Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od jahja ibn jahja » Sre Okt 14, 2009 6:33 pm

napravile, nego baš šijje, ne stideći se svoje zablude.
Ove slike se po prvi put javljaju u javnosti, zato ko ima slabo srce, ili ko brzo plane, neka ne gleda slike, koje su same šijje postavile.

Pošto nisam mogao postavti slike, ja ću za svaku sliku po redu napisati, šta na svakoj piše u prevodu sa arapskog.

Treba sada da otvorite šitski web sajt : www.yahosein.com/vb/showthread.php?t=26012

Na početku stranice imate neopisive izljeve mržnje naše braće šijja prema Emiru-l-Mu'minine, Omeru, r.a., gdje ga otvoreno proklinju, psuju, govore da je munafik, ološ i druge nazive. A za mušrika Ebu Lu'leta pišu i govore da je to najveći mudžahid i junak, da je istinski vjernik, da je plemeniti i časni ashab (moš' zamisliti) i druge titule.
Braćo, ako imate nekoga da zna arapski, neka vam prevede šta se na toj stranici nalazi, jer vidjet ćete da su čak i pokušali da dokažu (normalno iz njihovih knjiga) kako je Ebu Lu'lete bio i umro kao musliman i ostale gluposti. Ja nisam imao živaca da prevodim tu očitu zabludu s kojom se oni ponose, pa ako neko može i zna, bujrum!!!

Nakon toga vidjet ćete 6 slika, a ja ču ih sada objasniti po redu:

Prva slika : Na njoj vidite plavo turbe, a iznad njega piše:“Qube Ebu Lu'leta (rahumehullah)“, što znači:“Kube Ebu Lu'leta (Allah mu se smilovao).
Da, dobro ste pročitali, za mušrika i obožavaoca vatre, kažu:“Allah mu se smilovao“.

Druga slika : Vidite veliki ulaz i na njemu dvije zastave, a iznad slike piše:“Ulazak kod kabura Ebu Lu'leta“

Treča slika: Vidite kamenu levhu na kojoj piše crvenim slovima:“Allahume lain džibte, we tagute we na'sel“. Što znači :“Allahu prokuni heretika, nasilnika i starca“!
Na heretika i nasilnika se misli na Ebu Bekra i Omera, što ćemo sada dokazati iz šitskih knjiga.
Rekao je šitski najpoznatiji učenjak i mudžtehid, Mula Bakir El-Medžlisi, a od njega prenosi Ahmed Ahsai, slijedeće:“Od heretika (džibt) je Ebu Bekr, od nasilnika (tagut) je Omer, od šejtana su Benu Umejje i Benu Abas, te njihovi sljedbenici, i svi oni koji su oteli Fidek, Hums, Imamet.....“. (Šerh zijare el-džami'a el-kebir, od Ahmeda Ahsaia, 3/189). Takođe ovakav stav su rekli: El-Ij'aši u svome tefsiru, 1/273; Es-Safi, 1/459; El-Burhan, 1/377.
A pod na'sel, se misli na Osmana, r.a., kako na prenosi šitski alim i mudžtehid El-Medžlisi u Biharu Envar:“Ovdje se misli na Ebu Bekra i Omera, a Na'sel (starac), je Oman b. Affan“. (Biharu Envar, 23/306).
A ova levha je iznad groba Ebu lu'leta u Iranu u njegovom svetištu.
Ispod ove gnusne dove piše zelenim slovima druga dova, koja glasi:“La'ne Allahu katileki ja Fatima“. Što znači :“Prokleo Allah tvoje ubice o Fatima“.

Četvrta slika: Vidite ljude kako se udaraju (normalno kod šijja) kod groba na kojem je cviječe, a iznad groba piše:“Kabur Ebu Lu'leta (rahimehullah)“. Što znači:“Grob Ebu Lu'leta (Allah mu se(ne) smilovao).

