Rekao je Resulullah saws:Prenesite od mene makar 1 ajet

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Uto Feb 19, 2008 9:07 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Aisa bint Ebu Bekr r.anha prenosi: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Kada neko od vas jede, neka spomene Allahovo ime, a ako zaboravi spomenuti Allahovo ime na početku, neka kaže: ‘Bismillahi ewelehu ve ahirehu' ('U ime Allaha'), na početku i na kraju ovoga jela)Tirmizi

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Sre Feb 20, 2008 11:07 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Osman b. Affan r.a., se obrati Omer b. el-Hattabu r.a., riječima: „Čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže: Znam jednu riječ – koju ako čovjek izgovori iskreno iz svoga srca, a potom umre, biće zabranjen džehennemskoj vatri; ali, Poslanik s.a.w.s., umrije, a ne obavijesti nas o toj riječi. Omer b. el-Hattab r.a., reče: Ja ću ti reći koja je to riječ. To je „kelimetul-ihlas“ - „riječ iskrenosti“, koju je Poslanik s.a.w.s., tražio od svog amidže Ebu Taliba, onda kada je on bio na smrtnoj postelji – šehadet – svjedočenje da nema niko pravo na to da bude obožavan osim Allaha (La ilahe illallah). To je riječ s kojom je Allah dž.š., počastio Muhammeda i ashabe!“ (Sahih, Mustedrek Hakim, br.1298., Medžme'ul-Zeva'id, br.1894.)

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Čet Feb 21, 2008 8:45 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Od Enesa r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Iz džehennema će biti izvedena osoba koja je izgovorila la ilahe illallah – a u srcu bude imala hajra/dobra koliko jedna košpica; iz džehennema će biti izvedena osoba koja je izgovorila la ilahe illallah – a u srcu bude imala hajra/dobra koliko jedna sjemenka; iz džehennema će biti izvedena osoba koja je izgovorila la ilahe illallah – a u srcu bude imala i koliko trun hajra/dobra!“ (Muttefekun 'alejh)Bi rečeno Vehb b. Munebbihu rhm.: „Zar nije - La ilahe illallah - ključ od dženneta? Reče: Jeste, ali svaki ključ ima i svoje zube, pa ako dođeš s ispravnim ključem otvoriće ti se, a ako ne dođeš s ispravnim ključem neće ti se otvoriti!“ (Sahihul-Buhari, Kitabul-Džena'iz, br.1179.)

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pet Feb 22, 2008 8:56 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Od Ebu Zerra r.a., se bilježi da je rekao Allahovom Poslaniku s.a.w.s.: „Allahov Poslaniče, poduči me djelu koje će me približiti džennetu, a udaljiti od džehennema. Reče: Kada počiniš kakav grijeh učini i jedno dobro djelo, jer se dobro djelo nagrađuje od deset puta pa naviše. Rekoh: Allahov Poslaniče, jel' - la ilahe illallah - od dobrih djela? Reče: La ilahe illallah je najbolje od dobrih djela!“ (Ibnul-Munzir, Ibnu Ebi Hatim, Ibnu Merdivejh, Tefsirul-Taberi, 5/415., Tefsirul-Kurtubi, 13/218.)


Enes r.a., je rekao: „La ilahe illallah – je riječ velika i plemenita kod Allaha dž.š.; ko je iskreno izgovori – ući će u džennet, a ko je lažno izgovori – sačuvao je svoj imetak i život, ali će biti bačen u vatru!“ (Kenzul-'Ummal, br.220.)

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Sub Feb 23, 2008 11:40 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Posveceno bratu iz Poreca

Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem., kaže: „Kada bi nebesa i Zemlja, sa svim što je između njih bili gvožđe, a čovjek kaže: la ilahe illallah – probile bi svo to gvožđe sve dok ne bi doprle do Allaha dž.š.!“ (Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6750.)

Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem.,kaže: „Sljedbenici la ilahe illallah se nemaju čega plašiti dok su u kaburu, a niti na dan proživljenja; kao da sada gledam u sljedbenike la ilahe illallah kako tresu zemlju sa svojih glava, govoreći: Hvala Allahu koji nas je tuge i muke poštedio!“ (El-Mu'udžem el-Evset, br.9478.; Šu'abul-iman, br.100.)

