbilja, oni iz stranke sejtanove gubitnici su pravi." (El-Mudzadele, 19.)

Ovaj ajet se odnosi na licemjere, sto potvrdjuje ajet koji mu prethodi.
Lijek protiv zaborava je zikr, jer sejtana tjera spominjanje Allaha :" A kad zaboravis, spomeni Gospodara svoga " ( El-Kehf, 24.)

Iz knjige "Ko su dzini i sejtani" ( Vehid Abdusselam Bali )

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

Poglavlje o Rukji

Post od Nihad » Uto Jun 26, 2007 11:44 pm

O DZIBRILOVOJ RUKJI POSLANIKU,s.a.v.s.

1443.Aisa,r,a.supruga Posslanikova,a.s,kaze:Kada bi se Allahov Poslanik,s.a.v.s.razbolio,Dzibril a.s. bi mu ucio rukju govoreci:
Bismillahi jubrike,ve min kulli dain jesfike,ve min serri hasidin iza hased,ve serri kulli zi'ajn.

Sa Allahovim imenom koje lijeci i cisti,od svake bolesti te lijeci,od zla zavidnika kada zavidi i od zla svakog urokljivog oka.(Muslim)

1444.Abdu-l-Aziz b.Suhejb prenosi od Ebu Nadra a on od Ebu Se'ida,da je rekao da je Dzibril,a.s. dosao kod Poslanika,s.a.v.s. i rekao:Muhamede!Da li si se razbolio?Rekao je Da.
Dzibril je rekao:Bismillahi erkike,min kulli sejin ju"zike,min serri kulli nefsin ev 'ajni hasidin Allahu jesfike,bismillahi erkike.

U ime Allaha ti ucim rukju,od svakog zla koje te uznemiruje,od zla svake duse ili zavidne oka da te Allah izlijeci,u ime Njegovo ti ucim rukju.(Muslim)

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

O SIHRU I ZIDOVSKOM OPSIHRAVANJU POSLANIKA S.A.V.S.

Post od Nihad » Pon Avg 06, 2007 1:08 am

Aisa r.a., je rekla:Allahovom Poslaniku,a.s. je napravio sihr jedan zidov iz plemena Zurejk po imenu Lebid b.el_E'asam.Sihr je djelovao tako da mu se ucinilo da je nesto uradio a on to,u stvari nije uradio.
Jednog dana ili noci Allahov Poslanik s.a.v.s. ,je ucio dovu,zatim je ponovo ucio,zatim je ponovo ucio a potom rekao:Aisa,znas li da mi je Allah dao odgovor na ono sto sam Ga pitao?Dosla su dva covjeka.Jedan od njih sjeo je pored moje glave a drugi pored nogu.Onaj koji je sjeo pored glave rekao je onom pored nogu,ili je onaj koji je bio pored nogu rekao onom koji je bio pored glave:Koja je bolest ovog covjeka?
Rekao je:Napravljen mu je Sihr.
Upitao je:Ko mu ga je napravio?
Rekao je:Lebid b.el-E'asam.
Na cemu mu je napravio sihr.Upitao je.
Na ceslju,cesljanoj kosi i cvjetovima muske palme,rekao je.
Upitao je:Gdje je to?
Odgovorio je :U bunaru Zu Ervanu.

Potom je Allahov Poslanik s.a.v.s.,otisao do bunara sa svojim ashabima.
Kada se vratio,rekao je:
Aisa,Tako mi Allaha ,voda mu je kao otopina kne a palme oko njega su kao Sejtanske glave.
Upitala sam:Allahov Poslanice,zasto to nisi zapalio?
Rekao je:Ne,Allah me je sacuvao od toga,pa nisam zelio da ljude opteretim tim zlom nego sam naredio da se to izvadi i zakopa.(Muslim)(Buhari)TRAZENJE ZASTITE KOD ALLAHA OD SEJTANSKIH DOSAPTAVANJA U NAMAZU

Ebu-l-'Ala prenosi da je osmann b. ebi-l-'As ,r.a.dosao Poslaniku,s.a.v.s. i rekao:Allahov Poslanice,sejtan me odvraca od namaza i pravi mi zbrku prilikom ucenja u namazu.

Allahov Poslanik,s.a.v.s.,je rekao:To je sejtan koji se zove Hinzeb.
Kada ga osjetis,zatrazi zastitu od Allaha protiv njega i pjucni na lijevu stranu tri puta.

Tako sam i postupio pa ga je Allah od mene udaljio.(Muslim)

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

Post od Nihad » Uto Sep 11, 2007 1:06 am

Esselamu Alejkum.

