BORBA SA SAMIM SOBOM

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
dennispasa
Mlađi član
Postovi: 107
Pridružio se: Pon Jun 11, 2007 4:02 pm
Lokacija: slovenija

BORBA SA SAMIM SOBOM

Post od dennispasa » Sub Okt 13, 2007 9:24 pm

BORBA SA SAMIM SOBOM

Ova tema je upučena svima ljudima, a mladima posebno. Mnogo je mladih koji pate od bolesti slabosti pred svojim strastima. Nisu u mogučnosti da im se suprostave. Šta god nefs (strast), zatraži oni to odmah izvršavaju. Može im tražiti drogu, ostale grijehe-velike i male, i još mnoge stvari, ali oni neznaju kako da se suprostave. Oni nemaju nikakav način, niti misao, kako da uspostave vlast, kontrolu nad strastima svoga nefsa. Ovo »upravljanje« u islamu naziva se: borba sa svojim nefsom. Borba, mudžahede, a ne džihad, jer riječ mudžahede – stalna borba je obuhvatnija i dubljeg značenja od riječi džihad.

Šta je to mudžahedetun-nefs ? i kako možemo to izvršiti?

Zbog velikog neznanja o nefsu, ova borba je postala veoma teška. Hajde da definišemo riječi: mudžahede – borba i nefs, kako bi znali o čemu pričamo.

U jezičkoj osnovi mudžahede dolazi od arapske riječi: džuhd, koja znači: ulaganje truda ili korištenje svoje energije. Dakle, mudžahedetun-nefs znači: ulaganje truda i energije u suprostavljanje nečemu. Ti sebe odvajaš od strasti. Vidjeli smo kako se dojenče odvaja od dojenja, ono plače, jer želi uzeti što više, ali mu majka ne da. Ovo je isto značenje borbe sa svojim strastima u našem savremenom životu - da odvojiš sebe od svojih strasti. Svi moji prijatelji piju alkohol, ali ja neču, bit ču suzdržljiv pred njima, ne želim da uradim ovaj grijeh. Moj me nefs tjera da odem na to mjesto gdje se toči alkohol i da počinim taj grijeh, ali ja neču otiči, i neču to uraditi, reči su svom nefsu: »NE!«

Vrsta nefsa, strasti

Može se neko pitati: Zar nefs nije jedan? Kako to da postoji više vrsta?
Na ljudski nefs utječu razne stvari i on ima razne oblike. Prva vrsta nefsa je: nefs koji na grijeh navrača. To je onaj nefs koji tjera svog vlasnika da srdi svog Gospodara; on upravlja svojim vlasnikom i tjera ga na griješenje prema Allah-u d.ž.. Ovaj nefs se ne suprostavlja griješenju.

Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu. (Kur'an, sura; Jusuf, ajet 53)

Šta je namjestnikova žena uradila (u slučaju Jusufovom, a.s.)? Došla je do tog stepena da navrača svog roba da počini grijeh sa njom, pa zaključava sva vrata. Pogledajte do koje mjere je izgubljen ovaj nefs, da čak ni stid ne osječa. Izgubila je svoju vrijednost kao žena, spala na te niske grane i na kraju kaže:

Ja ne pravdam sebe, ta duša je sklona zlu. (Kur'an, sura; Jusuf, ajet 53)

Kaže: »Šta me je dovelo do ovog stepena poniženja? Doveo me je moj nefs, strasti, koje me tjeraju na grijeh.«
Uistinu, postoji ovakav nefs, utječemo se Allah-u d.ž, od Njegove srdžbe i od nefsa koji navrača na loše.

Druga vrsta nefsa je: nefs koji sebe kori. Kada vlasnik ovakvog nefsa počini grijeh ovaj nefs čini da se njen vlasnik zapita:
»Kako sam mogao to uraditi? Zašto sam to uradio? Neču ovo dijelo više ponoviti.« Ovo je nefs koji, kada njegov vlasnik padne u grijeh, bude mu teško, osječa svoju pogrešku i poniznost prema Allah-u d.ž.

Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi i kunem se dušom koja sebe kori. (Kur'an: El-Kijameh, ajeti 1. i 2.)