Peta slika: Vidite opet šijje kako se udaraju kod njegovog groba, a takođe se vidi i jedan šitski šejh u bijelom turbanu, a iznad slike piše:“El-mu'minune jahtefilune kurb kabr Ebu Lu'lete fi ferhati Ez-Zehra, alejha selam“. Što znači:“Vjernici se raduju blizu groba Ebu Lu'leta na dan veselja Fatime Ez-Zehra, a.s.“
Čuj vjernici!!!

Šesta slika: Vidite kako šijje stavljaju cvijeće na grob Ebu Lu'leta.

Na kraju šta reči, nego se samo zapitati:“Subhanallah, može li se u srcu jednog vjernika spojiti ljubav prema Husjenu, koji je Poslanikov miljenik, te ga oplakivati te ljubav i radost prema jednom dokazanom nevjerniku, mušriku i obožavaocu vatre, koji je ubio Poslanikovog ashaba, s kojim je Allah zadovoljan i kojeg je Poslanik, saws, obradovao Džennetom. Kakva je to ljubav.
Da li majka iz Srebrenice u svome srcu može nositi ljubav prema šehidu iz Srebrenice i prema zločincu Ratku Mladiču.

Sami zaključite!!
Danas je mnogima Iran jedina islamska država i u njoj vide uzora, a njenu ulemu smatraju ispravnom ulemom, ali ako su baš tako najispravniji, zašto ne narede da se ovo pogano svetište u kojem se veliča ubica ashaba, ne poruši i ne zabrani.
Poslanik saws, je naredio Imamu Aliji, r.a. kada su oslobodili Mekku, da ne ostavi niti jedno nevjerničko svetište niti jedan kip ili idol. Međutim, danas šitska ulema koja se slomi udarajući po prsima da su sljedbenici Imama Alije, r.a. u svojoj tkz. islamskoj državi dozvoljavaju ovakve stvari. La havle we la kuvvete illa billah!!!

P.S. Ako neko ne vjeruje u ove slike, bujrum, ako imate nekoga da vam studira u Iranu, zamolite ga da vam posjeti grob Ebu Lu'leta i donese i prenese osječajne utiske.

Uskoro ćete moći pročitati inšAllah:

1) KO JE HOMEINI? (njegove izreke, tekstovi, fetve, stavovi prema ashabima, Kur'anu, ostalim muslimanima, gdje ćemo vidjeti da je ovaj čovjek mrzio sve što nije šitsko).
2) KO JE USTVARI MEHDI KOD ŠIJJA, DVANAESTI IMAM? (da li ste znali da se njegovo tijelo ne vidi, da li ste znali da iako se njegovo tijelo ne vidi boji se da ga neko ne ubije, da li ste znali koji su znakovi i predznaci njegovog pojavljivanja, jer ako niste znali bolje je da i ne znate; da li ste znali kada se pojavi da će suditi po zakonu Dawuda a.s., da li ste znali da će mu melek Džibril i Poslanik, saws, donositi Objavu, da li ste znali da njegov otac nikada nije imao niti jedno muško dijete, i ostale stvari iz najpriznatijeg šitskog hadiskog djela „El-Kafi“ od Muhameda Ja'kuba El-Kulejnija (umro 328 ili 329), koje jednostavno kriju od običnog svijeta.
3) ISTINA O ŠEHIDU KERBELE, IMAMU HUSEJNU A.S. (ko ga je ubio, kako je ubijen, u ko je učestvovao u njegovom ubistvu, i to sve iz šitskih knjiga i priznanja šitske uleme, koji nisu više mogli šutjeti).
4) KO JE UVEO PODLU NOVOTARIJU UDARANJEM SABLJAMA, LANCIMA I NOŽEVIMA NA DAN AŠURE (često čujemo šijje da kažu kako slijede Kur'an i Ehli Bejt! Zar nije Poslanik, saws predvodnik Ehli Bejta, i da li ga istinski slijede? Hazreti Hamza, r.a. je bio od Ehli Bejta kojeg su ubili mušrici, pa da li se je Poslanik i ashabi udarali sabljama i lancima da bi ga oplakali. Kada je Imam Ali, a.s. ubijen od haridžija, da li su Hasan i Husejn se udarali sabljama i lancima da bi ga oplakali, kada je Hasan, a.s. otrovan i ubijen kao šehid, da li ga je Husejn i ostali muslimani oplakivali udaranjem sabljama i lancima. Danas veliki broj nemuslimana na Zapadu i u Evropi, boji se primiti islam kada preko satelitskih kanala vide šta šijje rade sebi i svojoj djeci, pa i oni misle ako prime islam morat će se jednom godišnje udarati sabljama i lancima. Saznat ćemo ko je ovu podlu i mračnu novotariju koja nema veze sa islamom i Ehli Bejtom uveo među šijje, saznat ćemo kako šijje u zadnje vrijeme stavljaju u lance žilete kako bi se što više povrijedili. Saznat ćete da se krščanski svečenici kojima je zabranjen brak, kažnjavaju udarcima bičem po leđima, kako bi se oslobodili nemoralnih i nečasnih misli, i ostale zanimljivosti.