Pet novih pitanja i odgovora
Submitted by mon on Sun, 2007-09-09 12:26. Tekstovi
Zbog velikog broja pitanja postavicemo neke odgovore i ovako:
1) Nemogucnost dobijanja djece zbog sihra?

Sellam alejkum,
Molim vas da mi odgovoriti na ovo pitanje koje će biti malo možda i duže ali sa razlogom i nadom radi lakšeg odgovora na ovo pitanje.Ja i moja supruga smo u braku skoro evo već tri godine,kao i svaki musliman i muslimanka nastojimo da živimo koliko je moguće islamskim načinom života, ali da može bolje sigurno može ali eto ukratko zadovoljni smo jednom drugom.Kao i svaki mladi brčni par počeli smo paniranje porodice.Ubrzo je moja supruga zatrudnila i imala je ubrzo nakon nekolika nedelja prvi spontani slučaj.

Nakon tog događaja došlo je jedno pismo u kojem je meni nepoznata osoba svašta napisala u kojem je spomenuto pored moje uže porodice njeviše spomenuta majka moje supruge u negativnom smislu.Poslije te trudnoće došla je druga u skorije vrijeme koja je isto završila.U savjetu sa doktorom razlog podbačaja je ostao nepoznat.i opet je došlo pismo sličnog sadržaja.Postoji sumnja djelovanje sihra.Molim vas za odgovor pitanja i savjet.ps.dosta sam čitao o djeloanju sihra i njihovim posljedicama ali ipak vas molim za jednu vrstu savjeta.Neka vasa Allah dž.š. nagradi i halalite za poduže pitanje.

ODGOVOR:

Ve alejkumusSelam ve rahmetullahi ve berekatuh,
Ukoliko si citao mnogo tekstova na temu sihra onda si imao priliku da se upoznas kako I na koji nacin on djeluje kod covjeka.Sto se tice tog pisma ono nije moglo samo po sebi doci.Saznaj kako I na koji nacin dolazi do tebe I ko je taj koji zeli da ocrni tvoju majku I da je uplete u vasu bracnu vezu.To sto nemate djece moze da bude uticaj sihira ali I ne mora da bude.Allah je taj koji iz svoje mudrosti daje nekome musku,nekome zensku djecu a neke ostavlja bez potomstva u bracnoj zajednici.

Ako mislis da je uticaj sihira,ja cu ti poslati tekst koji ce ti pomoci da ustanovis da li je sihir u pitanju.Ako budes zapazio vecinu ovih simptoma,obrati se nekome ko poznaje ucenje rukje da ti uz Allahovu pomoc pripomogne I olaksa tvoje tegobe.Ja uistinu neznam nekoga koga bih mogao preporuciti,ali dobro pazi ako vec budes isao kome ces se obratiti na tu temu.
Ovo su najcesci simptomi:

1. Stalna bol u zelucu
2. Povremena glavobolja koja ne prestaje sa uzimanjem medicinskog lijeka
3. Jaka tegoba u predjelu prsa, narocito poslije ikindije pa do kasno u noc
4. Uzasni snovi
5. U snu vidi kao da pada s visokog mjesta
6. U snu vidi zivotinje koje ga tjeraju
7. Utrnutost jednog dijela tijela
8. Peiodi napada (zivcani grcevi)
9. Mjenjanja slike u ocima, tako da muz(zarucnik) vidi svoju zenu(zarucnicu) u ruznom liku, makar ona bila izrazito lijepa. Razlog je tome sto sejtan (sotona, vrag, djavo) koji je zaduzen za sihr (crna magija) njeno lice cini ruznim, prikazujuci svoj lik na njenom licu i obrnuto.
10. Odvratnost prema susretima
11. Iznenadno pretvaranje ljubavi u mrznju
12. Uvelicavanje povoda za svadju i raskol iako su oni beznacajni
13. Odvratnost opsihrenog prema svakom djelu koje poduzima njegov supruznik 14. Odvratnost prema mjestu gdje sjedi njegov supruznik. Tako cete vidjeti covjeka koji je van kuce sasvim normalan, ali sa ulaskom u kucu osjeti zestoku tjeskobu.
15. Covjek vidi nepomicne stvari kako se krecu, a pokretne vidi stabilnim i nepomicnim
16. Odsutnost duha, smetenost i velika pospanost
17. Nejasan smusen govor
18. Netremicno gledanje u jedno mjesto
19. Zelja za samocom
20. Potpuna povucenost u sebe
21. Stalna sutnja
22. Smirenost, nepokretnost i konstatna ljenost
23. U snu cuje kako ga neko doziva
24. Cuje glasove koji ga dozivaju, a nevidi osobe
25. Prestanak rada jednog cula

