BEJTUL-MAKDIS

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

BEJTUL-MAKDIS

Post od dennispasa » Sre Avg 01, 2007 8:42 am

Bismillahirrahmanirrahim

Resulullah je rekao:

»Uvijek če skupina od mog ummeta biti na istini nadmočni nad svojim neprijateljima.
Neče im moči naškoditi ni oni koji im se suprostavljaju, niti bolovi koji ih snalaze, sve dok im ne dodže Allah-ova d.ž. odluka, a oni na to rekoše: » A gdje su oni, Allah-ov d.ž. Poslaniče?«

»Kod Bejtul-makdisa i u njegovoj okolini«-odgovori Resulullah.

»Nadam se da če svakom čitaocu ova knjiga (post) probuditi ljubav prema Bejtul-makdisu a naročito muslimanima kojima se ovo časno mjesto več decenijama pokušava gurnuti u zaborav.«

...na kaburu Davuda a.s. jevrejska obilježja i simboli, ali to mi sve nesmeta u mome ushičenju što sam tu, pored jednog od velikih Allah-ovih d.ž. poslanika a.s. Tu pored mene mladič, jevrej, s molitvom na usnama, na kaburu istog nam Pejgambera a.s. U Betlehemu slična slika. U crkvi sagrađenoj na mjestu rođenja Isaa a.s. muslimani i krščani. Preko puta mene
žena, krščanka, kojoj iz očiju naviru suze i slijevaju se niz lice...

Hvaljen neka je Onaj koji je u jednom času noči preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamjenja Naša pokazli. – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.

Allah če vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke: onaj ko se napije iz nje-nije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati-moj je! I oni se, osim malo njih, napiše iz nje.

A kad Musa reče narodu svom: O narode moj, sjetite se Allah-ove d.ž. blagodati prema vama kada je neke od vas vjerovjesnicima učinio, a mnoge vladarima i dao vam ono što nijednom narodu nije dao: O narode moj, uđite u Svet zemlju, koju vam je Allah d.ž. dodijelijo i ne uzmičite nazad pa da se vratite izgubljeni.

I spasismo i njega (Ibrahima) i Luta u zemlju koju smo za ljude blagoslovili.
Jer sva pitka voda na zemlji izlazi ispod Stijene Bejtul-makdisa.

Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da če Zemlju Moji čestiti robovi nasljediti.

I sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekučom vodom nastanili.

I osluškuj! Dan kada če glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu.

U džamijama koje se voljom Njegovom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime-hvale Njega, ujutru i navečer.

I izmedžu njih če se pregrada postaviti koja če vrata imati; unutar nje bit če milost, a izvan nje patnja.

Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog, sigurnog...

»O Šamu. Ti si odabrani dio Mojih zemalja i prema tebi ču usmjeriti Moje odabrane robove. Ko bude u tebi rodžen, a izabere drugo mjesto življenja mimo tebe, onda je to zbog nekog počinjenog grijeha. A ko bude rodžen izvan tebe, a izabere te kao mjesto življenja, to je onda sa Mojim rahmetom.
O Šamu. Budi prostoran u nafaki svojim stanovnicima kao što je maternica prostrana djetetu. Brinem se o tebi sa rosom i kišom od kada Sam stvorio godine i dane. Ko u tebi bude osjetio pomanjkanje imetka, neče osjetiti pomanjkanje hajra. O Jerusalime, ti si posvečen Mojim nurom i u tebi je mjesto sastanka i proživljenja. Bit češ nagizdan na Jevmul-kijamu kao što se mlada nagizda mladoženji. Ko uđe u tebe, osiguran je sa uljem i pšenicom«.

Resulullah je rekao:
Četiri su dženetska grada: Meka, Medina, Damask i Jerusalim.

Imran ibn Husajn rekao je Resulullahu:
«Allahov Poslaniče, koliko je lijep grad Medina?«
«Da si vidio Bejtul-makdis!«-odgovori Resulullah
»Zar je on ljepši od Medine?« -upita Husajn
»Kako da nebude ljepši od nje, kad su u njemu svi koji se trebaju posječivati, a iz njega nemaju kome otiči.
Duše van njega čeznu za njim, a nijedna duša Bejtul-makdisa ne čezne za drugim mimo njega.
Medžutim, Allah d.ž., je počastio i ukrasio Medinu sa mnom.
U njoj živim i u njoj ču preseliti. Da nije tako, ne bih učinio Hidžru iz Mekke. Zaista ljepšeg mjeseca kao u Mekki nigdje nisam vidio«

Prenosi se da je Nuh-ova a.s. ladža otavafila Ka'bu sedam puta, a potom Bejtul-makdis sedam puta. Tada je dozvolom Allah-a d.ž. progovorila:
»O Nuhu, ovdje je mjesto Bejtul-makdisa u kojem če se nastaniti pejgamberi od tvojih potomaka.«

