pomoc osihirenom koji ne zeli da se lijeci

Pitanja vezana za oblast lijecenje i neobjanjenog putem savremene nauke

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
sestra77
pisem pomalo
Postovi: 23
Pridružio se: Čet Maj 17, 2007 6:34 pm

pomoc osihirenom koji ne zeli da se lijeci

Post od sestra77 » Pet Jun 08, 2007 11:54 am

Sellam braco i sestre,

Kako pomoci covjeku koji je pod sihirima (ima sve simptome koje je Enes naveo pod sihirom rastavljanja i odgadanja zenidbe), a koji ne zeli/ne moze da ode kod nekog da mu uci rukju?

Covjek kaze da je bio 2x kod neke nane u SA koja mu je saljevala stravu i koja mu je rekla da nema nikakvih sihira na sebi, i odbija bilo kakvu daljnju diskusiju i pomen o tome da bi se trebao obratiti nekome iskusnom ko lijeci Kuranom i ko mu stvarno moze reci da li ima sihira na sebi!

Kako postupiti u ovakvoj situaciji? Da li je moguce da se nekome uci rukja iako nije fizicki prisutan?

leyla
Mlađi član
Postovi: 87
Pridružio se: Uto Jan 17, 2006 7:33 pm

Post od leyla » Pet Jun 08, 2007 5:24 pm

Pošto su svi na forumu trenutno zauzeti jako važnim diskusijama o tom ko se podpomaže džinima i dokazuju ko je sihirbaz a ko nije itd. ja ču ti dati odgovor, ukoliko nije tačan nadam se da če me neko ispraviti.

Smisao učenja je da džin čuje učenje rukje...zato je nemoguče po nekoj logiki učiti nekome rukju ko nije prisutan.to nisu bajalice itd. pa da se da te stvari izvoditi na distanci brez učešča opsihrenog..kako če nešto efektovati na nekoga a on to i nečuje i nevidi? Isto kao da bi ti doktor kazo da če izvesti operaciju na tvom mozgu a taj isti doktor je na distanci 5000 km. To je nemoguče. Sve te stvari što se rade na daljinu preko nekih podataka, energija su povezane s džinima. Treba tu malo i zdrave logike upotrjebiti.
Ukoliko neko neče da se liječi, pa ti nemožeš tu ništa..uvjek je pitanje slobodne volje čovjeka.-a neki hoče sve na silu da nekom uvale svoju volju. Moli Allaha dž. da uvidi svoj problem, drugo ti ne preostaje..samo sabur i ukoliko se situacija ne promjeni traži sebi drugog partnera. Nemože se izliječit ni bit hairli brak sa čovjekom koji ne poštuje osnove islama i traži pomoč na nepravim mjestima.

Selam alejkum.

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pet Jun 08, 2007 7:24 pm

Selam alejkum,sestro saljevanjem strave se sihr ne unistava.Posto kazes da osoba nece da mu se uci rukja,onda je najbolje pokusat preko njegovog najboljeg prijatelja da ga natjera da ode nekom.Ako nece ni tako daj mu ime ovog sajta,neka procita prvo,pa neka onda odluci sta ce.Ako nece ni tako,onda se prelazi na terapiju bez njegovog znanja,tacnije,da se vodom na kojoj je naucena rukja poprska,soba/e gdje najcesce boravi kad je kuci,da mu se od iste vode da da pije kada je zedan bez njegova znanja,da se u njegovom prisustvu pusti Kur'an i vidi njegova reakcija,da se u njegovom odsustvu,pusti u sobi kojoj spava sura el-Bekara,da se pocisti njegova soba,da se provjere njegove stvari,odjeca,obuca.To bi bilo za pocetak bez njegovog znanja.Al najbolje bi bilo da ga neki prijatelj,rodjak natjera na rukju,ubjedjujuci ga da je saljevanje strave sarlatanski nacin lijecenja.Bar da vidi razliku,a ona je 100%.Nek vam Allah Uzviseni pomogne.Amin

sestra77
pisem pomalo
Postovi: 23
Pridružio se: Čet Maj 17, 2007 6:34 pm

Post od sestra77 » Pet Jun 08, 2007 8:14 pm

Selam, da i ja sam tako i sama mislila da na daljinu ne funkcionise ali mislim da sam cak negdje na forumu procitala od Enesa kako je u odredenim slucajevima lijecenje na daljinu moguce?