Od svih navedenih simptoma, najcesci su prvi navedeni. Ovi simptomi se mogu poklapati sa medicinskim simptomima. Ako se neko nadje u ovim simptomima nije pravilo da taj neko mora biti oboljen od strane sihra (crne magije). Ovi simptomi pomazu onome ko lijeci Kur'an – om da pretpostavi da li se zaista radi o ovoj vrsti bolesti.
Osoba koja osjeca simptome kao sto je bol u odredenom dijelu tijela, neka se prvo obrati ljekaru i potrazi lijek.

Ako i nakon toga osjeca bol (ili neki drugi od simptoma) i nije nasla lijeka kod savremene medicine, onda neka se obrati kod onih koji lijece Kur'an – om.
Kao i u medicini, nije moguce sve probleme rijesiti jednom terapijom.

Za vise informacija,pogledaj web sajt: www.lijecenje-kuranom.com
A Allah najbolje zna!

**********************************************

2) Cudna desavanja u kuci

POSTOVANIN PROF.DJANAN,

IMAM JEDNO PITANJE: MOJA JE MAJKA JE USTALA JEDNO JUTRO DA KLANJA SABAH, OKO 5 SAT UJUTRO. UZELA JE ABDEST I KAD JE IZASHLA IZ KUPATILA DIREKTNO U HODNIKU VJIDJELA JE VATRU KAKO SHETA U VAZDUHU;TO JE TRAJALO NEKO MINUTU ONDA JE NESTALO PA MOLIM VAS DA MI TO OBJASNITE SHTA ZNACI JE TO NEKI DJIN U NASHOJ KUCI I DALI JE NEKI LOSH ZNAK? TOLIKO OD MENE PA SE NADAM DA CE MI ODGOVORITE INACE JA SAM IC MAKEDONIJE MOZDA SAM NESHTO POGRESHILA U TEKSTU .
SELAMUALEJKUM VE RAHMETULAHU VE BEREKATUHU!

ODGOVOR:

Ve alejkumusSelam ve rahmetullahi ve berekatuh,
Uistinu nisam do sada imao priliku da procitam o vatri koja se pojavi I seta nekome po kuci,tako da nebih neko posebno tumacenje mogao dati glede toga.Ono sto znam jeste hadis da kuca u kojoj se uci sura El-Beqareh,u nju ne ulazi sejtan.

Inace mjesta na kojima se spominje Allah bilo putem redovnih namaza,ucenjem kurana,spominjanjem Allaha u svim polozajima (sjedeci,lezeci,stojeci,na bokovima I sl.),su zasticena I meleki nad takva mjesta I skupove nadviju svoja krila I broji im se taj ibadet kao namaz dobrovoljni. Mnogi od nas kada cuju spomen namaza ,odmah odustanu I traze nesto drugo, jer sejtan tada najjace djeluje I zna da bi bio porazen I oslabljen svakom sedzdom koja bi bila ucinjena Allahu.
A Allah najbolje zna!

********************************

3) Kasna trudnoca i post

Selam alejkum!

U drugom sam stanju i ostalo mi je jos dva mjeseca trudnoce, a Ramazan se blizi. S obzirom da sam citala a i receno mi je da dijete u toku ovih 8 nedelja najvise treba da dobije na kilazi i da je neophodno da se redovno jede i pije, nasla sam se u dvoumici kako da postupim sa postom. Takodje imam problematican zeludac, tako da ako prodje 2-3 sata, a nista ne pojedem u toku tog vremena, dobijem bolove u zelucu koji su skoro nesnosni. Molim vas za savet, u ime Allaha dz.s.
Allah vas nagradio najboljim mjestom u Dzennetu!

ODGOVOR:

Trudnica i dojilja, ukoliko se boje da će post naškoditi njima ili njihovom djetetu neće postiti, nego će napostiti čim im se ukaže prilika. Dakle, ukoliko žena primijeti da joj post škodi ili da nema dovoljno mlijeka za dijete, ili joj pouzdan ljekar musliman preporuči da tokom trudnoće ili dojenja djeteta ne posti, ona neće postiti, ali će, čim joj se ukaže prilika, napostiti ce propuštene dane.