Ibn Omer je rekao:
»Bejtul-makdis su sagradili i popravljali pejgamberi, i u njemu nema nijednog pedlja a da na njemu neko od pejgambera nije činio sedždu ili stajao melek«
Kad je rekao:
»Na nebesima su otvorena jedna od džennetskih vrata iz kojih se svako jutro spušta rahmet na Bejtul-makdis i to če trajati do Smaka svijeta. Rosa koja se spušta na Bejtul-makdis je lijek za sve bolesti, jer je iz dženeta.«
Takodžer je rekao:
»Zaista Allah d.ž.u svakom danu dva puta pogleda na Bejtul-makdis.«
Enes ibn Malik je rekao:
»Džennet čezne za Bejtul-makdisom, jer je Bejtul-makdis od Dženneta Firdevs«.
Mukatil ibn Sulejman je rekao:
»Svaku noč sedemdeset hiljada meleka spušta se s neba u Bejutl-makdis čineči tehlil, tespih, takdis, i tahmid Allah-a d.ž. i ne vračaju se do Smaka svijeta.«
Halid ibn Ma'dan je rekao:
»Svaki dan se sedamdeset hiljada meleka spušta s neba u Bejtul-makdis tražeči oprost za one koje zateknu da klanjaju u njemu.«
Mukatil je rekao:
»Allah d.ž. je primio tevbu Davuda a.s i Sulejmana a.s u Bejtul-makdisu.
Allah d.ž. je vratio vlast Sulejmanu a.s u Bejtul-makdisu.
Allah d.ž. je obradavao Zekerijjaa a.s sa Jahjaom a.s u Bejtul-makdisu.
Allah d.ž. je Davudu a.s potčinio planine i ptice u Bejtul-makdisu.
Allah d.ž. če narode Je'džudž i Me'džudž uništiti u Bejtul-makdisu.
Allah d.ž. je hazreti Merjemi zimi salo ljetno voče, a ljeti zimsko u Bejtul-makdisu. Hazreti Merjema je preselila u Bejtul-makdisu.
Isa a.s je u kolijevci progovorio u Bejtul-makdisu.
Allah d.ž. je podigao na nebo Isa a.s. iz Bejtul.makdisa i u njega če ga ponovno spustiti.
Ibrahim a.s. je iz Babilona učinio Hidžru u Bejtul-makdisu Allah d.ž. če mu pružiti obilnu obskrbu isped i iza njega, s desne i lijeve mu strane, ispod i iznad njega i uvesti ga u Džennet. InšAllah.«

»Allah-ov d.ž. Poslaniče, koji je mesdžid prvi sagradžen na Zemlji?«
»Mesdžidul-haram.«
»A koji poslije?«
»Mesdžidu-aksa.«
«Koliko je proteklo izmedžu gradnje ova dva Mesdžida?«
»Četrdeset godina. A potom, gdje god te zatekne namaz-klanjaj ga, jer, sva zemlja ti je mesdžid.«-odgovori Resulullah a.s.

Ja sam Allah d.ž., nema drugog boga osim Mene.
Ovu svetu zemlju Sam dao u naslijeđe tebi i tvom potomstvu.
Ja sam uz tebe i čuvam te dok se ne vratiš na ovo mjesto, pa ču od njega učiniti kuču gdje češ Mi ibadet činiti.

U četvrtoj godini svoje vladavine u mjesecu ejar 539. godine po preseljenju Musaa a.s., Sulejman a.s. poče graditi Bejtul-makdis. Pošto je u tu svrhu otkupio od jednog čovjeka dio zemlje, ovaj ga upita:
»Jeli bolje ovo što si mi ti dao ili što si mi uzeo?«
«Bolje je ono što sam uzeo od tebe« - odgovori Sulejman a.s.
»E kad je tako, onda ti to ne odobravam.«
Nakon što mu je Sulejman a.s. isplatio više, a čovjek postupio kao i prvi put, Sulejman a.s. mu reče:
»Otkupit ču zemlju po cijeni koju ti odrediš, ali me više ne pitaj šta je bolje od dvoga.«
«Prodat ču ti je za 12000 kantara zlata« - odgovori čovjek.
Pošto je to Sulejmanu a.s. izgledalo isuviše visoka cijena, Allah d.ž. mu objavi:

Ako mu daješ nešto što je tvoje, ti najbolje znaš šta češ učiniti, a ako daješ od onoga što smo Mi tebi dali, onda mu isplati cijenu koja če ga učiniti zadovoljnim!
Isplativši čovjeku Sulejman a.s. sakupi ljude, džinne i šejtane pa ih podijeli u grupe. Jedni su bili zaduženi za gradnju, drugi za klesanje mermera, a treči za vadženje bisera i merdžana iz mora. Pošto temelji Mesdžida nisu bili čvrsti, Sulejman a.s. naredi da se sruši što je dotad bilo izgradženo a da se kopa u dubinu zemlje. Naišavši na vodu, počeli su je zatrpavati kamenjem. Medžutim, voda je sve to izbacila. Radi dogovora Sulejman a.s. je sazvao učenjake Benu Israeličana na čelu sa Asif ibn Berhijom. Oni mu rekoše: »Treba uzeti krčag bakra, ispuniti ga kamenjem, napisati na njemu ono što je napisano na tvom prstenu, a potom ga baciti u vodu.«
Na prstenu je bilo napisano:
«Nema drugog boga osim Allah-a d.ž. Jedinoga, koji nema druga, a Muhammed je Njegov rob i Njegov poslanik.«
Bacivši krčag voda više nije izbacivala kamenje, pa temelji Mesdžida koji se potom udariše dobiše stabilnost.
Pošto je Sulejman a.s. završio gradnju Mesdžida, obratio se Allah-u d.ž. sa dovom da mu da tri stvari:
-da se njegov hukm (presuda) slaže sa Njegovom hukmom,
-vlast kakvu niko osim njega neče imati,
-da se svako ko udže u Mesdžid samo sa namjerom da klanja, iz njega izadže čist od grijeha kao onoga dana kad ga je majka rodila.
Sulejman-ova a.s. dova:

