Islam je jedina ispravna vjera

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Islam je jedina ispravna vjera

Post od Yassin » Uto Jan 08, 2008 4:31 am

Često puta imamo priliku čuti poziv u ''objedinjavanje religija'': islama, kršćanstva i judaizma. Taj poziv je, obično, popraćen ili zahtjevom za izgradnju džamije, crkve i sinagoge u jednom zajedničkom kompleksu, na aerodromima ili univerzitetima, ili pozivom za štampanje Kur'ana i Biblije u jednim koricama. Shodno ovome, islamskom ummetu želimo ukazati na ovaj problem:

Prvo: Jedna od osnova naše islamske vjere koja mora svakome biti poznata jeste da je on jedina ispravna vjera i predstavlja upotpunjenje za sve ostale vjere.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati!" (Ali 'Imran, 85)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jan 08, 2008 4:31 am

Drugo: Također, jedan od temelja naše vjere jeste vjerovanje u to da je Kur'an poslednja u nizu Allahovih knjiga koje je objavio, i koja predstavlja upotpunjenje za sve knjige objavljene prije.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"A tebi objavljujemo Knjigu, samu istinu, da potvrdi knjige prije nje objavljene i da nad njima bdi. I ti im sudi prema onome što Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim, i ne odstupaj od Istine koja ti dolazi; svima vama smo zakon i pravac propisali. A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere učinio, ali, On hoće da vas iskuša u onome što vam propisuje, zato se natječite ko će više dobra učiniti; Allahu ćete se svi vratiti, pa će vas On o onome u čemu ste se razilazili obavijestiti!" (El-Ma'ide, 48 )
Poslednja izmena od Yassin u Uto Jan 08, 2008 4:37 am, izmenjeno 1 put ukupno.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jan 08, 2008 4:32 am

Treće: Dužnost nam je da vjerujemo kako su Tevrat i Indžil upotpunjeni (derogirani) Kur' anom i da su izmijenjeni od strane onih kojima su poslani, te da su tako izgubili svoju autentičnost.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"Ali, zato što su zavjet svoj prekršili, Mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim učinili. Oni su riječi s mijesta na kojima su bile uklanjali, a dobar dio onoga čime su bili opominjani izostavili. I ti ćeš kod njih, osim malo njih, neprestano na vjerolomstvo nailaziti, ali im oprosti i ne karaj ih! - Allah, uistinu, voli one koji čine dobro." (El-Ma'ide, 13)

I kaže Uzvišeni:
"A teško onima koji svojim rukama pišu Knjigu, a zatim govore: "Evo, ovo je od Allaha!" - da bi za to korist neznatnu izvukli. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju!" (El-Beqara, 79)

I kaže Uzvišeni:
"Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući Knjigu da biste vi pomislili da je to iz Knjige, a to nije iz Knjige, i govore: "To je od Allaha!" - a to nije od Allaha; i o Allahu svjesno govore laži." (Ali 'Imran, 78 )

Stoga kažemo da su oni dijelovi ranije poslanih knjiga koji su bili ispravni -upotpunjeni (derogirani) islamom, dok su oni dijelovi koji su izmijenjeni svakako neispravni.
Poslednja izmena od Yassin u Uto Jan 08, 2008 4:36 am, izmenjeno 1 put ukupno.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jan 08, 2008 4:33 am

Četvrto: Jedan od temelja naše vjere jeste i vjerovanje da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji poslanik i ujedno pečat svih poslanika.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov Poslanik i posljednji vjerovjesnik - a Allah sve dobro zna!" (El-Ahzab, 40)

Štaviše! Da je neki od poslanika živ i sam bi slijedio Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"Allah je od svakog vjerovjesnika kome je Knjigu objavio i znanje dao - obavezu uzeo: "Kada vam poslije dođe Poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to Meni obavežete?" - Oni su odgovarali: "Pristajemo!" - "Budite, onda, svjedoci!" - rekao bi On - "A i Ja ću s vama svjedočiti!" (Ali 'Imran, 81)

Tako će i Isa, alejhis-selam, kada, pred Sudnji dan, dođe na Zemlju, ljudima suditi po Šerijatu Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"Onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati čitati ni pisati, kojeg oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih ih odvraćati, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili - postići ono što budu željeli!" (El-A'raf, 157)

Također, jedan od temelja islamskoga vjerovanja je i to da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslan svim ljudima - bez izuzetka.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"Mi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna!" (Seba', 28 )

