Temelji za tumačenje snova

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Temelji za tumačenje snova

Post od Yassin » Sre Dec 03, 2008 5:58 pm

Piše: prof. dr. Nasir el-'Umer - Preveo: Smail Handžić

Snovi su oblast gdje mnoga ljudska stopala posrnuše... Otuda imamo i one ljude koji izmišljaju svoje snove kako bi zasmijavali druge, ili kako bi privukli nečiju pažnju! Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, je rekao: „ Ko bude prepričavao lažne snove, bit će zadužen (na Sudnjem danu) da sveže dvije dlačice, a to neće moći da uradi!“ (hadis prenosi Buharija)

Dakle, onaj koji kaže, vidio sam to i to u snu, a to bude neistina, svejedno da li on govorio ozbiljno ili u šali, bit će zadužen na Sudnjem danu da sveže dvije dlačice, a ko je to od nas u stanju da uradi? Naravno, to niko nije u stanju! Na osnovu ovoga, neistinito kazivanje snova je opasna stvar, jer je takvoj osobi došla prijetnja! Zbog toga, neka se boje Allaha oni koji namjerno govore lažne i izmišljene snove kako bi druge zasmijavali!

Također, u greške po pitanju snova, a u koje mnogi upadoše, spada i pričanje snova onima koji su daleko od bogobojaznosti i razboritosti, onima koji su čisti lažljivci i koji te iste snove tumače zavisno od onoga što im došapnu njihovi šejtani i džinni. Dokazano je da neki, zaista, traže pomoć od džinna kada je u pitanju tumačenje snova, pa na osnovu toga ljude varaju. Zbog toga, kao što ne želiš da za neki šerijatski problem ili neko pitanje iz šerijata ne upitaš onoga koji nije čuven po svom znanju, tako isto ne bi trebao da svoj san izlažeš onome koji toga nije dostojan, a sve kako ne bi iz toga nastala šteta.

Tumačenje snova je poput fetwe, jer se izdaje na osnovu znanja i inspiracije! Uzvišeni Allah je rekao: „I eto tako Mi Jusufu dadosmo lijepo mjesto na Zemlji i naučismo ga tumačenju snova“ (Jusuf, 21) I rekao je: „ Protumačite mi (ar. dajte mi fetwu na) san moj ako snove znate tumačiti?"“ (Jusuf, 43) Dakle, očito je da se radi o potrebnom znanju, inspiraciji kao fetwi o snovima!

Riječi Uzvišenog: „...i tumačenju snova će te naučiti!“ (Jusuf, 6), ili riječi :„...i naučismo ga tumačenju snova“(Jusuf, 21) upućuju na to da nikome nije dozvoljeno da tumači snove ako za to ne posjeduje neophodno znanje. Zbog toga je Imam Malik r. kazao: „Zar da se on igra sa poslanstvom?!“, jer su lijepi snovi, zaista, dio poslanstva. To je naglašeno u mnogim hadisima, poput hadisa koji se prenosi od Ebu Hurejre r.a. da su lijepi snovi dio od četrdeset i petog dijela poslanstva, ili hadisa koji se prenosi od Ubadeh r.a. da su lijepi snovi dio od četrdeset i šestog dijela poslanstva. Znači, ipak su dio poslanstva!

Ovo sve navodim zbog toga što sam zapazio kako neki požuruju da drugima protumače san, pa kažu: „Mogu li da ti ja protumačim san!!!“, iako su daleko od neophodnog znanja za tumačenje snova.

Veoma je važno napomenuti da snovi nisu izvor islamskog zakonodavstva! Na osnovu njih se ne može propisivati ova vjera, niti se može zbog njih uvesti neka novotarija, jer je ova vjera upotpunjena, kao i svi njeni propisi. Uzvišeni je rekao: „Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.“(El-Maideh, 3) Nakon smrti Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, je obustavljeno spuštanje objave!

Čuli smo neke ljude, a to je bilo prije napada na Irak, da su na osnovu nekih snova govorili: „Klanjajte ove noći i učite suru El-En'am!!!“ Ove riječi su mnogo opasne, jer snovi, ipak, nisu izvor islamskog zakonodavstva! Snovi su ili muštuluk ili opomena, jer je zabilježena vjerodostojna predaja od Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, gdje kaže da od poslanstva više ništa nije ostalo do radosni nagovještaji, muštuluci. Neki rekoše: O Allahov Poslaniče, kakvi su ti muštuluci? Reče: To su lijepi snovi! Ovu predaju je zabilježio Buharija.

