Za onoga ko pameti ima...

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
akhi
Stari član
Postovi: 342
Pridružio se: Pon Avg 23, 2010 7:50 pm
Lokacija: dunya
Kontakt:

Za onoga ko pameti ima...

Post od akhi » Sre Apr 06, 2011 6:23 pm

ZA ONOGA KO PAMETI IMA …
Priprema: Robovi Milostivog
ﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﻪﻠﻟﺍ ﻢﺴﺑ ﻢﻴﺣﺮﻟﺍ
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
ﻝﺰﻧ ﻱﺬﻟﺍ ﻙﺭﺎﺒﺗ ﻩﺪﺒﻋ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻗﺮﻔﻟﺍ ﺍﺮﻳﺬﻧ ﻦﻴﻤﻟﺎﻌﻠﻟ ﻥﻮﻜﻴﻟ
Neka je uzvišen Onaj koji robu Svome objavljuje Kur'an da bi svjetovima bio opomena..." (Kuran: Al-Furqan-Furkan,1)
S obzirom da si pismena i razumna osoba dobro ti je poznato da tvoj život ima kraj......... i da o času rastanka ti ne odlučuješ,
.........a tvoji sati ističu.........
ﻞﺟﺃ ﺔﻣﺃ ﻞﻜﻟﻭ ﺀﺎﺟ ﺍﺫﺈﻓ ﻥﻭﺮﺧﺄﺘﺴﻳ ﺎﻟ ﻢﻬﻠﺟﺃ ﺔﻋﺎﺳ ﻥﻮﻣﺪﻘﺘﺴﻳ ﺎﻟﻭ
"Svaki narod ima svoj kraj, i kada dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati." (Kuran: Al-Araf; Bedemi, 34)
Pa kojim putem ćeš ići: putem sreće ili putem nesreće... Svaka duša (osoba) zalog je onoga što je stekla, osim onih na desnoj strani, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o zločincima:
ﺮﻘﺳ ﻲﻓ ﻢﻜﻜﻠﺳ ﺎﻣ
"Šta vas je u Sekar (dio Džehennema) dovelo?" (Kuran: Al- Muddassir-Pokriveni,42)
ﻦﻣ ﻚﻧ ﻢﻟ ﺍﻮﻟﺎﻗ ﻦﻴﻠﺼﻤﻟﺍ
"Nismo" - reći će - "bili od onih koji su klanjali". (Kuran: Al-Muddassir- Pokriveni,43)
Možda ćeš pomisliti: "ma ovo se ne odnosi na mene, ja vjerujem"!
ﺎﻨﺗﺎﻳﺂﺑ ﻦﻣﺆﻳ ﺎﻤﻧﺇ ﺎﻬﺑ ﺍﻭﺮﻛﺫ ﺍﺫﺇ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺪﻤﺤﺑ ﺍﻮﺤﺒﺳﻭ ﺍﺪﺠﺳ ﺍﻭﺮﺧ ﻥﻭﺮﺒﻜﺘﺴﻳ ﺎﻟ ﻢﻫﻭ ﻢﻬﺑﺭ
"U Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na tlo padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole." (Kuran: As-Sedžde; Padanje ničice, 15)

