Rekao je Resulullah saws:Prenesite od mene makar 1 ajet

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pon Maj 30, 2005 1:46 pm

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

U ime Allaha Milostivog Svemilosnog!!!!!!

"A vjernici i vjernice su zastitnici jedni drugima: naredjuju da se cine dobra djela, a od nevaljalih sprijecavaju, i namaz obavljaju i zekat daju, i Allahu i Njegovu poslaniku se pokoravaju. To su oni kojima ce se Allah sigurno smilovati. Allah je zaista Silan i Mudar!" (Suretut-Tewbe: 71)


Prenosi Huzejfe bin Jemman, da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Tako mi Onoga u cijoj Ruci je moj zivot, ili cete naredjivati dobro i zabranjivati zlo, ili ce vam Allah poslati kaznu od Sebe, pa cete vi Njemu upucivati dove, koje vam nece biti primljene!" (Tirmizija)


Prenosi Ebu Seid El-Hudari r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: "Cuvajte se sjedenja na putevima (pored puta)! Rekli su (ashabi): "Nemamo izbora, to su mjesta gdje zajedno sjedimo i medjusobno razgovaramo!" Rekao je: "Kada budete prinudjeni na to, dajte putu njegova hakk (pravo)!" Rekli su: "Sta je to hakk puta?" Rece: "Obaranje pogleda, ustezanje od cinjenja necega ruznog, uzvracanje selama, naredjivanje dobra i odvracanje od zla!" (Buharija)

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Uto Maj 31, 2005 11:32 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

U ime Allaha Milostivog Svemilosnog!!!!!!

Ebu Zerr r.a pripovijeda da je čuo od Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, slijedeći hadis - kudsi: "O Moji robovi, Ja sam Sebi zabranio nasilje (zulum), a i vama sam ga učinio zabranjenim, pa nemojte jedan drugom nepravdu činiti! O robovi Moji, svako koga Ja nisam uputio je u zabludi, pa od Mene uputu tražite, a Ja ću vas uputiti! O robovi Moji, svi ste vi gladni, dok vas Ja ne nahranim, pa tražite od Mene hranu da bih vas nahranio! O robovi Moji, svi ste vi neodjeveni, dok vas Ja ne obučem, pa tražite od mene odjeću, kako bih vas obukao! O robovi Moji, vi griješite noću i danju, a Ja opraštam sve grijehe, pa tražite od Mene oprost da bih vam Ja oprostio! O robovi Moji, šta god vi uradili, niste u stanju Meni štetu nanijeti, niti mi kakvu korist učiniti! O robovi Moji, kada bi svi ljudi i džini, od prvog do posljednjeg, bill toliko pobožni kao što je najbogobojazniji među vama, sve to nimalo ne bi uveličalo Allahovo carstvo! O robovi Moji, kada bi svi ljudi i džini, od prvog do posljednjeg, bili toliko pokvareni, kao što je najpokvareniji među vama, to ništa ne bi umanjilo Allahovu vlast! O robovi Moji, kada bi se svi ljudi i džini, od prvog do posljednjeg, iskupili na jednom mjestu, i od Mene zatražili sve što žele, zatim Ja svakom od njih dao ono što je tražio, to ne bi umanjilo ono što Ja posjedujem ni onoliko koliko bi umočena igla u more umanjila vodu! O robovi Moji, samo se radi o vašim djelima; Ja ću ih sva zabilježiti, a zatim ću svakom dati ono što je zaslužio, pa ko nađe dobro (hajr), neka bude zahvalan Allahu, dž.š., a ko nađe loše (šerr), neka ne kori nikog drugog, osim sebe." Muslim -Sahih


AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Čet Jun 02, 2005 12:45 pm

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

U ime Allaha Milostivog Svemilosnog!!!!!!


Rebia ibn Kab el eslemij koji je bio pripadao siromašnoj skupini "sufa" Poslanikove džamije, je rekao: "Zanoćio sam sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s. Donosio sam mu vodu za abdest i druge usluge mu činio, pa mi reče: 'Traži od mene što hoćeš. ‘ Rekoh: 'Tražim da budem u tvom društvu u Džennetu', reče: 'A osim toga?' Rekoh: 'Samo to. ‘ Reče: 'Pomozi me u tome, čestim padanjem na sedždu pred Allaha."'Muslim- Sahih

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Ned Jun 05, 2005 11:32 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

U ime Allaha Milostivog Svemilosnog!!!!!!