Primjer snova koji su u vidu muštuluka i opomene imamo u suri Jusuf, kada je on a.s. svojoj dvojici zatvorskih prijatelja protumačio njihove snove. Prvom je protumačio da će uskoro izaći iz zatvora i da će služiti vladara, i to je, svakako, muštuluk! Međutim, drugom je došlo upozorenje i bilo mu je rečeno da: „ će raspet biti, pa će mu ptice glavu kljuvati.“ (Jusuf, 41) Ovo je upozorenje na blizinu smrti, da se treba spremati za nju. Također, trebamo spomenuti da trebamo gajiti nadu u obistinjenje tih muštuluka ili upozorenja, a nikako da se njima potpuno predamo!

U greške po pitanju snova, svakako, spadaju i greške koje se dese prilikom pripovjedanja snova o Poslaniku, sallallahu 'alejhi we selleme. Viđenje Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, u snu je istina, i čovjek, zaista, može da ga istinito usnije. Zabilježen je hadis od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, gdje on pripovjeda: „Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, kako kaže: „Ko me usnije vidjet će me i na javi!“, ili je rekao: „ kao da me je vidio na javi! Šejtan se nemože pretvoriti u moj lik!“ Hadis prenosi Muslim. Međutim, da bismo znali da se, zaista, radi o lijepom snu, trebamo da u usnivenom snu prepoznamo, vjerodostojno prenešene, osobine Allahovog poslanika. U protivnom, ne radi se o ličnosti Allahovog Poslanika. Dakle, ne mora značiti da je svako viđenje Poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, istinito viđenje, pa makar bio i istinoljubljiv onaj koji to priziva. Postoji mogućnost da se radi o šejtanu koji se prikazao u nekom drugom liku mimo Poslanikovog, sallallahu 'alejhi we selleme, jer se šejtan nemože prikazati u njegovom liku! Nakon toga sna, ovaj će pomisliti da je vidio Poslanika, jer je povjerovao u tu varku. Zbog toga, kada neko dođe čovjeku koji tumači snove, i kaže mu da je usnio Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, neka ga ovaj priupita o osobinama onoga koga je usnio. Pa ako je usnio onoga čije su osobine istovjetne sa osobinama Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we selleme, a koje su vjerodostojno prenešene od njegovih ashaba, onda se, zaista, radi o Allahovom poslaniku. Ali, ako se njihove osobine ne poistovjete, onda to nije Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme.

Želio bih sada da se malo zadržim na nekim greškama u koje ljudi posrću:

Prvo: Ove riječi upučujem sticateljima šerijatskog znanja (tulabu-l-'ilm), a među njima posebno onima koji se bave tumačenjem snova: Nemojte mnogo pažnje posvećivati tumačenju snova! Radite to samo u okviru granica, onako kako je to i sam Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, nekada radio. Ljudi su po pitanju ovoga otišli u obje krajnosti. Neki apsolutno izbjegavaju bilo kakvo tumačenje snova, iako ih je Allah obdario sa tom sposobnošću... Ovakvome kažem slijedeće: O moj plemeniti brate, ako te je već, Uzvišeni Allah obdario sposobnošću za tumačenjem snova, kao što je to podario i Jusufu, zatim, našem Poslaniku Muhammedu, sallallahu 'alejhi we selleme, i kao što je tome obdario mnoge tumače snova, zašto da ne tumačiš snove?! Tumači ih i nemoj to izbjegavati!

Drugi su otišli u drugu krajnost pa su se u svom životu posve posvetili tumačenju snova, a sa druge strane su zakazali u mnogim da'wetskim aktivnostima. Dakle, ovdje imamo dvije krajnosti, a istina je između njih. Pravi smjer je onakav kako je to radio i sam Allahov poslanik sallallahu 'alejhi we selleme. On je to radio u okviru granica, nikako kao preokupacija. Zato, nemoj da svoj život ovome prepustiš, nego neka to bude u granicama, zavisno od tvoje zauzetosti. Nastoj da tu blagodat koja ti je darovana iskoristiš u da'wetske svrhe, baš kao što je to i Jusuf a.s. radio. Nemoj da čitava priča na sijelu budu samo snovi! Imao sam priliku da i to doživim; čitavo sjelo, od početka do kraja je bilo samo o snovima...

