40 koristi od namaza

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

40 koristi od namaza

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:18 am

RIJEČ AUTORA

Zahvala pripada Allahu, Njega hvalimo, pomoć od Njega tražimo, oprost od Njega molimo i Njemu se kajemo. Kod Allaha utočište tražimo od našeg zla i zla naših loših djela. Koga Allah uputi, niko ga u zabludu ne može odvesti, a koga u zabludi učini niko ga na pravi put ne može izvesti. Svjedočim da nema boga osim Allaha koji nema ortaka i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik. Neka je Allahov salavat i selam na njega, njegovu porodicu i ashabe.
Ovo je sažeta studija o vrijednostima i koristima namaza u džematu, u kojoj sam, uz Allahovu pomoć, sakupio četrdeset koristi i neka je na tome zahvala Allahu. Glavni izvor za ovu studiju bila mi je Allahova Knjiga i sunnet Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. To zbog toga, što su oni dovoljni za dokazivanje, i želja mi je da ne duljim kao i da se olakša njeno korištenje.
Na pisanje su me navele neke činjenice, od kojih su:

1. Ono što sam vidio u nekim islamskim zemljama, da se ne vodi računa o namazu u džematu, čak i od strane daija (onih koji se bave pozivanjem u Allahovu vjeru).
2. Što sam primijetio na sebi i nekoj od svoje braće muslimana, da nas Allah uputi, odustajanje od ovog veličanstvenog ibadeta pod izgovorom prezauzetosti i pomanjkanja slobodnog vremena, pa neka je Allah subhanehu ve te'ala na pomoći.

Važno upozorenje:

Cilj ovog ibadeta (namaza u džematu) je, kao što je i ostalim ibadetima, pokoravanje Uzvišenom Allahu, izvršavajući Njegove naredbe i kloneći se Njegovih zabrana. Nabrojali smo ove koristi podstičući i hrabreći one koji se trude da izvršavaju naredbe i zastrašujući i upozoravajući one koji su lijeni u tome. Od Allaha, subhanehu ve te'ala molimo pomoć i potporu i da učini naša djela čistim i iskrenim u ime Njega.
Napisao: Ebu Abdullah Musned El-Kahtani

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:18 am

PRVA KORIST: POKORAVANJE ALLAHOVOJ NAREDBI

U zajedničkom obavljanju namaza je izvršavanje naredbe od strane Allahovih, subhanehu ve te'ala robova vjernika.
Uzvišeni kaže: "Namaz klanjajte i zekat dajite i ruku’ činite zajedno sa onima koji čine ruku’." Bekare 43 (Ruku' je klanjanje Uzvišenom Allahu u namazu čime se aludira na cijeli namaz kao što se ističe vrijednost i čast onih koji su u tom položaju. (pr. rec.)) Ibn Kesir u tumačenju ovog ajeta kaže: "Budite s vjernicima u najboljim im poslovima, a naročito u najpotpunijem - namazu. Mnogi učenjaci ovim ajetom dokazuju obavezu klanjanja namaza u džematu."
Upozorenje: Ibnul Kajjim u svojoj knjizi "Namaz" na str 114. kaže: "Ako se kaže: Ovo se suprostavlja riječima Uzvišenog: "O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj." Ali Imran 43, a žena nije obavezna prisustvovati u džematu, reći će se: Ajet ne obavezuje svaku ženu, nego je Merjemi zbog njene izuzetnosti, to naređeno, za razliku od riječi Uzvišenog: "Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte!" Merjema je imala osobenosti koje nemaju druge žene. Njena majka ju je zavjetovala na službu Allahu i robovanje Njemu te vezanost za mesdžid koji nije napuštala. Naređeno joj je da klanja namaz sa onima koji dolaze u mesdžid..."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:19 am

DRUGA KORIST: POTVRDA IMANA (VJEROVANJA)

Namaz u džematu je nabitnije i najjače sredstvo za podizanje Allahovih subhanehu ve te'ala kuća (džamija) i da nije namaza u džematu, nestale bi i džamije. Allah, dželle šanuhu, potvrđuje iman onima koji grade džamije i kaže da su oni od Allaha upućeni na pravi put i da su spašeni.
Uzvišeni kaže: "Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje, oni su, nadamo se, na pravom putu." Tevbe 18

