Pitanja i odgovori

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Jun 17, 2009 4:04 pm

Mogu li džinni ili šejtani prolaziti kroz materijalno?


Pitanje: Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Da li džinni ili šejtani mogu prolaziti kroz materijalno? Da li mogu proći kroz vrata ili kroz zid? Da li se mogu fizički pretvoriti u čovjeka?


Odgovor: Ve alejkumus-selam ve rahumetullahi ve berekatuhu! Džinni spadaju u svijet gajba, a gajb je ono što ne vidimo, a Objavom smo obaviješteni da postoji. U principu, kod takvih pitanja dužni smo ograničiti se na Kur'an i vjerodostojne hadise. Džinni mogu prolaziti kroz materijalno, vrata ili zid. Meðutim, ne mogu pomjeriti ništa što je postavljeno i zatvoreno bismillom. Mogu se pretvoriti u čovjeka. Dokaze za navedeno potražite u sljedećim knjigama:

- Svijet džinna i šejtana, Omer Sulejman el-Eškar,
- Zaštita od džinna i šejtana u svjetlu Kur'ana i sunneta, Vehid Abdus-Selam Bali,
- Svijet džinna, Ibn Tejmijje.

Ove knjige su prevedene i može se na njih osloniti po ovom pitanju jer su pisane u skladu s vjerovanjem ehli-sunneta. Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Elvedin Huseinbašić

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Jun 17, 2009 4:07 pm

Koje su dove najbolje za čuvanje i zaštitu od šejtana koji donose loše misli?


Pitanje: Koje su dove najbolje za čuvanje i zaštitu od šejtana koji donose loše misli?


Odgovor: Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Šejtan će prići nekome od vas, govoreći mu: Ko je stvorio to i to; ko je stvorio to i to, sve dok mu ne postavi pitanje: A, ko je stvorio tvoga Gospodara (tj. Allaha dž.š.)? Kada čovjek osjeti takvo što, neka odmah prekine s time, i neka potraži sebi utočišta kod Allaha dž.š., od prokletog šejtana (e'uzu billahi mineš-šejtanir-radžim)!“ (Sahihul-Buhari, br.3102.)

Hafiz Ibnul-Hadžer el-Askelani rhm., kaže: „Ako šejtan do ovog stepena priđe nekom čovjeku neka se ne upušta s njime u priču, već neka sebi odmah utjecišta potraži kod Allaha dž.š., i neka se odbrani od njega, i neka zna da mu šejtan želi pokvariti vjeru i razum putem ovakvih vesvesa i došaptavanja, pa je neophodno da se takva osoba malo više založi na putu odbrane sebe od šejtanskog utjecaja!“ (Fethul-Bari, 6/341.)

Odgovorio: Sead Jasavić, prof.fikha

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Jul 01, 2009 1:41 am

Neki ljudi tvrde da pomoću džina mogu povećati imetak

Pitanje
Postoji neki čovjek koji tvrdi da sarađuje sa džinima i da je u mogućnosti davati višestruke zarade onome ko bude sarađivao njim. Kad mu se naprimjer, preda milion, on uz pomoć jasminovog ulja sarađuje sa džinima, te kasnije isplati zaradu od otprilike pet miliona. Šta mislite o tvrdnjama ovoga čovjeka i da li je istina da džini onome ko ih koristi mogu donositi novac?Odgovor
Smatram da ovo nije dozvoljeno, jer obično saradnja sa njima biva nakon što im se približi onim što oni vole. Sihirbaz se približava šejtanu preko onoga što on voli, tako da ne može valjati ono što on uradi. Takav je spomenuti slučaj sa upotrebom jasminovog ulja. To je prevara i zarađivanje novca na nedozvoljen način, a ponekad bi se moglo smatrati i kockom. Šejtanove radnje mogu biti samo plod fikcije i sihra. Znamo da oni ne posjeduju imetak i robu - kao mi, pa kada čovjeku daju nešto od toga to može biti samo nestvarna fikcija ili krađa od ljudi. Stoga nije ispravno sarađivati s njima.
Stvarnost pokazuje da su mnogi od ovih “čudotvoraca”, koji tvrde da mogu uvećavati i umnožavati novac, lažovi, varalice i pljačkaši. Novine su pune vijesti u ovom smislu, da nas Allah sačuva.

