Vrijednosti i liječenje Zemzem vodom

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Vrijednosti i liječenje Zemzem vodom

Post od Yassin » Sre Jan 18, 2006 1:09 pm

Zemzem je jedan od džennetskih izvora

Od Ibn Abbasa r.a. se prenosi da je rekao: „Jedan Etiopljanin (Abesinac) je pao u Zemzem i utopio se u njemu. Jedan čovjek se spustio u bunar i izvadio njegovo tijelo, potom je naređeno da se sva voda iz bunara Zemzema iscrpa. Sašao je jedan čovjek i njemu je rečeno: „Neka tvoja kofa grabi sa strane Hrama ili Hadžerul-esveda, jer je ovo jedan od džennetskih izvora!“
Ova predaja vjerodostojno seže do Ibn Abbasa r.a. i ona je mevkuf, ali se njen propis pripisuje Poslaniku a.s. jer ovaj govor nije moguće proizvoljno tumaćiti i navoditi, tj. vjeruje se da je Ibn Abbas r.a. čuo od Poslanika a.s. da je Zemzem jedan od džennetskih izvora.
Abda kćerka Halida bin Ma'dana prenosi od svoga oca da je rekao: „Govorilo se je da su Zemzem i izvor Selvana koji se nalazi u Bejtil-Makdisu, iz Dženneta.“
Abdullah bin Amr r.a. je rekao: „U Zemzemu ima vrelo koje dolazi iz pravca Hadžerul-esveda a koje je iz Dženneta!“
Tumačenje riječi „iz Dženneta“ može imati više oblika, jedan od najprihvatljivijih je taj da Zemzem u sebi ima sastojke ili supstancu koja postoji u Džennetu, a koji je već stvoren i postoji.4 Također se može odnositi na poređenje njegove vrijednosti sa vrijednostima džennetskih rijeka i njegove odlike nad ostalim vodama ovoga svijeta. Neki kažu da će neke stvari sa ovoga svijeta biti prenešene u Džennet radi njihove važnosti, a jedna od njih je i Zemzem voda. Ova i još neka druga razmatranja se navode u djelu „Fadlu mai Zemzem“ od cijenjenog autora Saida Bektaša. Zemzem je prvi plod dove Ibrahima a.s. za Hadžeru i Ismaila a.s. U kazivanju od Buharije smo naveli da je Ibrahim a.s. nakon što je ostavio Hadžeru i Ismaila a.s. u kotlini Mekke zamolio Allaha sa ovom dovom: „Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga Časnog hrama, da bi, Gospodaru naš, molitvu obavljali; zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili.“ Nedugo nakon njegove dove, Allah ih je prvo opskrbio sa Zemzemom, tako da je on prva Allahova blagodat i početak ispunjenja dove Ibrahima a.s. za svoje potomstvo nastanjeno u Mekki. Zemzem je uzrok izgradnje i života Mekke Jedna od odlika Zemzem vode je da je ona prvi uzrok mogućnosti života na prostoru oko Drevnog Hrama i na izradnju grada Mekke. Poznato je da život u Mekki prije Zemzema nije bio moguć radi nepostojanja vode u širem području. Prvo se u njoj nastanjuju Hadžera i njen sin Ismail a.s. potom dolaze i pripadnici plemena Benu Kahtan, od kojih se Ismail a.s. kasnije i ženi te se život u Mekki od tada do danas intenzivno razvija. Da nije Allahove blagodati Zemzema sasvim je izvjesno da u Mekki ne bi bio moguć život i duži boravak ljudi.7 A Allah najbolje zna!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jan 18, 2006 1:09 pm

Zemzem voda je jedan od jasnih Allahovih znakova u haremu

Uzvišeni Allah kaže: „Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Mekki, blagoslovljen je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očevidna – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. I onaj ko uđe u nj treba da bude bezbjedan. Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.“8 Poznati fekih i muhaddis Muhammed bin Omer kaže: „Od očevidnih znamenja su: Hadžerul-esved, el-Hatim, i izviranje Zemzem vode nakon udarca Džibrila a.s. i njegova ljekovitost za bolesti, i njegova hranjihovost za tijelo, do te mjere da zadovoljova potrebe za pićem i jelom.“9 U „očevidna znamenja“ Harema, glasoviti tumač Kur'ana, imam Kurtubi, ubraja i Zemzem vodu. Zemzem voda je jedna od najvećih Allahovih blagodati i koristi a koja se nalazi kod harema Uzvišeni Allah kaže: „I oglasi ljudima hadždž!” – dolaziće ti pješke i na kamilama iznurenim; dolaziće iz mjesta dalekih, da bi koristi imali i da bi u određene dane, prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog!“11 Jedna od najvećih blagodati i koristi koje hadžije vide je ta da se uvjere u korisnosti Zemzem vode, kada se uvjere u njenu sitost tj. kada im ne dolazi glad nakon pijenja Zemzema, kada se uvjere u njegovu ljekovitost, te kada se uvjere da se dova prilkom pijenja Zemzema uslišava! Također se hadžije osvjedoće da Zemzem ima poseban okus koji se razlikuje od svih voda, kao što se i njegov hemijski sastav razlikuje od svih drugih voda. Koliko li je samo ljudi izliječeno Zemzem vodom, pa bilo da se je lijek postigao njenim pijenjem, ili pranjem ili na neki drugi način!!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jan 18, 2006 1:11 pm

Zemzem je najvrednija voda na svijetu

Ibn Abbas r.a. prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Najvrednija voda na svijetu je Zemzem voda. U njoj je sitost za glad i lijek za bolest!“
U ovome hadisu koji ima mnogo verzija koje do nas stižu se jasno kaže da je Zemzem voda najvrednija od svih voda ovoga svijeta. Allahov Poslanik a.s. je posebno spomenio dvije odlike a to je odlika njegove sitosti i odlika njegove ljekovitosti. Prenosi se da su neki ljudi od Selefa dugo vremena živjeli samo pijući Zemzem vodu, a da uopšte nisu oslabili, nego su se čak i udebljali! I zasta, tako mi Allaha i sam sam se uvjerio u sitost Zemzem vode i to više puta! Također, su mi ovakve doživljaje govorili i mnoge hadžije koji su zajedno sa mnom ili posebno obavljali hadžske obrede. Odlike koje ima Zemzem nema ni jedna voda na svijetu i bez ikakve sumnje ona je najvrednija voda na svijetu.

Dio iz knjige

Vrijednosti i liječenje Zemzem vodom
Esmir M. Halilović

Kemo
Mlađi član
Postovi: 183
Pridružio se: Ned Maj 08, 2005 12:29 pm
Lokacija: Bosna

Post od Kemo » Čet Jan 19, 2006 7:46 pm

Hvala Allahu Milostivom pa sam zadnji ramazan imao priliku da popijem čašu zem zem vode koju je brat donio sa hadža prošle godine to jest bio je na hadžu 2004 , voda je znači več jednu godinu stojala u kanisteru ali je bila tako friška i pitka da sam pomislio da je sa obližnjeg izvora ali eto hvala Allahu Uzvišenom bila je zem zem voda iz Meke i Allah dž.š me počastio sa njom. ALLAHU EKBER

čuo sam priču da je zem zem voda za munafike gorka ukusa pa neznam da li je ta predaja tačna?

Odgovori