Pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi

Post od Yassin » Sre Jan 11, 2006 11:26 pm

Kada je pretjerivanje u pogledu Poslanika, a.s., zabranjeno, onda je jasno da je prece da bude zabranjeno pretjerivanje u pogledu dobrih ljudi, koje se ogleda u stavljanju takvih na stepen koji im ne pripada, te pridavanje svetosti takvim ljudima, zatim traženje pomoci od njih, tavaf oko njihovih kaburova, traženje njihovog blagoslova i prinošenje žrtava kod njihovih kaburova. Ova vrsta širka se odavno uvukla medu muslimane, tako da je i danas prisutna medu muslimanskim masama, koje je šejtan zaveo, poput Nuhovog naroda, pa su i pored jasne upute od Allaha, dž.š., skrenuli sa pravog puta, uvodeci u vjeru Islam, novotarije i posebne ibadete o kojima Allah, dž.š., nije objavio nikakav dokaz. Mnogi muslimani danas, kada se nadu u teškoj situaciji, kada ih pogodi musibet (nesreca), odlaze na kaburove nekih ljudi, koje nazivaju evlijama i njima upucuju dove; od njih traže pomoc i blagoslov, izazivajuci tako srdžbu Allah, dž.š., i zapadajuci u iskušenje i musibet, veci od onog koji ih je snašao, a to je iskušenje i musibet u vjeri. Takvi svoje postupke i svoj širk pravdaju ljubavlju prema dobrim ljudima, što je cista laž i još jedna spletka šejtanova, jer ljubav prema dobrim ljudima mora biti u okviru Kur'ana i Sunneta, a to podrazumijeva upoznavanje sa njihovim životnim djelom i slijedenje njihovog primjera, ako su bili istinski sljedbenici Kur'ana i Sunneta. Rekao je šejhul-Islam Ibn Tejmije: "Svaki covjek koji pretjeruje u pogledu Poslanika ili dobrih ljudi, i pripiše im neka od svojstava uluhijjeta, kao npr. da kaže: "O gospodine (i spomene ime), pomozi mi, spasi me, ti si mi dosta." i sl., pocinio je veliki širk i od njega treba tražiti da se pokaje i da ucini tevbu. Ako to ne ucini, ubija se, jer Allah, dž.š., je slao poslanike i objavio Knjigu, da bi se obožavao samo On, Allah, i da bi se samo Allahu ibadet cinio. A oni koji pored Allaha uzimaju druga božanstva, kao što je Isa, a.s., meleki, kipovi, dobri ljudi, govoreci da oni ne vjeruju da ovi stvaraju stvorenja, niti da spuštaju kišu, i daju opskrbu, vec obožavaju njih ili njihove kaburove ili kipove da bi ih približili Allahu dž.š. (Prijevod znacenja - Ez-Zumer, 3.) i da bi bili njihovi zagovornici kod Allaha (Prijevod znacenja - Junus, 18.), neka znaju da je Allah, dž.š., poslao poslanike da zabrane ljudima da dozivaju, upucuju dove, traže pomoc i cine bilo kakav ibadet bilo kome drugom osim Allahu, dž.š.


Odlomak iz: Grijeh koji se neoprasta

Abdussamed Bušatlić

Odgovori