Ebu Hurejre r.a je rekao: "Čuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: 'Allah je učinio milost (rahmet) od sto dijelova; kod sebe je zadržao devedeset devet, a na Zemlju je spustio jedan dio. I od tog jednog dijela stvorenja su samilosna jedno prema drugom, tako da i životinja podigne nogu sa svoga mladunčeta, bojeći se da ga ne povrijedi."'

U drugom predanju stoji: "Zaista, Allah ima sto milosti (rahmeta), od kojih je jednu poslao medu džine, ljude, životinje i insekte, pa se oni s tom jednom milošću medusobno paze, i medusobno su milostivi, tako da je njome i životinja milostiva prema svome mladunčetu! A ostavio je devedeset devet milosti kojima će se smilovati Svojim robovima na Sudnjem danu."
Isti hadis prenio je Muslim od Selmana el-Farisija, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Zaista, Uzvišeni Allah ima sto milosti; jednom od njih su medusobno milostiva stvorenja medu sobom, a devedeset i devet je za sudnji dan."
U drugom predanju stoji: "Zaista je Allah stvorio, na dan kada je stvorio nebesa i Zemlju, sto milosti. Svaka milost je koliko izmedu nebesa i Zemlje, pa je poslao jednu milost na Zemlju da njome biva milostiva majka prema svome djetetu, te životinje i ptice jedni prema drugima, pa kada dode Sudnji dan, on će ih (tih devedeset devet) upotpuniti s tom jednom milošću."Muttefekun alejhi

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pon Jun 06, 2005 12:12 pm

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

U ime Allaha Milostivog Svemilosnog!!!!!!

Ebu Seid el Hudri r.a prenosi .Davno prije vas, bio je jedan čovjek koji je ubio 99 osoba, pa je upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, te su ga uputili na jednog rahiba (isposnika). On ode do spomenutog rahiba i kaže mu da je ubio 99 osoba, pa ga onda upita, ima li za njega oprosta kod Allaha, dž.š. Na to mu rahib reče da za njega nema oprosta. Čovjek se na to podiže i ubi i rahiba i napuni stotinu ubijenih. Zatim je ponovo upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, pa ga uputiše na jednog učenjaka, kome je on ispričao da je ubio 100 osoba, a zatim ga upitao ima li za njega takvog tevbe? Učenjak mu na to reče:Svakako. Ko te sprečava da učiniš tevbu? Idi u tu i tu zemlju, u njoj stanuju ljudi koji iskreno Allahu robuju, pa im se i ti pridruži u njihovom robovanju, i nipošto se ne vraćaj u svoju sredinu, jer je ona pokvarena. Čovjek se uputi ka toj zemlji, ali ga negdje na pola puta zadesi smrt. Oko njega nastade spor između meleka milosti i meleka kazne. Meleci milosti rekoše:On je došao kao pokajnik od grijeha i srcem svojim okrenut prema Allahu! Meleki kazne rekoše: "On nikada nije učinio ni jedno dobro djelo!" Tada melecima stiže jedan drugi melek, u ljudskom liku, koga oni uzeše za sudiju da im presudi. Melek-sudija im reče: "Izmjerite rastojanje između jednog i drugog mjesta, pa kojem od njih bude bliži, njemu i pripada." Meleki izmjeriše rastojanje i ustanoviše da je bliži zemlji kojoj je bio krenuo, te ga uzeše meleki milosti." U Buharijinom rivajetu, stoji: "Bio je bliži zemlji dobra samo za jedan pedalj, te je zbog toga postao njen." A u sljedećem od Buharijinih rivajeta stoji: "Pa je Allah džš naredio zemlji dobra da se približi a zemlji grijeha da se udalji; zatim je naredio melecima da izmjere rastojanje i zmeđu njih. Meleki to uradiše i nađoše da je bliži zemlji dobra samo za jedan pedalj, te mu Allah džš oprosti njegove grijehe." A u jedno rivajetu se kaže da se on umirući pokušao približiti zamlji dobra, tako što se posljenjom snagom nageo prema zemlji dobra, te je to bio uzrok da je bio bliži.Muttefekun alejhi