Allah-u d.ž., Ti si ovu vlast i moč kao blagodat dodijelio meni i mome ocu i obasuo nas ni'metima i kerametima. Moga oca učinio si Svojim halifom na zemlji i sudijom medžu Tvojim robovima, a mene njegovim nasljednikom i halifom u njegovom naodu. Ti si Onaj koji me je odabrao za upravitelja ovog Mesdžida i odredio mi tu počast prije nego si me i stvorio. Tebi pripada zahvala za to dobročinstvo i moč. Allah-u d.ž., molim Te da onome ko udže u ovaj Mesdžid daš pet stvari:
-da u njega ne udže griješnik čineči tevbu, a da mu je Ti ne primiš i ne oprostiš grijehe,
-da u njega ne udže neko ko je u strahu tražeči od Tebe sigurnost, a da mu je Ti ne daš i ne oprostiš grijehe
-da u njega ne udže bolesnik tražeči lijeka a da ga Ti ne izlječiš i ne oprostiš grijehe
-da u njege ne udže neko izcrpljen žedžu iz mjesta gdje je velika suša a da mu Ti ne spustiš kišu na njegov kraj,
-i da ne odkloniš Svoj pogled sa onoga koji udže u njega pa sve do njegovog izlaska.
Allah-u d.ž., ako si primio ovu moju dovu, neka znak toga bude primanje mojih kurbana.

U mnoge od zadivljujučih stvari Bejtul-makdisa spadaju i ove:

Strijela bi se vratila onome koji bi je odapeo prema Haremu.
Na jednim od vrata Bejtul-makdisa bio je postavljen pas od drveta. Kada bi neko opsihiren prošao pored njega, on bi zalajao i sihr bi otpao.
Vrata koja bi, prilikom prolaska kroz njih, pritisla onog koji zulum čini.
U mihrabu Bejtul-makdisa nalazio se štap koga su mogli dohvatiti samo potomci Allahovih d.ž. posalnika, a ako bi to neko drugi uradio, ruka bi mu se zapalila.
Kada bi umro vladar Benu Israeličana, njegovi sinovi bi se zatvorili kod mihraba Bejtul-makdisa pa bi sutra onaj koji je bio dostojan vlasti osvanuo a ruka mu pomazana uljem.
...

Novo drvo koje je naraslo u Bejtul-makdisu, pa ga pita Sulejman a.s.:
»Ko si ti i koja je svrha tvog stvaranja?«
»Ja sam rogač i bit ču upotrebljen za rušenje Bejtul-makdisa. Od mene odreži jedan štap na koga češ se moči oslanjati.«
«O Gospodaru, nemoj me učiniti svjedokom da ono što sam sagradio mukotrpnim radom u Tvoje ime vidim srušeno i spaljeno, i ne daj da džinni saznaju za moje preseljenje prije nego Mesdžid bude gotov.«
...

FADILETI BEJTUL-MAKDISA

Od Enesa se prenosi da je Resulullah rekao:

Ko zijareti Bejtl-makdis računajuči na nagradu, Allah d.ž. če mu dati nagradu hiljadu šehida.

Od njega se takodžer prenosi da je Resulullah rekao:

Ko zijareti alima (učena čojeka) kao da je zijaretio Bejtul-makdis. A ko zijareti Bejtul-makdis računajuči na nagradu, Allah d.ž. če vatri zabraniti njegovo meso i tijelo.

Pejgamber je rekao:
Sulejman a.s. je tražio od svoga Gospodara da mu da tri stvari, pa mu je dao dvije, a mi se nadamo da mu je i treču dao.
Tražio je da se njegova presuda slaže sa Njegovom presudom, pa mu je On dao. Tražio je vlast kakvu niko osim njega, neče imati, pa mu je i to dao. Tražio je da svako ko ode klanjati u njegovu Mesdžidu iz njega izadže čist od grijeha kao onog dana kad ga je majka rodila. Mi se nadamo da je i ovo njemu uslišano.

Pejgamber je rekao:
Zaista, odabrani od moga ummeta su oni koji učine hiđžru u Bejtu-makdis. A, ko klanja u Bejtul-makdisu, nakon što je uzeo abdest na najljepši način, dva ili četiri rekiata, oprostiti če mu se ono što je bilo prije toga.

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Pejgamber rekao:
Ko klanja u Bejtul-makdisu, bit če mu oprošteni svi grijesi.

Mekhul je rekao:
«Ko dodže u Bejtul-makdis samo sa namjerom da klanja u njemu, pa uspije klanjati svih pet dnevnih namaza, izači če iz njega čist od grijeha kao onog dana kada ga je majka rodila.«

Kab el-Ahbar je rekao:

»Ko dodže u Bejtul-makdis pa klanja prvo desno a onda lijevo od Stijene, uputi dovu kod mjesta Silsile i podijeli sadaku, dova če mu biti primljena. Allah d.ž. če mu odkloniti tugu i izači če čist od grijeha kao onog dana kada ga je majka rodila. Ako od Allaha d.ž. zatraži šehadet, dat če mu ga, (Allah d.ž. najbolje zna)

Takodžer je rekao:
»Požalio se Bejtul-makdis svome Gospodaru zbog toga što ga ljudi ruše, pa mu Allah d.ž. objavio:

Zasigurno ču te ispuniti ljudima na sedždi, koji če ti žuriti kao što orlovi žure svojim gnjezdima, i čeznuti za tobom poput čežnje golubova za njihovim jajima.«

Jedan od prisutnih reče Kabu:

»Težko tebi, Kabe. Zar Bejtul-makdis ima jezik?«
»Da. I srce poput srca svakoga od vas«-odgovori Kab

Prenosi se od Ebu Derda'a da je Pejgamber rekao:

Vrijednost namaza u Mesdžidul-haremu je kao sto hiljada namaza u drugom (mesdžidu). U mojoj džamiji kao hiljadu, a u Bejtul-makdisu kao pet stotina namaza.

