NEKI PROPISI VEZANI ZA KURBAN

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Haris
Veteran
Postovi: 1466
Pridružio se: Pet Nov 14, 2008 6:35 pm
Lokacija: Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Kontakt:

NEKI PROPISI VEZANI ZA KURBAN

Post od Haris » Ned Nov 07, 2010 10:28 pm

DEFINICIJA KURBANA

Kurban je životinja koja se kolje u danima Kurban-bajrama radi samog Bajrama s namjerom približavanja Allahu dž.š.
Kurban je islamski obred koji je šeri‘atski utemeljen u Kur'anu, Sunnetu i konsenzusu učenjaka.

Uzvišeni Allah je rekao: «Zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji.» (prijevod značenja, sura El-Kevser, 2.)

Također je rekao: «Reci: Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, Gospodaru vjetova.»
(prijevod značenja, sura El-En'am, 162.)

Bilježe Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, da je rekao: «Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kao žrtvu prinio dva rogata, bijela ovna, koja je zaklao svojom rukom, pri čemu je spomenuo Allahovo ime i donio tekbir, prislonivši nogu na njihove vratove.»

Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: «Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je u Medini deset godina klao kurban.» (Ahmed i Tirmizija).

U osnovi kurban je propisan živima, što potvrđuje činjenica da su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi klali kurbane za sebe i svoje ukućane. Ono što vjeruju neki ljudi da je kurban samo za mrtve, nema nikakve šeri‘atske osnove. Međutim, nema smetnje da se kolje i za njih zajedno sa ukućanima. Kao, recimo, da čovjek kolje za svoje ukućane, namjeravajući i žive i mrtve. Ili da dobrovoljno kolje za umrle zaseban kurban.

UVJETI KURBANA

1- Kurban treba da bude deva, goveče ili bravče;
2- treba da ima određenu starost preciziranu šeri‘atom (deva – pet i više godina, govečeda je napunilo dvije godine, ovca- da je napunila šest mjeseci, koza- da je napunila godinu);
3- da kurban nema nikakvih fizičkih mahana kao što su hromost i ćoravost, da nije bolesna i izrazito mršava;
4- životinja koja se kolje kao kurban treba da bude u vlasništvu čovjeka koji je nanijetio klanje;
5- da ga zakolje u vremenu koje je za to šeri‘aski predviđeno, a ono je nakon klanjanja Bajram-namaza prvi dan Bajrama, pa sve do ikindije posljednjeg dana, odnosno trinaestog zul-hidždžeta. Kurban se može zaklati i danju i noću, ali je danju preče. Najbolje je zaklati prvi dan Bajrama.

ŠTA TREBA IZBJEGAVATI ONAJ KO KOLJE KURBAN

Onome ko želi da kolje kurban, kada nastupi mjesec zul-hidždže, nije dozvoljeno da uklanja dlake sa svoga tijale (kosa, brada i sl.), nokte ili djelove kože, sve dok ne zakolje svoj kurban.

U hadisu kojeg prenosi Ummu Seleme, stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Kada nastupi prvih deset dana zul-hidždžeta, neka niko ko želi da kolje kurban, ne uklanja dlake sa svog tijela ni nokte.» (Muslim i Ahmed)

Ovaj propis se odnosi samo na onoga ko kolje, a ne odnosi se na onoga za koga se kolje. Ako neko ko kolje kurban, skrati nešto od svoje kose ili noktiju, treba se za to pokajati i to ga neće spriječiti da zakolje kurban. Ako to neko učini iz zaborava ili neznanja, neće imati grijeha.

UVJETI KLANJA

1- Da onaj ko kolje bude pametan i razborit;
2- da je musliman ili kitabija (židov ili kršćanin);
3- da klanjem namjerava klanje kurbana;
4- da ne kolje radi nekoga drugog mimo Allaha;
5- da pri tome ne spomene nečije drugo, mimo Allahova imena;
6- da predmet kojim kolje bude oštar;
7- da pri klanju spomene Allahovo ime i kaže Bismillahi;
8- da pusti krv klanjem;
9- da je ono što se kolje šeri‘atski dozvoljeno za klanje;

ŠTA JE LIJEPO PRI KLANJU

1- Prikom klanja okrenuti se prema kibli;
2- na što ljepši način obaviti klanje;
3- pored vratnih žila, prerezati i grkljan i dušnik;
4- nakon bismille, izgovoriti tekbir;
5- da onaj ko za sebe kolje kaže: «Bismillahi, vallahu ekber, Allahumme minke ve leke 'anni. Allahumme tekabbel minni»
(S Allahovim imenom, Allah je najveći. Allahu moj, ovo je od Tebe i Tebi od mene. Allahu moj, primi od mene). Ako kolje za drugog kazat će: «Bismillahi, vallahu ekber, Allahumme minke ve leke 'ann (i onda će spomenuti ime dotične osobe), Allahumme tekabbel minn (i opet će spomenuti osobu na čije ime kolje» (S Allahovim imenom, Allah je najveći. Allahu moj, ovo je od Tebe i Tebi od njega. Allahu moj, primi od njega).

ŠTA JE POKUĐENO PRI KLANJU

1- Da kolje tupim predmetom;
2- da nakon klanja i prije izdisanja čini životinji ono što joj nanosi bol, kao da joj slomi vrat, guli kožu ili siječe neke dijelove tijela prije nego umre.

Odgovori