Vidio sam Poslanika, saws u snu!!!

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Vidio sam Poslanika, saws u snu!!!

Post od jahja ibn jahja » Pet Okt 16, 2009 1:50 pm

VIDIO SAM U SNU ALLAHOVOG POSLANIKA, SALLALLAHU 'ALEJHI WE SELLEM

Može li za vjernikovo srce biti sretniji trenutak od onoga, kada čuje svoga brata gdje kaže:”Vidio sam sinoć u snu Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem”!
Pa, ako dotični brat želi podijeliti sa tobom tu nesvakidašnju radost, u tvojoj glavi vrzma se na desetine pitanja. Brate reci mi, kako si ga vidio, kako je izgledao, ko je bio sa njim, šta si mu rekao, da li je on, sallallahu 'alejhi we sellem, tebi možda nešto rekao?
I dok se tvoja duša napaja pripovijedanjem sna kojeg je vidio tvoj brat, u tvom srcu javlja se čežnja i žudnja, da Uzvišeni Allah i tebe počasti snom, u kojem ćeš vidjeti najbolje i najljepše stvorenje, Allahovog miljenika i poslanika, Muhammeda, sallallahu 'alejhi we sellem.
Upitaj se dragi brate, koliko si puta pred spavanje poželio ili čak pomislio da vidiš Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, u snu. Vremenski prostor kojeg čovjek svakodnevno ispuni u svom životu spavajući je veoma ogroman. Recimo da prosječni insan svaku noć spava osam sati, a da mu životni vijek traje nekih standardnih 60. godina, onda bi to matematički značilo da trećinu svoga života provede spavajući, znači negdje oko 20. godina. Zar nije onda od mudrosti, da u tom periodu istinski vjernik usreći i na neki način obraduje svoju dušu i srce. Velika većina nas pred spavanje prouči propisane zikrove, i razmišlja o poslu koji ga sutra očekuje. Nema sumnje, da svaki istinski vjernik želi vidjeti Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, međutim, isto tako moramo priznati da je jedan od znakova slabosti našeg imana (vjerovanja), način izražavanja da nam se Uzvišeni Allah smiluje i da nam podari mogućnost snoviđenja Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, što je itekako važno za utvrđivanje i jačanje našeg imana.
Pogledaj dragi brate, kako Allahovo poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, opisuje one koji ga nisu imali priliku vidjeti, ali će ga tako silno željeti vidjeti, da će za jedno takvo viđenje biti spremni žrtvovati sve što posjeduju. Rekao je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem:”Od sljedbenika moga ummeta koji će me najviše voljeti, jesu ljudi koji će doći poslije mene, svaki od njih spreman je žrtvovati svoju porodicu i svoj umetak, samo da me vidi”. (hadis bilježe Imam Muslim, Ahmed i Ibn Hiban).
Pogledajmo ashabe, najbolja stvorenja poslije Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, pogledajmo kako su oni doživljavali trenutke u kojima bi samo na kratko vrijeme bili odsutni od Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem. Pored toga što su sa njim živjeli, iza njega klanjali, sa njim ratovali, njihova srca i njihovi pogledi žudjeli bi da što prija vide lice, Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem. Od Aiše, naše majke, radijallahu' anha, se prenosi da je jedan čovjek došao Poslaniku, sallallahu 'alejhi we sellem, i rekao mu:”Tako mi Allaha, zaista te volim više nego sebe, i zaista te volim više od svoje porodice i od svoga djeteta, i kada te se sjetim u svojoj kući, ne mogu da se strpim, a da ti ne dođem i da te ne vidim, i kada se sjetim svoje smrti, sjetim se i tvoje, i znam kada uđeš u Džennet, da ćeš biti zajedno sa poslanicima, pa ako mene Allah počasti da budem od stanovnika Dženneta, bojim se da te neću vidjeti” Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, nije mu ništa odgovorio, sve dok Uzvišeni Allah nije objavio:”Oni koji su poslušni Allahu i Poslaniku, biće u društvu vjerovjesnika i pravednika, i šehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost svoju darovao. A kako će oni divni drugovi biti”. (En-Nisa, 69). (Hadis bilježi Et-Taberani u El-Mu'džem es-Sagir (1/53) i u El-Ewsat (477), za ovu predaju Imam El-Hajsemi je rekao, da prenosioci u lancu ovog hadisa odgovaraju prenosiocima sahih hadisa, (El-Mudžme'a, 7/7). Hadis takođe bilježi El-Bejheki, a hadis ima svoje utemeljenje kao mursel predaja od nekolicine poznatih tabeina, kao što su Katade, Rebi'a b. Enes, Mesruk i Seid b. Džubjer, Allaha im se svima smilovao).