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 08, 2005 4:09 am

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu


O važnosti šukra govori sljedeći hadis Allahova Poslanika, s.a.v.s je:
“Od Sevbana se prenosi da je, kada je objavljeno:”Oni koji zlato i srebro gomilaju” , rekao: “Bili smo sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s, u jednom palmoviku, pa su neki ashabi rekli: “O zlatu i srebru je objavljeno šta je objavljeno. Da smo znali koji je imetak vredniji i bolji, uzeli bismo ga.” Pa je (Vjerovjesnik, s.a.v.s) rekao: “Vredniji je jezik koji zikr čini, srce koje je zahvalno i supruga mu’minka koju podržiš u njenom vjerovanju.”

Od Ebu Hurejre se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao:”Onaj ko jede, a zahvalan je (Allahu), na stepenu je strpljivog postača.”

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Sre Jun 08, 2005 12:30 pm

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

U ime Allaha Milostivog Svemilosnog!!!!!!

Enes ibn Malik el Ensari r.a prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we selleme rekao:" Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obrasdovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i plodova. U drugom Muslimovom rivajetu, stoji: "Allah se više obraduje tewbi Svoga roba, koji se pokaje, prije nego što bi to učinio neko od vas kada bi putovao na devi kroz pustinju i ona mu pobjegne, a na njoj musva hrana i voda, pa je dugo tražio i, izgubivši nadu da će je pronaći, legao u hlad jednoga drveta da se odmori, i utakvom stanju očaja, odjedanput, ugledao svoju devu u neposrednoj blizini njegovoj kako mirno stoji, te odmah skočio i uhvatio je za povodac, i od silne radosti, uzviknuo: "Bože moj, Ti si moj rob, a je sam Tvoj gospodar!", pogrešno se izrazivši od silne radosti."Muttefekun alejhi

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Jun 10, 2005 4:42 am

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu


Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao je:
'Da neko od vas uzme jedno uže i ponese ga na leđima i njime poveže drva koja proda i time mu Allah zaštiti njegovo dostojanstvo i obraz, bolje je nego da traži (prosi) od ljudi, pa mu daju, ili mu uskrate (pomoć).'

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Jun 10, 2005 4:48 am

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu


Allahov Poslanik, s.a.v.s, veli: 'Niko nikada nije pojeo boljega (ljepšega i slađega) jela od onoga ko je zaradio svojim rukama. I Allahov poslanik Davud, a.s, hranio se od zarade svojih ruku.'

Muhammed, s.a.v.s jednom prilikom rekao:'Muslimanu koji posije žito ili zasadi sadnicu, te se njihovim plodovima nahrani ptica, čovjek ili kakva životinja, to će mu se ubrojati u sadaku.'

A jedna od fantastičnih preporuka Allahovog Poslanika, s.a.v.s, u vezi s tim je: 'Ako bi se u ruci nekoga od vas našla sadnica u trenutku nastupa Sudnjeg dana, i ako bi imao vremena i mogao da je posadi prije nego nastupi Sudnji dan, neka je posadi'

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pet Jun 10, 2005 11:32 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

U ime Allaha Milostivog Svemilosnog!!!!!!


Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda: „Došao je jedan covjek Allahovom Poslaniku i rekao: - Ja Resulallah, toliko sam bola pretrpio od sinošnjeg uboda škorpiona! Ne bi ti naudio da si navece proucio: E'uzu bi kelimatillahit-tammati min šerri ma halek (Utjecem se Allahovim savršenim rijecima od zla koje je stvorio.)“

Osman, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ko svako jutro i vece prouci po tri puta Bismillahillezi la jedurru measmihi šej'un fil erdi ve la fis-semai ve huves-semiul-alim (U ime Allaha, s cijim imenom ne može ništa naškoditi ni na Zemlji ni na nebu, a On sve cuje i zna), ništa mu ne može nauditi.“
Abdullah bin Hubejb, r.a., prica kako mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ako ujutro i navece prouciš tri puta: Kul huvallahu ehad, Kul-euzu bi rabbil-felek i Kul-euzu bi rabbin-nas, zaštitit ceš se od svakog zla.“