Allahumme sali alla Muhamedin, we alla Ali Muhamed, we alla ashabihi edžmei'n. A M I N!!!

Ebu Bilal i El-Muharib

jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od jahja ibn jahja » Sre Okt 14, 2009 6:37 pm

ZAŠTO PROSLAVLJAJU UBISTVO OMERA B. HATTABA, RADIJALLAHU ANHU???

BISMILLAHI WE SALATU WE SELAMU ALLA RESULINA MUHAMED, WE ALLA EHLI WE ALLA ASHABIHI, WE BA'D

Cijenjena braćo i sestre, Allahov mjesec Muharrem, muslimani širom svijeta obilježili su na tri načina. Prvo dobrovoljnim postom na dan Ašure, odnosno postiti 10. dan Muharema i jedan dan prije ili poslije, kako bi se razlikovali od jevreja, a tako nam je preporučio Poslanik, saws, u sahih hadisima koje nam prenose Imami Buharija i Muslim, a navedeni post briše manje počinjene grijehe od prošle godine. Zatim obilježavanje nove nam 1429. hidžretske godine, a njeno računanje uveo je halifa, Omer b. Hattab, r.a. Takođe na ovaj datum sjećamo se pogibije Poslanikovog miljenika i unuka, šehida Kerbele, Imama Husejna, a.s. i ostalih članova Ehli Bejta, koji su nemilosrdno i kukavički ubijeni od ruke silnika i zulumčara, i koji su sramno izdati i ostavljeni na cjedilu na milost i nemilost neprijatelju od podlih izdajnika.
Uzvišeni Gospodaru, Tebi pripada konačni sud i odluka, zbog toga se pred Tobom i Tvojom veličinom odričemo ljudi koji su naredili Husejnovo ubistvo i onih koju su ga ubili i učestvovali u njegovom ubistvu! Svemoguću Gospodaru, odričemo se onih koji su bili glavni uzročnici njegove pogibije, jer su mu prodane i munafičke duše obečale pomoć, zaštitu i prisegu na vjernost, a onda su ga ostavili samoga na milost i nemilost neprijatelju. Ja Rabbi, sve odgovorne kazni kaznom koju zaslužuju! A M I N!!!

Međutim, i prije Imama Husejna, a.s. mnogi časni ashabi su ubijeni nepravedno i preselili kao šehidi, kao što su trojica halifa: Omer, Osman i Alija, ili kao što su ashabi kojima je obećan Džennet: Zubejr, Talha, Ammar i dr. Ali kad su u pitanju ubistva ovih časnih ashaba, vidjet ćete da dok jedna velika večina muslimana (Ehli sunnet wel- džem'at) datume njihove pogibije (istišhada) obilježava kroz predavanja i seminare, sječajuči se vrlina i svega šta su uradili ti časni ashabi za islam i muslimane, nažalost jedna skupina „posebnih“ muslimana, a to su šijje imamijje, ove datume obilježava i doživljava kao praznike u kojima se raduju i vesele, zahvaljujući Allahu na ubistvu tih ljudi, te uzdižući njihove ubice.

