pitanje

Pitanja vezana za oblast lijecenje i neobjanjenog putem savremene nauke

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
hamzadipl
Posmatrač
Postovi: 4
Pridružio se: Sre Feb 20, 2008 1:43 pm

pitanje

Post od hamzadipl » Čet Feb 21, 2008 11:48 am

kako je moguce slusati radio naba na internetu , koja web adresa , jer je njihova adr naba.ba disapire , ima li neki link na ovoj stranici lijevenjekuranom.com -hvala

EMIRgr
Moderator
Postovi: 307
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 11:24 am
Lokacija: U.S.A. Michigan Grand Rapids
Kontakt:

Post od EMIRgr » Čet Feb 21, 2008 7:00 pm

Selam alejkum

Koliko ja znam ne mogu se oni vec dugo pratiti na netu, jedino sto ima par emisija koje se mogu pratiti na paltalku.

hamzadipl
Posmatrač
Postovi: 4
Pridružio se: Sre Feb 20, 2008 1:43 pm

Re: pitanje

Post od hamzadipl » Pon Okt 13, 2008 4:35 pm

sellam alejkum
Molim vas za jedno pitanje tj. da svi pokušati dati konstataciju oko toga ..
- da li je moguće i dozvoljeno za muslimana da radi tj. da bude zaposlen kod onoga koji radi od kamate , konkretno raditi u banci na bilo kojim poslovima i direkcijama ,,
- i da li je kamatu dozvoljeno dati u dobre svrhe , ili recimo čuvati novac na banci , pa poslije dobivenu kamatu uložiti u neki biznis ili nesto slično .i šta mislite o ovim bankarskim fondovima i kreditiranjima za hadž, npr. kao sto ima u bbi banci ?
molio bih malo vise objasnjenja oko ovoga jer sam naisao na dosta razlicitih misljenja o ovome , svatko prica drugacije i po nekom svom obrazlozenju ..
Da vas Allah nagradi ..
-

BozjiRob
pisem pomalo
Postovi: 46
Pridružio se: Pet Jul 11, 2008 4:59 pm

Re: pitanje

Post od BozjiRob » Pon Okt 13, 2008 7:03 pm

Ribaa je haram i sve oko toga, nema modernizovanog misljenja.
Mozda je to pojasnjenje koje ste trazili, InshaAllah.

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Re: pitanje

Post od Senad » Pon Okt 13, 2008 7:27 pm

hamzadipl napisao:kako je moguce slusati radio naba na internetu , koja web adresa , jer je njihova adr naba.ba disapire , ima li neki link na ovoj stranici lijevenjekuranom.com -hvala

Esselmau alejkum!

Vjerovatno ih ne možeš više slušat zbog ovakvih riješenja.Ko je kriv za to , po meni ne dostaje mudrosti a Allah s.w.t. najbolje zna.


-----------------------------------------------------
Broj: 03-07-290-9/05

Sarajevo, 24.05.2005. godine

Na osnovu člana 40. stav 1, člana 46. st. 1. i 3. i člana 49. st. 1. i 2. Zakona o komunikacijama (“Službeni glasnik BiH”, broj 31/03), te na osnovu člana 28 Pravilnika o postupku rješavanja kršenja uslova dozvola i propisa Regulatorne agencije za komunikacije ("Službeni glasnik BiH broj 18/05), rješavajući po službenoj dužnosti u postupku kršenja uslova dozvole i pravila Agencije, generalni direktor Regulatorne agencije za komunikacije (Agencija) d o n o s i:

R j e š e n j e

1. Utvrđuje se da je Radio Naba, kao nosilac Dozvole za emitovanje RTV programa za Regiju Tuzla od 09.07.2001. godine, i dozvole za Regiju Sarajevo 25.12.2003. godine, prekršila član 1.1 Općenito i član 1.4 Vjera Kodeksa za emitovanje RTV programa.

2. Nalaže se Radiju Naba da, na ime izvršenog prekršaja, plati novčanu kaznu u iznosu od 20.000 KM u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja.