Džerir ibn Osman i Safvan ibn Amr su rekli:
»Dobro dijelo u Bejtul-makdisu računa se kao hiljadu dobrih dijela, a loše kao hiljadu loših dijela.«
Prenosi se od Nafia da mu je Abdullah ibn Omer, nakon što su klanjali u Bejtul-makdisu, rekao:
»O Nafi, požuri da izađemo iz ove Džamije, jer kao što dobra dijela na ovom mjestu imaju mnogostruku vrijednost, tako je isto i s lošim djelima.«

Ebu Said el.Hudri prenosi da je Resulullah rekao:

Sedla se ne pritežu osim u tri Mesdžida:

Mesdžidul-harama (u Meki)
Mesdžidul-aksa (u Jerusalimu)
I moga Mesdžida (u Medini)

Od Ibn Omera se prenosi da je Resulullah rekao:

Neka se niko od vas prilikom obavljanja male i velike nužde ne okreče prema jedjnoj od dvije kible.

Od Ummi Seleme se prenosi da je čula Resulullaha gdje kaže:

Ko iz Mesdžidul-aksa krene ka Mesdžidul-haramu radi hadždža ili umre, Allah d.ž. če mu oprostiti prošle i buduče grijehe, i uvesti ga u Dženet.

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Pejgamber rekao:

Pitka voda i plodnosni vjetrovi izlaze ispod Stijene Bejtul-makdisa.

Mukatil ibn Sulejman je rekao:

»U Bejtul-makdisu nema ni pedlja prostora a da na njemu nije klanjo neko od Allahovih d.ž. poslanika ili stajao melek.«

....

HAREM-I-ŠERIF (od 13.07.2007 do 31.07.2007) I NJEGOVA OKOLINA

Harem ima 7 vrata. Sve i jedna vrata odključavaju i zaključavaju čifuti. Nočnog namaza nema. Svaka od vrata čuva dvojna kontrola. Prvo čifutska pa nama palestinska. Ako dolazite iz Evrope (jesteli znali da smo Bosanski muslimani jedini bijelci muslimani na svijetu) onda morate prvo čifutima dokazati da ste musliman pa nama i palestincima. Turistima je zabranjeno posječivati Harem petkom i subotom mada to manje više važi i za ostale dana. Čifutski turisti hodaju normalno svim danima ito brez mahrame na glavi (osim u džamiji i u Dome of the Rock)

Dokazivanje pripadanja islamu:

Morate jim proučiti El-fatihu, ili neku drugu suru, ako hoče morate znati i šarte ili nješto slično. Isto je i sa palestincima koji če vam vjerovatno samo reči IKRE. Tako svaki namaz jer se garde skoro svaki namaz mijenjaju što znači da ste vajk novi. Palestinci i ako znaju engleski neče da pričaju iz inata. Interesanto da jim taj engleski nije smetao kad su saradživali sa englezima 1917 (TE LAWRENCE ARABSKI) kad su trebali razvaliti hilafet i šeriat i odbaciti Qur-an od sebe (mada oni kažu da su se htjeli riješiti otomana i ne vjere) pa kad jim je englez šukno sad jim krivo. (moj brat kaže da jim je današnji život Allahova d.ž. kazna zbog hilafeta)
Jedan dan su me ustavili u 4 ujutru i hoče nješto novo da jim proučim. Proučio sam jim Kul ja ejuhel kafirun i skoro su me pošpricali sa suzavcem.
Drugi dan sam učijo Ajetul kursi »smrdulji« od 39 kg, sa najnovijim M-16, naočale vogue koja je iz rusije i u izraelu obavlja praksu u njihovoj vojski. Ista ta čifutkinja se dere(viče) na starije nane i gura jih »kundakom« prilikom ulazka u Harem: »it is very important that you stay in line!!!«

Meni jako bitna stvar Kube Sulejmana a.s. u kojem je danas neka pisarna za žene što neznaju pričati engleski. Ako budnete pošli slikati mjesto gdje je crv pojeo štap i tako su džini vidjeli....svi znamo tu predaju onda če doči »Chef of security koji je završio univerzitet tewhida i sav crven u obraz če vam reči da ste vi i čifuti (još prije vas neki bosanac iz Slovenije) jedini što hoče da to posjete. Po njegovoj ideologiji i razumjevanju vjere je prihvatljivo samo ono što je došlo od Muhameda a.s. ostalo je nebitno. Idiot nekonta da mu je Sulejman a.s. hiljade i hiljade godina prije »zagarantovo« poso što ga on danas ima a kolika je vrijednost i značenje mjesta mu nečete ni imati vremena reči jer če vjerovatno udariti lopta u to Kube jer blizu djeca igraju fudbal. Nema mu smisla išta reči. Ja sam mu reko: lekum dinukum we lije din

Puno sam tražio podpise bosanskih šehida koji su odbranili i branili Harem izmedžu 1948-1967. Došli su 1948 direktno iz Italije u kojoj su se nastanili nakon drugog svjetskog rata. Bili su iz odreda »Handžar« i šehida je bilo preko 50. O tome nezna skoro niko ništa, čak ni muzej koji je zatvoren več šest godina. Ali ako vas stvarno interesuje onda morate iči u Amman (Jordan) nama kraj iračke ambsade kraj koje ima nacionalni muzej. U njemu ima preko 100 slika bosanskih šehida koji su odbranili Harem-i-šerif. Prvi predsjednik toga muzeja je bio imam prezimenom Bošnjak koji su jako poznati u Jordanu i dan danas a pogotovo u gradu njekoliko kilometera od Bejtul-makdisa gdje ima čitavo naselje Bošnjaka tih vremena.....