Možemo uočiti nješto veoma čudno. To je veza Sudnjeg dana sa ovim nefsom koji sebe kori, jer se ovaj nefs stalno sječa Sudnjeg dana. Onaj koji sebe liječi, treba svoj nefs preobraziti iz »nefsa koji navrača na grijeh« u »nefs koji sebe kori«, koji se sječa Sudnjega dana i kaže: »Ti češ se sresti sa svojim Gospodarom, stati češ jednog dana pred Allah-a d.ž. Uzvišenog.«

Treča vrsta nefsa je: smireni nefs, koji se boji Allah-a d.ž. i uzda se u Njega. Zadovoljan je Allah-om d.ž., i smiren je. Allah d.ž. je ovaj nefs nazvao »smirenim« jer su svi ljudi oko njega u čudu, a on je jedini zadovoljan. Svi ljudi imaju probleme, u panici su i strahu, ali on je smiren, Ah, da nam je živjeti ovakvim životom!

A ti, o dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj! (Kur'an, sura: El-Fedžr, ajeti 27-30)

Četvrta vrsta nefsa je: nemarni nefs, a to je najopasnija vrsta, jer njen vlasnik ga nije svjestan. Njen vlasnik, nije od izgubljenih griješnika koji ružna dijela i grijehe čine (tj. nije vlasnik čiji ga nefs na grijeh navrača). Nije ni od onih koji su pokorni Allah-u d.ž., kao što je vlasnik smirenog nefsa. Nije ni onaj koji sebe kori kada počini grijeh. On je izgubljen u ovosvjestskim poslovima, radi šta hoče.

Naprimjer: to je djevojka koja ima lijep ahlak, odgojena je lijepim odgojem, ali ako pogledaš u nju iznutra zapitaš se – gdje je ona, nije griješnica, niti pokorna, Onaj je izgubljena i nemarna.

Reči ču vam nešto malo neobično; znate li da je ovakvom nemarnom nefsu teže da učini pokajanje od nefsa koji na zlo navrača.

Griješnik odmah poslije učinjenog grijeha želi da se pokaje, a tokom cijelog dana radi tako i tako, pa se umori od tih grijeha, jer grijesi izazivaju poniženje, nesanicu i mučninu. Dok se »nemarni« nikada ne kaje, a to je zbog toga što mu se šejtan stalno smije.

Nemarni nefs je najteža vrta nefsa, a mnogo je ljudi koji nisu ni veliki griješnici, niti su Allah-u d.ž., pokorni. Večina ljudi je nemarna.

Zapitaj se: kojoj grupi ja pripadam. Da li grupi onih u kojoj preovladava griješenje i gdje ne znaju kako da se suprostave svojim strastima? Kao da su robovi sopstvenih strasti, koja ih je za vrat uhvatila i vodi ih gdje ona hoče?

Takva osoba nema svoju ličnost, ona nije slobodna, ona robuje svojim prohtjevima i strastima.

Kaži ti Meni, hočeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo. (Kur'an, sura. El-Furkan, ajet 43)

Pitamo se; da li je nefs postojan na jednom stanju, znači, ne mijenja se, ili je moguče da bude od sve četiri vrste i istom danu?
Ovo je moguče. Naprimjer, faraonovi sihirbazi (mađioničari) su otišli faraonu i rekli mu ( a što nam Kur'an prenosi):

A kad dođoše čarobnjaci, faraona upitaše: »Da li če nama, doista, pripasti nagrada ako mi budemo pobjednici?« »Hoče«-odgovori on – »bit čete tada sigurno meni najbliži.« (Kur'an, sura: Eš-Šu'ara, ajeti 41. i 42.)

Znači, faraon im je rekao: »Ne samo da ču vam novac dati, več čete postati moja dvorska svita«.