Sevap je pomoci covjeku koji je toliko pod utjecajem sihira da se sav izoblicio i fizicki i psihicki, spasiti ga od sejtana, kako ce on sam htjeti otici nekome kad mu dzinni u njemu ne dozvoljavaju nista, niti da shvati niti da potrazi pomoc.

Abu hvala na savjetima pokusacu sve, ne znam kome da se obratim da mi nauci rukju na vodu, ima li neko koga bi preporucio u SA? Do Enesa cu otici akobogda cim budem u prilici. Ja mogu jedino moliti Allaha dz. da nam pomogne obadvoma.

leyla
Mlađi član
Postovi: 87
Pridružio se: Uto Jan 17, 2006 7:33 pm

Post od leyla » Pet Jun 08, 2007 9:28 pm

na vodu možeš naučiti sama ove ajete ispod

Vettebeu ma tetluššejatinu ala mulki sulejman; ve ma kefere sulejmanu ve lakinneššejatine keferu juallimunen nasassihre ve ma unzile alel melekejni bi babile harute ve marut; ve ma juallimani min ehadin hatta jekula innema nahnu fitnetun fe la tekfur; fe jeteallemune minhuma ma juferrikune bihi bejnel mer'i ve zevdžih; ve ma hum bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah; ve jeteallemune ma jedurruhum ve la jenfeuhum; ve le kad alimu le meništerahu ma lehu fil ahirati min halak ve le bi'se ma šerav bihi enfusehum; lev kanu la'lemun (Bekare-102) 7x
Ve evhajna ila musa en elki asak; fe iza hije telkafu ma je'fikin. Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ja'melun. Fe gulibu hunalike venkalebu sagirin. Ve ulkijes seharatu sadžidin. Kalu amenna bi rabbil alemin. Rabbi musa ve harun (El-E’araf, ajeti, 117-122).7x
Fe lemma elkav kale musa ma dži'tum bihis sihr; innellahe sejubtiluh; innellahe la juslihu amelel mufsidin. Ve juhikkullahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mudžrimun (Junus, ajeti, 81,82). 7x
Ve elki ma fi eminike telkaf ma saneu; innema saneu kejdu sahir; ve la juflihus sahiru hajsu eta (Ta ha: 69)7x
Bismillahi erkike vallahu ješfike min kulli dain ju'zike ve min kulli nefsin ve ajnin hasidin Allahu ješfike."7x
Allahumme rabben-nasi ezhibil be'se vešfi enteš-šafi la šifae illa šifauke šifaen la jugadiru sekamen. 7x.
Elhamdulillahi rabbil alemin; er rahmanir rahim; maliki jewmidin; ijjake na`budu we ijake neste`in; ihdines siratal mustakim; siratallezine en amte alejhim gajril magdubi alejhim we led-dallin.
Bismillahi Rahmanir Rahim
Elif lam mim
Zalikel kitabu la rejbe fih; huden lil muttekin;
ellezine ju`minune bil gajbi we jukimunessalate we mimma rezaknahum junfikun;
wellezine ju`minune bima unzile ilejke we me uznile min kablik; we bil ahireti hum jukinun;
ulaike ala huden mir rabihim we ulaike humul muflihun.
Vettebeu ma tetluš šejatinu ala mulki sulejman; ve ma kefere sulejmanu ve lakinneš šejatine keferu juallimunen nasas sihre ve ma unzile alel melekejni bi babile harute ve marut; ve ma juallimani min ehadin hatta jekula innema nahnu fitnetun fe la tekfur; fe jeteallemune minhuma ma juferrikune bihi bejnel mer'i ve zevdžih; ve ma hum bi darrine bihi min ehadin illa bi iznillah; ve jeteallemune ma jedurruhum ve la jenfeuhum; ve le kad alimu le meništerahu ma lehu fil ahirati min halak ve le bi'se ma šerav bihi enfusehum; lev kanu la'lemun (Bekare-102)
we ilahukum ilahun wahid; la illahe illa huwer-rahmanur-rahim;Inne fi halkis-semawati wel erdi wahtilafil-lejli wen-nehari wel fulkilleti tedžri fil bahri bima jenfe`unnase we ma enzelallahu mines-semai min main fe ahja bihil erda ba`de mewtiha we bes-se fiha min kulli dabbetin we tasrifirrijahi wes seahabil musahhari bejnes-semai wel erdi le ajatin li kawmin ja`kilun (Bekare 163-164 )