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Ned Feb 24, 2008 11:16 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Abdullah b. 'Amr b. el-'As r.a., kaže da je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allah će izdvojiti jednog čovjeka na Sudnjemu Danu na očigled svih ljudi, pa će mu otvoriti 99 knjiga, a svaka knjiga je dugačka koliko pogled dopire. Allah dž.š., će mu reći: Negiraš li od svega ovoga išta? Da te nisu pisari možda oštetili? Reći će: Ne, Gospodaru moj. Allah dž.š., će mu reći: Imaš li kakvo opravdanje? Reći će: Ne, Gospodaru moj. Allah dž.š., će mu reći: Ti imaš kod nas jedno dobro djelo, nasilje ti se neće učiniti! Bi izvađena bitaka/karta, na kojoj pisaše: Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve resuluh. Allah dž.š., reče: Daj vagu. Kad će onaj: Gospodaru moj, šta može učiniti ta bitaka/karta spram ovolikih knjiga grijeha!? Allah dž.š., reče: Tebi nasilje neće biti učinjeno! Staviše knjige na jedan tas, a bitaku/kartu na drugi tas, kad knjige bijahu lahke, a bitaka/karta posta teška! Ništa nije teže/vrijednije od Allahova imena!“ (Hasen-Sahih, Sunen Tirmizi, br.2639.; Sunen Ibnu Madždžeh, br.4300.; Musned Ahmed b. Hanbel, br. 6994.; Sahih Ibnu Hibban, br.225.; Mustedrek, br.1937.)

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pon Feb 25, 2008 3:46 pm

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Ebu Abdullah el-Kureši veli: "Traženje pomoći od čovjeka je kao kada bi zatvorenik tražio pomoć od onog koji dijeli sa njim ćeliju." Allah, dželle šanuhu, je rekao: Reci: Molite se onima koje, pored Njega, smatrate bogovima, - ali vas oni neće moći nevolje osloboditi niti je izmijeniti. Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti, i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kazne Njegove. A kazne Gospodara tvoga svako treba da se čuva.El-Isra 56-57.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: Kada se čovjek moli za brata muslimana u njegovom odsustvu, Allah, dželle šanuhu, mu dodijeli meleka. Tako da kada on zamoli Allaha za svoga brata, taj melek uzvikne: Amin, dao ti Allah isto to!Muslim-sahih

Ebu Jezid el-Bistami je rekao: "Kada čovjek traži pomoć od drugog čovjeka je kao kada utopljenik traži pomoć od drugog utoplje-nika."

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Uto Feb 26, 2008 9:55 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Uzviseni Allah kaze:Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima se na najljepši način raspravljaj. (An-Nahl, 125)

Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno, i dogovaraj se sa njima. (Ali Imran, 159)
Imam Ahmed bilježi predaju od Damdama Jemamija u kojoj stoji: ''Rekao mi je Ebu Hurejre, r.a.: ''Nemoj nikada nijednom čovjeku reći: 'Tako mi Allaha, Allah ti neće nikada oprostiti!', ili: 'Allah te neće nikada uvesti u Džennet!''' Rekao sam mu: ''Mi to govorimo međusobno kad se naljutimo jedan na drugog.'' A on mi reče: ''Ne govori to nikada, jer ja sam čuo Muhammeda, s.a.v.s., kad je rekao: ''Među Izraelćanima su bila dvojica ljudi od kojih je jedan čitav život posvetio ibadetu Allahu, s.v.t., a drugi je bio ogrezao u grijesima. Pošto su bili prijatelji, često su bili zajedno i pobožni čovjek je stalno zaticao svog prijatelja u grijehu. Govorio mu je: 'Prestani sa griješenjem!' A grješni prijatelj mu je odgovarao: 'Ostavi me na miru! To je između mene i Allaha, i to se tebe ne tiče.' I kad mu je dosadilo upozoravanje, jednog dana mu je rekao: 'Prestani sa griješenjem! Allah ti neće nikada oprostiti niti će te ikada uvesti u Džennet!' Pa je Allah poslao Meleka smrti i uzeo duše obojici. Nakon Toga je Allah rekao onom što je neprestano griješio: 'Uđi u Džennet Mojom milošću, a onom što je život potrošio u ibadetu rekao je: 'Zar ti poznaješ gajb i zar znaš šta je u Mojim riznicama? Vodite ga u Džehennem!' Zatim je Muhammed, s.a.v.s., rekao: ''Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, pobožnjak je jednom riječju izgubio i dunjaluk i Ahiret.'' (Mešhur Selman, Min kasasil-madin)

Alija, r.a., je rekao: ''Džahil je malen makar bio i star, a učen čovjek je velik makar bio i mlad. Dosta je čovjeku neznanja da ne zna ocijeniti vlastitu ličnost i vlastite mogućnosti.''