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:20 am

TREĆA KORIST: ALLAHOVA GARANCIJA I VELIKA BLAGODAT


Zajednički namaz je jedan od uzroka spominjanja i veličanja Allaha subhanehu ve te'ala u džamijama. Uzvišeni Allah je taj čin pohvalio kao i one koji to obavljaju te ih opisao da su oni ljudi i da ih kupovina i prodaja ne ometa da Allaha spominju, namaz obavljaju i zekat daju. Potvrdio im je iman i strahopoštovanje koje imaju prema Njemu. Potom je Uzvišeni rekao da se njihova dobra djela primaju, a da se prelazi preko njihovih hrđavih postupaka, uz druge blagodati kojima ih Allah obasipa.
Uzvišeni kaže: "U džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime - hvale Njega, ujutro i naveče, ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji namaz obavljaju i zekat udjeljuju i koji strepe od Dana u kojem će srca i pogledi biti uznemireni, da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi im od dobrote Njegove i više dao. A Allah daje kome hoće, bez računa." Nur 36-38

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:20 am

ČETVRTA KORIST: POŠTIVANJE I POTVRDA ONOGA ŠTO JE UZVIŠENI ALLAH I NJEGOV POSLANIK, sallallahu alejhi ve sellem, UZDIGAO I POTVRDIO


Zajednički namaz ima veliku važnost i ulogu, jer nije propisan samo u uobičajenim uslovima nego je naređen i u uslovima straha.
Uzvišeni kaže: "Kada ti budeš među njima i odlučiš da uspostaviš namaz, neka jedni s tobom namaz obavljaju i neka svoje oružje uzmu, i dok budu na sedždi, neka drugi budu iza vas, a onda neka dođu oni koji još nisu obavili namaz, pa neka i oni klanjaju s tobom, ali neka drže oružje svoje i budite oprezni..." Nisa’ 102
Također je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdio i naredio zajednički namaz i nikome nije dozvolio da ga ostavlja kao što ćemo to, uz Allahovu pomoć, kroz hadis objasniti.
Neki slijepac je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, tražeći dozvolu za nedolaženje u džemat. Rekao je da mu je kuća daleko i da nema vodiča, a na putu ima divljih zvijeri, te je spomenuo još opravdanja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga je upitao: "Čuješ li ezan?" On odgovori: "Da" Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: "Odazovi se!" a u drugoj predaji stoji: "Ne nalazim za tebe opravdanje."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:21 am

PETA KORIST: POKORAVANJE POSLANIKOVOJ, sallallahu alejhi ve sellem, NAREDBI


U zajedničkom namazu je pokoravanje Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, naređenju i slijeđenje njegova sunneta uspostavljenog riječima i djelom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio zajedničko obavljanje namaza i pristupanje džematu.
Od toga su njegovi hadisi: "Ko čuje ezan a ne odazove mu se nema namaza osim uz opravdan razlog." (Pogledaj "Sahihul-džami’" 6300) I njegove riječi: "Ako imaju trojica, neka ih jedan predvodi, a preči je da predvodi onaj koji zna najviše iz Kur’ana."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:21 am

ŠESTA KORIST: SPAS SLIJEĐENJEM POSLANIKA, sallallahu alejhi ve sellem

Slijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u ovom veličanstvenom ibadetu (zajedničkom namazu) i u ostalim ibadetima je uzrok upute, Allahove subhanehu ve te'ala ljubavi i praštanja grijeha i uzrok zaštite od vatre i ulaska u Džennet.
Uzvišeni kaže: "Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu." Nur 54
I kaže: "Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" - A Allah prašta i samilostan je." Ali Imran 31
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Čitav moj ummet će ući u Džennet osim onog koji to odbije. Ko mi se pokorava, ući će u Džennet, a ko mi je nepokoran taj je odbio."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:22 am

SEDMA KORIST: JEDAN OD NAJVELIČANSTVENIJIH ISLAMSKIH CILJEVA


Uopće, zajednica (džemat) je najveličanstveniji princip Islama. Mnogi izvorni tekstovi podstiču na džemat i pridržavanje džemata, a upozoravaju na rascijepljenost i udaljavanje od zajednice muslimana.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Allahova pomoć je uz zajednicu." I još kaže: "Zajednica je milost, a nesloga je kazna."
Tako su i mnogi drugi ibadeti propisani u džematu da bi se ovaj princip ukorijenio u dušama muslimana, kao što je slučaj sa hadždžom, postom, džuma-namazom, bajram-namazima, teravijama...