Allahu la ilahe lla hu wel hajjul kajjum; la te`huzuhu sinetun we la newm; lehu ma fis-semavati we ma fil erd men zellezi ješfe`u indehi illa bi iznih ja lemu ma bejne ejdihim we ma halfehum we la juhitune bi šej`in min illmihi illa bi ma ša`; wesia kursijjuhus-semavati wel erd we la je uduhu hifzuhuma we huwel alijjul azim; la ikrahe fid din kad tebejenner rušdu minel gajj; fe men jekfur bittaguti we ju`min bllahi fekadistemseke bil urvetil vuska len fisame leha walahu semi`un alim; ALlahu welijullezine amenu juhridžuhum minez-zulumati ilen nur; wellezine keferu ewlijauhumuttagutu juhridžunehum minnen nuri ilez-zulumat; ulaike ašabunnari hum fiha halidun (Ajetel Kursijj 255 i dva ajeta iza nje 256-257)
Lillahi ma fis-semawati we ma fil erd; we in tubdu ma fi enfusikum ew tuhfuhu juhasibkum bihillah; Fe jagfiru limen ješa`u we ju`azzibu men ješa`; u wallahu ala kulli šej`in kadir;Amenerresulu bima unzile ilejhi min rabbihi wel mu`minun; kullun amene billahi we melaiketihi we kutubihi we rusulih; la nuferriku bejne ehadin min rusulih; we kalu semi`na we ata`na gufraneke rabbena we ilejkel mesir;La jukellifullahu nefsen ila wus`aha; lehama kesebet we alejha mektesebet;rabbena la tu`ahizna in nesina ew ahta`na; rabbena we la tahmil alejna isren kema hameltehu alellezine min kablina; rabbena we la tuhammilna ma la takate lena bih; wa`fu anna wagfirlena werhamna ente mewlana fensurna alel kawmil kafirin(Bekara zadnja tri ajeta 284-285-286)
ŠehidAllahu ennehu la illahe illa huwe wel melaiketu we ulul`ilmi kaimen bil qisti la illahe illa huwel azizul hakim; Inned-dine indallahil islam; we mahtelefel lezine utul kitabe illa min ba` di ma dža ehumul`ilmu bagjen bejnehum; we men jekfur bi ajatillahi fa innAllahe seri`ul hisab(Ali Imran 18-19)
Inne rabbekumullahullezi halekas-semawati wel erda fi sitteti ejjamin summe stewa alel arši jugšil lejlen nehare jatlubuhu hasisen weš-šemse wel kamere wen-nudžume musahharatin bi emrih; ela lehul halku wel emru tebarekAllahu rabbul alemin; Ud 'u rabbekum tedarru`an we hufjeh; innehu la juhibul mu`tedin; We la tufsidu fil erdi ba`de islahiha wed`uhu hawfen we tame`a; inne rahmetallahi karibun minel muhsinin(A`Raf 54-55-56)
Ve evhajna ila musa en elki asak; fe iza hije telkafu ma je'fikin. Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ja'melun. Fe gulibu hunalike venkalebu sagirin. Ve ulkijes seharatu sadžidin. Kalu amenna bi rabbil alemin. Rabbi musa ve harun
Fe lemma elkav kale musa ma dži'tum bihis sihr; innellahe sejubtiluh; innellahe la juslihu amelel mufsidin. Ve juhikkullahul hakka bi kelimatihi ve lev kerihel mudžrimun
we elki ma fi jeminike telkaf ma sana`u ; innema san`u kejdu sahir ; we la juflihus-sahiru hajsu eta Ve evhajna ila musa en elki asak; fe iza hije telkafu ma je'fikin. Fe vekaal hakku ve betale ma kanu ja'melun. Fe gulibu hunalike venkalebu sagirin. Ve ulkijes seharatu sadžidin. Kalu amenna bi rabbil alemin. Rabbi musa ve harun
Efehasibtum ennema halaknakum abesa we ennekum ilejna la turdže`un ; fe te`alellahul melikul haqq; la illahe illa huwe rabbul aršil kerim ; we men jed`u me`allahi ilahen ahare la burhane lehu bihi fe innema hisabuhu inde rabbihi innehu la juflihul kafirun ; we kul rabbigfir werham we ente hajrur-rahimin(Mu`minun-115-118)
Hazihi džehennemulleti kuntum tu`adun; islewhel jewme bima kuntum tekfurun; El jewme nahtimu ala ef vahihim we tukellimuna ejdihim we tešedu erdžuluhum bima kanu jeksibun(Ja sin-63-65)