I kaže Uzvišeni:
"Reci: 'O ljudi, ja sam svima vama Allahov Poslanik, Njegova vlast je na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove; njega slijedite - da biste na Pravome putu bili!" (El-A'raf, 158)
Poslednja izmena od Yassin u Uto Jan 08, 2008 4:36 am, izmenjeno 1 put ukupno.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jan 08, 2008 4:34 am

Peto: Dužnost je muslimanima vjerovati kako su svi oni koji ne prihvate Allahovu vjeru - islam – nevjernici, i da će, ako umru bez pokajanja, gorjeti u vatri džehennemskoj.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni." (El-Beyyina, 1)

I kaže Uzvišeni:
"Oni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; oni su najgora stvorenja." (El-Beyyina, 6)

U vjerodostojnom hadisu, kojeg prenosi imam Muslim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ''Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, koji god Jevrej ili kršćanin čuje za mene, a nakon toga umre ne povjerovavši u ono s čime sam poslan, taj će biti u vatri!''

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jan 08, 2008 4:34 am

Šesto: Nakon što smo saznali ove principe možemo konstatovati kako je poziv na ''ujedinjavanje vjera'' i na ''zbližavanje među vjerama'' opasna spletka, jer za cilj ima miješanje istine s neistinom.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"Oni bi jedva čekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvaćajte kao prijatelje dok se radi Allaha ne isele. A ako okrenu leđa, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih nađete! Nijednog od njih kao prijatelja i pomagača ne prihvaćajte." (En-Nisa', 89)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jan 08, 2008 4:35 am

Sedmo: Posljedica ove ideje jeste ukidanje razlika između islama i nevjerstva, dobra i zla, istine i neistine, vjernika i nevjernika, tako da ne postoji mržnja prema nevjernicima i ljubav prema vjernicima, niti borba na Allahovom putu - koja za cilj ima uzvisivanje Allahove riječi.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, koji ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Poslanik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjeru - sve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno!" (Et-Tewba, 29)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jan 08, 2008 4:35 am

Osmo: Nije dozvoljeno odazvati se ovome opasnom pozivu. Svaki musliman koji to učini postaje nevjernik, jer se odmetnuo od principa svoje vjere. Tim djelom on izražava zadovoljstvo kufrom i negira ranije spomenute principe islama.

Stoga je svakom muslimanu najstrožije zabranjeno prihvatiti ili propagirati ovu ideju, kao što je zabranjeno štampati Kur' an sa Biblijom, zajedno, unutar istih korica. Također je zabranjeno graditi džamije u istom kompleksu sa crkvama i sinagogama. To je zbog toga što crkve i sinagoge nisu Allahove kuće - to su kuće gdje se čini nevjerstvo (kufr) Uzvišenom Allahu.

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu nastradati!" (Ali 'Imran, 85)

Na kraju treba reći kako nam je dužnost pozivati sve nevjernike u islam, te da nam je dužnost učiniti sve da do njih dođe islamska da'wa (poziv u islam).

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala:
"Reci: "O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!" Pa ako oni ne pristanu, vi recite: "Budite svjedoci da smo mi muslimani!" (Ali 'Imran, 64)

Na svim muslimanima je da se boje svoga Gospodara, te da čine samo ona djela kojim je On zadovoljan!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

ISLAM znaci mir, duznost nam je da sirimo mir

Post od Yassin » Ned Sep 14, 2008 5:52 am

Ilija Gromovnik napisao:Yassine.
Razmisli dobro covječe što to pričas, kao u Crkvama i Sinagogama se čini nevjerstvo Alahu??
Kakva glupost, uz svo poštovanje prema Alahu(ja poštujem sve vjere, za razliku od tebe), kakve veze imaju Crkve i Sinagoge sa njim?!

Ama baš nikakve.

Drugo, kao tko ne primi Islam gorjeće u vatri pakla!

Hajde, što ćeš, to je tvoje pravo da tako misliš, ali tako može reći i svaki Katolik, Pravoslavac ili Židov da tko ne primi Katoličanstvo ili Pravoslavlje ili Židovsku vjeru će isto tako gorjeti doživotno u paklu!

Takvim izjavama samo potpiruješ medjuvjersku mržnju što ti nikako ne ide na čast i poštenje!!

A posebna uvreda, barem nama, Katolicima, je kad nas netko, kao ti ovdje, naziva "sljedbenikom knjige"?