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:23 am

OSMA KORIST: VELIČANJE I JAVNO IZVRŠAVANJE ALLAHOVA PROPISA


U zajedničkom namazu je uzdizanje najveličanstvenijeg islamskog propisa,- propisa namaza. Allah za one koji veličaju Njegove propise kaže: "Eto tako! Pa ko poštiva Allahove propise to je znak čestita srca." Hadždž 32

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:23 am

DEVETA KORIST: OD PRAKSE PRAVOG PUTA I UPUTE (SUNENUL-HUDA)

Zajednički namaz je jedan od puteva upute kojim nas je podučio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a njegovo ostavljanje je zabluda i licemjerje.
Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu, kaže: "Koga veseli da se sutra sa Allahom sretne kao musliman, neka vodi računa o ovim namazima na koje se poziva. Allah je vašem Poslaniku propisao uputu i njene zakone, a vi, ako bi klanjali u svojim kućama kao ovaj neposlušnik u svojoj kući, napustili biste sunnet svog Poslanika, a ako biste ostavili sunnet svog Poslanika, zalutali biste. Koji god čovjek upotpuni svoj abdest, a potom se uputi u jednu od džamija, Allah mu za svaki korak upiše dobro djelo, uzdigne ga za stepen i tim korakom mu izbriše jedan od grijeha. U moje vrijeme je od njega (zajedničkog namaza) odustajao samo licemjer, čije je licemjerstvo bilo općepoznato. Čovjek je bivao unešen među dvojicom dok ne stane u saff." A u drugoj predaji stoji: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je podučavao sunnetskim uputama, a jedna od njih je namaz u džamiji iz koje se uči ezan."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:24 am

DESETA KORIST: VRIJEDNIJI OD POJEDINAČNOG NAMAZA

Zajednički namaz je vrijedniji od pojedinačnog za dvadeset i sedam stepeni, a u nekim predajama stoji da je vrijedniji za dvadeset i pet stepeni.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Zajednički namaz nadmašuje pojedinačni za dvadeset i pet stepeni."
Učenjaci su uskladili dvije predaje te su pojasnili uzroke koji dovode do spomenutih stepena.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:24 am

JEDANAESTA KORIST: KOD ALLAHA BOLJI OD NAMAZA POJEDINCA

Zajednički namaz, makar klanjača bilo i malo, je bolji kod Allaha od namaza pojedinca makar ih bilo i puno (svako za sebe, ponaosob).
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Namaz dvojice, u kome jedan predvodi drugog, kod Allaha je bolji od namaza četvorice koji klanjaju sami za sebe. Namaz četvorice koje predvodi jedan je vrijedniji kod Allaha, od namaza osmorice koji klanjaju ponaosob, a namaz osmorice koje predvodi jedan čovjek je bolji kod Allaha od namaza stotine koji ponaosob klanjaju."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:25 am

DVANAESTA KORIST: ZAŠTITA OD ŠEJTANA

Zajednički namaz, uz Allahovu pomoć, štiti muslimana od njegovog trajnog neprijatelja koji ne miruje niti posustaje i sprječava ga da savlada čovjeka.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Nema trojice u jednom selu ili u pustoši koji ne oforme džemat za namaz, a da šejtan nije njima zavladao. Drži se džemata (zajednice), jer vuk jede odlutalu ovcu."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:25 am

TRINAESTA KORIST: UDALJAVANJE OD OPONAŠANJA MUNAFIKA

Zajednički namaz i ustrajnost u tome, udaljava muslimana od oponašanja munafika, kojima je Allah zaprijetio najdubljim džehennemskim provalijama, da nas Allah sačuva.
Najpoznatije njihovo svojstvo je izbjegavanje zajedničkog namaza, naročito jacije i sabaha.Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Nema namaza koji je munaficima teži od sabaha i jacije, a da znaju koja je u njima korist, prisustvovali bi im makar i pužući dolazili."
Već smo naveli riječi Abdullaha ibn Mes’uda radijallahu anhu: "A u moje vrijeme od džemata je odstupao samo munafik čije je licemjerje bilo općepoznato." (Pogledaj devetu korist)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:26 am

ČETRNAESTA KORIST: JEDAN OD UZROKA OPROSTA GRIJEHA

Zajednički namaz je jedan od uzroka oprosta grijeha.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam kaže: "Kada imam kaže "gajril magdubi alejhim veleddallin" (a ne na put onih na koje je pala srdžba, niti onih koji su zalutali) - recite Amin! Onome čiji se izgovor poklopi s izgovorom meleka, biće oprošteni grijesi."
I kaže: "Kada imam kaže: "Semi’ Allahu limen hamideh" (Allah čuo onoga ko Ga hvali) - recite: "Allahumme Rabbena lekel hamd" (Gospodaru naš, Tebi hvala). Onom čiji se izgovor poklopi s izgovorom meleka, biće oprošteni prijašnji grijesi."
I kaže: "Ko uzme abdest za namaz i upotpuni ga, a potom krene da obavi propisani namaz, klanja ga sa ljudima, u džematu ili u džamiji, Allah će mu oprostiti grijehe."

Odgovori