Ima I drugo misljenje da treba da nahranis za svaki dan propustenog posta po jednog siromaha.Tako da ako ti je Allah podario dovoljno imetka da bi izasla iz razilazenja oko ovoga pitanja,nahrani po jednog siromaha za svaki dan kojeg opravdano ne budes mogla postiti,obrokom kojim bi sebe nahranila,a naknadno kad budes zdravstveno u mogucnosti naposti te dane.Allah za svako dobro djelo nagradjuje od 10 do 700 puta.To je dovoljan poticaj za razumom obdarene.
Molim Allaha subhaneh da ti olaksa bolove I njima podigne deredze u dzennetu inshaallah.Amin
A Allah najbolje zna!

***********************************************

4) Zikr poslije namaza - hadzdz za umrle roditelje

Eselamu alejkum we rahmetu la we berakatuhu!

Draga braco haj i Allahov swt rahmet ishala vas obasjao!

Imam dva pitanja:1) Da li se posle namaza zikri: namaska dova u djamatu ili svako za sebe, tespi na prstima svako za sebe ili u djamatu.???

2)Ako su moji roditelji nisu vise medju zivim dali mogu ja da umesto njih
obavljam hadz, i ako za sebe jos nisam otisao!

hvala unapred ishala vas Allah swt nagradi dzenetom frdefvs

ODGOVOR:

Ve alejkesSelam ve rahmetullahi ve berekatuh,

1)U knjizi *Hanefijski fikh*,ima poglavlje koje nosi podnaslov*zikr nakon obaveznog namaza*,U njemu je pisac lijepo pojasnio da zikr biva nakon obaveznoga,a obavezno nam je ono sto nam je Allah strogo naredio,a to je farz namaz.
Ocuvanje islamskoga saffa I jedinstva je prece od toga da se sporimo oko zikra na tespih ili na prste.U hadisu je dosla potvrda da ce prsti na Sudnjem danu svjedociti sta su cinili na dunjaluku.
dom treba raditi na pojasnjavanju islamskih propisa,dok ne budu u potpunosti razumjeli svrhu I namjenu istih.Do tada na ispravan put , prema kuranskom tekstu treba pozivati na mudar nacin I lijepim savjetom.

2)Sto se tice obavljanja hadzdza za roditelje,ti nisi u mogucnosti to da obavis za njih,sve dok za sebe ne obavis hadzdz.Imas mogucnost da posaljes kao zamjenu(bedela)osobu koja je vec obavila hadzdz za sebe.Ali siguran sam da bi bio mnogo radosniji da ti licno za njih obavis hadzdz.
Molim Allaha da ti olaksa da sto prije obavis hadzdz za sebe kako bi mogao tu istu duznost obaviti I za svoje roditelje.

A Allah najbolje zna!

***********************************

5) Ime Sara

Esselamu Alejkum

Imam samo jedno kratko pitanje. Kako je pravilnije pisati ovo ime: Sarah ili Sara, s obzirom na to da se isto izgovara (Sara).

Neka vas Allah dz.s. nagradi za vas trud. Amin!

ODGOVOR:

Ve alejkumusSelam,
Pravilnije je pisati Sara bez h na kraju bez obzira sto u izgovoru ono biva neprimjetno.Kroz historiju islama,imamo potvrdu imena Sara,u biografiji Ibrahima a.s.Treba napomenuti da pojedina muslimanska imena nemaju znacenje u arapskome jeziku, niti su u osnovi arapskoga porijekla,ali u hebrejskome imaju,poput imena Ishak koji ima znacenje NASMIJAN, VESEO, RAZDRAGAN,ONAJ KOJI SE MNOGO SMIJE.

Danas je uvrijezeno da nevjernici nadijevaju ime Sarah,a nama je zabranjeno da ih oponasamo u bilo kojem segmentu zivota.Rekao je Poslanik a.s.:*Onaj ko oponasa jedan narod,on njemu I pripada*

A Allah najbolje zna!

Na pitanja odgovorio prof. Jasmin Djanan!

Preuzeto sa stranice:
http://www.n-um.com/?q=node/866

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

Post od Nihad » Ned Nov 25, 2007 6:15 am

Primjeri laznog lijecenja
Sihr - dzini
1. Nazvao me je covjek cija je zena bila bolesna i htio je prije samog lijecenja da porazgovara o problemu u kome su se nasli. S obzirom da vec jedan dugi period medicina nije davala odgovore na bolest koja je tistila njegovu suprugu, on je lijek potrazio i na drugoj strani. Odveo je suprugu "lijecniku" i na jednom tretmanu lijecnik je zatrazio da zena sama udje u prostorijugdje ce...