Ko vidi Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, u snu, uistinu ga je vidio!!!

Uzvišeni Allah džinima i šejtanima dao je mogućnost da se pretvaraju u ružne i lijepe oblike i da djeluju u takvom pogledu (lošem ili dobrom). Takođe im je dao sposobnost da se sinovima Ademovim prikazuju u njihovim snovima, na različite načine i kroz različite osobe. Ova nevidljiva duhovna bića, kreću se po ljudskom tijelu, i znaju nedostatke ljudskog organizma, za koje čovjek ne zna niti će kada saznati. Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, kaže:”Zaista šejtan kola po ljudskom tijelu kao što kola krv”. (Buhari i Muslim).
Ali, Uzvišeni Allah im je zabranio i učinio nemoguće ostvarivim da se u snovima sina Ademovog pojave ili prikažu u liku Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem. Povodom toga, Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, je rekao:”Ko me u snu vidi, zaista me je vidio, jer se šejtan ne može pojaviti u mom liku”. (Buhari).
Dok u drugoj predaji, Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, kaže:”Ko me vidi u snu, kao da me je vidio na javi, zaista se šejtan ne može prikazati u mom liku”. (Buhari).
Dakle koga Allah počasti da vidi Njegovog poslanika u snu, zaista ga je vidio bez imalo sumnje. Međutim ovdje je bitno napomenuti dvije stvari koje su vezane za snoviđenja.
Prva se odnosi na laž u vezi sna. Kao što je poznato, laž je jedan od velikih grijeha u islamu. Laž za sobom povlači Allahovo prokletstvo i udaljavanje sa Pravog Puta. Uzvišeni Allah u prevodu značenja kaže:”Pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore”. (Ali-Imran, 61). Lažno prepričavanje snova, odnosno njihovo izmišljanje, jedan je od najgorih vidova laži. Za takve Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, je rekao:”Ko bude pripovijedao san kojeg nije vidio, bit će mu naređeno da spoji i sjedini dvije dlake, ali neće biti u stanju to uraditi”. (Buhari).
Ovaj postupak koji će se tražiti od onoga koji izmišlja snove svojim lažima, je nemoguće uraditi, odnosno tražit će se od njega nešto, što se ne može i neće desiti, isto kao što on izmišlja lažne snove koji se nisu desili, pa naj taj način zaslužuje Allahovo prokletstvo.
Međutim, onaj koji slaže da je vidio Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, u snu i da mu je nešto rekao ili naredio, njega čeka posebna kazana, a to je boravište u Džehenemu. Rekao je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem:”Zaista laž na mene, nije kao laž na nekog od vas, jer ko na mene namjerno slaže, neka sebi pripremi mjesto u vatri”. (Buhari i Muslim). Laž na Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, spomenuta u ovom hadisu odnosi se na sve vrste laži, bilo da se radi o lažima u hadisu, govoru, snu, za vrijeme njegovog života ili poslije, svaka laž na Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, ima isti propis i istu kaznu.
Druga stvar vezana za san, jeste da san ne može da bude šerijatski propis za neku stvar, odnosno, značenje sna ne može negirati niti odrediti šerijatski propis za određenu mes'elu (šerijatsko pitanje). Jer vjera islam i njeni propisi upotpunjeni i usavršeni su kroz Kur'an i Sunnet, prije Poslanikove, sallallahu 'alejhi we sellem, smrti. Tako da nema niti jedna stvara koja se tiče propisa ove Uzvišene vjere, a da nije objašnjena od strane Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem. Uzvišeni Allah u prevodu značenja kaže:” Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera”. (Al-Ma'ida, 3). Zbog savršenstva islama i načina dostavljanja ljudima njegovih propisa, tada nemusliman, Selman el-Farisi, radijallahu' anhu, je rekao:”Uistinu, vaš vas je Poslanik podučio svemu, pa čak i to kako se ponašati prilikom obavljanja nužde”. (Muslim, Ahmed, En-Nesai). Ko vidi Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, u snu i naredi di mu da uradi neku stvar, onda se gleda u njegov Sunnet. Pa ako naređena stvar od strane Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, ne bude suprotna njegovom Sunnetu i njegovom životopisu, a preneseno do nas u sahih (vjerodostojnim) predajama, onda dotična osoba će raditi kako joj je naređeno u snu. Međutim, ako mu bude naređeno neko djelo da ga uradi, a nema svoje utemeljenje u Sunnetu, onda će se ta naredba rastumačiti i razjasniti od strane učenjaka ili se gleda u stanje viđenog sna.
Imam Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao je rekao:”Poslanikov, sallallahu 'alejhi we sellem, govor koji se vidi u snu, upoređuje se sa njegovim Sunnetom, pa ako govor bude utemeljen i dokazan Njegovim Sunnetom, radiće se po njemu, a, ako bude suprotan njegovom Sunnetu, onda onaj koji je vidio san, ili nije dobro čuo Poslanikove riječi, ili ih je pogrešno razumio i prenio”. (Fethu-l-Bari:2/478).