3. Ovim se nosiocu dozvole stavlja na znanje da će svako ponovljeno kršenje odredbi Opštih uslova dozvole za emitovanje i Kodeksa za emitovanje RTV programa rezultirati izricanjem strožije sankcije.

4. Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Regulatorna agencija za komunikacije je došla do informacije da je dana 30.01.2005. Radio Naba emitovala program pod nazivom Innehul Hak u terminu od 20.30 do 23.30 časova.

Agencija je dana 07.02.2005. godine uputila dopis Radiju Naba, u kojem je zatražila snimke spornog programa. Dana 11.02.2005. stanica je dostavila snimke koje potvrđuju da je predmetni programski sadržaj emitovan.

Regulatorna agecija za komunikacije je po primitku snimaka programa načinila detaljnu analizu na osnovu čega je utvrđeno da je gost sporne emisije bio predavač-profesor Samir Avdić čija je tema bila “oponašanje nevjernika”. Prvi dio emisije se sastojao o predavanja g. Avdića koje se uglavnom odnosilo na pitanje ponašanja Muslimana prema praznicima drugih vjera isl. Drugi dio je uključivao odgovaranje gosta na pitanja slušalaca koji su se javljali u program. Tokom predavanja g. Avdić se često koristio citatima iz Kur-ana i drugih vjerskih knjiga. Međutim, u pojedinim segmentima izlaganja pominjani su pripadnici drugih vjerskih zajednica u sljedećem kontekstu, između ostalog: “…Uzmite jedno pravilo draga moja braćo i sestre, nema nijednog zla u svijetu a da iza njega ne stoje ruke Židova. Nema nijednog belaja, pogotovo kada je u pitanju moral, a da iza njega ne stoje čifutske ruke. Čak kršćani nisu bili tako nemoralni i to možete vidjeti jasno. Nisu bili toliko nemoralni i nisu toliko otišli u razvrat, u pokvarenjaštvo, nisu toliko otišli u blud, prostituciju, homoseksualizam, drogu itd., dok im nisu Židovi počeli krojiti politiku, dok im Židovi nisu došli i dok ih oni nisu podučili kako se to radi. Zato što su se Židovi izokrenuli na osnovu znanja. Oni znaju istinu, znali su istinu, znali su da je Muhammed s.a.v. poslanik, ali nisu na osnovu znanja htjeli da prihvate i udaljili su se na osnovu jasne upute. Za razliku od kršćanja koji su takođe otišli u zabludu, ali su otišli iz neznanja. Zato će daleko lakše kršćanin prihvatiti istinu nego što će je prihvatiti Židov. Mada nema razlike dok je čovjek na nevjerstvu.

…Zato je za nas muslimane, pogotovo ovdje na ovim prostorima, veoma bitno da razumimo Allahove subhanehu ve teala propise, pogotovo propise oko ovih stvari, da nam se ne bi opet desilo da sijelimo sa nekim, da jedemo i da pijemo, da mezimo i da okrećemo na ražnju ovu ili onu životinju, pa da dođe opet kao što je došla ona godina prije dvanaest godina, kada je bilo muslimana koji su isto tako bili okrenuti na ražnju…”

Relevantne odredbe Kodeksa za emitovanje glase:

Član 1.1 Općenito:“Program će biti u skladu sa općenito prihvaćenim civilizacijskim standardima uljudnosti, uz poštivanje etničkih, kulturnih i vjerskih razlika u Bosni i Hercegovini.

Radio i televizijske kuće neće emitirati materijal koji svojim sadržajem i tonom:

(1) prenosi jasan i neposredan rizik od podsticanja etničke ili vjerske mržnje između zajednica u Bosni i Hercegovini, ili koji bi, na osnovu bilo čijeg razumnog suda, izazvao nasilje, nered i nemire, ili koji bi mogao podsticati kriminal ili kriminalne radnje.

(2) prenosi jasan i neposredan rizik od uzrokovanja javne štete: pri čemu se takva javna šteta definira kao smrt, povreda, šteta nanesena imovini ili druga vrsta nasilja, ili skretanje policijskih aktivnosti i medicinskih usluga ili aktivnosti drugih službi za održavanje javnog reda sa njihovih uobičajenih dužnosti.”