...biti odrzana sesija (jedna od uvjeta serijatski ispravno provedenog lijecenja je da zena ne smije sama prisustvovati lijecenju, uz nju mora biti mahrem -muz, otac, brat...). Oni su napravili gresku i pristali na to. Kada su ostali sami "lijecnik" je poceo da dodituje zenu govoreci joj kako je ona njemu sudjena, kako ju je Allah dz.s. poslao njemu i jos stosta.

Zena je istrcala iz sobe i sa svojim covjekom napustila ljecnikovu kucu. Ispricala je muzu ono sto se desilo i odlucili su da ga vise nece posjecivati. Medjutim, njegovom brezobrazluku i besramnosti nije bilo kraja. Nastavio je zvati ovog covjeka i upozoravati ga da problem kod njegove zene nije rijesen i da je i dalje treba dovoditi. Posavjetovao sam ga da ode posjetiti ovu varalicu i da mu zabrani da ih vise uznemirava, a on me je upitao da li on smije to uciniti jer bi mu taj ”lijecnik mogao uciniti nesto nazao?!

Znaci jedan od razloga zasto ljudi nastavljaju posjecivati varalice, cak i kada su svjesni njihovih prevara jeste strah. Strah koga ne bi trebalo biti ni kod jedne osobe koja vjeruje u Allaha, dz.s., i Njegovo odredjene.

2. Covjek je nazvao jednog ”lijecnika”, kako bi zakazao termin i kako bi se upoznao sa nacinom rada doticnog prije nego dodje do samog susreta. Lijecnik mu je izmedju ostaloga kazao da ce ga lijeciti odredjenim zapisima na sto ovaj nije pristao. Lijecnik se u momentu transformisao i odjednom je promjenio svoju metodu tvrdeci da je jedino sto cini ucenje Kur’ana nad bolesnikom, a da je, prije nego je saznao da to nije u redu, koristio zapise.

Covjek je pristao. Pri susretu je lijecnik ipak pokazao svoje pravo lice. Na svaku opasku u neutemeljenosti nekog od segmenta lijecenja on je izmisljao neke nove argumente za ovo ili ono. I tako u beskraj. Istina u rijecima ne bi trebala biti jedno, a u djelima nesto sasvim drugo. Ako je ovo slucaj, lijecnik nije onaj za koga se predstavlja.

3. Nemalo je i onih ”lijecnika” koji otvoreno u svome djelovanju praktikuju zabranjene aktivnosti. I ovdje presudnu ulogu igraju bolesnikova neupucenost, nuzda i lijecnikova sposobnost obmanjivanja. Razgovaro sam sa nekolicinom bolesnika koji su posjecivali ovakve lijecnike.

Primjer dvojice (lijecnika) se, po svojoj nakradnosti izdvaja. Upitao sam bolesnika na kome su se osim tragova bolesti uocavali znakovi potistenosti, depresije, razocaronosti, izgubljenosti, a koji nisu imali direktne veze sa simptomima bolesti, o cemu se radi. Sta je uzrokovalo njegovo takvo stanje? Odgovorio mi je da mu se desilo nesto sto je njegovo zivljenje ucinilo besmislenim i da od tada ne razmislja da li da se ubije. To se podrazumijeva! Jedino o cemu razmislja je kako to da uradi.

Lijecnik mu je kazao da ga je opsjela dzinica i da mora da ga lijeci u putpuno zatamnjenoj prostoriji. Naredio mu je da skine odjecu i da legne, a on je za to vrijeme pisao (navodno) Kur’anske ajete iznad vrata, prozora i po bolesnikovom tijelu. Zatim je nad bolesnikom izvodio ”obrede” koji u potpunosti odgovaraju aktima homoseksualizma.

Bolesnik je bio razapet nekakvom unutrasnjom spoznajom da to nije u redu, s jedne strane, a strahom i zeljom za izljecenjem pa i po cijenu ….., sa druge strane! Valja znati da ”lijecnik” koji praktikuje ovaj vid lijecenja moze biti samo jedno od dvoje : sihrbaz ili onaj ko zeli biti sihrbazom (aktom homoseksualizma prozetim odrdjenim rijecima vradjbine, onaj ko zeli, postaje sihrbaz).

Iz knjige "Kur'anska hamajlija" - autor: Almin Omerasevic


Kopirano sa stranice:
http://www.n-um.com/?q=node/1011

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

Post od Nihad » Uto Jun 17, 2008 3:14 am

Imas li problema sa sihrom?