Oprosti Yassine, ali mi ne slijedimo nikakvu knjigu, već imamo svetu knjigu Bibliju, kao i vi, Muslimani, svetu knjigu Kuran i pripazi da ne bih i ja tebe nazvao sljedbenikom knige, jer je Kuran isto tako knjiga, kao i Biblija, samo drukčijeg sadržaja, ali knjiga je knjiga, je li!
Ima još toga dosta, ali me mrzi pisati.

Pozdrav
U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Kao prvo postovani goste zelim ti dobro doslicu i nekaj je svaka hvala i zahvla Uzvisenom Allahu sto si doso na ovom forumu.
I hvala Uzvisenom Allahu sto me je uputio i ucinio pripadnikom jeinoj priznatoj Vjeri kod Allaha a to je Islam.
Zatim, Islam znaci mir.Islam dolazi od rijeci "selam" sto znaci mir. Takodze znaci pokoravanje Allahovoj, swt, volji. Prema tome Islam je religija mira, koja se postize pokoravanjem volji Uzvisenog Tvorca, Allah, swt. . Svaki covijek koji se pokorava Allahovim odredbama je Musliman.

Ti se osijeces uvrijedzenim, ali realnost je relanost, i ako neke stvari kod nas su slicne ali se razlikuju po nama bitnim stvarima kao sto je prepisivanje stvorenju Isusu ( ISA mir Boziji sa njim) i davanju njemu svojstva stvoritelja (Da nas Uzviseni Allaha sacuva od toga) a mi znamo da je on bio Musliman.
Svi znamo da biblja znaci latinski BIBLIKOS sto znaci skup knjiga, sto bi znacilo da je ta knjiga sastavljena od vise knjiga a kako mi znamo po historji da je prepisivana, ispravljena i kanonizirana u vise navrata kroz ovih 2000 i nekoliko godina, A znamo da su to ljudi pa cak i anonimci autori te biblje kao sto je Mark, Paul, Luk itd.

Dragi goste svak ima pravo da vjeruje u svoje ja tebi ne zabranjujem ti odlucujes u sto ces vjerovati. ".. Nama nasa vjera a vama vasa.." stoga neznam zasto si se naso uvrijedzen, nama je naredzeno da sa svima postupamo lijepo, a da mislis da su nase vjere iste onda bi ti vjerovao u slijedeca 6 temelja islamkog vjerovanja:

1. Vjerova u Allaha ( Monoteizam da je On jedini Bog i da samo On vrednjuje da se molimo) 2. U Knjige ( Kur'an , Tewrat i indjil) da napomenem da je kur'an je doso kao derogacija ostalim objavama. 3. U Poslanike ( Prvi poslanik je bio Adem mir Boziji sa njim a posljednji je Muhammed mir Boziji sa njim 4. Meleke (Andzele) 5. Sudnji dan 6. U Odredzenje ( Sve sto se desava biva sa Allahovom voljom) bilo dobro ili lose.

Zatim bi vjerovao u slijedeca stubova islama (da napomenem da Islam znaci pokornost, poslusnost, odanost, poniznost i predanost Allahu Uzvisenom):
1. Sehadet (Svjedocenje da nema boga sem Allaha i da je Muhamed, mir Boziji sa njim, Njegov poslanik. ). 2. Salat odnosno molitva, na to se misli na 5 odrdzenih molitvi dnevno. 3. Zekat, Zekat je prilog kojeg svake godine se dijeli od svog imetka. 4. Post u mjesecu Ramazana 5. Hadzdz to jest uciniti hodocasce u Mekki.
Stoga ne vidim kako mogu da te vrijedzam sa mojim ubjedzenjima u nasoj vjeri, I ako mi pridajemo velku vaznost Bozijem robu i poslaniku ISA mir Boziji sa njim i njegovoj majki Merjem mir Boziji sa njom, koja isto tako ima posebno mjesto kod nas muslimana a u kuranu ima posebno poglavlje o Merjemi mir Boziji sa njom. a to je 19 poglavlje http://studio-din.com/modules/Prevod_Kurana/019.htm
Svak ima svoju vjeru kao sto vasa vjera ne vjeruje u Muhammeda mir Boziji sa njim niti u kur'an, tako ni zidovi ne vjeruju u vase bogove niti u vasu knjigu tako je i sa hinduisima, budistima, ateistima, satanistima...itd..
Da ne duljim, dozvoli jos jednom da ispunim svoju dusnozt kao musliman te da ti pozelim dobro doslicu tebi i svim nemuslimanima i da ti kazem da meni nije cilj da sirim mrznju naprotiv, nama je cilj da porucimo ostatku svijeta da je kur'an Bozija rijec i da je dosla kao derogacija svim ostalim objavama. Uzmi biblju pa je procita od pocetka do kraja zatim uzmi kur'an pa ga isto tako procitaj pa ces se sam uvjeriti.