I oni pobaciše konopce svoje, i štapove svoje, i rekoše: »Tako nam dostojanstva faraonova, mi čemo svakako pobijediti!« (Kur'an, sura: Eš-Šu'ara, ajet 44)

Pogledaj, ti kažeš: »Bismillah«- U ime Allah-a d.ž., a oni kažu: »U ime faraonove časti«. Pa kada je Musa, a.s., poslije njih bacio svoj štap:

Čarobnjaci se onda na tle baciše. (Kur'an, sura: Eš-Šu'ara, ajet 46)

Svako od nas se može preokrenuti. Ima mnogo ljudi koji kažu: »Ne možeš odjednom biti pobožan, to zahtjeva puno godina!« A faraonovi sihirbazi se odjednom preokreču i kažu:

I rekoše: »Mi vjerujemo u Gospodara svjetova«. (Kur'an, sura: Eš-Šu'ara, ajet 47)

Pa im faraon kaže:

»Da povjerujete njemu prije dopuštenja moga!« - viknu faraon
»On je vaš učitelj, on vas je čarobnjaštvu naučio – a vi čete zapamtiti; poodsijecat ču vam ruke i noge vaše unakrst i sve ču vas porazpinjati« (Kur'an, sura: Eš-Šu'ara, ajet 49)

Sihirbazi mu na to odvračaju:

»Mi nečemo tebe staviti iznad jasnih dokaza koji su nam došli, tako nam Onoga koji nas je stvorio!« - odgovoriše oni. –»Pa čini što hočeš«. (Kur'an, sura: Ta Ha, ajet 72)

Možemo li nači osobu koja je željela da zaradi imetak, a samo nekoliko minuta poslije toga biva joj rečeno: »Isječi čemo te na komade«. Pa da kaže: »Radite šta hočete?!«

Šta je ovo? Šta se to desilo unutar njiha? Sigurno je da se desilo nešto što nije svakodnevno. Zašto se nama ne dešava slično? Bojim se da smo od četvrte vrste –od nemarnih, a sihirbazi su rekli faraonu: »Kako je ništevan ovaj svijet!«

»Mi vjerujemo u Gospodara našeg da bi nam grijehe naše oprostio i vradžbine na koje si nas ti primorao. A Allah d.ž. bolje nagradžuje i kažnjava trajnije. (Kur'an, sura: Ta Ha, ajet 73)

U našim životima se isto tako mogu desiti ovakva čuda. Ima mnogo ljudi koji su imali velike probleme pa ih je Allah d.ž., izbavio i otvorio im prsa. Ali mi onjima ne čitamo, i ne zanimaju nas Allah-ove d.ž., mu'džize.
Omer ibnu-l-Hattab, r.a., uzima svoju sablju kako bi ubio Allah-ovog d.ž. Poslanika, s.a.v.s., pa ga je neko susreo i rekao mu: »Treba prvo da ubiješ svoju sestru, jer je i ona prihvatila islam!« Otišao je kod svoje sestre, udario joj je žestoki šamar tako da joj je minđuše iz ušiju izbacio i razsekao usnu. Kakav je ovo težak nefs! Ali samo što je čuo ajete:

U ima Allah-a d.ž., Milostivog, Samilostnog! Ta-Ha. Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš, več da bude pouka onome koji se boji – objavljuje ga stvoritelj Zemlje i nebesa visokih. (Kur'an, sura: Ta Ha, ajet; 1-4)

Zaplakao je Omer, r.a., i rekao: »Šta treba da uradim da bih ušao u ovu vjeru?« Rekli su mu: »Idi kod Allah-ovog d.ž. Poslanika, s.a.v.s..« Od tada je postao EL-Furuk – onaj koji razlučuje istinu od neistine, Omer ibnu-l-Hattab, r.a..

Pogledajte, samo za nekoliko minuta Omer se preokreče iz ubice Allah-ovog d.ž. Poslanika, s.a.v.s., u El-Furuka.

Nefs može da se mijenja, ali je potrebna borba sa njim i iskrenost u tome. Potreban je samo trenutak iskrenosti u kojem čemo odlučiti da je naš cijeli život radi Allah-a d.ž..