Drugo: Onaj koji tumači snove neka ih ne tumači muslimanu ako zna da će ga rastužiti, osim ako u tome bude velika korist, kao kada ga time usmjerava ka nekim ispravnim smjernicama... Međutim, u ovom slučaju treba da mu ne spominje završnicu koja se iz sna nazire, osim ako i u tome bude preovladajuća korist!

Možda će sada neko kazati: Dobro, ali, zašto je onda Jusuf protumačio san svome prijatelju sa kojim ga je rastužio? Zar mu nije rekao da će biti razapet i da će ptice kljuvati po njegovoj glavi?! Ovakvome će se odgovoriti da je ovo tumačenje rečeno upravo zbog koristi koja je iz njega proizašla. Neki islamski učenjaci su kazali da je to njemu kazano iz razloga kako bi se on pokajao Allahu Uzvišenom i kako bi se korigovao po pitanju svoga islama, jer, pred njim je bila smrt. Također, nešto slično ovome je učinio i imam Šafija kada je usnio imama Ahmeda. Poslao mu je pismo, čak iz Egipta u Irak, a u njemu je bilo napisano: „Bit ćeš iskušan, pa se pripremi za to!“ I sam sam imao priliku da upoznam neke ljude kojima bijaše protumačeno da će biti iskušani, pa su se za ta iskušenja pripremili.

Treće: Ova tačka je veoma važna! Sa nekim snovima dolazi i do otkrivanja tajni ili zataškane istine. Kada ih tumač protumači one se otkriju a mogu biti intimne i ticati se isključivo onoga ko je taj san usnio, ili u vezi sa njegovom užom porodicom. U ovom slučaju tumaču nije dozvoljeno da ih ikome otkriva. Naprotiv, treba da se iskreno boji Allaha zbog toga, jer je preuzeo emanet! Osim u slučaju kada se radi o preovladavajućoj koristi, onda je dozvoljeno da se govori o tome.

Četvrto: Često imamo tijesnu vezu između sna, njegovog tumačenja i onoga koji ga je usnio... Neki ljudi tumačenje sna daju na osnovu pobožnosti. Spominje se da je Ibn Sirinu r., došao neki čovjek i kazao: „Usnio sam kako učim ezan!“, pa mu je rekao: „Obavit ćeš hadždž!“ Nakon malo vremena došao mu je drugi čovjek, a on je i dalje bio na istom tom skupu, pa mu je rekao: „Usnio sam kako učim ezan!“ Rekao mu je: „ Nešto ćeš ukrasti, pa će ti se ruka odsjeći!“ Poslije su ga njegovi prijatelji upitali: „Kako to, jedan te isti san, a različito si ga protumačio?“ On im reče: „ Primjetio sam da je prvi neki dobar čovjek, pa sam se sjetio riječi Uzvišenog: „I oglasi ljudima hadždž!“ (El-Hadždž, 27) Drugi je bio zao čovjek, pa sam se sjetio riječi Uzvišenog: „...pa jedan glasnik stade uzvikivati: "O karavano, vi ste, doista, kradljivci!“ (Jusuf, 70)“ Znači, velika je veza između sna i onoga koji usnije taj san. Zbog toga je i Ibn Sirin protumačio prvi san kao muštuluk, a drugi kao opomenu.

Peto: Na osnovu navedenih tačaka, ali i na osnovu onoga o čemu nas obavještavaju tekstovi iz Kur'ana i sunneta, nailazimo na jednostavni sklad između sna i njegovog obistinjenja u predstojećem vremenu. Namjerno sam kazao sklad, a ne istovjetnost, jer su većina lijepih snova potpuno jasni, očiti i kratki. Zbog čega sam ovo spomenuo? To sam spomenuo zbog toga što sam primjetio da neki tumači snova pretjeruju i naprežu se prilikom tumačenja kao da žele riješiti neku misteriju ili zagonetku!!!