Hajde što proklinju u svojim dovama Omera, Ebu Bekra, Osmana, Aišu, Hafsu i druge ashabe, na to smo već navikli, ali ELHAMDULILLAH, Allah ne uslišava dove ljudi koji proklinju ljude a On s njima zadovoljan, nego su otišli čak dalje, pa su dan Omerovog ubistva od strane mušrika Ebu Lu'leta Medžusije, napravili praznik veselja, tom prokletniku sagradili turbe, proglasili ga muslimanom i tavafe (kruže) oko njegovog groba, želeći da se približe Allahu.
Čitav svijet zna ko je ubio Omera i zbog čega je Omer ubijen.
Poznato je da je Omera ubio čovjek iz današnjeg Irana (Perzije), koji nije nikada bio musliman, koji nikada nije Allaha priznao za svoga Gospodara, koji nikada nije priznao Muhammeda, saws, za Poslanika, koji je bio obožavalac vatre (međusija) odnosno vatropoklonik i mušrik, a poznato je da je to bila službena vjera prijašnjih Iranaca, sve dok Omer, r.a nije osvojio Perziju i donio u nju Islam, samo Omer i njegova vojska nije donijela današnji islam koji se praktikuje u Iranu, ali nejse.
I zna se da je ovaj prokleti obožavalac vatre ubio Omera iz mržnje i zavisti prema Islamu i muslimanskim osvajanjima, jer je Omer, r.a rasturio perzijsko carstvo, a ne s ciljem da osveti neku navodnu nepravdu Ehli Bejtu, jer ovaj prokletnik dok je boravio u Medini, nije opšte bio musliman, nego iz mržnje i zavisti prema Omeru kao halifi koji je poslao vojske koje su uz Allahovu pomoć rasturile i osvojile Perziju.
Međutim, šijje kada govore o tome ko je ubio Omera, nikada neće da kažu:“Ubio ga je mušrik, ili međusija, ili vatropoklonik, ili nevjernik“, NE, NIKADA, nego kažu:“Ubio ga je perzijski rob, ili zarobljeni perzijski vojnik, i sl.“ A znate li zašto???
Pa zato što je on jedan od najvećih junaka i heroja kod šijja, i jedan od najboljih muslimana sa najvećim stepenom imana (vjerovanja)
Prije nego vidite slike koje su postavile same šijje na internet i na svoj šitski web sajt, kako bi pokazali šta za njih znači ubistvo Omera, r.a.i šta za njih predstavlja ličnost Ebu Lu'leta medžusije (Allah ga unakazio na Sudnjem danu) navest ćemo samo par dokaza radi reda, o tome da je dan Omerovog ubistva, dan veselja i praznovanja za šijje.
Možda je i suvišno da te dokaze navodim, jer slike su dovoljne, jer kao što poslovica kaže:“ Jedan slika kaže 1000 riječi“.

1) Navodi poznati šitski učenjak Abas El-Kummi u svome djelu „El-Kuna we-l-Elqab“ slijedeće:“Ebu Lu'lete, porijeklom iz Perzije, atentator na Omera b. Hataba, poznatiji kao „Baba šudžau ed-.din“ što znači „Otac hrabrosti u vjeri“. (El-Kuna we-l-El-Qab, 1/147 i 2/55).

2) O Omerovom ubistvu poznati šitski mufesir, nama već poznat El-Džezairi u svome poznatom djelu „Envaru Numanije“ veli:“Dan Omerovog ubistva je dan praznovanja i to je jedan od najvećih praznika kod nas“. (Envaru Nuamanije, 1/108). Važno je napomenuti i poglavlje koje je ovaj cijenjeni i nadasve nadahnuti šejh napisao o Omerovom ubistvu, a ono glasi:“Nuru semavi jekšifu an sewab jevme katli Omer b. Hattab“, što znači:“Nebesko svjetlo otkriva korist i dobrobit ubistva Omera b. Hattaba“.


