Kelime - i - Šehadet

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Kelime - i - Šehadet

Post od Yassin » Čet Mar 19, 2009 3:27 pm

Prvi i osnovni islamski šart jeste sveukupno islamsko očitovanje, svjedočenje, vjerovanje i izgovaranje kelimei-šehadeta. Kelimei-šehadet jest osnovna formula kojom se ulazi u islam, živi i postoji u njemu. Ta formula ili iskaz tačno je i precizno određen i na arapskom jeziku glasi:
“Ešhedu en la ilalie illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluh”, što u prijevodu znači: „Ja potpuno svjesno, slobodno i namjemo svim svojim bićem vjerujem, očitujem, svjedočim i izgovaram da nema, da nikada nije bilo i da nikada neće biti boga osim jednog jedinog Allaha, dž.š. i da je Muhammed, a.s., Allahov rob i poslanik. Sama riječ šehadet znači tvrditi ono što vjerujemo i to pred svim svjetovima, stvorenjima i ljudima izjaviti i svjedočiti. Vjerovanjem, svjedočenjem i izgovaranjem kelimei-šehadeta slijedimo pravi put:
"Allah svjedoči da nema drugog boga osim Njega - a i meleki i učeni - i da On postupa pravedno. - Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog"
(Kur an: Alu Imran, 18.)

Dakle, Allahovo postojanje, kao jednog jedinog Boga, svjedoči On sam, meleki, istinski učeni ljudi, svi stvoreni svjetovi, Allahove objave te Njegova svojstva i imena u tim objavama. Mi vjerujemo, svjedočimo i izgovaranjem kelimei-Šehadeta priznajemo dvije osnovne istine religije dini - islama, i to: Allahovo jedinstvo i Muhammedovo, a.s., poslanstvo. Da je Allah, dž.š., jedan jedini Bog kazuje Kuran:
„On je Allah - nema drugog Boga osim Njega - On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostivi, Samilosni!
On je Allah - nema drugog boga osim Njega - Vladar, Sveti, Onaj Koji je bez nedostatka, Onaj Koji svakog osigurava, Onaj Koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah; On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim!
On je Allah, Tvorac, Onaj Koji iz ničega stvara, Onaj Koji svemu daje oblik; On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i oni na Zemlji; On je Silni i Mudri."
(Kur an, el-Hašr, 22.- 24.)
Ovo je osnovni aksiom: neizmjenjivi i nezamjenjivi testament islama. Vjerovanje u Božiju jedinost jedna je ista poruka i oporuka svakog vjerovjesnika:
"Prije tebe nijednog poslanika nisino poslali, a damit nismo objavili: Neina boga osim Mene, zato se meni klanjajte!"
(Kur an, el-Enbija, 25.)
Ove su riječi jezgra, srce i topos jedne jedinstvene tradicije u svim vremenima, za sve ljude, čiji je izvor i objavitelj Bog, a prenositelj svi vjerovjesnici. Potpuno iste riječi, neovisno o vremenu, prostoru i narodu, svom ummetu prenose Nuh, Hud, Salih i Šu’ajb, a.s.
"O narode moj- govorio je on - Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim Njega nemate."
(Kuran, el-Eraf, 59.)
Isto osnovno načelo vjerovanja objavljuje se Musau i Junusu, a.s.:
"Ja sam uistinu Allah, drugog boga osim Mene nema - zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio!"
(Kuran,Ta Ha, 14.)
"Nema boga osim Tebe - hvaljen neka si!"
(Kuran, el-Enbija, 87.)
"Da Zemljom i nebesima upravljaju drugi bogovi, a ne Allah, poremetili bi se. Pa neka je uzvišen Allah, Gospodar svemira, od onoga što Mu pripisuju."
(Kur an, el-Enbija, 22.)
"... svaki vjeruje u Allaha, i meleke Njegove, i knjige Njegove, i poslanike
Njegove."
(Kuran, el-Bekare, 255.)
Ovo je osnova prvog dijela kelimei-šehadeta ili Božije jedinosti.

Što se tiče drugog dijela ili vjerovanja, svjedočenja i izgovaranja da je Muhammed, a.s., Allahov rob i poslanik - mi, muslimani, vjerujemo da je Muhammed, a.s., svojim rodom, porijeklom, rodenjem, hranom, pićem, odjećom, obućom, udisanjem zraka, fizičkim i biološkim načinom života čovjek kao i drugi ljudi.
"Muhammed je samo poslanik, a i prije njega bilo je poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili?!”
(Kuran, Alu Imran, 144.)