Razmislimo o snovima iz sure Jusuf, bit će nam jasno da je između njih i njihovog tumačenja očigledni sklad: „...sanjao sam jedanaest zvijezda, i Sunce i Mjesec, i u snu sam ih vidio kako mi se pokloniše!“ (Jusuf, 4) Tumačenje ovog sna je bilo da je jedanaest zvijezda, u stvari, jedanaest sinova, a Sunce i Mjesec su njegov otac i majka. Tako se i dogodilo! Također, i snovi koje su usnili Jusufovi zatvorski prijatelji, i u njima je jasni sklad između usnivenog i protumačenog. Zatim, san kojeg je vladar sanjao u vezi sedam debelih i sedam mršavih krava. I u njemu primjećujemo sklad između sedam rodnih godina i olakšanja... Dakle, ovaj sklad i harmoniju možemo lahko primjetiti i iz hadisa koji se prenosi od Abdullaha ibn Selama, i drugih hadisa gdje se navode Poslanikovi, sallallahu 'alejhi we selleme, snovi, ali i iz Ibrahimovog a.s. sna: „...u snu sam vidio da treba da te zakoljem“(Es-Saffat, 102) Međutim, snove shvatati da su to neke zapetljane misterije ili zagonetke koje treba riješiti, ipak, i sama duša osjeti da tu nešto ne štima.

Šesto: Tumačenje snova je često uzrok pojave raznolikih iskušenja. Pa nek' se zbog toga pripaze tumači. Nemojte da iskorištavate tumačenje snova kako biste otkrivali tuđe tajne, a da za to nemate nikakve potrebe! Neki tumači, kada mu dođe čovjek i ispriča svoj san, on ga počne ispitivati čak i neka njegova intmna pitanja. Čovjek je obično naivan, i misli da sva ta pitanja imaju velike veze ili utiču na tumačenje, dok jedino tumač zna da to nije tako. Naprotiv, sa tim pitanjima se služi kako bi došao do cilja kojeg mu je samo šejtan zacrtao. Neka se tumači snova pripaze ovih zlih stvari i nek' se boje Uzvišenog Allaha!

Sedmo: Želio bih da upozorim na opasnost od tumačenja snova putem radija, novina i časopisa, interneta i ostalih sredstava informisanja, jer je u tome očevidna štetnost po tumačenje jer ono tada postaje opće prirode. Ovako se slično dešava i na raznim sijelima! Obaveza je da se pridržavamo umjerenosti u pogledu ovoga. Danas je tumačenje snova postalo reklamom za mnoga sredstva informisanja, svi o tome govore tako da se skoro nemože prepoznati istina od laži. Ovom prilikom bih dao savjet ljudima da se ne osvrću na one koji tumače snove putem telefona, ili na bilo koji drugi način putem sredstava informisanja, dakle, na one koji ipak nisu poznati po svojoj bogobojaznosti, po udaljavanju od sumnjivih stvari i po svom znanju. Čak, neka se od takvih pripaze i udalje, jer takvi, možda, i ne slijede istinu!

Osmo: Na kraju bih želio da ove tačke završim sa onim što se tiče tumačenja snova u vremenu smutnje. Ljudi se često oslanjaju na snove u vremenima smutnje i nereda, pa njihovo obistinjenje pogrešno određuju. Prema snovima se moramo ophoditi u skladu Kur'ana i sunneta. Trebamo biti oprezni i ne smijemo snove uvijek poistovjećivati sa društvenom zbiljom, niti trebamo biti ubjeđeni u sve to. Ovo je strašno opasno! Koliko je ispada napravljeno zbog snova koji su protumačeni da se odnose na tog i tog, pa se kasnije utvrdi da je istina bila suprotna tome!?

Opet, možda najopasnije od svega što sam doživio na ovu temu su glasine koje su se širile o pojavi Mehdija! Pojava Mehdija je istina! To će biti događaj koji će nagovjestiti blizinu Sudnjeg dana. U tom smislu su prenešeni mnogi vjerodostojni hadisi, i iz njih se doznaje da je to jedan od velikih predznaka blizine Sudnjeg dana. Međutim, već stotinama godina ljudi govore da je se pojavio Mehdi, a uvjek se spozna da je to bila neistina. Događaj koji se desio 1400. H. god. u Haremiš Šerifu (Mekka) je bio povodom nekog usnivenog sna. Mnogi su tada upali u greške...
Završit ću konstatacijom da su snovi veličanstvena oblast! Mogu biti Allahova milost i radost muslimanu, te uticati na njegovu uputu ili upozorenje na nemile događaje koji se mogu desiti! Neophodno je da se prema njima ophodimo u skladu ispravnih šerijatskih smjernica, baš onako kako su se prema njima ophodili Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, i njegovi ashabi. Ako se učini greška pri njihovom tumačenju, ili u ophođenju prema njima, to će biti velikim razlogom za iskušenja i nevolje! Od Allaha molimo spas!

Odgovori