3) Bilježi Muhamaed b. Rustem od Hasan b. Husejna Es-Samaria (porijeklom iz Samara u Iraku), da je rekao:“Jednog dana, ja i Jahja b. Džurejdž El-Bagdadi otišli smo da Ahmeda b. Ishaka El-Bagdadija koji je bio prijatelj Imam El-Askerija, a.s. a živio je u gradu Komm (Iran). Kad smo došli, pokucali smo na vrata, a pred nas je izašla djevojčica, koja je bila sluškinja u kući šejha. Upitali smo za šejha, a ona je rekla, da je šejh zauzet sa porodicom jer je danas praznik veselja i radosti. Pa smo rekli začuđeni:“Subhanallah, zar nemamo samo četiri praznika: ramazanski bajram, kurban bajram, jevmu-l-gudejr u džumma“!
A ona nam na to odgovori:“Prenosi moj gospodar Ahmed b. Ishak od Imam El-Askerija, a.s.a on od svoga oca Alija b. Muhameda, a.s. da je današnji dan, dan praznika, i on je jedan od najvećih praznika kod Ehli Bejta.“ Nakon toga je iz kuće izašao Ahmed b. Ishak i rekao:“Zapamtio sam predaju od Imama El-Askerija, a on od svoga oca, da je Huzejfe b. Jeman, r.a. ušao kod Polsanika, saws, na dan 9: rebiu-l-ewwela, pa mu je Poslanik, saws, spomenuo neke vrline ovog datuma i ko će biti ubijen tog datuma. Priča dalje Huzejfe:“O Božiji Poslaniče, u tvom ummetu i među tvojima ashabima, će biti ljudi koji će osramotiti i podijeliti tvoj ummet“!? Na to mu Poslanik, saws, reče:“ Da, silnik od munafika, učinit če nepravdu mom Ehli Bejtu, koristit će imetak i trošiti ga u nepokornosti Allahu, odvračat će ljude od Allahahovog puta, iskrivit će Kur'an i promijenit će moj Sunnet“. Nakon toga je ušla u kuću Ummu Seleme, a ja sam se vratio, i bio sam siguran da je Poslanik, saws, opisivao Omera b. Hataba.
I tako mi Allaha, vidio sam ga poslije, kad je postao halifa, vratio je kufr i irtidad (nevjerovanje i otpadništvo), iskrivio je Kur'an.......pa je Allah uslišao dovu moje prvakinje Fatime Ez-Zehra, a.s. za ovog munafika i nagradu ubici za njegovo ubistvo“.........
Dalje priča Huzjefe (kako samo lažete na ovog časnog ashaba, ali ima Sudnji dan) :“Pa sam ušao kod Imama Alija, na dan ubistva Omera da mu čestitam, a Imam Ali, a.s. mi je rekao:“Ovaj praznik ima 72. imena, kao što su: jevmu-l-tenfisu-l-kurbe, jevmu-l-sarit, jevmu-l-nedme ez-zalim, jevmu-l-ferh eš-šij'a......“. (Ovu predaju koja je apsolutna laž i potvora na Poslanika, saws, i koja se kosi sa 100% sahih predajama, kako hadiskim tako historijskim, bilježe slijedeće priznate šitske knjige: El-Medžlisi u „Biharu-l-enwar“, 20/330; Niametullah Džezairi u „Enwaru Nu'amanije“, 1/108-111; Et-Tabrisi u „Faslu Hitab“, 219; Muhamed Sadik Et-Tabtabai u „Medžalis muwehidin“, 691; Muhamed Rida El-Hukejmi u „Šerhu-l-hutba šakšikije“, 220-222; Ibn Rustem u „Delailu El-Imame“, 257-258; El-Kašani u svome tefsiru „Es-Safi“, 2/570; El-Bahrani u svome tefsiru „El-Burhan“, 4/187).