Nama, na stranici, dolazi jako mnogo pitanja u vezi sihra i dzinsko-sejtanskih napada, od strane ljudi koji imaju problema sa ovim stvarima. Nevjerovatno je koliko je ova stvar rasprostranjena medju narodom koji zivi na prostorima BiH (i okolnim drzavama) i ljudima koji vode porijeklo odtamo. Jedan od razloga moze biti rat, koji je bio dolje, pa se dzinni skupljaju na takva mjesta i napadaju ljude koji prolaze kroz velike strahove i uzase, a drugi razlog moze biti mnostvo onih koji se bave sihrom na...

tim podrucjima, te mnostvom "mustrerija", koji iz svoje zlobe ne zale potrositi para, tako sto ce kod tih povarenjaka-sihrbaza naruciti da se napravi sihr onim osobama koje mrze ili kojim zavide.

Kako otkriti da li se ima problema sa dzinnima

Mnogi znaju za sihr, pa kad osjete neke simptome na sebi ili kod nekog sebi bliskog, onda ljudi traze pomoc, dok mnogo je, isto onih, koji je zahvaceno ovom bolescu, a da nisu ni svjesni da je to u pitanju. Mnogi imaju probleme u zivotu, a da i ne znaju razloge od cega ti problemi nastaju (zdravstveni problemi, problemi u porodici, problemi sa malom djecom i dr.), sto naravno ne mora uvijek biti poveazno sa sihrom i dzinsko-sejtanskim svijetom.

Najlaksi nacin da se otkrije da li neko boluje od ovih bolesti je da pusti Kur'ansku suru "El-Bekare" (preko kompjutera, kasetofona i sl.) te da zazmiri i da stoji ili sjedi uspravno i tako slusa ucenje te Kur'anske sure. Ako covjek ima dzinna u sebi, najcesce ce se pokazati neki znakovi na tijelu poslije 10, 20 a kod nekih i 40-50 minuta slusanja ove sure. Simptomi mogu biti razliciti, tijelo se pocne ljuljati, ruka se pocne sama od sebe dizati, ocni kapci poskakivati, drhtavica i jeza u tijelu itd. itd.

Vrlo je vazno da bude jos jedna osoba, u toj prostoriji, koja ce motriti kako reagirara ta druga osoba na ucenje Kur'ana i koja moze iskljuciti ucenje kad vidi jace znakove na tijelu ispitanika. Cesto se desi da ispitanik, izgubi svjest, ako ima dzinna u sebi, tako da ovaj drugi moze iskljuciti ucenje Kur'ana i oboljeli poslije kratkog vrememna dolazi sebi.

Preporuke oboljelim

Vrlo cesto se desava da dzinni tada jos vise povecaju svoje djelovanje na oboljelog, jer slusanjem Kur'ana, koje na njih djeluje kao da ih vatra przi, covjek ih razljuti i onda oni povecavaju svoj maltretiranje. Najvise djeluju na ljude u snu ili u polubudnom/polusvjesnom stanju, odnosno navece kad ljudi spavaju i kad je tamno u sobi. Tako da je najbolje da covjek ima nocnu lampu upaljenu u sobi u kojoj spava (mozda je smjesno, ali zaista pomaze), i ako ima koga od rodbine da spava u istoj sobi, tj. da se ne bude samo.

Jos jedna preporuka je da se u blizini ima nesto na sto se moze upaliti ucenje Kur'ana (mp3, kompjuter, vokmen i sl.) kada covjeka probude nocne more, ruzni snovi ili strahovi - sve posljedice dzinskog djelovanja na covjeka - pa da upali ucenje Kur'ana i poslije malo vremena ce ti napadi da oslabe, jer dzinni se onda o sebi zabave kad pocne ucenje Kur'ana. Inace je lijepo uvijek pustati suru Bekare da uci u kuci, jer pouzdane predaje govore da u kuce gdje se uci ova sura, da tu dzinni-sejtani ne ulaze tri dana. Pa kad insan i nije kod kuce moze ostaviti, recimo kompjuter upaljen i da ova sura uci u kuci ili stanu (postiracemo link ispod ovog teksta na suru "Bekare", koju mozete pustati u svojim domovima).

Takodje odite u arhivu rubrike "Sihr i dzinni" na ovoj stranici, gdje mozete naci vise preporuka oboljelim, te preporuka kako se zastiti i alternativno djelovati protiv ovih bolesti. Mi smo u vise navrata savjetovali, sto cinimo i sada, da se ode na stranicu: www.lijecenje-kuranom.com i da se kontaktira brat koji uredjuje tu stranicu, koji, isto tako, ima puno iskustva u lijecenju Kur'anom, pa da se on uipta za savjet ili da se vidi da se ode kod njega radi ljecenja.