Kako znamo da smo uistinu vidjeli Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem???

Učenjaci kada govore o načinima pomoću kojih znamo da je osoba koju smo vidjeli u snu, zaista Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, spominju tri metode raspoznavanja:
1) Da osoba koju si vidio u snu kaže jedan od slijedećih izraza:”Ja sam Allahov poslanik, ja sam Muhammed sin Abdullahov, ja sam tvoj Vjerovjesnik, ili bilo koji izraz koji ima slično značenje.
2) Da ti neka druga osoba u snu kaže:”Ovaj čovjek kojeg si vidio, ili čovjek s kojim si pričao, ili čovjek kojeg ćeš sada vidjeti, je Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu 'alejhi we sellem”. Za ovaj slučaj, nije važno da li vidio tog čovjeka koji ti se obraća ili čuo samo njegov glas.
3) Da u čovjekovoj duši i njegovom srcu postoji jako, duboko i veoma osjećajno ubjeđenje, da je osoba koju je vidio u snu, zaista Poslanik sallallahu 'alejhi we sellem, a da mu to niko ne kaže u snu, kao što je slučaj u prethodna dva.
Ako se nekome desi, da u jednom od ova tri slučaja, vidi Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, neka zna da ga je INŠALLAH uistinu vidio, a velika je Allahova blagodat prema tom robu.
I na kraju ovog našeg prvog druženja, pogledajmo kakve su snove imali učenjaci hadisa, Allah im se svima smilovao!
Rekao je Musena b. Seid:”Čuo sam Malika b. Enesa gdje kaže:’Nisam nikad u životu zaspao noću, a da u snu nisam vidio Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem”. (predaju bilježi Ebu Nei'm u “El-Hilije).
A upitan je Ebu Džafer el-Ketani, Allah mu se smilovao, o tome koliko je puta vidio Poslanika, sallallahu 'alejhi we sellem, u snu, našto je on odgovorio:”Oko sedam stotina puta”. (Hilijetu Evlija:1/343).

Cokoja Saudin, prof.

jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Re: Vidio sam Poslanika, saws u snu!!!

Post od jahja ibn jahja » Pet Okt 16, 2009 1:52 pm

Malo veselija tema za naše duše :P

Korisnikov avatar
siba
pisem pomalo
Postovi: 31
Pridružio se: Sre Avg 26, 2009 6:30 am

Re: Vidio sam Poslanika, saws u snu!!!

Post od siba » Pet Okt 23, 2009 7:12 am

Kada si već otvorio ovu temu i ja bih napisala par riječi, blago meni i Allahu hvala što mi u san posla našeg poslanika saw. Bio je ramazan i ja sam proučila 1000 puta suru kadr iz želje nebili mi u san došao. Vidjela sam ga kao daltonista u crnobijelom izdanju, imao je dugu haljinu privezanu preko pasa konopom i kosu do ramena. Osobe u snu nisu znale ko je to jedino sam ja rekla da je to naš poslanik. Znam da je kazna slagati san i nebih se usudila slagati zato sam presretna što mi se Svemogući smilovao da ga vidim.

jahja ibn jahja
pisem pomalo
Postovi: 39
Pridružio se: Pon Jun 29, 2009 10:50 am

Re: Vidio sam Poslanika, saws u snu!!!

Post od jahja ibn jahja » Sre Okt 28, 2009 2:40 pm

Molim Allaha da ti je taj san istina, samo možeš li nam navesti kakav dokaz, recimo hadis, da se treba proučiti sura Kadr 1000 puta kako bi se Poslanik saws vidio u snu?

Korisnikov avatar
siba
pisem pomalo
Postovi: 31
Pridružio se: Sre Avg 26, 2009 6:30 am

Re: Vidio sam Poslanika, saws u snu!!!

Post od siba » Sre Okt 28, 2009 4:31 pm

Imam malu knjigu na njoj piše KUR'AN KAO LIJEK od izdavača Nedim Dizdar i Jasmin Karabegović e u njoj piše to za 1000 put proučiti.

Odgovori