40 koristi od namaza

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:26 am

PETNAESTA KORIST: UZROK DA SE ALLAH PONOSI

Od svojstava našeg Gospodara je i Ponos, a uzrok tome je, između ostalog i zajednički namaz.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Allah se diči zajedničkim namazom."
Prethodnici (selef) se slažu da je Allah Uznosit. To smo dužni prihvatiti bez iskrivljavanja, negiranja, prispodobljavanja i poređenja. To je Dika dostojna Allaha Uzvišenog.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:27 am

ŠESNAESTA KORIST: VELIKA NAGRADA ZA PJEŠAČENJE DO DŽEMATA

Zajednički namaz navodi muslimana da ide u džamiju i u većini slučajeva, pješači praveći mnoge korake. U tome je velika nagrada i dobro, koje zna samo Allah subhanehu ve te'ala.
Navedeni su mnogi hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o vrijednosti dolaska u džamiju i pješačenja. Od toga su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko se abdesti za namaz i upotpuni abdest, potom ode u džamiju i klanja s ljudima propisani namaz, ili u džematu ili u džamiji, Allah će mu oprostiti grijehe."
U oba "Sahiha" se bilježi: "Najveću nagradu za namaz imaju oni koji su najdalje pješačili. Onaj ko čeka namaz da bi ga klanjao za imamom ima veću nagradu od onoga koji ga klanja pa zaspe."
I kaže: "Hoćete li da vam kažem čime Allah briše grijehe i uzdiže stepene? Upotpunjavanjem abdesta u vrijeme kad nam se mrsko abdestiti (kao što je žestoka hladnoća itd.), puno koraka do džamije, čekanje namaza poslije namaza, to vam je bdijenje (ribat)." I kaže: "Ko porani u džamiju i okasni iz nje, Allah mu za svaki izlazak ili povratak pripremi mjesto u džennetu."
I kaže: "Ko se abdesti u svojoj kući, a potom ode u jednu od džamija da bi obavio farz, svaki njegov korak mu briše po jedan grijeh, a drugi mu podiže stepen."
I kaže: "Obraduj one koji noću pješače u džamiju potpunim svjetlom na Sudnjem danu."
I kaže: "Ko ode u džamiju da bi klanjao namaz, to mu je kao hadždž, a ko ode da klanja nafilu, to mu je kao Umra-nafila."
I kaže: "Trojica su u Allahovoj zaštiti, čovjek koji je krenuo u jednu od džamija, čovjek koji je krenuo kao borac na Allahovom putu i čovjek koji je krenuo na hadždž."
Važno upozorenje: Ova velika nagrada koju dobiva onaj ko ide u džamiju pješice, ne odnosi se samo na odlazak nego i na povratak.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko ode u džamiju radi džemata, svaki korak briše grijeh i piše mu se nagrada u odlasku i u povratku."
Drugo upozorenje: Spominjanje vrijednosti pješačenja na zajednički namaz nalazimo u predaji koju bilježe Imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Nesa'i, Ibn Madždže, Ibn Huzejme i Ibn Hibban u Sahihima i Hakim kaže da je sahih hadis da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko se okupa i očisti u petak, dobro porani, ode pješice, a ne jašući, približi se imamu i sluša, a ne igra se, za svaki korak imaće nagradu kao da je čitavu godinu proveo posteći i nafile klanjajući."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:27 am

SEDAMNAESTA KORIST: SAKUPLJANJE MELEKA NA SABAHU I IKINDIJI I TRAŽENJE OPROSTA ZA ONE KOJI IM PRISUSTVUJU


Plemeniti meleki se sakupljaju na sabahu i ikindiji i traže oprosta za onoga ko ih klanja u džematu.
U dva Sahiha se bilježi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Nad vama se smjenjuju noćni i dnevni meleki, oni se sastaju na sabahu i na ikindiji, potom se uspinju oni koji su bdjeli nad vama i njihov Gospodar pita, mada zna bolje od njih: "U kakvom ste stanju ostavili Moje robove?" Oni odgovaraju: "Ostavili smo ih klanjajući a i zatekli smo ih klanjajući." A u predaji koju bilježi Ebu Huzejme stoji: "Zatekli smo ih klanjajući i napustili ih klanjajući, pa im oprosti na Sudnjem danu."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:28 am

OSAMNAESTA KORIST: NAMAZ U DŽEMATU JEDNAK JE POLOVICI ILI ČITAVOJ PROBDJEVENOJ NOĆI KLANJAJUĆI


Jacija u džematu je jednaka polovici probdjevene noći u ibadetu, kao što je sabah u džematu jednak čitavoj probdjevenoj noći u ibadetu.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko klanja jaciju u džematu, kao da je proveo pola noći u ibadetu, a ko klanja sabah u džematu, kao da je čitavu noć ibadetio."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:29 am

DEVETNAESTA KORIST: U ALLAHOVOJ ZAŠTITI

Zajednički namaz je jedan od uzroka zaštite Allahovog subhanehu ve te'ala roba. Uzvišeni Allah ga stavi pod Svoju pažnju i sigurnost i to zbog zajedničkog klanjanja sabaha.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Ko klanja sabah u džematu on je pod Allahovom zaštitom."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:29 am

DVADESETA KORIST: U ALLAHOVOJ HLADOVINI NA SUDNJEM DANU

Zajednički namaz muslimana je jedan od uzroka velike vezanosti i ljubavi prema džamiji u kojoj se obavlja namaz. Onaj čije je srce vezano za džamiju je jedan od sedmorice koji će, na Sudnjem danu, biti u hladovini kada druge hladovine osim Allahove, neće biti.
U dva Sahiha se bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Sedmoricu će Allah staviti u Svoju hladovinu na Dan kada druge hladovine, osim Njegove, neće biti; pravedni vladar, mladić odrastao u pokornosti svome Gospodaru i čovjek čije je srce bilo vezano za džamiju..."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:29 am