4) Takođe autor poznatog šitskog gnusnog djela, koje govori o Omeru, njegovom hilafetu i njegovom ubistvu, a knjiga se zove „Akdu ed-durer fi baqri batni Omer“, jedno od poglavlja oslovljava ovako:“Četvrto poglavlje koje opisuju slavlje i veselje na dan njegovog ubistva, i to je praznik za sve iskrene šijje“ (Akdu ed-durer fi baqri batni Omer, 6).

Dakle ovu su samo nekih od dokaza i priznanja iz šitskih priznatih knjiga, kako iskazuju svoju radost zbog ubistva Omera, r.a.
DA, Subhanallah, čovjek s kojim je Allah zadovoljan, čovjek koji je vladao pravedno i živio skromno, čovjek kojeg je Poslanik, saws, obradovao Džennetom, i da ne nabrajam ostale vrline, KOJE NJEGOVI NEPRIJATELJI NIKADA NEĆE IMATI!!!


Sada što slijedi, jeste dokazivanje slikom, gdje će te braćo i sestre vidjeti, kako šijje u Iranu (našoj islamskoj republici), veličaju Omerovog ubicu, prokletog mušrika.
Vidjet ćete kako su mu sagradili turbe, proglasili ga muslimanom i vjernikom, kako obilaze oko njegova groba (ne mezara) i kako se na taj način približavaju Allahu.

Slike nisam mogao postaviti, ali vas molim da posjetite web sajt, kojeg nisu sunijje napravile, nego baš šijje, ne stideći se svoje zablude.

jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od jahja ibn jahja » Sre Okt 14, 2009 6:38 pm

Halalite, ovaj donji dio je početak, a ovaj gornji je kraj teksta, došlo je do male zabune, nadam se da ćete uvažiti.

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od Senad » Sre Okt 14, 2009 9:14 pm

Eselamu alejkum

auu čime se ti zamaraš,,, i opterećuješ ovaj forum,,, glupostima, halili brate ali daj molim te ukloni ove tekstove podhitno . DA li to namjerno radiš ili iz neznanja nije ni bitno.
Oko ovakvi tema moglobi se dugo i naširoko raspravljat i nigdje kraja. MNogo je gadni primjera i od ovih koje ti navodiš ,,, a koji se dešavaju u državama koje se nazivaju izvorom islama.
Moja preporuka i želja da ovo sve pobrišeš i da se ne opterećuješ glupostima.

Esselamu alejkum

bajro17
Mlađi član
Postovi: 190
Pridružio se: Ned Apr 19, 2009 4:04 pm
Lokacija: Duvno

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od bajro17 » Čet Okt 15, 2009 7:20 am

nemoj tako covjeku da govoris covjek zeli da kaze ko su sije kojima pripadaju i dervisi ili sufije kako bi ih se mogli cuvati samo ti pisi brate svaki tvoj post je dobar neka te Allah nagradi

jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od jahja ibn jahja » Čet Okt 15, 2009 12:50 pm

Ja se izvinjavam, ali lijepo piše kao prvo "Poučne priče" a ovo nemože biti poučnije jer ulema je uvjek branila čast ashaba (iako ja nisam ulema).

Kao drugo, forum je informativnog karaktera i pravo učešća imaju SVI BEZ OBZIRA NA VJERU I NACIJU, onda ja kao musliman sljedbenik Ehli Sunneta nemam pravo da kažem koju o onima koji ovakvo doživljavaju Omera, r.a.

La havle we la kuwwete illa BILLAH

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od Senad » Čet Okt 15, 2009 3:59 pm

Nemaš se što izvinjavat negorazmisli malo bolje.

Ne može meni niko mog Omera r.a nakuditi niti mi g a može omraziti.
Besmisleno je što skoro svaki musliman nasjedne na zapanjačke podvale pa tako stavlja u isti koš cio jedan narod,
Malo čudno još nisam pročitao od takvih koji žele da zarade sevape pa da nas informišu kako to sunije šalju ljude opasane elsplozivom i dižu se u zrak usred molitve i usred Allahove kuće. zar tu ima razum. Nije ni čudo što ummet propada kada mu zapad kroji politiku i lahko ga ubjedi u svakojake gluposti.