Član 1.4 Vjera:

“Vjera i vjerske aktivnosti pripadnika različitih vjeroispovijesti se ne smiju pogrešno predstavljati, te se moraju poduzeti svi napori da se obezbijedi tačnost i korektnost vjerskih programa. Ovi programi ne smiju omalovažavati vjerska ubjeđenja drugih.”

Smjernice o izvještavanju o provokativnim izjavama:

Od novinara, urednika programa i direktora stanica se očekuje da prepoznaju vrste izjava koje bi, ukoliko se prezentiraju emotivno i bez pažljivog razmatranja mogućeg utjecaja na publiku, mogle potaći nasilje, ohrabriti netoleranciju i mržnju, i dovesti do gubitka života.

Emocijama nabijeni komentari učesnika u kontakt-programima, okruglim stolovima ili intervjuima koji bi, primjenjujući iste razumne standarde, mogli biti protumačeni kao poziv na nasilje ili provokacija mržnje.

Dana 23.02.2005. godine, Agencija je od stanice tražila da se pismeno izjasni na navode mogućeg kršenja člana 1.1 Općenito i člana 1.4 Vjera, Kodeksa za emitovanje RTV programa.

U svom odgovoru od 17.03.2005. godine, stanica, izmađu ostalog, navodi: «U navedenom dijelu programa su spominjani pripadnici dvije vjerske skupine, pripadnici dvije religije kršćani i židovi kao opći pojmovi, i prof. Avdić je sa islamskog stanovišta napravio razliku između židova i kršćana što je općepoznata i priznata praksa svugdje u svijetu da se sa aspekta jednog religijskog učenja komentiraju i analiziraju druga religijska učenja. Na tim temeljima je u svijetu ali i u BiH formirano mnogo vijeća, foruma ili odbora za međureligijski dijalog na kojima se jako otvoreno i žustro raspravlja upravo o ovim teološkim temama. Prof. Avdić inače sve svoje nastupe i obraćanja temelji na svetoj knjizi Kur'anu, praksi –Sunni, posljednjeg božijeg poslanika i vjerodostojnim i kapitalnim djelima koje tumače Kur'an....Sveta knjiga Kur'an opisuje Židove kao one koji su skloni zlu (citiran dio iz Kur'ana, sura El-Maide 64, prevod Besim Korkut) Ovaj Kur'anski citat komentiran je u najpoznatijem i najpriznatijem djelu koje tumači Kur'an Tefsir Ibn-Kesir izdato u Sarajevu 2000. ...u tom kapitalnom djelu na koje se prof. Avdić pozivao u samoj emisiji na str. 377-378 govori se o Jevrejima kao narodu koji je proklet do Sudnjeg dana i da je njima u naravi da smutnju i nered prave. Muslimani u to vjeruju bez imalo sumnje, jer o tome goviri Kur'an i ne vidimo bilo kakav razlog za uzbunu ako se to javno kaže. Napominjemo da to nisu stavovi prof. Avdića nego Kur'anski stav i stav islamskih klasika poznat već preko hiljadu godina a stavove i poruke iz svetih knjiga svakako nemamo namjeru zabranjivati niti one koje ih prenose sankcionirati. « U dopisu stanice potpisanom od strane direktora gospodina Muediba Šahinovića, dalje se objašnjava «napominjemo i to da je prof. Avdić spomenuo riječ čifut koja bi možda nekima mogla zvučati kao uvredljiva ili ponižavajuća te smo konsultovali Školski rječnik Bosanskog jezika od Dževada Jahića, izdanje Sarajevo 1999. u kome je na str. 149. spomenuta riječ čifut kao sinonim za Jevreja i nigdje ne stoji da ima pogrdno ili uvredljivo značenje.» Na kraju dopisa se između ostalog dodaje: «Smatramo da je zbog toga što u pomenutoj emisiji nije rečeno ništa novo i što većinu tih podataka i činjenica vjernici znaju, tako da ih bilo kakvo podsjećanje na to sigurno ne može motivirati na bilo kakvu vrstu nasilja...Suština ovog spominjanja jevreja i kršćana se vidi iz sljedećeg navoda koji nije upućen ni jevrejima niti kršćanima nego pripadnicima islamske vjeroispovijesti da svoju nacionalnu svijest podignu na nivo koji će im osigurati sigurniju budućnost jer nakon agresije i genocida smatramo da na to imamo potpuno pravo. Želimo još jednom naglasiti da su navodi na kojima insistirate izvučeni iz konteksta i da takvi ne predstavljaju istinsku i pravu poruku koju je čitavi program imao za cilj da pošalje u eter.»