Zasto uspjevaju dzinni da udju u covjeka

Najveci od uzroka zasto dzinni uspjevaju u tome je to sto su se mnogi udaljili od vjere i njenog praktikovanja, u cemu je naveca zastita za ljude protiv dzinna, i sto su se mnogi odali grijesima, tako da nemaju nikave zastite kod sebe. Cak i oni koji redovno klanjaju, ali malo vremena provode u ucenju Kur'ana, koji ne praktikuju jutarnje i vecernje zikrove, koji su malo vremena pod abdestom, koji ustrajno cine grijehe, i oni su lahak pljen za zle dzinne. Sta tek onda reci za one koji uopste ne padaju na sedzdu Uzvisenom Allahu, i koji Kur'an ne uzimaju u svoje ruke niti im se Kur'an ikad pusta u kuci.

nastavice se, inshaAllah

Kur’anska sura “El-Bekara”
Imas li problema sa sihrom (II-dio)?

Sihrbazi
Prica nam jedan momak da je bio kod jednog poznatog hodze u Banja Luci, koji navodno lijeci Kur'anom. Momku nije bilo puno bolje poslije ljecenja, a taj "ljecnik-hodza" mu je dao jedan zapis i rekao mu da ga uvijek nosa sa sobom, jer mu je to "zastita" i da ga nikako ne otvara. Nagovorimo nekako tog momka da otvorimo taj zapis, odnosno jedan list papira koji je bio zasiven u nesto, kad tamo napisan tekst na...

arapskom jeziku. Gdje god je bilo napisano jedno od Allahovih lijepih imena, ispred njega je stajala negacija, n.pr. Milostivi - ispred stoji "ne", pa ispada "Allah nemilostivi" - rijeci cistog nevjerstva. Dakle u mnogo, mnogo slucajeva radi se pokvarenjacima koji zele ljudima samo izvuci pare.

A ima slucajeva gdje ti ljudi suradjuju sa dzinnima, pa jedna zena iz USA prica kako je nazvala na telefon jednog od tih "lijecnika" u Bosnu, pa joj on u toku razgovora poceo govoriti kako joj je stan namjesten, tj. gdje se sta od namjestaja nalazi po sobama, htijuci tako da impresira tu zenu. Kako on, koji nikad nije bio u tom stanu, moze znati kakav je raspored u njemu?? Ne radi se ovdje o nikakvom carobnjaku, nego o najobicnijem sihrbazu-lopovu koji suradjuje sa dzinnima, a koji imaju veliku moc brzine kretanja, pa prenose svom "kompanjonu" potrebne informacije, sto u ocima kod obicnog i neupucenog svijeta stvara sliku da taj covjek ima posebnu moc.

Sigurno ste i sami puno puta culi od ljudi da su bili kod "lijecnika", koji su imali takve sposobnosti da su im se listovi u knjigama sami prevrcali i da su onome koji je dosao da se lijeci, govorili njegovu zivotnu situaciju, a da taj oboljeli nije ni rijeci prozborio. Kao sto rekosmo, radi se o obicnim smrtnicima koji su kao i svi drugi ljudi, koji ne mogu vidjeti kroz zid, niti mogu vidjeti proslost niti buducnost, ali to su ljudi koji su ucinili strasne stvari i velike grijehe pa su na taj nacin stupili u kontakt sa dzinnima, pa im dzinni prenose informacije koje su nedostupne obicnim smrtnicima.

Zbog toga vas upozoravamo da dobro, dobro provjerite osobu (da se raspitate kod hodza i dzematlija u dzamijama ili mesdzidima u tim mjestima gdje taj lijecnik zivi, o njemu samom) prije nego im odete da vas lijece, jer se moze raditi da odete sihrbazu (bilo muskom ili zenskom) pa da vam napravi gore nego sto je bilo, mada se nekad u pocetku moze ciniti da se covjek osjeca bolje poslije lijecenja kod takvih ljudi. Nema lijecnik Kur'anom sta da vas pita za ime oca, majke, datum vaseg rodjenja i sl., nego njegovo je da saslusa simptome koji vas muce i da otpocne sa ucenjem Kur'ana. Ni jedan insan ne posjeduje neke "moci" nego je Kur'an taj koji djeluje na ljude i on je taj preko kojeg Uzviseni Allah daje izljecenje.