U bunaru vereka nema ništa i zatvoren je.
Prijestol Sulejmana a.s. je zatvoren.
Isto tako konjušnica.
Sa munare iznad stijene čifuta se nesmi učiti ezan.
Kupola nije zlatna več je ofarbani aluminij.

Njekoliko info okoline od ljudi što žive tamo:

Alkohol je svaki dan jeftiniji. Djeca su nam počela nositi drogu kuči od njekih ljudi jer su je dobili džabe. Ako vas dobiju drogom če vas vjerovatno otjerati na stanicu policije napraviti zapisnik i pustiti vas čak i drogu morete uzeti sasobom. Konstantno se nalazi oko 20 hiljada ruskih čifuta koji dolaze na šverc komerc u Gazu, sihra ima ogromno pogotovo u Gazi, zid se radi svaki dan ito od 8 metara, proračun je bio 2 milijarde dolara koji je prešo granice davni dana ali oni ga još uvijek rade. Ovaj mjesec su dobili pomoč od USA 30 milijardi dolara tek tako (primjer: sav svijet je doniro Bosni humanitarne pomoči za sav rat, 6 puta manje, to jeste 5 milijardi dolara), taksi koji vas vozi po West Banku je njemačka sadaka koju čifuti prodaju palestincima...........i toliko toga bi se moglo još napisati.

Da me Allah d.ž. nagradi za ovu sliku kad sam drhto švercajuči je u Harem-i-šerif. AMIN

Slika Bejtul makdis

dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

.

Post od dennispasa » Sre Avg 01, 2007 1:26 pm

Bismillahirrahmanirrahim

Halalite na greški malo sam se zatipko

haremi šerif=mišljeno Mesdžidul-aksa

selam

zara
Stari član
Postovi: 272
Pridružio se: Pon Apr 18, 2005 7:49 pm

Post od zara » Čet Avg 02, 2007 9:03 pm

we aleykum salam!

Masha Allah,da li je slika foto shop ili si bas putovao tamo?
Mene si malo zbunio.To na slici je Kuds, jel tako-mesgid-dzamija u Jerusalemu.

I to Bejtul makdis-, na sta mislis.
Tako se zove Jerusalem ili?
Htjela bih da shvatim pricu i to me zbunjuje.Ako ti nije mrsko pojasni.Da li je tvoja knjiga ?

Da te Allah swta nagradi!

dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

Post od dennispasa » Pet Avg 03, 2007 9:38 am

Bismillahirrahmanirrahim

Masha Allah,da li je slika foto shop ili

NE NE slika nije photo shop več je original. Allah d.ž. mi je svjedok. Imam još jednu ali je ta dovoljno. Nije bilo lahko ali srcom se sve da. Težak je osječaj u četiri ujutru učiti fatihu, četvoro vojnika samo gleda pogriješan pogled, knjigu u rukama skeniraju detektorom za metal, kao da nije bomba, ja u rusaku transparent i kad ti njekako reknu:"ahlan we sahlan" eto ti onda arapa koji nisu ništa lakša kontrola samo sa tom razlikom da jim je engleski na nivoju Ja Tarzan ti Jane. Slika je asociacija na:

Pejgamber je rekao:
Sulejman a.s. je tražio od svoga Gospodara da mu da tri stvari, pa mu je dao dvije, a mi se nadamo da mu je i treču dao.
Tražio je da se njegova presuda slaže sa Njegovom presudom, pa mu je On dao. Tražio je vlast kakvu niko osim njega, neče imati, pa mu je i to dao. Tražio je da svako ko ode klanjati u njegovu Mesdžidu iz njega izadže čist od grijeha kao onog dana kad ga je majka rodila. Mi se nadamo da je i ovo njemu uslišano.

Sulejman a.s. se popeo na Stijenu i Allah-u d.ž. uputio ovu dovu:

»Allah-u d.ž., Ti si ovu vlast i moč kao blagodat dodijelijo meni i mome ocu i obasuo nas ni'metima i kerametima. Moga oca učinio si Svojim halifom na zemlji i sudijom među Tvojim robovima, a mene njegovim nasljednikom i halifom u njegovom narodu. Ti si Onaj koji me je odabrao za upravitelja ovog Mesdžida i odredio mi tu počast prije nego si me i stvorio. Tebi pripada zahvala za to dobročinstvo i moč. Allah-u d.ž., molim Te da onome ko uđe u ovaj Mesdžid daš pet stvari:

- da u njega ne uđe griješnik čineči tevbu, a da mu je Ti ne primiš i ne oprostiš grijehe;
- da u njega ne uđe njeko ko je u strahu tražeči od Tebe sigurnost, a da mu je Ti ne daš i ne oprostiš grijehe;
- da u njega ne uđe bolestnik tražeči lijeka a da ga Ti ne izlječiš i ne oprostiš grijehe;
- da u njega ne uđe njeko iscrpljen žeđu iz mjesta gdje je velika suša a da mu Ti ne spustiš kišu na njegov kraj;
- i da ne otkloniš Svoj pogled sa onoga koji uđe u njega pa sve do njegovog izlaska.

Allah-u d.ž., ako si primio ovu moju dovu, neka znak toga bude primanje mojih kurbana.

Pa se spusti vatra s neba i proširi se duž čitavog horizonta, a onda se jedan plameni jezičak izdvoji uze kurbane i podiže ih na nebo. Zatim je Sulejman a.s. dao da se zakolju tri hiljade krava i sedam hiljada ovaca, te dodavši do mjesta koje je poznato kao prijestolje Sulejmanovo, uputio dovu:
»Allah-u d.ž. ko ovdje dodže pod teretom grijeha, oprosti mu, a onaj ko dodže pod pritiskom briga i tegoba-otkloni mu ih!«

Taj prijestol je zatvoren. Barem kad sam ja bio dole.