Pozivanje stanice u svom odgovoru na svetu muslimansku knjigu Kur'an, te izdvajanje pojedinih ajeta, u ovom slučaju nije relevantno pošto pomenuto nije bilo predmet razmatranja. Agencija, naime, ne spori emitovanje vjerskih sadržaja i u tu svrhu citiranja vjerskih knjiga. Međutim, način interpretacije istih, koji u ovom konkretnom slučaju nosi jasnu huškačku poruku, u biti je anitsemitski i na otvoren način omalovažava vjerska ubjeđenja drugih naroda.

Jezik tumačenja vjerskih knjiga korišten u programu Radija Nabe od 30.01.2005. godine, ukazuje na inherentno negiranje duhovne važnosti drugog naroda, u ovom slučaju dominantno pripadnika jevrejskog naroda. Otvoreno i javno diskreditovanje nacionalne vrijednosti pripadnika pojedinih naroda na ovakav način utiče na prisustvo vjerskog antagonizma na ovim prostorima.

Agencija konstatuje da je Radio Naba, pogotovo uzimajući u obzir specifičnost programske šeme ove stanice koja uglavnom emituje programe vjerskog sadržaja, te njenu svrsishodnost gledano sa aspekta etničke i nacionalne tolerancije na ovim prostorima, napravila težak propust u procjeni sadržaja emisije, odnosno korištenog jezika koji suprotno ranije pomenutim odredbama Kodeksa za emtiovanje programa, podstiče raspirivanje nacionalne i vjerske mržnje. S obzirom da je stanica propustila da pokaže odgovornost za sadržaj koji je emitovan, smatra se da je time prekršila član 1.1 Općenito kao i član 1.4 Vjera.

Ovo je drugi put da je stanica počinila prekršaj. Naime, dana 07. februara, 2002. godine, Odbor za implementaciju Agencije je stanici izrekao kaznu u iznosu od 1000KM za utvrđeno kršenje Kodeksa za emitovanje RTV programa, člana 1.1. Općenito, 1.2 Pristojnost i uljudnost te člana 1.5 Pravedno i nepristrasno uređivanje programa.

Agencija prati poštivanje svih svojih pravila, kao i uslova dozvole, međutim, korištenje jezika kojim se podstiče raspirivanje nacionalne i vjerske mrđnje smatra jednim od najozbiljnijih prekršaja. Prilikom odlučivanja o sankciji, uzeta je u obzir činjenica da je ovo drugi prekršaj izuzetno ozbiljne prirode, ali također i činjenicu da je između dva kršenja prošlo više od tri godine, te je odlučeno je da se izrekne novčana kazna.

U skladu sa članom 46. stav (3), tačka (d) Zakona o komunikacijama, "iznos određene novčane kazne ne smije biti veći od 150.000 KM u slučaju namjerne povrede ili povrede iz nehata pojedinih odredbi zakona ili uslova koji se navode u izdatoj dozvoli ili kodeksima rada i pravilima Agencije. Iznos izrečene novčane kazne srazmjeran je težini prekršaja i, tamo gdje je primjenjivo, bruto finansijskom prihodu ostvarenom na osnovu prekršaja. U slučaju da se povrede ponove, izrečena novčana kazna ne smije biti veća od 300.000."

Uzimajući u obzir sve naprijed utvrđeno, riješeno je kao u dispozitivu.

POUKA: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Vijeću agencije u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog. U skladu sa člankom 49. stav 2. Zakona o komunikacijama, žalba ne odlaže izvršenje.