Bilo bi pozeljno da uvijek povedete nekog sa sobom kad idete na ovakvu vrstu lijecenja, jer se desavalo da kad oboljeli padne u nesvjest, prilikom ljecenja, da sihrbaz tjelesno iskoristi tu osobu, koja nije u mogucnosti da se brani u tim trenucima. A ako lijecnik lijeci na ispravan nacin, ni u tom slucaju zeni (oboljeloj) nije dozvoljeno da se osamljuje sama sa ljecnikom, jer joj on nije mahrem.

Hamajlije i zapisi

Allah, swt, je zaduzio ljude sa mnostvom obaveza i zabrana, ali ja cu, kao jedinka, raditi sta mi je volja, u svom zivotu necu imati nista sa vjerom, ili sasvim malo, a kad me pogodi ova bolest, onda cu platiti za jednu hamajliju ili zapis, i onda ce me Allah, preko tog predmeta, izljeciti ili cuvati od ovih bolesti!? Ide li ovo?? Ako neko vjeruje u to, onda se grdno vara. Islam nije vjera carobnjastva i magije, nego Uzviseni Allah zeli da te rijeci Kur'ana primjenjujes u svom zivotu, da ih nosis u srcu i svojim grudima, a ne na komadu papira u dzepu. Uzviseni zeli da mu budes pokoran, i kroz samu tu pokornost stices najbolju zastitu od ovih bolesti i od mnogo drugih stvari. Mi mozemo biti najbolji ljecnici sami sebi, pa kad insan i bude iskusan sa ovom bolescu, dosljednim primjenjivanjem onoga sto nam je nas Gospodar naredio, stvaramo takvo stanje da dzinni napasnici ne mogu opstati u takvom covjeku.

Pricao nam je jedan daija da je otvorio jedan zapis, koji je nosio neki covjek i u tom zapisu bilo je napisano arapskim slovima: "Igrao taj i taj tim nogomet, pa je taj tim dao prvi go, zatim su ovi drugi izjednacili...."?! Zar ovo da cuva covjeka?? Smijesno, ali u isto vrijeme zalosno kako neki ljudi iskoristavaju muku drugih ljudi i preko toga pljackaju ih, a da ovi drugi misle da su dobili pomoc od njih. U mnogo slucajeva, covjek nosi zapis, a da nije svjestan da je to ugovor sa kojim je dzinn ili grupa njih, svezana da ga "cuvaju" izvjesno vjeme.

A nama ne treba zastita dzinna, nego zastita Uzvisenog Allaha i Njegovih meleka, a to cemo najlakse postici, tako sto cemo ciniti ono sto nam je Plemeniti Allah naredio, a kloniti se onoga sto nam je On zabranio. I sa tim, ne samo da cemo biti zasticeni, nego cemo biti i nagradjeni, i na ovom i na budeucem svijetu, inshaAllah.

Preuzeto sa:www.n-um.com

Nihad
Mlađi član
Postovi: 109
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 10:10 pm
Lokacija: Dunjaluk
Kontakt:

Re: Kako se spasiti od sejtanskih spletki

Post od Nihad » Sub Dec 20, 2008 5:43 am

Esselamu alejkum

Bismillah

Sta su Sejtanski Cvorovi i kako ih razvezati?


Prenosi se od Ebu Hurejre da je allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:

Dok spavate Sejtan na vasem potiljku zaveze 3 Cvora, udari po svakom cvoru govoreci: Spavaj, pred tobom je duga noc! Ako spomene Allaha kad se probudi razveze se jedan cvor, ako se abdesti razveze se drugi cvor, ako klanja razveze se i treci cvor. Tada ustane odmoran i dobro raspolozen, u suprotnom ustane lijen i neraspolozen.( Buhari i Muslim)

Gdje Sejatn provede noc?

Prenosi se od Ebu hurejre, da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:
Kada se probudite izaperite nos 3 puta, jer Sejtan provede noc u vasim nosnicama.( Buhari i Muslim)

Sejtan Lize jezikom poput psa.

Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao:

Sejtan ima veoma razvijena cula i lize jezikom poput psa, zato ga se pripazite! Ko zanoci sa masnim rukama pa ga nesto zadesi neka ne kori nikog, osim sebe.(Tirmizi...)

Od Ebu Dzabira r.a. se prenosi da je cuo Allahova Poslanika s.a.v.s. da kaze:

sejtan prisustvuje svemu sto radite, cak i kad jedete,zato, ako vam ispadne zalogaj uklonite sa njega neprijatnosti i pojedite ga, ne ostavljate ga sejtanu! I , kada zavrsite s jelom polizite prste, jer ne znate u kojem dijelu hrane je bericet.
( Muslim)

Odgovori