Saff prije desetak godina

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
akhi
Stari član
Postovi: 342
Pridružio se: Pon Avg 23, 2010 7:50 pm
Lokacija: dunya
Kontakt:

Saff prije desetak godina

Post od akhi » Pon Feb 14, 2011 8:27 am

HUTBA: Rušenje islama i uništenje muslimana HATIB: Šejh Imad El-Misri Hvala pripada samo Allahu i neka je salavat i selam na Mjegovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem,a zatim. Danas, Islamski ummet, zaista, prolazi kroz teška iskušenja koja ga obavijaju sa svih strana, pa se od nas traži da uložimo veliki trud i žrtve da bi se tom ummetu vratio ponos. Neprijatelji Islama su kovali mnoge studiozne planove da bi ostvarili svoje pogane ciljeve od kojih su: udaljavanje muslimana od njihove vjere, kolonijalizacija muslimanskih zemalja, ubacivanje strasti i sumnji (šubhi) u život muslimana, njihovo gušenje u dugovima itd..., sve dok muslimani nisu došli u takvo stanje iz kojeg se je nemoguće izvući, osim uz Allahovu pomoć. Neprijatelji Islama su, mnogo više od muslimana, studirali i proučavali njihovu historiju, ali ne radi toga što im je zanimljiva, ili da se obrazuju, nego zbog toga da bi uništili Islam i muslimane. Oni dobro znaju koje Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko su njegovi ashabi, tabiini a takođe nisu zaboravili ni bitke: Bedr, Hajber, Kadisi-jju, Ajn Džalut, niti Hittin, oslobođenje Amurije, Konstantinopolisa itd... Nakon dugog izučavanja našli su da se snaga muslimana krije u dva osnovna uzroka: 1. Njihovo držanje za jednu Knjigu, jedno uže, i jednu akidu, koja razdvaja muslimane od onih koji to nisu i raskida privrženost i ljubav između muslimana i drugih... 2. Drugi uzrok nije ništa drugo do džihad na Allahovom putu i ljubav za šehadetom, a to je vrhunac Islama. Mudžahidi od ashaba Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada bi izašli u bitku (džihad), ne bi željeli da se vrate svojoj porodici i imetku, zbog želje da postignu ono stoje kod Allaha dželle šenuhu od nagrade za šehadet na njegovom putu. Halid ibn Velid bi prije same borbe, kafirima govorio: 'Dolazim vam s ljudima koji više vole smrt nego što vi volite vino i žene.' Neprijatelji Islama, shvatajući ove stvari, danonoćno smišljaju planove da zatru akidu muslimana i iščupaju žar džihada iz njihovih grudi. Allah dželle šenuhu o tome kaže: ْﺪَﻗَﻭ ﺍﻭُﺮَﻜَﻣ ْﻢُﻫَﺮْﻜَﻣ َﺪﻨِﻋَﻭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ْﻢُﻫُﺮْﻜَﻣ ﻥِﺇَﻭ َﻥﺎَﻛ ْﻢُﻫُﺮْﻜَﻣ َﻝﻭُﺰَﺘِﻟ ُﻪْﻨِﻣ ُﻝﺎَﺒِﺠْﻟﺍ I oni lukavstva svoja pletu, a Allah zna za lukavstva njihova, samo što lukavstva njihova ne mogu brda pokrenuti. (Ibrahim,46) Zbog toga su poveli vojne pohode, ali time nisu ostvarili svoje željene ciljeve, pa su pribjegli drugom načinu borbe, a to je ideološka borba protiv ovog ummeta. Uzimali su sinove ovog ummeta i odgajali, pravili od njih vođe, ulemu (učenjake), ljude sa autoritetom, da bi preko njih među muslimanima širili ono što žele. Prvo u čemu su uspjeli jeste širenje fesada (nereda) i razvrata, putem televizije, radija, udžbenika u školama itd... Tako ćeš naći muslimansku omladinu da su joj ponuđeni svi putevi zablude i nereda. Ko će naći spas od ovoga? Da nas Allah dželle šenuhu sačuva! Takođe, neprijatelji Islama nastoje da u vjeru muslimana ubace šubhe (sumnje), tako da bi oni sumnjali u svoju vjeru. To čine preko svojih saradnika koji su naše kože, govore našim jezicima i o kojima Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, u hadisu kojeg bilježi Buharija od Huzejfe r.a.: 'Učenjaci koji pozivaju na vratima