Generalni direktor

Kemal Huseinović

Dostaviti:

1. Naslovu,

2. u spis

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Re: pitanje

Post od Senad » Pon Okt 13, 2008 7:33 pm

Evo ovdje imaš i telefon pa nazovi ,pitaj

A D R E S A R .
Djelatnost: TV i radio
Adresa: Naselje Luke 4 B2
Grad: Visoko
Poštanski broj: 71300
Pozivni broj: 032
Telefon #1: 701-170
Telefon #2: nema
Telefon #3 : nema
Faks: 701-170
Mobilni telefon: nema
email: nema
Web sajt: http://
Žiro račun: nema podataka

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Re: pitanje

Post od Senad » Sre Okt 15, 2008 4:50 pm

Esselamu alejkum!

Evo friške vjesti izmeđuostalih ponovo kazna za radio NABA

15.10.2008. 17:23

Regulatorna agencije za komunikacije (RAK) danas je donijela rješenja o izricanju sankcija za nekoliko RTV stanica.

TV OBN izrečena je novčana kazna u iznosu od 30.000 KM zbog kršenja odredbe člana 4. Govor mržnje, Kodeksa o emitovanju RTV programa zbog sadržaja SMS poruka emitovanih u programu "Mimohod" od 30. avgusta ove godine, koji je za temu imao održavanje Queer festivala u Sarajevu, sa anketnim pitanjem "Gay parada u Sarajevu?", i u emisiji "Telering" emitovanoj 18. septembra, u kojoj je gost bio predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović, a anketno pitanje upućeno gledaocima glasilo je "Trebaju li Hrvati biti nacionalna manjina?".

Kako je saopćeno iz RAK-a, emitovane SMS poruke su bile neprimjereng sadržaja i pozivale su na diskriminaciju, mržnju i nasilje.

- Napominjemo da su obje emisije sa aspekta koncepcije programa, tematike, te načina vođenja i razgovora sa gostima u studiju, bile u skladu sa odredbama Kodeksa o emitovanju RTV programa, te nisu bile predmet razmatranja Agencije. Predmet kršenja Kodeksa bio je isključivo sadržaj emitovanih SMS poruka, navodi se u saopćenju RAK-a.
Radiju Naba izrečena je novčana kazna u iznosu od 10.000 KM zbog kršenja odredbe člana 18. Religijski program i predstavljanje religije u programima, te člana 13. Učešće djece i maloljetnika u programima RTV stanica.
Agencija je po službenoj dužnosti pokrenula postupak ispitivanja mogućeg kršenja Kodeksa o emitovanju RTV programa zbog sadržaja emitovanog u okviru noćnog programu u periodu od 22.00 sati 24. jula do 1.00 sati 25. jula.

Prema programskoj šemi na osnovu koje je Radiju Nabi izdata dozvola za emitovanje, religijski programi zauzimaju centralno mjesto u programu stanice.
Radio postaji Mostar je radi kršenja odredbe člana 5. Pristojnost, kao i člana 6. Pravičnost i nepristrasnost Kodeksa o emitovanju RTV programa izrečena novčana kazna u iznosu od 2.000 KM.

Stanica je 24. jula emitovala program između 14.00 i 15.00 sati u kojem se sa puno mržnje i huškačke tendencije govorilo o glavnom uredniku internet portala Pincom.info.

Pismeno upozorenje je izrečeno TV Hit radi kršenja člana 16. stav 3. Zaštita privatnosti, opšti principi i člana 17. stav 3 Posebne saglasnosti Kodeksa o emitovanju RTV programa.

U informativnom programu HIT televizije od 19. juna, sa početkom u 19.00 i 22.30 sati, emitovan je dio montiranog video sadržaja sa komentarom spikerice i intervjuom snimatelja o fizičkom napadu na snimatelja Hit televizije.

Pismena upozorenja su izrečena i Radiju Tuzlanskog Kantona, Nes Radiju, Radiju Kameleon i Obiteljskom radiju Valentino zbog kršenja odredbe člana 7.3. opštih uslova Dozvole u smislu odstupanja frekventne devijacije od maksimalno propisane vrijednosti, saopćeno je iz RAK-a.

Odgovori