A zašto oni ne razmisle o Kur´anu?!

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

A zašto oni ne razmisle o Kur´anu?!

Post od Yassin » Sub Avg 30, 2008 4:57 am

„A zašto oni ne razmisle o Kur´anu....?“ El-Kurtubi kaže: „Uzvišeni je pokudio munafike zbog udaljavanja od razmišljanja o Kur´anu i Njegovim značenjim.“
Nerazmišljanje o Kur´anu smatra se manjkavošću, jer onaj koji ne razmišlja o Kur´anu ne posvećuje pažnju ni stanju svoga srca. Ne osvrće se na njegovu ispravnost niti čistotu. Takav čovjek ne računa na posljedice svojih djela ni u bližoj ni u daljoj budućnosti. Dok onaj koji razmišlja o Kur´anu, Allahovoj knjizi, računa i očekuje posljedice svoga učenja, a to je željeni cilj razmišljanja o Kur´anu.

Er-Razi kaže: „Razmišljanje označava gledanje u posljedice stvari i u njihova ishodišta.“
Razmišljanje o Kur´anu put je razumijevanja Njegovih značenja koja predstavljaju temelje odredbi islama. Spoznaja propisa vjere obaveza je kao što je i obaveza raditi po tim propisima. Zbog toga je i razmišljanje o Kur´anu i shvatanje njegovih značenja jedna od obaveza vjere. El-Kurtubi kaže: „Ovaj ajet: Kako oni ne razmisle o Kur´anu, ili su im na srcima katanci!“ ukazuje na obaveznost razumskog pristupa Kur´anu kako bi se shvatilo Njegovo značenje.

Obavezna spoznaja značenja Kur´ana putem razmišljanja i shvatanja, kao i iščitavanja djela (tj. tefsira) onih koji su uložili trud da ga shvate i spoznaju pravila vjere iz njega, uveliko olakšavaju upoznavanje i podučavanje drugih ljudi nakon što smo upoznali i podučili se ovoj časnoj znanosti. Ovo je poseban stepen onih koji vole Kur´an i koji učeći ga, mnogo o njemu razmišljaju. Takvi su postigli vrhunac dobra u ovom dobrom umetu.
Pošto je Muhammedov umet najbolji umet, kao što Uzvišeni kaže. „Vi ste najbolji narod koji se ikad pojavio...“ (Ali Imran, 110), onda su najbolji i najelitniji ljudi ovog umeta poznavaoci Kur´ana. Poslanik, s.a.v.s. naznačio je to jasnim riječima u hadisu koji se prenosi s ispravnim lancem prenosilaca, od Osmana ibn Affana, r.a.: Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: „Najbolji od vas su oni koji naučavaju i podučavaju Kur´anom.“
Oni su posebna skupina koja ima veliko dubro. Oni su najelitniji ljudi, kao što Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Allah među ljudima ima Svoje odabranike.“ Rečeno mu je: „A ko su oni, Allahov Poslaniče?“ – „Nosioci Kur´ana, oni su Allahovi odabranici i Njegova elita (vrhuška).“

Ovo dobro i izdvajnje nosilaca Kur´ana stepen je na kojem se može pozavidjeti. Onaj kome Allah da Kur´an i opskrbi ga ljubavlju prema njemu, ispet će se na visoke deredže ibadeta učeći ga i obavljajući namaz njime. Poslanik, s.a.v.s., kaže: „Zavidnost nije zavidnost u dvije stvari: čovjeku kojem je Allah dao Kur´an i on s njim klanja danju i noću i čivjeku kojem je Allah dao imetak i on ga udjeljuje danju i noću.“ Zavidjeti će se onima koji čitaju njegova slova i čuvaju njegove granice.

Oni koji čitaju slova Kur´ana, a ne pridržavaju se njegovih propisa – Kur´an je dokaz protiv njih, a ne dokaz u njihovu korist. Molimo Allaha da nas sačuva i spasi ove osobine. Takva kazna neće ih zaobići, osim ako se ne pokaju. Oni koji čuvaju Kur´an, i učenjem i primjenom pravila, spomenuti su u predanju koje kaže: „Allah neće kazniti srce koje spozna Kur´an.“
Da bi se Kur´an u potpunosti shvatio mora se razmišljati o njemu. Bereket ove Uzvišene Knjige pohranje je u njoj samoj, kao riznica blaga, a do toga blaga mogu doći samo oni koji o njemu razmišljaju. Uzvišeni kaže: „Knjigu koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njenim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.“ (Sad, 29)

Imam El-Bikai u tefsiru ovog ajeta kaže: „Neka pogledaju u ishodišta, posljedice i skrivena značenja kojima vode ovi ajeti o kojima treba duboko razmisliti. Ko se zadovolji samo pamćenjem ajeta on je kao vlasnik deve koja ima mlijeka u izoblju ali je nikako ne muze, ili posjeduje pasminskog punokrvnog konja koga ne rasplođuje. Tako je u opasnosti da zapostavi pravila i granice Kur´ana i zapadne u očitu propast.

Iz knjige: 10 povoda kako steći Allahovu ljubav?-Kao što ih je nabrojao imam Ibn Qajjim el Dževzijje

Odgovori