DVADESET I PRVA KORIST: ČUVANJE OD VATRE I MUNAFIKLUKA (LICEMJERSTVA)


Od koristi zajedničkog namaza je i to da onom ko četrdeset dana obavlja zajednički namaz ne propuštajući prvi tekbir, Allah garantuje dvije zaštite: očuvanje od vatre i očuvanje od munafikluka. Da nas i naše prijatelje Allah sačuva i skloni od Svoje kazne.
Od Enesa, radijallahu anhu, se bilježi da je rekao: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko u ime Allaha četrdeset dana klanja u džematu, prisustvujući prvom tekbiru, garantuju mu se dvije zaštite: očuvanje od vatre i očuvanje od munafikluka."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:30 am

DVADESET I DRUGA KORIST: BLAGOSLOV ALLAHA I NJEGOVIH MELEKA KLANJAČIMA


Od koristi zajedničkoga namaza je i to da je stajanje u saffu, radi njegovog obavljanja, jedan od uzroka da Allah i Njegovi meleki donose salavat na klanjače, naročito one u prvim saffovima.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Allah i Njegovi meleki donose blagoslov (salavat) na prve safove." U drugoj predaji: "na prvi saf." A za predaju "na prve safove" učenjaci kažu da blagoslov (donošenje salavata) znači traženje oprosta za one koji stoje u njima.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:30 am

DVADESET I TREĆA KORIST: KUĆA U DŽENNETU

Zajednički namaz čini da vjernik vodi računa o ravnanju saffova, kao što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podsticao da se spaja saff i popunjavaju praznine. U tome je velika čast i nagrada kod Allaha.
Od Aiše, radijallahu anha, se bilježi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah i Njegovi meleki blagosiljaju one koji popunjavaju saffove."
I još kaže: "Ko popuni prazninu, Allah ga za to uzdigne stepen i sagradi mu kuću u džennetu."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:31 am

DVADEST I ČETVRTA KORIST: NAGRADA ZA NAMAZ MAKAR I NE PRISPIO U DŽEMAT


Korist zajedničkog namaza je da onaj ko dođe da ga obavi, ima nagradu kao da ga je i obavio u džematu, makar ljudi bili i završili s namazom.
Imam Ahmed, Ebu Davud i Nesa'i bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko se abdesti i upotpuni abdest, a potom ode i vidi da su ljudi već klanjali, Allah mu daje nagradu kao onima koji su klanjali i prisustvovali džematu, a da njima to ništa ne umanjuje njihovu nagradu."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:31 am

DVADESET I PETA KORIST: POTPUNOST NAMAZA

Zajednički namaz je jedna od osnova potpunosti i cjelovitosti namaza, te očuvanja i sigurnosti od zaborava. Time se povećava stepen primljenosti namaza.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Imam je garant, a mujezin povjerenik. Gospodaru uputi imame i oprosti mujezinima."
Učenjaci kažu: "Imam je zadužen da se namaz u potpunosti obavi. Kažem: "Nasuprot onom ko sam klanja, jer često pogriješi ili zaboravi, za što niko ne odgovara niti garantuje za njega."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:32 am

DVADESET I ŠESTA KORIST: NAJBOLJE DJELO

Od koristi zajedničkog namaza je da pomaže u obavljanju namaza u početku njegova vremena, ili u najmanjem slučaju da se obavi na vrijeme, što je najbolje djelo kod Allaha subhanehu ve te'ala.
Ebu Davud i Tirmizi bilježe od Ummu Ferve, radijallahu anha, da je rekla: "Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je upitan: Koje je djelo najbolje? Pa je rekao: "Namaz na početku njegovog vremena." A u Muslimovoj predaji: "Najbolja su djela; namaz u njegovom vremenu i dobročinstvo prema roditeljima."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:32 am

DVADESET I SEDMA KORIST: SPAS OD NESREĆE

Od vrijednosti zajedničkog namaza je i to da on čuva vjernika od nemarnog odnosa prema namazu ili od zaborava, ili odgađanja namaza i njegovog klanjanja u drugom vremenu. Mnogi koji su napustili namaz, u početku su bili ostavili zajedničko obavljanje namaza. Zbog toga je iz Allahove milosti prema nama propisan namaz u džematu. Allah je zaprijetio onima koji ne vode računa o svom namazu i odgađaju ga do pred istek njegova vremana rekavši: "A teško onima koji kad namaz klanjaju, namaz svoj kako treba ne izvršavaju." Ma’un 4-5

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:33 am

DVADESET I OSMA KORIST: SPAS OD NEMARA

Od koristi zajedničkog namaza je i to da je u njemu spas od zapečaćenja srca, jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio dovu protiv onih koji ga ostavljaju. U zajedničkom namazu je i spas od nemara.
Ibn Madždže bilježi od Ibn Abbasa i Ibn Omera, radijallahu anhum, da su čuli Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: "Ili će se ljudi pridržavati džemata ili će im Allah zapečatiti srca i postaće nemarni."

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:33 am

DVADESET I DEVETA KORIST: DOVA KOJA SE NE ODBIJA

U životu imamo mnoga vremena u kojima je dova primljena, čak postoje vremena u kojim se dova ne odbija. Od ovih vremena je zlatna prilika, vrijeme između ezana i ikameta. Najveća osnova za iskorištavanje ovog skupocjenog trenutka je zajednički namaz, jer, vjernik, u većini slučajeva, dolazi u džamiju prije ikameta i uči dove i spominje Allaha, što nije slučaj sa onim koji sam klanja, te ne obraća pažnju na ovo.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Dova se ne odbija između ezana i ikameta."

Odgovori