To je kad se »bolestni« ispitivaju šta još mogu uraditi da promijene svoje stanje. Možda sam na papir trebo dopisati FREE LIJEČENJE KUR'ANOM malo šale.

si bas putovao tamo?

Jesam. Bilo je nezaboravno. Toliko sam osjetijo Allah-ovu d.ž. milost da je moguče o tome pisati svoju knjigu. Samo primjer: njekoliko vremena sam namjerno putovao brez para SAMO SA DOVOM, i bolje sam se proveo nego ikad, čak sam donijo poklone kuči. Ali o tome možda u drugom postu što ga pripravljam. InsAllah.

Mene si malo zbunio.To na slici je Kuds, jel tako-mesgid-dzamija u Jerusalemu.
I to Bejtul makdis-, na sta mislis.
Tako se zove Jerusalem ili?

Da, taki ja arabski naziv.

Da li je tvoja knjiga ?

Ne, nije moja knjiga. Knjiga se zove Bejtul-makdis, Jerusalim, napisao ju je Mehmed Karahodžič i meni je bila putokaz.

____________________________________________________________________________
Od Ubade ibn Samita se prenosi da je Resulullah rekao:

»Stijena Bejtul-makdisa je na palmi, a palma na rijeci od džennetskih rijeka. Pod palmom Asija, žena faraonova, i Merjem, kči Imranova, nizaju ogrlice stanovnika Dženneta do Jevmul-kijama.«

Od Ali ibn Ebu Taliba se prenosi da je Resullulah rekao:

»Gospodstvo među mjestima pripada Bejtul-makdisu, a gospodstvo među stijenama pripada Stijeni Bejtul-makdisa.«

Halid ibn Ma'dan je rekao:
»Neče nastupiti Smak svijeta sve dok Ka'ba, sa onima koji čine hadždž i umru, ne bude prenesena do Stijene. Pa kad je vidi, Stijena reči če:
'Merhaba tebi i onima koji su uz tebe!«

Prenosi se da če Allah d.ž., na Jevmel-kijamu, Stijenu učiniti bijelmi merdžanom, a potom je prostrijeti poka-zajuči je nebesima i Zemlji.

dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

Post od dennispasa » Pet Avg 03, 2007 10:27 pm

Bismillahirrahmanirrahim

Od Ummi Selema se prenosi da je čula Resulullaha gdje kaže;

Ko iz Mesdžidul-aksa krene ka Mesdžidul haramu radi hadždža ili umre, Allah d.ž. če mu oprostiti prošle i buduče grijehe, i uvesti ga u Džennet.

Hazreti Omer je obukao ihrame u Bejtul-makdisu pa rekao:
»Radi ovoga najviše volim što sam došo u Bejtul-makdis.«

Ebu Hurejre prenosi da je Pejgamber rekao:

Pitka voda i plodonosni vjetrovi izlaze ispod Stijene Bejtul-makdisa.

Abdullah ibn Abbas prenosi da je Resulullah rekao:

Četiri su rijeke-Sejhan, Džejban, Nil i Eufrat.
Sejhan je rijeka Belha, Džejhan je rijeka Tigris,
Nil je rijeka u Egiptu i Eufrat rijeka Kufe.
Sva voda koju piju sinovi Ademovi je iz ove četiri rijeke, a izlazi ispod Stijene.

Od blagodati vode Bejtul-makdisa je i to da če onog koji ustane u gluho doba noči pa prije nego se napije vode kaže:

O vodo, vodo Bejtul-makdisa, šaljem ti selam,

Allah d.ž. uzeti u Svoju zaštitu.

Ebu Zerr je upitao:

»Allahov Poslaniče, je li namaz u tvojoj Džamiji vredniji od namaza u Bejtul-makdisu?«
»Namaz u mojoj džamiji je četiri puta vredniji od namaza u Bejtul-makdisu, a divno li je mjesto klanjanja Bejtul-makdis, tamo je zemlja skupa i proživljenja.«-odgovori Resulullah.

Kab je rekao:
»Ka'ba je na liniji nebeske Ka'be Bejtul-ma'mura, koju na sedmom nebu obilaze meleki Allaha d.ž. Kada bi se kamen otisnuo sa Bejtul-ma'mura, pao bi na Bejtul-haram.
Bejtul-makdis je na liniji Dženneta sedmog neba. Kada bi se kamen otisnuo iz ovog Dženneta, pao bi na časnu Stijenu.«

Mukatil ibn Sulejman je rekao:
«U Bejtul-makdisu nema ni pedlja prostora da na njemu nije klanjo neko od Allah-ovih d.ž. poslanika ili stajao melek.«

Abdullah ibn Omer je rekao:

»Sveti Harem na sedmom nebu ima onoliku svetost koliko i na Zemlji. Takodžer i Bejtul-makdis je svet na sedmom nebu koliko i na Zemlji.«

Od Abdullah ibn Mes'uda se prenosi da je Pejgamber rekao:

Tri su meleka-Melek zadužen za Ka'bu,
Melek zadužen za moju Džamiju,
I Melek zadužen za Mesdžidul-aksa.
Melek zadužen za Ka'bu svakog dana doziva: »Ko napusti Allah-ove d.ž. farzove izlazi iz Allah-ove d.ž. zaštite.«
»Ko napusti sunnet Resulullaha neče biti napojen sa njegovog izvora niti če ga obuhvatiti njegov šef'at.«
A melek zadužen za Mesdžidul-aksa svakog dana doziva:
»Ko se hrani haramom bit če svojim djelima udaren po licu.«

Omer ibn Abdul Aziz je naredio da svi zaposleni u službi prethodnog halife Sulejman ibn Abdul Melika donesu zakletvu kod Stijene. Svi su se zakleli osim Uhejb ibn Džunduga koji je svoju zakletvu otkupio sa hiljadu dinara. Što se tiče ostalih, nije prošla ni godina dana a svi su pomrli.