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 52 str.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Jul 01, 2009 1:43 am

Značenje riječi “el-meleul-e’ala”


Pitanje
Nemuslimanka sam i trenutno studiram islamsku tradiciju. Od riječi koje sam često susrela je riječ “el-meleul-e’ala”, za koju ne znam šta znači. Da li mi možeš pomoći u razumijevanju ove riječi, na čemu sam duboko zahvalna.Odgovor
Hvala Allahu. Ova riječ se spominje u Kur’anu i hadisu. Allah, dž.š, u suri Sad, 69. i 70. ajet kaže: “Ja nisam ništa znao o (meleil-e’ala) melekima uzvišenim kada su se prepirali – meni se objavljuje samo da jasno opominjem.” Prvak mufesira, Ibn-Džerir et-Taberi, u komentaru ovoga ajeta kaže: “Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim...” Allah, dž.š., kaže Svome Poslaniku: 'Muhammede, reci idolopoklonicima svoga naroda'. 'Ništa nisam znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali' o Ademu, prije nego mi je Gospodar moj objavio i tome me poučio. To što vam ja kazujem ove pojedinosti jasan je dokaz da je ovaj Kur’an Allahova objava, jer znate da ja prije objave Kur’ana nisam imao pojma o ovome. Takođe nisam imao priliku to vidjeti, ali sam to saznao tako što me je Allah obavijestio o tome.'“
Slično ovako smatraju i drugi tumači Kur’ana. Tako se od Ibn-Abbasa prenosi da je rekao: “U ajetu: 'Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali' 'meleul-a’la' znači: meleki kada su razgovarali o stvaranju Adema, pa su se raspravljali i rekli: Nemoj stvarati halifu na zemlji.'“
Od Suddija se prenosi: “Meleki uzvišeni kada su se raspravljali.' to je bilo: 'Kada Gospodar tvoj reče melekima: Ja ću na Zemlji namjesnika postaviti'. (El-Bekare, 30) Od Katade se prenosi: “Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim”, da to znači: meleki koji su se raspravljali vezano za Adema kada je tvoj Gospodar kazao melekima: 'Ja ću čovjeka od sasušene ilovače stvoriti.'”
Što se tiče sunneta, prenosi se od Ibn-Abbasa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., prenio da mu je Allah, dž.š., u snu kazao: “O Muhammede, znaš li oko čega se raspravljaju uzvišeni meleki... Raspravljaju se oko keffareta (otkup za grijehe), a to je boravak u džamiji nakon namaza, idenje pješke u džamiju i potpuno uzimanje abdesta i u nepovoljnim uslovima. Ko tako radi živjeće u dobru, umrijeće u dobru i biće čist od grijeha kao onoga dana kad ga je majka rodila.” (Tirmizi, 3157, a nalazi se i u Sahihul-džami’, 59) Mubarekfuri, neka mu se Allah smiluje, u komentaru ovoga hadisa kaže: “Fime' o čemu; 'jahtesimu' istražuju; 'el-meleul-e’ala' uzvišeni meleki. 'Mele’' su tako nazvani jer društvo i srca ispunjavaju poštovanjem i uvažavanjem, a nazvani su 'a’la' jer su visoko ili na visokom stepenu kod Allaha. Njihova rasprava je izraz za bilježenje navedenih djela i njihovo nošenje na nebesa, ili se time misli na njihovo razmjenjivanje mišljenja o vrijednosti tih djela, ili se radi o želji da i oni, poput ljudi, mogu postići te vrijednosti. To se naziva raspravom, jer se sastoji iz pitanja i odgovora, što sliči raspravi. Iz toga razloga je upotrijebljen izraz rasprava, a Allah najbolje zna.“
Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 49 str.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Jul 01, 2009 1:47 am

Šta i kako treba vjerovati u meleke o pogledu njihovog zaduženja, strukture, oblika i snage?

Pitanje
Šta i kako treba vjerovati u meleke o pogledu njihovog zaduženja, strukture, oblika i snage?


Odgovor
Hvala Allahu. Vjerovanje u meleke jedan je od šest imanskih šarta bez kojih čovjek ne može biti vjernik. Ko ne vjeruje u jedan od njih nije vjernik. To su: vjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i u sudbinu - bilo dobro ili loše da je od Allaha. Meleki spadaju u “alemul-gajb” (nevidljivi svijet), koji ne vidimo. Allah, dž.š., nas obavještava o njima na mnogo mjesta u Svojoj Knjizi, jezikom Svoga Poslanika. Sada ćemo navesti nekoliko pouzdanih informacija i sigurnih vijesti o melekima. Plemenita sestro koja pitaš, možda će ti ove informacije pomoći da imaš ispravnu predstavu o ovom pitanju i da spoznaš veličinu Gospodara i veličinu ove vjere koja nam je dala informacije o melekima.