Kaze Uzviseni Allah u Svom kur'anu: "SADA SAM VAM VJERU VASU USAVRSIO I BLAGODAT SVOJU PREMA VAMA UPOTPUNIO I ZADOVOLJAN SAM DA VAM ISLAM BUDE VJERA. (5, 3)

Sunna
Mlađi član
Postovi: 154
Pridružio se: Uto Jan 23, 2007 3:40 pm
Lokacija: Skandinavia

Post od Sunna » Ned Sep 14, 2008 10:20 am

Es Selamu alejkum wrwb,

Zadooljna sam da mi je Allah Gospodar, vjera Islam i Muhammed s.a.w.s. Poslanik; Yassin da te Allah nagradi, ovi mubarek dani, mashalla kako fino objasnjavas. Elhamdulillah te smo pripadnici ummeta Muhammeda a. s.

BozjiRob
pisem pomalo
Postovi: 46
Pridružio se: Pet Jul 11, 2008 4:59 pm

Post od BozjiRob » Čet Sep 18, 2008 2:52 am

Postovani,

Nama nasa vjera, Vama vasa.
Po nasoj vjeri Isus jeste bio musliman svakako. Vi to mozete prihvatiti ali nemorate. Ja to prihvatam - samo tako i nikako drugacije. Ja ne vjerujem u Isusa na isti nacin kao vi - npr. da je bio Bog (estaqfirullah), medjutim ja Vjerujem u Isusa kao u vrlo vaznu licnost u religiji, poslanika Isa.
Vi ste dobrodosli na ovom forumu u svako vrijeme. Postavite pitanja koja vam nisu jasna i mozemo razmijeniti misljenja bez osudjivanja. Zaista sam misljenja da niko nije ista rekao sa ciljem da povrijedi drugu religiju, jer u nasoj vjeri mi moramo postovati druge.
Sve najbolje

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Sep 19, 2008 4:51 am

Ilija Gromovnik napisao:Yassine, ti si vjernik prilično isključiv i teško mi je s tobom komentirati bilo što, radi se o tome da ti u svom vjerskom zanosu podosta puta opališ po drugim vjerama sa svojim isključivim tumačenjem islamskih odredbi koje automatski uvrijede druge neislamske vjernike.

Ja sam ti u prethodnom tekstu vrlo jasno opisao s čim si mene i ostale Katolike uvrijedio, a ti eto kao opet ne znaš, znači da ti te uvrede ne smatraš za uvrede, već je to tebi normalno stanje tvog razmišljanja.

I sad teza da je Isus bio Musliman, ako sam dobro razumio??
Ako je to stvarno tvoje mišljenje, tj. ako sam dobro razumio kontekst tvoje rečenice, onda više zaista nemamo što polemizirati!

Inače sam pročitao i Bibliju i Kuran, više iz znatiželje, našao sam dosta zajedničkih stvari u obe knjige, no učinilo mi se da se u Kuranu više inzistira na tome da je samo Islam pravi, da samo Alah postoji i da će nemuslimani gorjeti u paklu itd...

Nisam primijetio toliku količinu samohvale i nipodaštavanja postojanja drugih Bogova i religija u katoličkoj i pravoslavnoj Bibliji, za razliku od Kurana gdje se na tome izričito inzistira i to prilično iritira medjuvjerske odnose.
Pozdrav i svako dobro...
Postovani goste vidim da si svemu iritiran pa cak i casnim kur'anom a bio sam stekao dojam da zelis sirit "Ujedinjenja vijera"
Sam sebe se proturijecujes u ova 2 posta koje si napisao. Ja neznam sta ocekujes od mene/ dali da poricem da je Isa mir Boziji sa njim Bio ostao i uvijek ce biti Musliman? Ne to je moja obaveza da u to vjerujem, to je dio moje vjere. Mi vjerujemo da je on jos uvijek ziv nikad nije umro i da ce doc pred smaka svijeta da siri islam.

Mi vijerujemo da su svi rodzeni u islamu pa cak i ti ali su ih nihovi roditelji/okolina preobratili u krscanstvo, judaizam, budizam, hinduizam, satanaizam..itd ili su ostali na ispravnoj vjeri kao sto je to bio poslanik Ilja odnosno Iljas i svi ostali boziji poslanici mir boziji sa njima.