Nebranim nikoga ,, ima nas svakakvih,,, ,,, brate čudime da se nisi uhvatio hadisa u vezi uginile zvijeri kad je Poslanik a.s. na riječi ....kako smrdi ,,zaudara ,,,odgovorio kako ima bjele zube..... zaista imam pouke.

POred zavjere 11.09. i "njihovi" aktera vi idalje uderate prema cijeloj jednoj naciji , jedinoj koju nije pokorio zapada. Sada je pitanje gdje to ima više Islama ako se pogledaju činjenice.


A da nas ima svakakvi... ima ... bilo je i biće

Nema te web stranice niti bilo kojeg pisca koji meni može mog Omera r.a pravednog halifu da
omrazi i ocrni. Izgleda brate da su tebe dobro napucali i da u isti koš stavljaš cio jedan narod ili to namjerno , za nečije interese radiš aferim...

Esselamu alejkum

jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od jahja ibn jahja » Pet Okt 16, 2009 7:46 am

jakako nego da radim za tuje interese, za iste one ze koje rade rafidije u Iraku, gdje rafidijska policija i vojska za jedno sa okupatorima ubijaju i zatvaraju sve što je sunnijsko, dok ovamo glume (njihovo licemjerstvo) parole "Smrt Izraelu smrt Americi", hele nejse, neću se ja bolan u vezi šijja s tobom raspravljat, a ja nism nasjeo nego ja NJIH DOBRO ZNAM I DOBRO ZNAM NJIHOVE CILJEVE, RAFIDIJE I NJIHOVA UBJEĐENJA SU MOJA DRUGA STRUČNOST, i borit ču se protiv njihovih ideja na svaki mogući način, da odbranim čast svakog ashaba, svake naše majke r.a. i na sve ono što iznose od laži i potvora o Časnom Ehli Bejtu i svakom muslimanu.

I ja znam brate da ne mogu tebi, meni i sličnima nama ocrnuti Omera, r.a., ali ga stalno ocrnjavaju na svojim i drugim forumima svojim lažima i potvorama od koji ti se koža ježi, i znaš šta je tu najgore i najbolnije, večina nas šuti, uvjek se hvatamo tih "jedn ummet, ma hajde ljudi klanjaju, poste, šehadet izgovaraju" i sl. ne neće ići, barem kod mene, a tebi ako se ne čita i nemoj, neka muslimani znaju službeni stav našeg Irana prema Omeru, koji im je donio islam u Iran, oni da žele ONO ŠTO TI BRATE SENADE ŽELIŠ, ONI BI NAREDILI DA SE TO PORUŠI I ZABRANI, ALI.....

I samo da znaš, ja nisam od onih 11.9., niti sam od onih koji podržavaju samoubilačke napade po džamijama i pijacama Pakistana i Iraka. JA sam musliman akide Selefa, mezheba Ebu Hanife rahimehullah.

I to da radim za nečije interese, :oops: boj se Allaha i malo vidi tefsir ajeta ispod

"Inne ba'de zannu ism"

Haris
Veteran
Postovi: 1466
Pridružio se: Pet Nov 14, 2008 6:35 pm
Lokacija: Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Kontakt:

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od Haris » Pet Okt 16, 2009 12:51 pm

Mir s vama braćo.

Ne vidim zašto se raspravljate kad obojica idete u istu korist. Obojica branite Omera, r.a.. Čemu svrha rasprave?

Jahja ibn jahja, nema potrebe da nas informišeš o tome kad mi ionako ne prihvatamo to njihovo blaćenje ashaba.
Primjer, ja ne bih drugačije saznao za tu info da nisi ti postavio na forumu. Pa zašto onda širiti njihove gluposti. To je jedan vid "reklamiranja" toga, iako je mahinalno i nenamjerno.

Zato uvucite mačeve, i pustite njih neka rade svoj posao, a vi svoj. Ima Neko ko će sa njima račune da svidi za to što oni rade.
Najgore je okriviti nedužnog.