Od čega su stvoreni
Stvoreni su od svjetlosti, kao što Aiša, r.a., veli da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meleki su stvoreni od svjetla, džini od plamena vatre, a Adem (čovjek) od onoga što vam je opisano.” (Muslim, 2996)

Kada su stvoreni
Ne posjedujemo precizno znanje o vremenu njihovog stvaranja, jer nema dokaza u Kur’anu ili hadisu koji na to ukazuje, ali su sigurno stvoreni prije nego je stvoren čovjek. Na to nam ukazuje Kur’an: “A kada Gospodar tvoj reče melekima: 'Ja ću na Zemlji namjesnika stvoriti.'“ (El-Bekare, 30) Allah, dž.š., ih obavještava o namjeri da će stvoriti čovjeka, što ukazuje da su oni bili stvoreni prije čovjeka.

Veličina njihovog stvaranja
Allah, dž.š., o melekima vatre kaže: “O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti”. (Et-Tahrim, 6) Apsolutno najveći od njih je Džibril, a.s., u čijem se opisu kaže: Prenosi se od Abdullaha b. Mes’uda da je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio je Džibrila u njegovom pravom liku. Imao je šest stotina krila, a svako od njih je zaklanjalo horizont. Sa krila su mu otpadali takvi ukrasi, biseri i safiri koje samo Allah poznaje.” (Ahmed, a Ibn-Kesir, Bidaje, 1/47 kaže da mu je sened dobar.) Poslanik, s.a.v.s., opisujući Džibrila, kaže: “Vidio sam ga kako se spušta sa nebesa, dok veličina njegove figure zaklanja prostor između neba i zemlje.” (Muslim, 117)
Među ogromne meleke spadaju i nosači Arša. U njihovom se opisu kaže: Prenosi se od Džabira b. Abdullaha da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Dozvoljeno mi je da govorim o jednom od Allahovih meleka koji nose Arš. Udaljenost između resice njegovog uha i ramena je koliko se prijeđe razdaljina od sedam stotina godina.” (Ebu-Davud) Uzvišeni Allah kaže: “Hvaljen neka je Allah, stvoritelj nebesa i Zemlje, koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On, uistinu, sve može.” (Fatir, 1)

Ljepota meleka
Uzvišeni ovako opisuje Džibrila, a.s.: “Uči ga jedan ogromne snage, lijepog izgleda, koji se pojavio u liku svome.” (En-Nedžm, 5-6) Ibn-Abbas tumači riječ “zu mirretin” da ona znači lijepog izgleda, a Katade da ona znači visok i lijep. Kod svih ljudi je općeprihvaćen opis za meleke da su oni lijepi, te zato lijepog čovjeka porede sa melekom. Tako su žene za Jusufa, a.s., rekle: “A kad ga one ugledaše, zadiviše se ljepoti njegovoj i po rukama svojim se porezaše: 'Bože, Bože!' - uskliknuše - 'ovo nije čovjek, ovo je melek plemenit!'” (Jusuf, 31)

Meleki se razlikuju po veličini
Nisu svi meleki na istom stepenu kad je u pitanju veličina, nego se razlikuju, kao što se razlikuju i po vrijednosti. Najbolji su oni koju su bili prisutni na Bedru, kao što se to spominje u hadisu kojeg Muaz b. Rifaa b. Rafi’ Ez-Zureki prenosi od svoga oca koji je bio na Bedru i koji priča: “Džibril je došao Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: 'Kakvim smatrate učesnike Bedra?' On mu je odgovorio: 'Smatramo da su od najboljih muslimana', ili je rekao nešto slično tome. On mu tada reče: 'Takvi su i oni od meleka koji su bili na Bedru.'” (Buharija, 3992)

Meleki ne jedu i ne piju
Na ovo upućuje događaj sa Ibrahimom, a.s., i melekima koji su mu bili u gostima. Allah, dž.š., kaže: “I on neprimjetno ode ukućanima svojim i donese debelo tele i primače im ga: 'Zar nećete da jedete'? - upita, osjetivši od njih u duši zebnju. 'Ne boj se!'- rekoše, i obradovaše ga dječakom koji će učen biti. (Ez-Zarijat, 26-28) U drugom ajetu kaže: “A kad vidje da ga se ruke njihove ne dotiču, on osjeti da nisu gosti i obuze ga neka zebnja od njih. 'Ti se ne boj!'-rekoše oni -, 'Mi smo Lutovu narodu poslani.'” (Hud, 70)