Sada ču vam ispričati veoma lijep primjer o čovjeku po imenu Fudale. Fudale je bio prisutan na dan Osvajanja Mekke kada je Allah-ov d.ž. Poslanik s.a.v.s., rekao: »Idite vi ste slobodni«. Naravno, nema uzvišenjeg i ljepšeg morala od ovog. Ovi ljudi su dvadeset godina Allah-ovom d.ž. Poslaniku s.a.v.s., činili nasilje i mučili ga, a on im sad kaže: »Ja sam vam oprostio«. Fudale je bio među tim kojima je Allah-ov d.ž. Poslanik s.a.v.s., oprostio, ali on nato nije uzvratio lijepim, več je uzeo nož želeči da ubije Allah-ovog d.ž. Poslanika s.a.v.s., nakon što mu je on oprostio. Vidimo li koliko je bio loš i pokvaren? Allah-ov d.ž. Poslanik s.a.v.s., je činio tavaf oko Kabe, a Fudale je čekao povoljnu priliku za svoj ružni poduhvat. Allah-ov d.ž. Poslanik s.a.v.s., mu se okreče i kaže: »Našta te to tvoj nefs nagovara, o Fudale«. Fudale priča: »Allah-ov d.ž. Poslanik s.a.v.s., je podigao ruku, a ja sam pomislijo da če me udariti. Stavio je svoju ruku na moje srce, pa je protrljajo govoreči: »Traži oprost od Allah-a d.ž., o Fudale! Boj se Allah-a d.ž., o Fudale! Traži od Allah-a d.ž., oprost, o Fudale!« Priča dalje Fudale: »Prije nego što je stavio svoju ruku na moja prsa bio mi je najmrži čovjek na Zemlji, a kada je podigao ruku sa mojih prsa postao je najvoljeniji i najomiljeniji čovjek u mom srcu.«

Postojala je veza zinaluka – utičemo se Allah-u d.ž., od njega – između Fudale, r.a., i neke žene, ali to je bilo u džahilijetu. Imao je običaj da dolazi kod nje, pa nakon što je prihvatio islam prošao je pored nje dok je sjedela. Ona mu reče: »Dođi da popričamo, o Fudale!« Šta mislite da joj je odgovorio ovaj isti čovjek koji je njekoliko minuta htio ubiti Allah-ovog d.ž. Poslanika s.a.v.s.? Ima mladiča koji kažu: »ne mogu da se suprostavim zinauluku, bludničenju. Ne mogu da se suprostavim sastancima sa djevojkama.« Ali Fudale, r.a., je kao izgovor ovoj ženi izrekao veoma lijepe stihove, kojima joj poručuje da se prihvati islama i pokornosti Allah-u d.ž., a da ostavi griješenje.

Žena je upitala: »Šta je ovo? Šta te je to preobratilo ovako, Fudale? Kako se to tvoj nefs ovako preokrenuo?«

Pa zašto se i mi ne borimo sa našim nefsom?

Možda je razlog to što nemamo povjerenja u Allah-a d.ž., a On nam je dao obečanje:

One koji budu zbog Nas se borili Mi čemo ih, sigurno, putevima, koji Nama vode uputiti; a Allah d.ž. je zaista, na strani onih koji dobra djela čine! (Kur'an, sura: El-'Ankebut, ajet; 69)

Treba da imamo potpuno povjerenje u Allah-a d.ž., da nas On neče zapostaviti. Odnosno, ako se budeš trudio i borio, On če pomoči. Sve ovo zahtijeva iskrenu borbu i trud iz srca.

Šta je razlog: tvoj nefs ili šejtan?