džehennema, ko im se odazove baciće ga u njega.' Neprijatelji Islama su uspjeli da između muslimanskih sinova izvedu i odgoje generaciju koja će nositi samo muslimanska imena, a srca im prazna od pravog shvatanja Islama. Generaciju koja je ponosna na fesad kojeg čini, a stidi se daje neko naziva muslimanskom. Generaciju koja je zadivljena Zapadom i slijedi ga u svemu, i u dobru i u zlu, dok na drugoj strani pridržavanje vjere naziva nazadkom i konzervatizmom. Generaciju koja džihad na Allahovom putu gleda kao terorizam i ekstremizam a ljubav
i prijateljstvo s kafirima gleda kao mir i dobro. Generaciju koja omrknjava i osvanjava u griješenju, pozdrav im je psovka, a Kur'an im je muzika i pjesma. njima upravljaju žene, robovi su onome ko njima vlada a ne Onom ko ih je stvorio. Muslimani, probudite se i znajte, da je vaš ponos u pridržavanju Knjige koju vam je objavio vaš Gospodar, i u sunnetu vašeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželle šenuhu daje pobjedu svojim pokornim robovima koji se čvrsto drže Njegove vjere. Takođe, neophodno je da znate da vaša vjera ne brani naučni napredak, nego je čak muslimanima dužnost da u svakom pogledu napreduju pa da imaju svoje doktore, svoje inžinjere, svoje vojne stručnjake i svoje savremeno oružje, ali to sve pod jednim uslovom - da se ne prekoračuju Allahove granice. Dalje treba da znate daje zapadna civilizacija ukradena od islamske civilizacije, a to će vam najjasnije biti ako se malo vratite u historiju i pogledate kakvi su bili prvi muslimani. Naša dužnost je da uzdignemo zastavu Islama i da se oko nje okupimo, a da zaboravimo i ostavimo nova imena kao što su: nacionalizam, patriotizam, socijalizam, demokratija, kojima ništa drugo nije cilj, do udaljavanje muslimana od njihove vjere. Muslimani, ovaj mir je zapravo zavjera protiv Islama i njegov cilj nije uspostavljale mira na terenu. Gdje su bili tri prošle godine kada su se klali muslimani i kada su padali gradovi jedan za drugim? Stvarni cilj ovog mira je zaustavljanje muslimanskih osvajanja i pobjeda, i gašenje svjetla islamske sahve (buđenja) koja se počela širiti na svakom mjestu. Od kad to neprijatelji Islama žele muslimanima mir. Istinite su Allahove dželle šenuhu riječi o njima, kada kaže: ﺍﻭُّﺩَﻭ ْﻮَﻟ َﻥﻭُﺮُﻔْﻜَﺗ ﺎَﻤَﻛ ﺍﻭُﺮَﻔَﻛ َﻥﻮُﻧﻮُﻜَﺘَﻓ ًﺀﺍَﻮَﺳ "Oni bi jedva dočekali da i vi budete nevjernici, pa da budete jednaki..." (En-Ni-sa', 89) Muslimani, budite oprezni prema ovom novom miru i onome što nastoji ostvariti zapad i Amerika. Ovaj novi mir je, zapravo,nova okupacija. Pogledajte njihove varke i oružje koje su uperili u naša prsa! Jesu li ikada vukovi čuvali stado?! Muslimani, budućnost pripada ovoj vjeri i o tome nas obavještava naš Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo svojim očima vidjeli kako nas je Allah dželle šenuhu pomogao protiv naših neprijatelja Srba i Hrvata i pored toga što smo bili slabo naoružani i malobrojni. Allah dželle šenuhu nas je pomogao tekbirom, zbog naše pokornosti njemu i zbog našeg čuvanja namaza i ostavljanja razvrata i alkohola. Muslimani, vratite ponos velikana ovog ummeta, kao što su Ebu Bekr, Omer, Halid ibn Velid, Sa'ad ibn Ebi Vekkas, Salahuddin Ejjubija i drugi. Oni su naši preci i naši miljenici. Molimo Allaha dželle šenuhu da nastavimo njihovim putem i da nas proživi zajedno sa njima. Što se tiče faraona (nasilnika) kao što su Tito, Sartr, Marks, Ataturk i drugi, niko od