Nikad im ne dosadi i ne umore se od ibadeta i zikra
Uzvišeni kaže: “Hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.” (El-Enbija’, 20) U drugom ajetu kaže: ”Pa, oni koji su kod Gospodara tvoga hvale Ga i noću i danju i ne dosađuju se.” (Fussilet, 38)

Brojno stanje meleka
Meleka ima mnogo i njihov broj zna samo Allah, dž.š., Poslanik, s.a.v.s., u opisu Bejtul-ma’mura, na sedmom nebu, kaže: “Pokazan mi je Bejtul-ma’mur, pa sam pitao Džibrila šta je to. On mi odgovori: 'Ovo je Bejtul-ma’mur u kojem svaki dan klanja sedamdeset hiljada meleka, kad izađu više se ne vraćaju.' (Buharija, 3207) Prenosi se od Abdullaha da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Tada će se pokazati Džehennem koji će imati sedamdeset hiljada uzda, uz svaku uzdu će biti sedamdeset hiljada meleka koji će ga obuzdavati.” (Muslim, 2842)

Imena meleka
Meleki imaju svoja imena, ali mi ih znamo vrlo malo. U one koji su nazvani imenom moramo tako vjerovati, a u ostale vjerujemo generalno, što ulazi u opće vjerovanje u meleke. Od imena koja znamo su slijedeća:
Džibril i Mikal: “Reci: 'Ko je neprijatelj Džibrilu? a on, Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur’an - koji potvrđuje ono prije objavljeno - kao putokaz i radosnu vijest vjernicima.' Ko je neprijatelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njegovim i Džibrilu i Mikalu - pa, Allah je, doista, neprijatelj onima koji neće da vjeruju.” (El-Bekare, 97-98)
Israfil: Prenosi se od Ebu-Seleme b. Abdur-Rahmana b. Avfa da je rekao: “Pitao sam Aišu šta je Poslanik, s.a.v.s., učio na početku namaza kada bi noću ustajao da klanja. Odgovorila je: 'Kada bi noću ustajao da klanja, na početku bi učio: Gospodaru moj, Gospodaru Džebraila, Mikaila i Israfila, Stvoritelju nebesa i Zemlje, Poznavaocu nevidljivog i vidljivog, Ti ćeš presuditi Svojim robovima u onome u čemu su se razilazili. Uputi me pravim putem tamo gdje su se ljudi razišli, Ti pravim putem upućuješ koga hoćeš.'” (Muslim, 270)
Malik je čuvar u Džehennemu. Uzvišeni kaže: “Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo...'” (Ez-Zuhruf, 77)
Munkir i Nekir: Prenosi se od Ebu-Hurejre da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: 'Kada se zakopa mejit (ili je rekao neko od vas), dođu mu dva modrocrna meleka. Prvi se zove Munkir, a drugi Nekir. Upitaće mejita: 'Šta si vjerovao u pogledu ovoga čovjeka?' On će odgovoriti ono što je i smatrao: 'On je Allahov rob i poslanik. Ešhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh.' Oni će mu tada kazati: “Znali smo da ćeš tako reći.' Tada će mu se kabur proširiti sedamdeset puta sedamdeset aršina i biće mu osvijetljen. Biće mu kazano da spava. On će tražiti da se vrati svojoj porodici i obavijesti ih. Meleki će mu reći: Spavaj kao što spava mladoženja kojeg budi njemu najdraža osoba. Tako će biti sve dok ga Allah ne proživi iz tog njegovog počivališta. Ako bude munafik reći će: 'Čuo sam ljude da nešto govore, pa sam i ja tako govorio, ne znam...' Oni će tada reći: 'Znali smo da ćeš tako kazati.' Zemlji će biti rečeno da ga stijesni, pa će ga stijesniti, a rebra će mu ući jedna u druga. Tako će biti kažnjavan sve dok ga Allah ne proživi iz njegovog počivalištva.'” (Tirmizi, 1071. Ebu-Isa kaže: “Hadis je hasan-garib.” U Sahihul-džami’u je ocijenjen kao hasen, broj 724)
Harut i Marut: Allah, dž.š., kaže: “I onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka Harutu i Marutu, u Babilonu.” (El-Bekare, 102) Postoje i drugi meleki: “A vojske Gospodara tvoga samo On zna. To je ljudima samo opomena.” (El-Muddessir, 31)