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Sre Feb 27, 2008 8:31 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Ebu-Hurejre, r,a prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we selem rekao: "Najpotpunijeg imana su vjernici sa najljepšim ahlakom". Ahmed,Ebu Davud.

A u drugom rivajetu: "Čovjek može biti mu'min iako nije najpotpunijeg ahlaka, samo što tada nije najpotpunijeg imana". Također je rekao Poslanik, a.s.: "Mu'min sa svojim lijepim ahlakom može dostići stepene onoga ko posti i klanja nafilu" (Ahmed, Ebu-Davud). I rekao je, također: "Najviše radi čega će ljudi ulaziti u džennet jest bogobojaznost i lijep ahlak" (Ahmed i Tirmizi).

Bilježi imam Ahmed u svom Musnedu i Hakim od Ukbeta ibni-Amira: "Rekao mi je Allahov poslanik, a. s.: “O Ukbe, hoćeš li da ti kažem koji je najbolji ahlak i na dunjaluku i na ahiretu – uspostavljaj lijep odnos sa onima koji žele raskinuti odnose s tobom. Udijeli onome ko tebi uskraćuje i praštaj onima koji su ti zulum počinili”.

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Čet Feb 28, 2008 8:08 am

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Mustervid b. Šeddad r.a prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: «Dunjaluk je u poređenju sa Ahiretom kao kada umočite ruku u more i izvadite je da vidite šta se od njegove vode zadržalo“.Muslim

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pet Feb 29, 2008 9:09 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Dzabir.r.a. prenosi da je Allahov Poslanik,sallallahu alejhi we sellem. rekao: "Zaista su mi od vas najdrazi i sjedice najblize meni na Sudnjem danu oni koji su najljepse cudi.A zaista su mi najmrzi od vas i bice najudaljeniji od mene Sudnjeg dana:Nametljivi govornici i oni koji se samodopadno prenemazu u svom govoru, oholo pokusavajuci da istaknu svoju strucnost i govorljivost i oni koji pricaju ispunjenih i razvucenih usta diveci se svome govoru i uzdizuci se nad drugima." Ashabi rekose"Allahov Poslanice, znamo ko su sersari i muteseddici, ali ko su nametljivi govornici i oni koji se prenemazu u govoru, ali ko su mutefejhici?" On mi rece:"To su uobrazenici koji sebe uzdizu nad ostalim." (Tirmizi)

Ebu Derda' r.a. prenosi da je Vjerovjesnik a.s. rekao: "Ni jedna stvar nece biti teža, na mizanu (vagi) vjernika Sudnjeme danu, od lijepe naravi. Zaista Allah mrzi bezobrazne brbljivce (bestidne u govoru i ponasanju)". (Tirmizi)

Abdullah ibn'Amr ibn El'As, r.a. kaze: "Allahov Poslanik nije bio nepristojan, besraman niti je bio nemoralan, bestidan ( u svome govoru i ponasanju) i govorio je: "Zaista su medju vama najbolji oni koji su najljepseg ponasanja." (Muttefekun alejh)

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Sub Mar 01, 2008 9:02 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Ebu-Hurejre, radijallahu 'anh, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, pa, neka svako od vas gleda s kim prijateljuje.“ (Ahmed, 8212; Tirmizi, 2387 i kaže da je hadis hasen-sahih; Ebu-Davud, 4833. Šejh Albani ga je ocijenio dobrim.)

Ebu-Se'id el-Hudri, radijallahu 'anh, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „Ne druži se osim s vjernikom i neka tvoju hranu ne jede osim bogobojazni.“ (Ahmed, 10944; Tirmizi, 2395; Ebu-Davud, 4832. Šejh Albani ga je ocijenio dobrim.)

Rekao je Allahov Poslanik,sallallahu 'alejhi ve sellem: „Primjer dobrog i lošeg društva je poput prodavača mirisa i onoga koji raspiruje vatru. Tako, prodavač mirisa ili će ti pokloniti miris, ili ćeš ti kupiti od njega miris, ili ćeš, barem, od njega osjetiti lijep, ugodan miris. Dok, onaj koji raspiruje vatru, kovač, ili će ti prožeći, progorjeti odjeću ili ćeš osjetiti od njega neugodan miris.“ (Buharija, 5534; Muslim, 2628; Ahmed, 19163)

Ebu-Zerr, radijallahu 'anh, je rekao: „Samoća je bolja od lošeg društva.“

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Ned Mar 02, 2008 1:40 pm

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Rekao je Allahov Poslanik sllallahu alejhi we sellem, rekao: ''Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.'' (Muslim)