"Nijedan čovjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umreš, zar će oni dovijeka živjeti?"
(Kuran, el-Enbija, 34.)
S te je strane Muhammed, a.s., rob, stvorenje Božije. Zato mi njega, kao uostalom niti jednog poslanika, meleka, biće i stvorenje, ne obožavamo.
"On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjemici nakon što ste inuslimani postali?!”
(Kur an, Alu Imran, 80.)

Riječ islam, naziv ili ime religije muslimana, znači potpunu, besprizivnu i neupitnu predanost, pokomost i robovanje isključivo Allahu, dž.š. S druge strane, kao din ili religija muslimana, islam je sveukupno životno držanje i ponašanje muslimana koje je uvjetovano i odredeno vjerom u Allaha, dž.š. Svoju predanost, pokomost i pobožnost jedinom Bogu, kao duboko svjesno, iskreno, slobodno i namjemo vezivanje za Boga, mi postižemo izgovorom kelimei-šehadeta, vjerovanjem u Njega, izvršavanjem islamskih dužnosti, islamskom etikom i slijedenjem šerijata. Prema islamu, Muhammed, a.s., uzor je za muslimane u svemu.
"Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje."
(Kur an, el-Ahzab, 21.)
A također:
"On je poslao Poslanika Svoga s uputom i vjerom istinitom da bi je uzdigao iznad svih vjera. A Allah je dovoljan Svjedok!"
(Kar an, el-Feth, 28.)
Njega Allah šalje kao posljednjeg i univerzalnog (za sve svjetove, stvorenja i ljude) poslanika, koji je pečat svih poslanika i poslanstva, da ljudima saopći, objasni i dostavi Božiju Riječ te da ih uputi kompletiranoj i upotpunjenoj religiji dini-islamu (upotpunjenoj Allahovoj blagodati kojom je Allah, dž.š., zadovoljan), kako bi ona bila religija muslimana.
"Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam vaš Gospodar, zato se samo Meni klanjajte!"
(Kuran, el-Enbija, 92.)

Na svijetu ima mnogo religija. Jednoj jedinoj izvor je i objavitelj Allah, dž.š., a njeni su prenositelji vjerovjesnici. Zato se kaže: islam je vjera koju je objavljivao Allah preko svih svojih vjerovjesnika, a u potpunosti je objavio i usavršio, sve do Sudnjeg dana, preko Muhammeda, a.s. Zato Vjerovjesnik kaže: "Islam je toliko uzvišen da ga ništa ne može nadvisiti." Muhammed, a.s., prenositelj je Kurana i islama ljudskom rodu. On je bio na najvišem stupnju moralno-etičkih vrijednosti, podučio je muslimane svim obredima, šerijatu ili vjerozakonu islama i bio im je, i ostao, nenadmašiv uzor u svim pitanjima vjere, morala i načina života.
"I znajte da je medu vaina Allahov Poslanik..."
(Kuran, el-Hudžurat 7.)
Zato mi njega kao svjedoka i prenositelja Allahove poruke cijenimo, volimo i poštujemo više nego bilo koga.
"Reci: Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti - a Allah prašta i samilostan je."
(Kuran, Alu Imran, 31.)

Dok u islamu po Kuranu vjerujemo i Vjerovjesnikov put slijedimo, Allah nas, sigumo, neće kazniti. Zato će u džennet ući svi osim onih koji to ne budu htjeli, a htjeti nee oni koji odbiju slijediti put Muhammeda, a.s.
Kelimei-šehadet jest šifra, lozinka i riječ kojom se ulazi u život, s kojom se živi i odlazi na onaj svijet. To je duhovna, idejna, vrijednosna i vjerska osobna karta svakog muslimana. To je njegov identitet, najdublje odredenje i osnova osobnog vjerskog, kultumog i tradicijskog identiteta. Kelimei-šehadet može nadomjestiti sve - njega ne može zamijeniti ništa. On je duhovni i vjerski rodni list svakog muslimana. Po kelimei-šehadetu jest sve što jest. Zato svaki musliman želi i čini
sve da svoju djecu i potomstvo poduči kelimei-šehadetu i da svoj život, kao što u njega i ulazi, završi s kelimei-šehadetom. Čovjek koji prima islam prvo se nauči izgovarati kelimei-šehadet. Kelimei-šehadet bio je, jeste i ostat će njegova himna Bogu.Iz knjige: ''Koraci u Islam'', Mustafa Spahić

Odgovori