we saffati saffa; Fezzadžirati zedžra; Fettalijati zikra; inne ilahekum le wahid; rabbus-semawati wel`erdi we bejnehunma we rabbul mešarik; inna zejjenes-sema`ed-dunja bi zinetil kewakib; we hifzan min kulli šejtanin marid; La jeseme`une ilel meleil a`la we jukzefune min kulli džanib; duhuren we lehum azabun wasib; illa men hatifel hatfete fe etbe`ahu šihabun sakib(Saffat-1-10)
Senefrugu lekum ejjuhes sekalan; fe bi ejji ala i rabbikumatu kezziban; Ja ma`šerel džinni wel insi inisteta`tum en tenfuzu min aktari semawati wel erdi fenfuzu; la tenfuzune illa bi sultan; fe bi ejji ala i rabbikumatu kezziban; Jurselu alejkuma šuwazun min narin we nuhasun fela tentasiran; fe bi ejji ala i rabbikumatu kezziban; fe izen šaqqatis-sema u fe kanet werdeten keddihan(Rahman-31-37)
Ja ejuhellezine amenut-tekullahe wel tenzur nefsun ma kaddemet ligad; wet-tekullah; innallahe habirun bi ma ta`melun; we la tekunu kellezine nesullahe fe ensahum enfusehum; ulaike humul faskun; La jestewi asabunnari we asabul dženneh; asabul dženneti humul fa izun; Lew enzelna hazel Kur`ane ala džebelin lere ejtehu haši`an mutesaddi`an min hašjetillah; we tilkel emsalu nadribuha lin-nasi le alehum jetefekkerun; huwallahu llezi la illahe illa hu; alimul gajbi we šehadeti huwer-rahmanur-rahim; Huwallahul-lezi la illahe illa hu; el melikul kuddusus-selamul mu`minul muhajminul azizul džebbarul mutekebbir; subhanAllahi amma jušrikun; huwallahul halikul bari ul musauwiru lehul esma ul husna; jusabbihu lehu ma fis-semawati wel erd; we huwel azizul hakim(Hašr-18-24)
Kul uhije ilejje ennehusteme`a neferun minel džinni fe kalu inna semi`na kur`anen adžeba; jehdi ilerrušdi fe amenna bihi we len nušrike bi rabbina ehada; we ennehu te`ala džeddu rabbina mettehaze sahibeten we la weleda; we ennehu kane jekulu sefihuna alellahi šetata; we enna zanenna en len tekulel insu wel džinnu alellahil keziba; We ennehu kane ridžalun minel insi je`uzune bi ridžalin minel džinni fe zaduhum reheqa; we ennehum zannu kema zanentum en len jeb`asallahu ehada; we enna lemesnes-semae fewedžednaha muliet haresen šediden we šuhuba; we enna kunna naq`udu minha meqa`ide li sem`; fe men jestemi`il ane jedžid lehu šihaben resada; we enna la nedri ešerrun uride bimen fil erdi em erade bihim rabbuhum rešada(Džinn 1-10)
Iza zulziletil erdu zilzaleha; we ahredžetil erdu eskaleha; we kalel insanu ma leha; Jewmeizin tuhaddisu ahbareha; bi enne rabbeke ewhaleha; jeumeizin jasdurun nasu eštaten lijurew a`malehum; fe men ja`mel miskale zerretin hajren jereh; we men ja`mel miskale zerretin šerren jereh(Zilzal-1-8
Kul ja ejuhel kafirun; la a`budu ma ta`budune; we la entum abidune ma a`bud; we la ene abidun ma abedtum; we la entum abidune ma a`bud; lekum dinukum we lije din(Kafirun 1-6)
Kul hu wallahu ehad; Allahus-samed; lem jelid we lem juled; we lem je kun lehu kufuwen ehad(Ihlas-1-4)
Kul e`uzu bi rabbil feleq; min šerri ma khaleq; we min šerri gasikin iza weqab; we min šerrin-nefasati fil uqad; we min šerri hasidin iza hased(Feleq-1-5)
Kul e'uzu birabbinnas; Melikinnas; Ilahinnas; Min šerrilwesvasil hannas; Ellezi juweswisu fisudurinnas; Minel džinneti wennas (Nas 1-6)

nek ti Allah. dž.bude u pomoči,
Selam alejkum.

sestra77
pisem pomalo
Postovi: 23
Pridružio se: Čet Maj 17, 2007 6:34 pm

Post od sestra77 » Sub Jun 09, 2007 10:28 pm

Hvala ti sestro, neka te Allah dz. nagradi najljepsom nagradom

Selam alejkum

Odgovori