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Pon Mar 03, 2008 9:23 am

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Enes ibn Malik, r.a., pripovijeda: 'Sjedili smo kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., pa nam je kazao: 'Sada ce se pred nama pojaviti jedan covjek koji je od stanovnika Dženneta.' Tada je ušao jedan ensarija sa cije brade su padale kapljice vode od abdesta, a u lijevoj ruci je nosio svoje papuce. Sutradan je Vjerovjesnik, s.a.v.s., ponovio iste rijeci, pa je pred nas izašao isti covjek.
I treceg dana je Vjerovjesnik, s.a.v.s., ponovio svoje rijeci od prethodna dva dana, pa se nakon toga pojavila pred nama ista osoba. Nakon što je Vjerovjesnik, s.a.v.s., ustao (i izašao), za tim covjekom je izašao Abdullah ibn 'Amr, r.a., i rekao mu: 'Ja sam se posvadao sa svojim ocem, pa sam se zakleo da mu necu uci u kucu tri dana, pa da li mi dozvoljavaš da kod tebe boravim ta tri dana?' On je odgovorio: 'Da.'' Enes veli: 'Abdullah je pricao da za te tri noci provedene kod njega nije vidio da nocu ustaje radi obavljanja nocnog namaza, osim što je kada bi se prevrnuo na drugu stranu u postelji spominjao Allaha, dž.š., i tako sve do sabaha, kada je ustajao da obavi sabah-namaz.'
Pripovijedajuci dalje, Abdullah kaže: 'Nisam ga (tokom ta tri dana) cuo da je išta osim dobra govorio.' 'Kad su protekla tri dana skoro sam poceo da potcjenjujem njegova djela, pa sam mu rekao: 'Allahov robe, Ja i moj otac se nismo posvadali, niti sam se zakleo da mu necu ulaziti u kucu, nego sam cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da za tebe veli, tri puta to govoreci, da ce pred nas izaci covjek koji je jedan od stanovnika Dženneta, pa si se ti pojavio sva tri puta. Htio sam da boravim kod tebe i da posmatram tvoja djela da bih te u tome slijedio, ali nisam primijetio da ti radiš neko posebno veliko i vrijedno djelo. Pa kako si postigao to da ti pripadne ono što je Allahov Poslanik, s.a.v.s., za tebe kazao?' 'Tu nema ništa više, nego samo ono što si i sam vidio.' Abdullah rece: 'Kada sam krenuo da izadem, pozva me i rece: 'Tu nema ništa više, nego samo ono što si i sam vidio, osim što ja u svojoj duši i srcu ne gajim ni prema jednom muslimanu nimalo ljutnje ni srdžbe, niti ikome zavidim na nekom dobru koje mu je Allah dao.' Abdullah tada rece: 'To je ono što te je dovelo na taj položaj (kod Allaha, dž.š., pa si zaslužio Džennet).

AbuAmRibnFadL
Veteran
Postovi: 896
Pridružio se: Čet Apr 14, 2005 3:20 pm
Kontakt:

Post od AbuAmRibnFadL » Uto Mar 04, 2008 3:40 pm

Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Allahumme sali ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema salejte ala Ibrahime we ala ali Ibrahime,ineke hamidun medzid.
Allahumme barik ala Muhammedin we ala ali Muhammed,kema barekte ala Ibrahime we ala ali Ibrahim ineke hamidun medzid

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: 'Hocete li da vas obavijestim o najgorim ljudima?' Odgovoriše: 'Da, ako hoceš, Allahov Poslanice.' 'Zaista je medu najgorima onaj koji silazi sam (koji je samotnjak), bicuje svog roba, ne pomaže mu i ne daje mu njegov dio koji mu pripada. A hocete li da vas obavijestim o onome koji je gori od toga?' Odgovoriše: 'Da, ako hoceš, Allahov Poslanice.' 'Onaj koji prezire ljude i koji njega preziru. Hocete li da vas obavijestim o onima koji su gori od toga?' Odgovoriše: 'Da, ako hoceš, Allahov Poslanice.' 'Oni koji ne prihvataju grešku, ni izvinjenje, niti praštaju drugima.Hocete li da vas obavijestim o onome koji je gori i od takvih?' Odgovoriše: 'Da, ako hoceš, Allahov Poslanice.' 'Onaj od kojeg se ne nada nikakvom dobru, niti postoji sigurnost od njegovog zla.'

Odgovori