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: „Kad neko izgovori neposredno prije odnosa sa svojom suprugom: Bismillahi, Allahumme džennibneš-šejtane ve dženibiš-šejtane ma rezaktena (U ime Allaha, Gospodaru naš, sacuvaj nas od šejtana, i sacuvaj od šejtana ono što nam podariš), i ukoliko bi se našlo dijete, šejtan mu ne bi mogao nauditi.“

Ibnul-Kajjim el-Dževzi, rahimehullah, navodi više od stotinu efekta i koristi od zikra. Spomenut cemo samo neke od njih. - zikrom se odbija i ukrocuje šejtan, - postiže zadovoljstvo Milostivog, - odstranjuju brige i žalosti iz srca, - u srce se nastanjuju radost, sreca i širokogrudnost, - osnažuje srce i tijelo, - prosvjetljava lice i srce, - postiže izobilje u nafaki, - cisti srce od naslaga duhovne hrde, odnosno grijeha, - spašava od Allahove, dž.š., kazne, - uzrokuje spuštanje Allahovog, dž.š., smiraja, milosti i prisustvo odabranih meleka, - upošljava jezik i tako eliminiše ogovaranje, prenošenje tudih rijeci, laž i bestidan govor, - unosi sigurnost u srce mu'mina na dan polaganja racuna.

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 895
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pon Jun 13, 2005 10:58 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

U ime Allaha Milostivog Svemilosnog!!!!!!


Ebu Abbas Sahl ibn Sad es Sadi r.a je rekao: "Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, s.a.v.s., pa je rekao: ‘O Allahov Poslaniče, uputi me na posao, zbog kojeg će me, kada ga uradim, zavoljeti i Allah i ljudi. ‘ On mu je odgovorio: 'Budi skroman na dunjaluku, zavoljet će te Allah, i budi skroman prema onome što je u posjedu svijeta, pa će te svijet voljeti."'Ibn Madze

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 15, 2005 2:23 am

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Abdullah ibn Abbas kaže da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko posjeti bolesnika kojem nije došao njegov edžel (smrt), neka kod njega rekne sedam puta: "Molim velikog Allaha, gospodara velikog Arša, da te izliječi: (ESELULLAHE EL - AZIM, RABBEL ELARŠIL, AZIM EN JEŠFIJEK). Allah će ga izliječiti od te bolesti." (Hakim kaže sahih po šartima Buharije)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 15, 2005 2:24 am

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Abdullah ibn Omer je rekao: - Božiji poslanik (s a v s) je izjavio: »Islam je sagraden na pet (principa): očitovanju (s vjerovanjem) da nema drugog boga osim jedinog Allaha i da je Muhamed Božiji poslanik, obavljanju namaza, davanju zekjata, vršenju hadždža i postenju Ramazana.
( Sahihu-l-Buhari)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 15, 2005 2:25 am

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Ebu Musa El-Esari prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: "Kada umre dijete jednog roba, Uzvišeni Allah rekne Svojim melekima: -'Uzeli ste dijete Moga roba?', a oni odgovore: ‘Da!' Allah im zatim ponovo rekne: ‘Uzeli ste plod njegova srca?', a oni odgovore: ‘Da!' Potom ih Allah upita: ‘A šta rekao je Moj rob?' a oni odgovore: ‘Pohvalio Te i rekao: - Mi smo samo Allahovi i samo ćemo se Njemu povratiti! Tada im Uzvišeni Allah naredi: ‘Sagradite Mom robu kuću u Džennetu i nazovite je'Kuća Zahvalnosti.”
(TIRMIZI, Hasen )

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 15, 2005 2:26 am

Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim

Es-Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Abdullah ibn Abbas prenosi: "Dok je Džibril sjedio kod Poslanika, s.a.v.s., čuo je jedan glas iznad sebe, pa je podigao glavu i rekao: 'Ovo su se vrata nebeska otvorila danas. Nikad do danas se nisu otvorila. ‘ Kroz njih je ušao melek jedan, pa Džibril reče: 'Ovaj melek sišao je prvi put na Zemlju. Nikad ranije nije silazio. ‘ Melek nazva selam i reče: 'O Muhammede, raduj se zbog dva svjetla (nur) koja su ti donesena, a prije ni jedan poslanik ih nije dobio, to su: Fatihatul kitab (fatiha) i završeci sure Bekare. Ti zaista nećeš ni harfa iz njih proučiti, a da nećeš to dobiti."'
(Sahih, MUSLIM )

Odgovori