Ibadet Allahu je osnova zbog koje si stvoren, kako kaže Allah Uzvišeni:
ﺲﻧﺈﻟﺍﻭ ﻦﺠﻟﺍ ﺖﻘﻠﺧ ﺎﻣﻭ ﻥﻭﺪﺒﻌﻴﻟ ﺎﻟﺇ
„Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju". (Kuran: Ad- Zariyat; Oni koji pušu, 56)
Pa onome ko ga neobavlja Allah žestoko prijeti...
ﻰﻟﻭﺄﻓ ﻚﻟ ﻰﻟﻭﺃ
"Teško tebi! Teško tebi!” (Kuran: Al- Qiyama; Smak svijeta;34)
ﻰﻟﻭﺄﻓ ﻚﻟ ﻰﻟﻭﺃ ﻢﺛ
" i još jednom: Teško tebi! Teško tebi!" (Kuran: Al-Qiyama; Smak svijeta;35)
I ne reci ja sam zauzet, radim, nemam
vremena...
ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳﺬﻟﺍ ﺎﻬﻳﺃ ﺎﻳ ﺎﻟﻭ ﻢﻜﻟﺍﻮﻣﺃ ﻢﻜﻬﻠﺗ ﺎﻟ ﻪﻠﻟﺍ ﺮﻛﺫ ﻦﻋ ﻢﻛﺩﺎﻟﻭﺃ ﻚﺌﻟﻭﺄﻓ ﻚﻟﺫ ﻞﻌﻔﻳ ﻦﻣﻭ ﻥﻭﺮﺳﺎﺨﻟﺍ ﻢﻫ
"O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, bit će izgubljeni." (Kuran: Al-Munafiqun; Licemjeri, 9)
...jer Uzvišeni Allah obećava propast onima koji ne klanjaju!
ﻒﻠﺧ ﻢﻫﺪﻌﺑ ﻦﻣ ﻒﻠﺨﻓ ﺓﺎﻠﺼﻟﺍ ﺍﻮﻋﺎﺿﺃ ﺕﺍﻮﻬﺸﻟﺍ ﺍﻮﻌﺒﺗﺍﻭ ﻑﻮﺴﻓ ﺎﻴﻏ ﻥﻮﻘﻠﻳ
"Njih smijeniše naraštaji koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će propast susresti!" (Kuran: Maryam; Merjem, 59) Namaz će ti pomoći da se kloniš grijeha...
ﻦﻣ ﻚﻴﻟﺇ ﻲﺣﻭﺃ ﺎﻣ ﻞﺗﺍ ﺓﺎﻠﺼﻟﺍ ﻢﻗﺃﻭ ﺏﺎﺘﻜﻟﺍ ﻥﺇ ﻦﻋ ﻰﻬﻨﺗ ﺓﺎﻠﺼﻟﺍ ﺮﻜﻨﻤﻟﺍﻭ ﺀﺎﺸﺤﻔﻟﺍ ﺮﺒﻛﺃ ﻪﻠﻟﺍ ﺮﻛﺬﻟﻭ ﻥﻮﻌﻨﺼﺗ ﺎﻣ ﻢﻠﻌﻳ ﻪﻠﻟﺍﻭ
"Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz - namaz, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno; a Allahovo spominjanje vas veće je od vašeg spominjanja Njega! A Allah zna šta radite!" (Kuran: Al- Ankabut; Pauk, 45)
Namaz je prvo, za što ćeš čovječe biti pitan na Sudnjem Danu.
Rekao je Allahov Poslanik, salallahu alejhi we sellem: „ Prvo za što će rob polagali račun na Sudnjem danu je namaz, pa ako bude valjan bit će valjana i ostala djela, a ako ne bude valjan neće bili ni ostala djela."

...ti odluči...
ﻥﺈﻓ ﻱﺮﻛﺫ ﻦﻋ ﺽﺮﻋﺃ ﻦﻣﻭ ﻩﺮﺸﺤﻧﻭ ﺎﻜﻨﺿ ﺔﺸﻴﻌﻣ ﻪﻟ ﻰﻤﻋﺃ ﺔﻣﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻮﻳ
,,A onaj ko okrene glavu od Opomene Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepim oživiti".(Kuran: Ta- Ha; Taha, 124)
ﻰﻤﻋﺃ ﻲﻨﺗﺮﺸﺣ ﻢﻟ ﺏﺭ ﻝﺎﻗ ﺍﺮﻴﺼﺑ ﺖﻨﻛ ﺪﻗﻭ
"Gospodaru moj," - reći će - "zašto si me slijepa oživio kada sam vid imao?" (Kuran: Ta-Ha; Taha,125)

ﺎﻨﺗﺎﻳﺁ ﻚﺘﺗﺃ ﻚﻟﺬﻛ ﻝﺎﻗ ﺎﻬﺘﻴﺴﻨﻓ ﻡﻮﻴﻟﺍ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﻰﺴﻨﺗ

"Evo zašto" - reći će On: "Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen." (Kuran: Ta-Ha; Taha,126)

ROBOVI MILOSTIVOG info: 062 497 864
Napomena: U izradi letka je korišten provod Kur'ana od grupe autora iz knjige
Tefsir ibn Kesir,
Obrada: http://www.:..?"#4%.com

Haris
Veteran
Postovi: 1466
Pridružio se: Pet Nov 14, 2008 6:35 pm
Lokacija: Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Kontakt:

Re: Za onoga ko pameti ima...

Post od Haris » Sre Apr 06, 2011 8:12 pm

Fino sklopljeno. ;)

Odgovori