Ebu Seid el-Hudri prenosi da je Resulullah rekao:

U zadnjem vremenu, na moj ummet, spustit če se od njihovih vladara nedača takve žestine za kavu ljudi nisu ni čuli. Tako če im Zemlja, i pored svoje prostranosti, postati tjesna i ispunjena nepravdom i zulumom. Potom če Allah d.ž. poslati čovjeka sa kojim če Zemlju ispuniti pravdom i poštenjem kao što je bila ispunjena nepravdom i zulumom. S njim če biti zadovoljni stanovnici nebesa i Zemlje. Zemlja če iz sebe svako sjeme prokljiati na zadržavši ništa, a s neba če Allah d.ž. spuštati obilnu kišu. Živjet če medžu svijetom sedam, osam ili devet godina. Živi če poželjeti da mrtvima pokažu kakav hajr je Allah d.ž. učinio stanovnicima Zemlje.

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Resulullah rekao:

Ko umre u Bejtul-makdisu kao da je umro na nebu.

Kab je rekao:

»U Bejtul-makdisu je hiljadu kabura od Allah-ovih d.ž. poslanika.«

Hazreti Alija je rekao:

«Mehdi če se roditi u Medini iz porodice Pejgamberove. Njegovo ime je kao ime Pejgamberovo, a Hiđru če učiniti u Bejtul-makdis.«

Sulejman ibn Isa je rekao:

«Do mene je doprlo da če se iz Tiberijanskog jezera pojaviti Zavjetni kovčeg i postaviti se pred Mehdijem u Bejtul-makdisu. Kada to vide Jehudije, mnogi če prihvatiti islam, a potom če Mehdi preseliti.«

Ebu Ubejde Amir ibn Džerrah prenosi da mu je Resulullah rekao:

«Potraži spas u Bejtul-makdisu kada nastupe smutnje.«
«Allah-ov d.ž. poslaniče, a ako ne budnem mogao doči do Bejtul-makdisa?«- upita Ebu Ubejde
»Onda dijeli imetak i čuvaj din.«- odgovori Resulullah

Hazreti Alija je rekao Sa'sa'u:
«Divno li je mjesto stanovanja, u vrijeme pojave fitneluka, Bejtul-makdis. Onaj ko je postojan u njemu je poput borca na Allah-ovom d.ž. putu. Zasigurno če ljudima doči takvo vrijeme u kojem če jedan od njih govoriti:
«Kamo sreče da sam slamka u čerpiču od čerpiča Bejtul-makdisa.« Najdraži dio Šama Allah-u d.ž. je Bejtul-makdis, a najraža njegova stijena – Stijena- Bejtul-makdisa, koja če četrdeset godina nakon uništenja svega na Zemlji biti posljednja uništena. Stijena Bejtul-makdisa je jedna od džennetskih bašči.«

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Sub Avg 04, 2007 12:55 am

Selam alejkum pasa,jesili bio na hadzdz?tamo je 100 % pozitivna energija,tacnije u mesdzidul haremu,dok je u mesdzidu nebewije smiraj srca i duse,i da ,pasa brate nisam razumio pitanje koje si mi postavio na forumu sa topica od bugariju.Allah te nagradio.selam alejkum

dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

Post od dennispasa » Sub Avg 04, 2007 9:49 am

We alejkumusselam poštovani brate

Hadždž. Brate mogao sam iči njekoliko puta, ali tada nažalost nisam mentalno razumijo šta je hadždž. Otiči na hadždž treba razumiti da se čojek ne vrača više isti a ako nije tako onda ko da nije bio tamo nikako. InsAllah brate, ako ne ove godine onda druge makar pješke, još kako namjerno putujem brez para onda je to 100%. Za pozitivnost mi je isto reko rodzeni brat. Opisivio mi je kako se je osječo na sedždi pred Uzvišenim u sred Harema, oko njega njeliko 100.000 hiljada ljudi a na podu se osjeti izvor zem-zem-a......

A za Bejtul-makdis kažeš smiraj srca i duše. Brate to ja mogu reči da je istina. Jer kad krajšniku izvuču živce čifuti i nerazgledni ljudi lego bi pod prvo drvo da se smiriš. Al Aqsa je preljepa, a Stijena se opisiva pogledom jer nema riječi, biti kraj mjesta:

Gdje je Ilj'as a.s. činio sedždu
Gdje je kabur Sulejmana a.s.
Stijena je iz Dženneta, zato se zove »Kamena ploča Dženneta.«
Gdje su tri dlake Pejgamberove brade
Gdje se vidi otisak stopala Pejgambera iz noči Mi'radža
Okrugla rupa u sredini Stijene odakle je podignuto tijelo Pejgambera u više sfere
Gdje je sedlo Buraka u više marmornih komada
Gdje je otisak Džibrilove ruke,
Gdje su zastave Pejgambera i Omera, kao i štit Hamzin
Gdje je stopalo Idrisa
Gdje je Kibla Pejgambera.

Pet metara od Stijene, je mjesto gdje je Poslanik klanjajo jaciju, sa svima poslanikima koji su u Bejtul-makdisu i bio jim je imam. Na takvom mjestu klanjati četiri rekiata Hadžeti namaza sa najljepšim abdestom kojeg se može zamisliti, vodom koja izvire izpod častne Stijene, predati selam i predati dovu...........premalo je mjesta na forumu da se to da opisati.