Možemo nači osobu koja govori: »Ja neznam kako da se borim sa svojim nefsom, strastima, jer ne znam da li je se to šejtan sa mnom ismijava ili ne?
Nefs zna koji grijeh utiče na čovjeka. Pa, ako ima grijeh koji mu godi onda su to moje strasti, a nije šejtan. Šejtana ne zanima da li ču propasti ili ne, pa na koji god grijeh da naiđem šejtan če me u njemu potpomoči.
Naravno, ova razlika je veoma važna kako nebi rekao šejtan da je on taj koji se samnom ismijavao i učinio me da uradim tako, jer šejtan nema cilj u nekom odredženom grijehu. Ono što je važno za šejtana jeste samo da činiš grijeh. Govori ti: »Uradi to«, a ti kažaš: »Ne!« A on ti kaže ponovno: »Uradi tu stvar!« Ti kažeš: »Ne!«. On ti onda kaže da uradiš nješto drugo. Tako, nagovarajuči te, prelazi sa grijeha na grijeh, jer je njegov jedini cilj da padneš u grijehe, na bilo koji način, dok te nefs nagovara na odredženi grijeh stalno.
Ovo objašnjava to da, i pored toga što su šejtani lancima povezani u ramazanu, ljudi i dalje griješe. To je njihov nefs koji ih nagovara na grijeh. Zato u ramazanu možemo otrkiti ko je jači šejtan ili naš nefs, strasti. Ima ljudi koji u ramazanu bivaju gori nego što su bili prije ramazana, to su oni kojima je nefs veoma, veoma loš.

Istinite priče

Povratak Allah-u d.ž.

»Zovem se Mustafa Mahmud, imam 26 godina. Diplomirao sam na Trgovačkom fakultetu Kairskog univerziteta. Radim u području proizvodnje kaseta. Prenijet ču vam svoju priču kako sam se vratijo vjeri. Nadam se da če od ove priče biti koristi.
U mom životu nije bilo mnogo mjesta za vjeru. Bio sam u mješovitoj školi i moj život je bio kao život večine omladine: izlasci, djevojke, pjesme, muzika, disko. Znači, pjesma je na mene imala veliki utjecaj, a jednu pjevačicu sam puno volijo još od malehna. Kupovao sam časopise u kojima su bili njeni posteri, a moje društvo mi je stalno govorilo: »U tom časopisu ima poster tvoje pjevačice«, pa bih ja išao odmah da ga kupim, brez obzira kolika mu bila cijena. Bile su to slike crno bijele i u boji. Sva četiri zida moje sobe bila su izljepljena slikama te pjevačice. Jednog dana sam želijo da skinem te postere, ali sam samo pružijo ruku prema njima i vratio ih.
Prvi put sam pokušao da ih pocijepam, ali nisam mogao. Pokušao sam drugi put, ocijepio sam pola postera, ali sam ga ponovno poslije toga zalijepio i okačio na zid. I sve tako dok, nakon više pokušaja, nisam konačno uspio da ih skinem i pocijepam.
Svi oko mene su znali koliko sam volijo tu pjevačicu, pa je skidanje njenih postera značilo korjenitu promjenu. Toga dana sam osjetijo kako moja porodica na mene gleda s poštovanjem.
Jednog dana sam sjedijo sa svojim prijateljima. Pili smo alkohol. U trenutku kada smo bili najopušteniji i najveseliji desilo se nešto ružno po mene… bio sam ponižen. Osjetijo sam veliku mržnju prema piču, pa sam izašao i otišao kuči. Tada sam odlučio, da se više neču vratiti na taj grijeh. Ali sam se ponovo vratijo. I tako, sam njekoliko puta ostavljao taj grijeh i na njega se ponovo vračao. Jednog dana sam sa prijateljima imao udes, pa smo svi rekli: »Nečemo se više opijati!« Stvarno to nismo radili neko vrijeme, ali smo se opet povratili ovom grijehu, jer razlog zbog čega smo ga ostavljali nije bio vjerskog karaktera.
Jednog dana sam sjedijo sa prijateljima u kahvi u kojoj smo stalno sjedeli tokom predavanja na fakultetu. Ona je bila naše zborno mjesto kada hočemo na fakultet i u nju smo se ponovno vračali navečer. Bio je ramazan, pa sam čuo sa džamijskog ozvučenja kako šejh uči Kur'an i moli Allah-a d.ž., dovama, a ljudi plaču. Vidio sam mnogobrojne skupine ljudi kako idu u taj mesdžid i kako se vračaju. Bio je to neobičan pogled. Pitao sam se: zašto ja nisam sa tim ljudima? Zašto su oni zauzeti i imaju druge brige, žive drugačijim životom od onoga kojeg ja živim? Sječam se da sam jednog dana bio sa prijateljem na Univerzitetu, pa kada smo vidjeli neku vjersku svečanost, ušli smo. Nisam ništa razumio, ali sam osjetijo čistoču vjere. Sve čega se sječam je da sam tada samo plakao. Čudno, iako nisam ništa od programa razumio. Od tada, hvala Allah-u d.ž., počeo sam razmišljati drugačije. Moja zanimanja su se promijenila. Moj život se promijenijo. Osjetijo sam lijepa osječanja, koja prije nisam osječajo, kao da sam postao čovjek pa želim da svi ljudi postanu takvi. Osječam da su mnogi daleko od Allah-a d.ž., i da su uskračeni mnogih lijepih stvari na ovome svijetu.
Što se tiče moje priče u vezi muzike: činjenica je da sam ja puno volio muziku i pjesme. Pa kada sam počeo da se pridržavam vjerskih propisa počeo sam manje da slušam muziku, sve dok mi jedna osoba nije rekla: »Zašto ne koristiš taj svoj dar u pokornosti Allah-u d.ž.? Hvala Allah-u d.ž., sada posjedujem studio za produkciju kaseta, izdajem ilahije, a molim Allah-a d.ž. da one imaju svoj utjecaj na zajednicu i da budu s ciljem.«