Ashabi nisu potekli od više poslanika, nego su svi od jednog, jednog našeg poslanika, pa su tako svi učeni na isti način. I Alija (kojeg oni prihvataju), i Omer kojeg odbijaju..i ostali.

A to što oni rade je upravo ono što se radilo od Islama prije Muhammeda a.s., iskrivljavanje vjere, pa je tako nastalo kršćanstvo, jevrejstvo i td.

A Allah najbolje zna...

jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od jahja ibn jahja » Pet Okt 16, 2009 1:37 pm

Da te Allah nagradi, zaista minije cilj da se s nekim svađam i zaista mi nije cilj da ja nekom ovdje sa ovom informacijom solim pamet i ja znam da je sve to manje više poznato, forumi, web sajtovi i sve ostalo, puni su toga.

Ali sam samo htio da pokažem onima koji to nisu vidjeli, da vide kakv odnos tkz. islamska država Iran ima prema takvom Insanu i neka se to zna.

ja imam mnogo dijaloga sa šijjama, (ako treba postavit ću :P ) gdje sa njima bez vrijeđanja i na lijep način raspravljam, ali ima nešto što se zove pretjerivanje i to je to.

Allah da nas učvrsti na uputi

Senad
Veteran
Postovi: 1054
Pridružio se: Čet Apr 21, 2005 7:43 am
Lokacija: Doboj Istok
Kontakt:

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od Senad » Pet Okt 16, 2009 6:41 pm

Esselamu alejkum

Zaista,,,, kako ima lijepe zube onaj pas koji je tako zaudarao od smrada..... iz hadisa koji se spominje.

Esselamu alejkum

Sunna
Mlađi član
Postovi: 154
Pridružio se: Uto Jan 23, 2007 3:40 pm
Lokacija: Skandinavia

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od Sunna » Pet Okt 16, 2009 10:49 pm

Es Selamu alejkum wrwb,

Bio bi predlog od mene nasoj postovanoj ADMINISTRACIJI : Izbrisati sve postove s tapetama od tekstova i web sajtova o sijama, sufijama ( ima ovde post " islamska muzika !!! ) kao i tekstovi sa sajtovima o nekom ( Estakfilullah ) Kuranu koji je skoro izasao iz stampe i koji je pravi. Sto bi ova stranica koristila kao reklamni podijum onima koji bi da okaljaju lijepu vjeru islam ? Vise stete no koristi, kad se googla bude vise linkova o navedenim sektama....Sto ne bismo otvarali web sajtove o nasim velikanima islama a ne mlatili praznu slamu o zalutalima. Nadam se da ce ADMINISTRACIJA procitati ovaj post.

jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od jahja ibn jahja » Pon Okt 19, 2009 7:39 am

Senad napisao:Esselamu alejkum

Zaista,,,, kako ima lijepe zube onaj pas koji je tako zaudarao od smrada..... iz hadisa koji se spominje.

Esselamu alejkum
MašaAllah la kuwwwtw illa billah,
MašaAllah, Allahume barik fihi

Rekoh da te ne ureknem
:lol:

Sunna
Mlađi član
Postovi: 154
Pridružio se: Uto Jan 23, 2007 3:40 pm
Lokacija: Skandinavia

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od Sunna » Pon Okt 19, 2009 12:03 pm

DE UOZBILJI SE MALO. Ti na smjeh okreces pa ko da bi da ismijavas ovde a pises tapete i izbacujes linkove o sijama, ima li jos kakva sekta da mlatis o njoj! Halali ali smeta mi ova tvoja neozbiljnost.

Selam

jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Re: Šta oni znaju, ko je Omer, r.a.!!!

Post od jahja ibn jahja » Pon Okt 19, 2009 3:02 pm

Nije neozbiljnost, nego malo vidi ili pitaj brata Senada, šta je htio reči sa ovim hadisom, pa onda pravi neka poređenja, poput vrijeđanja, potvaranja, ismijavanja i sl

Zaključana tema