Prenosi se od Ebu Derdaa da je Pejgamber rekao:

Vrijednost namaza u Mesdžidul-haramu je kao sto hiljada namaza u drugom (mesdžidu). U mojoj Džamiji kao hiljadu, a u Bejtul-makdisu kao pet stotina namaza.

Ahmed ibn Jahja el-Bezzaz el-Bagdadi

Kada je iz Mekke došao u Bejtul-makdis, pokajao se i sam sebi rekao:

«Ostavio si Mekku u kojoj namaz vrijedi kao sto hiljada namaza, i gdje se na svakog koji tavafi, klanja i gleda spušta stotinu dvadeset hiljada milosti pa došao ovdje gdje se namaz računa kao pet stotina namaza.«

I kad je odlučio da se vrati u Mekku, uoči samog polaska usnio je Pejgambera i rekao mu ono što mu je bilo na hateru:

«Jeste. Tamo ( u Mekki) spušta se rahmet, a ovdje (u Bejtul-makdisu) izljeva, pa makar ovo mjesto nema tako veliku uzvišenost«-odgovori Resulullah

Potom mu svojom mubarek rukom pokaza mjesto Nočnog putovanja kod Kubbetul mi'radža. Ovo viđenje desilo se u mjesecu redžebu 341. godine po Hidžri, poslije kojeg je Ahmed ostao u Bejtul-makdisu sve do svog preseljenja.

Bišr ibn Haris el-Hafi

Rodžen je u Mervu. Bio je učenik Fudajl ibn Ijada. Toliko je bio zaokupljen Allah-om d.ž. da je stalno hodao bosonog. Zbog toga je i dobio nadimak Hafi. Kada je upitan zašto hoda bos, rekao je:

»Zemlja je Allahov tepih, pa ne želim da izmedžu mojih stopala i tepiha ima kakva zapreka.«

Na pitanje zašto se dobri Allah-ovi d.ž. robovi nadaju Bejtul-makdisu, odgovorio je:
«Zato što Bejtul-makdis otklanja brige od ljudi i sprečava da ih one savladuju. Meni je od dunajlučkih užitaka preostalo još samo to, da naslonjen u Bejtul-makdisu gledam k nebu.«

Preselijo je mjeseca rebiul-ahira 227. godine po Hidžri u Bagdadu.

________________________________________________________


molba za brata AbuAmRibnFadL

brate zamoljavam ako možeš podijeliti jednu iz tvog arzenala, jednu tvoju, jednu kad je čojek pročita tek onda shvati koliko bolje se je osječjo dok to nije znao!

Tako sam mislijo brate. Pa da objasnim. Podijeli nam

jednu tvoju,
jednu iz tvoje prakse
jednu da se zamislimo šta je ummet
jednu onu koja nam objasni kako malo znamo o tewhidu
jednu onu koja če nam reči koju grešku i štetu radimo sebi, drugima, svima, islamu,
jednu onu da se čafiri neče više moči smijati kad budnu jope špijunirali ovaj forum i nasladživati se kako su uspijeli nas jope zavesti
jednu onu koja če nas ojačati
jednu onu što če reči koliko smo samo vremena izgubili u tome nepotrebnom prepucavanju, tračanju, vrijedžanju, pametovanju i koliko smo samo manje napravili zbog toga na pravom voljenju islama
jednu ono što če brači objasniti da odgovaraju za nju, da su odgovorni za izrečeno, da su sa njom odgvorili preko 1000 aktivnih članova i samo Allah d.ž. zna koliko je neaktivnih
jednu brate da kad zaspu da nezaspu izčekivajuči kako če sutra nastaviti i kakav če biti reply na njihov »tilt« nego da jim se probudi želja da kad zaspu da jim iz srca izlaze zlatni ajeti a na njima napisano, to što je Allah d.ž. rekao Musa a.s.: »Kad bi na jednoj strani bilo sedam zemalja i sedam nebesa Meni je draže kad čojek rekne LAILAHEILALLAH.
Jednu onu što če jim objasniti da je riječ ko oteta strijelica. Ta se više nevrača i nedže pogadža
Jednu onu tvoju brate iz hadisa Pejgambera što jih ti imaš više nego njeko riječnjaka u glavi
Jednu onu brate kad je pročitaš nema odstupanja jer ju je izreko Pejgamber i ne neki tamo
Jednu onu brate da ti poklopi usta i spusti ponos jer nisi zanju znao i od kako si je pročito nemožeš više reči nisam znao zato jer sad odgovoraš zanju
Jednu onu ZA BRATA MUMMINA koji če ako budne Njegova volja preseliti i na onom svijetu potvrditi da smo se svi trudili na Njegovom putu i ne na našem ponosu
Jednu za sve bolestne što plaču, što traže jedinstvo, utjehu, smirenost, voljenost, pripadnost, zajednicu, tewhid, džemmat, braču, sestre, što bježe od nesloge, od tolikog neuspjeha, od tolike mržnje, pametovanja, prepucavanja, vrijedžanja, zablude, neznanja brate dadni nam jednu što če nam reči šta je ISLAM.
Jednu onu što če nam reči da nije problem u zapadu i ameriki i englezima nego u nami
Jednu onu što če reči da nemamo problema sa tumačenjem nego sami sasobom
Jednu onu što če nam reči da kad nebi imali neprijatelja nikakvog mi bi još vajk imali probleme

Brate jednu onu...........svak ima svoju..........jednu brate da se odmorimo od zablude........brate jednu onu da se ovaj narod probudi jer sudnji dan samo što nije......

Ma znaš ti to brate bolje nego ja. Pa da ja ponovim brate bujrum.

denis

Odgovori