Koja su to sredstva ustrajnosti koja čine čovjeka da se ne vrati ponovno na griješenje?

Prijateljstvo je od najutjecajnih stvari koje utječu na čovjeka i njegov moral. Prijeteljstvo se dijeli u tri grupe:

Pobožan prijatelj koji te vodi na pokornost Allah-u d.ž.!
Prijatelj koji je pošten i lijepo odgojen, ali nije pobožan niti giješan, več je od nemarnih kako smo spomenuli.
Pokvaren prijatelj, od njega se treba udaljiti što se više može.

Ove sve riječi upučujem očevima, majkama i omladini: »Ono što čovjeka može upropastiti i odvesti ga u zabludu jesu loši prijatelji«. Niko ne kaže: »Ja sam upao u veliki grijeh, konzumirao sam drogu sam«. Mora postojati neko ko te je na to naveo. Zato je neophodno udaljiti se od loših prijatelja. Ali ostaje nešto malo, a to je: »čuvati ovu vezu iz daleka«.
Ova veza prijateljstva ne treba biti u potpunosti okončana, jer je moguče da ti budneš ruka spasa koju češ pružiti nekom svom »prijatelju« i odvesti ga u pokornost Allah-u d.ž.. U osnovi, treba da budemo daleko od ovakvih prijatelja dok ne učvrstimo sebe. Što se tiče nemarnog prijatelja, njega treba uzeti pod ruku i očuvati prijateljstvo sa njim. Vezu prijateljstva sa pobožnim prijateljem posebno treba njegovati i čuvati.

Načini koji nam mogu pomoči u borbi protiv svojih strasti i svog nefsa:

Da tražim pomoč od Allah-a d.ž., govoreči: »Gospodaru učini da mrzim sve ono što ne vodi Tvom zadovoljstvu!« Nači češ kod sebe kako mrziš sve što izaziva Allah-ovu d.ž., srdžbu. Ovo je veoma važno, jer puno je ljudi koji godinama upučuju dove: »Gospodaru, pomozi mi, Gospodaru… Istjeraj ovaj grijeh iz moga srca.« Ali i dalje ne može ostaviti taj grijeh. Onda odjednom taj grijeh izlazi iz njegovog srca, kao dlaka, i kao da uopče tog grijeha nije ni bilo. Ovo je osnova, pa ako želiš ostaviti neki grijeh u životu, treba da pohrliš Onome u čijoj je moči tvoje srce. Možda se ovo nekad odulji kako bi se dokazala iskrenost tvoje molbe, ali če grijeh na kraju izači.
Slušanjem vjerskih predavanja, jer se iman povečava i smanjuje. Čovjek kada posluša predavanje o vjeri, iz njega crpi, nove informacije koje če provesti u praksu za dva dana, tri ili četiri, i povečat če svoju pokornost Allah-u d.ž., nakon toga. Jer Uzvišeni kaže:

Ti nastavi savjetovati, savjet če vjernicima, doista koristiti. (Kur'an, sura: Ez-Zarijat, ajet 55)

Da odredim sebi cilj. Pa kada moj razum bude stalno zauzet time kako da zaradim Allah-ovo d.ž., zadovoljstvo, i uđem u Džennet, sigurno je da ču se boriti sa sobom više i jače. Što više poraste Allah-ovo d.ž. zadovoljstvo, time i borba sa nefsom postane jača, jer imam veliki cilj: »Želim uči u Džennet i steči Allah-ovo d.ž. zadovoljstvo.
Da vjerujem u sebe da mogu ostaviti griješenje i da se više nikada neču vratiti na taj grijeh.
Da ostavim loše društvo – ovo je najbolje sredstvo.

Svoje izlaganje ču završiti jednim hadisom Allah-ovog d.ž. Poslanika s.a.v.s., i izrekom:

Hadis glasi: - Došao je neki čovjek kod Allah-ovog d.ž. Poslanika s.a.v.s., pa mu rekao: »Želim da ti budem prijatelj u Džennetu?« Allah-ov d.ž. Poslanik s.a.v.s, mu je odgovorio:
»Pomozi sebi činjenjem što više sedždi.!«

(Hadis, bilježi ga Muslim u poglavju o namazu; pogledaj Rijadu-s-salihin, poglavje 11, borba sa samim sobom, hadis br. 106)

A izreka se odnosi na Ebu Bekra, r.a.upučene Omeru ibnu-l-Hattabu, r.a., kada mu je predavao hilafet. Pogledao je Ebu Bekr Omera i rekao mu:« O Omere, prvo na što te upozoravam je tvoj nefs koji je u tebi, pa ako njega pobijediš biš češ jači od drugih, a ako budeš pred svojim nefsom poražen bit češ pred drugima slab! O Omere, tvoj nefs koji je u tebi.«
Ono što treba da želimo jeste: da se borimo sa prohtjevima svoga nefsa da bismo na taj način odredili budučnost našim mladičima, djevojkama, ženama, i djeci. Mi svom nefsu dajemo sve što želi, a treba se s njim boriti. Ti si taj koji može raditi šta hoče sa svojim strastima. Ti si taj koji može sastaviti sreču ovosvjetsku i sreču onog svijeta – tj. sreče dunajluka i ahireta.

Nefs če na budučem svijetu biti jedan od dvije vrste: nefs koji če biti radostan velikom i nesvakidašnjom radošču i srečom:

I niko nezna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju. (Kur'an, sura:Es-Sedždeh, ajet 17)

Ili, utičemo se Allah-u d.ž., nefs, koji če biti u Džehennemu, pa kada bude prozvan reči če:

Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allah-u d.ž. propustio, čak sam se i izrugivao!« Ili da ne bi rekao: »Da me je Allah d.ž. Pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sačuvao«. Ili da ne bi rekao kada doživi patnju: »Da mi se samo vratiti – dobra djela bih činio!« (Kur'an, sura: Ez-Zumer, ajeti 56-58

Pa gdje želiš biti na ahiretu-budučem svijetu?

Želiš li sresti Allah-a d.ž., Uzvišenog i Slavljenog, smirene duše? Želiš li sresti svoga Gospodara, a da On tobom bude zadovoljan, pa da čuješ kako ti govori:

A ti,dušo smirena, vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan, pa uđi među robove Moje, i uđi u Džennet Moj. (Kur'an, sura: El fedžr, ajeti 27-30)

Zar ne želiš čuti svog Gospodara kako ti na Sudnjem danu govori: »Robe, Ja sam tobom zadovoljan, oprostio Sam ti, uđi u Džennet?« Ili želiš čuti svoga Gospodara kako ti govori: »Robe Moj, Ja sam na tebe srdit, uzmite ga meleki moji i u Džehennem ga vodite!«

PA GDJE ŽELIŠ BITI?

AMR HALID GOVOR SRCA EL-KELIMEH 2006
_____________________________________________________________

Največi stupanj mudrosti jeste, strahovanje od Allah-a d.ž.!!!

Odgovori