Medzu ostalog pises:
Ilija Gromovnik napisao:
Inače sam pročitao i Bibliju i Kuran, više iz znatiželje, našao sam dosta zajedničkih stvari u obe knjige, no učinilo mi se da se u Kuranu više inzistira na tome da je samo Islam pravi, da samo Alah postoji i da će nemuslimani gorjeti u paklu itd...
Pa covjece to je nasa vjera mi vjerujemo da je ona Jedina ispravna vjera, i da nemogu nista bit osim Musliman i nemogu vjerovat u nijednog boga osim u Allaha Uzvisenog i jedina ispravna knjiga je kur'an jer je Kur'an dosao da derogira sve ostale bozije objave. Sto ne znaci da ja mirzim sve ljude, jer islam kao sto sam u predhodnom postu rekao znaci mir.

A vjerujem da ti sam imas ista ubijedzenja za svoju vlastitu vjeru inace nebi bio sto jesi, ako se ne varam.

Isto kao sto zidovi priznaju samo stari zavijet a poricu novi zavjet, tako i vi poricete kur'an koji je doso kao poslijednja objava.

Ja nezelim polemizirat oko toga jer je to stvar ubjedzenja, vjerovanja, odanosti, pokornost, istine ...itd. a nije stvar naslijestva.

Dakle jos jednom dragi goste primi moju toplu dobrodoslicu, i vjeruj u sta zelis, a ja cu ostat musliman kao sto su Adem, Noa/Nuh, Abraham/Ibrahima, Josip/Jusuf, Mojsija/Musa, Isusa/Isa, Marija/Merijema, Muhammed mir Bozijji sa nima Muslimani.

Dado
pisem pomalo
Postovi: 41
Pridružio se: Čet Sep 18, 2008 12:14 pm
Lokacija: Njemacka / Crna Gora

Re: Islam je jedina ispravna vjera

Post od Dado » Pon Feb 02, 2009 8:59 am

Esselamu alejkum,

citam na jednom drugom forumu nesto u vezi sa Bahai religijom, pa me zanima je li ovaj post sa ciljem da upozori od Bahai religije?

We Selam,
Edis

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Islam je jedina ispravna vjera

Post od Yassin » Uto Feb 03, 2009 3:54 am

Dado napisao:Esselamu alejkum,

citam na jednom drugom forumu nesto u vezi sa Bahai religijom, pa me zanima je li ovaj post sa ciljem da upozori od Bahai religije?

We Selam,
Edis
We Alejkumu Es Selam We rahmetu allahi We Berekatuhu
Jeste i behai sekti i svim ostalim religjama i sektama, ateistima, nevjernicima, satanistima.. itd. Kur'an je objavljena cijelom covijecastvu bez razlike na porijeklo, rasu, narodnost itd.

kaze Poslanik s.a.v.s. u hadisu koga prenosi Ebu Hurejre r.a : '' Ostavljam vam dvije stvari kojih ako se budete pridrzavali, necete zalutati: Allahovu knjigu i moj sunnet. ''
(Hadis bilježi Malik u Muvetta, br.1874; Hakim u Mustedreku, 1 / 93. Vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani. Vidjeti: Sahihul-džamia, br.2937, i Es-Sahiha, br.1261 ).

Evo sta kaze Allahov Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem: 'Jevreji su se razišli na 71 sektu, sve ce završiti u vatri, izuzev jedne. Zatim su se kršcani razišli na 72 sekte, sve ce završiti u vatri, izuzev jedne. A Moj ummet ce se razici na 73 skupine. Sve ce uci u vatru osim jedne.` Rekose: `Koja je ta skupina, o Allahov Poslanice?` On rece: `Oni koji budu na cemu sam ja danas i moji ashabi. (hadith biljezi Tirmidhi),

rijad
pisem pomalo
Postovi: 32
Pridružio se: Uto Jan 27, 2009 3:07 pm

Re: Islam je jedina ispravna vjera

Post od rijad » Uto Feb 03, 2009 6:35 pm

: 'Jevreji su se razišli na 71 sektu, sve ce završiti u vatri, izuzev jedne. Zatim su se kršcani razišli na 72 sekte, sve ce završiti u vatri, izuzev jedne.
izvini jeli mozes objasniti ovaj hadis....mislim sta ce biti sa ovima koji nece u vatru....gdje ce oni???
selam

Odgovori