njih nije naš predak. Naša vjera je Islam i naše porijeklo je Islamsko. Muslimani, da li ste zaboravili Mesdžidul- Aksa u Palestini, našu prvu kiblu do koje je, u noći Israa i Mi'radža, prenijet naš Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj mesdžid je u rukama najgadnijih i najgorih stvorenja na zemlji, a to su Židovi, koji su u njemu poubijali klanjače dok su klanjali. Ko će osloboditi ovaj okupirani mesdžid?! Muslimani, naša dužnost je da uzmemo uzroke koji vode imanu, i uzroke koji vode
pobjedi, pa da naučimo našu vjeru, spremimo se za džihad, pa tek nakon svega toga uputimo Allahu dželle šenuhu dovu da nas pomogne protiv nevjernika i da uzvisi Islam i muslimane. A ummet koji duboko spava, a traži pobjedu? (Hej bate, hej hate, daleko li je to, daleko!) Mi treba da radimo za ovu vjeru i da volimo sljedbenike istine, a Allah je taj koji pomaže. Muslimani, poučite vašu djecu od malih nogu da vole Kur'an i Sunnet Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da obavljaju namaze u njihovo vrijeme, da vole Hulefair-rašidine i plemenite ashabe, da se upoznaju sa džihadom, bitkama ashaba i onih iza njih (tabiina). Naučite vaše sinove hrabrosti na Allahovom putu, i da vole šehadet radi Islama. Posijte u njihovim srcima ljubomoru prema svojoj vjeri, ugledu i časti, a vaše kćeri učite da budu čedne i stidljive, da vole majke pravovjernih (žene Poslanika sallallahu alejhi ve sellem) i odvojite ih od muškaraca s kojima ne smiju da se miješaju. Muslimani, Allah dželle šenuhu je htio da se islamska sahva proširi na svakom mjestu na svijetu i to Allahovom dobrotom, a zatim dobrotom nekih iskrenih da'ija. Allah dželle šenuhu je htio da uzraste novi uzrast omladine koja se pridržava vjere, koja ne obraća pažnju na zablude zabludjelih, niti fesad onih koji ga čine. Oni samo znaju Allahov dželle šenuhu tevhid (jednoću) i džihad na Njegovom putu, sve dok Allahova dželle šenuhu riječ ne bude gornja, a riječ nevjernika donja. Njihov cilj je samo da njihov Gospodar bude zadovoljan sa njima i da spreme islamsku državu u kojoj će suditi Allahov dželle šenuhu šeri'at. Takvi noću pred svojim Gospodarom klanjaju a danju poste
i pozivaju ljude u Njegovu vjeru, ne tražeći za to plaću i nagradu od ljudi. Muslimani, uhvatimo se svi zajedno Allahova dželle šenuhu užeta, ostavimo razmimoilaženja i uzroke razdora, budimo Allahovi dželle šenuhu robovi i braća. Pomažimo Allahovu dželle šenuhu vjeru, pomažimo Allahove dželle šenuhu robove kojima je nepravda učinjena, oslobodimo muslimane koji su zatvoreni u zatvorima Allahovih dželle šenuhu neprijatelja. Sredimo naše redove, probudimo se iz ovog dugog sna, pozivajmo Allahu dželle šenuhu, borimo se protiv Allahovih dželle šenuhu neprijatelja! Na kraju citiraćemo govor Allah dželle šenuhu gdje kaže: َﻦﻳِﺬَّﻟﺍ َﻥﻮُﻐِّﻠَﺒُﻳ ِﺕﺎَﻟﺎَﺳِﺭ ِﻪَّﻠﻟﺍ ُﻪَﻧْﻮَﺸْﺨَﻳَﻭ ﺎَﻟَﻭ َﻥْﻮَﺸْﺨَﻳ ﺍًﺪَﺣَﺃ ﺎَّﻟِﺇ َﻪَّﻠﻟﺍ ۗ ٰﻰَﻔَﻛَﻭِﻪَّﻠﻟﺎِﺑ ﺎًﺒﻴِﺴَﺣ "Za one koji su Allahove poslanice dostavljali i od Njega strahovali, i koji se nikoga osim Allaha nisu bojali - a dovoljno je to što će se pred Allahom račun polagati." (El-Ahzab, 39) Takođe, Uzvišeni kaže: ْﻢُﻫﻮُﻠِﺗﺎَﻗ ُﻢُﻬْﺑِّﺬَﻌُﻳ ُﻪَّﻠﻟﺍ ْﻢُﻜﻳِﺪْﻳَﺄِﺑ ْﻢِﻫِﺰْﺨُﻳَﻭ ْﻢُﻛْﺮُﺼﻨَﻳَﻭ ْﻢِﻬْﻴَﻠَﻋ ِﻒْﺸَﻳَﻭ َﺭﻭُﺪُﺻ ٍﻡْﻮَﻗ َﻦﻴِﻨِﻣْﺆُّﻣ 'Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti. (Et-Tewba, 14,) Tek tada možemo očekivati Allahovu pomoć. On u svojoj Knjizi kaže: َّﻥَﺮُﺼﻨَﻴَﻟَﻭ ُﻪَّﻠﻟﺍ ﻦَﻣ ُﻩُﺮُﺼﻨَﻳ ۗ َّﻥِﺇ َﻪَّﻠﻟﺍ ٌّﻱِﻮَﻘَﻟ ٌﺰﻳِﺰَﻋ "A Allah će sigurno pomoći one koji Njegovu vjeru pomažu - Allah je zaista Moćan i Silan. (El-Hadždž, 40) ُﺪْﻤَﺤْﻟﺍ ِﻪَّﻠِﻟ ِّﺏَﺭ َﻦﻴِﻤَﻟﺎَﻌْﻟﺍ (Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,)

Odgovori