Sposobnost meleka
Meleki imaju velike sposobnosti koje im je Allah, dž.š., podario. Neke od njih su slijedeće:
Sposobnost poprimanja različitih oblika: Allah, dž.š., dao je melekima sposobnost preobra žavanja u likove koji nisu njihovi. Allah, dž.š., je Merjemi poslao Džibrila u liku čovjeka. Uzvišeni kaže: “Mi smo k njoj meleka Džibrila poslali i on joj se prikazao u liku savršeno stvorena muškarca.” (Merjem, 17) Ibrahimu, a.s., došli su meleki u ljudskom obliku, a on to nije znao dok ga oni nisu o tome obavijestili. Također su došli Lutu, a.s., u liku mladića lijepog lica.
Džibril, a.s., je dolazio Poslaniku, s.a.v.s., u različitim oblicima. Nekad je dolazio u liku Dihjeta Kelbija, koji je bio ashab lijepog izgleda, a ponekad u liku beduina. Ashabi su ga vidjeli u ljudskom obliku, kao što to prenose Buharija i Muslim od Omera b. el-Hattaba da je rekao: “Dok smo jednog dana bili sa Poslanikom, s.a.v.s., pojavi se čovjek izrazito bijele odjeće i crne kose. Na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja i niko ga od nas nije poznavao. Sjeo je do Poslanika, s.a.v.s., svoja koljena prislonio uz njegova, a dlanove stavio na svoja stegna. Rekao je: 'Muhammede, obavijesti me o islamu...'” (Muslim, 8) Postoje i drugi, mnogobrojni hadisi koji ukazuju da oni mogu poprimiti ljudske likove, kao što je hadis o čovjeku koji je ubio stotinu ljudi. U njemu stoji: “Došao im je melek u ljudskom liku.” Takav je i hadis o gubavcu, šugavom i slijepom.

Brzina meleka
Najveća brzina koju ljudi danas poznaju je brzina svjetlosti. Brzina meleka je mnogo veća, jer čim bi neko postavio pitanje Poslaniku, s.a.v.s., Džibril bi došao sa odgovorom od Gospodara.

Njihove dužnosti
Neki od njih su zaduženi prenošenjem objave od Allaha do Njegovih poslanika. To je posao Ruhul-Emina, Džibrila, a.s. Uzvišeni Allah kaže: ”Ko je neprijatelj Džibrilu? a on, Allahovom voljom, tebi stavlja na srce Kur’an.” (El-Bekare, 97) Na drugom mjestu kaže: ”Donose ga povjerljivi Džibril na srce tvoje, da opominješ.” (Eš-Šuara’, 193-194) Neki od njh su zaduženi za kišu i njeno usmjeravanje tamo gdje Allah hoće. To je posao Mikaila, a.s. On ima pomoćnike koji rade ono što im On naredi, shodno Allahovim naredbama. Oni, također, usmjeravaju vjetar i oblake onako kako to Allah hoće.
Neki od njih su zaduženi sa “sur”. To je posao Israfila. (Sur je nešto poput roga u kojeg će Israfil puhnuti kako bi najavio Sudnji dan.) Neki od njih su zaduženi za uzimanje duša. To je Melekul-mevt i njegovi pomoćnici. Uzvišeni kaže: “Reci: 'Melek smrti, koji vam je zato određen, duše će vam uzeti, a poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.'” (Es-Sedžde, 11) On se u vjerodostojnim hadisima ne naziva Azrail. Neki od njih su zaduženi da čuvaju čovjeka u svemu što on radi, dok je budan i dok spava, odnosno u svim situacijama. To su Muakkibat, o kojima Allah, dž.š., kaže: “Za Njega je jednak od vas onaj koji tiho govori i onaj koji to glasno čini, onaj koji se noću skriva i onaj koji po danu hodi. Uza svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, po Allahovu naređenju nad njim bde. Allah neće izmijeniti situaciju jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće da jedan narod kazni, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitnika.” (Er-Ra’d, 10-11)
Neki su zaduženi bilježenjem čovjekovih djela, bila dobra ili loša. To su Kiramun Katibun. Na njih se odnose Allahove riječi: “I šalje vam čuvare.” (El-En’am, 61) Uzvišeni, također, kaže: “Zar oni misle da Mi ne čujemo šta oni nasamo razgovaraju i kako se među sobom dogovaraju? Čujemo Mi, a izaslanici Naši, koji su uz njih, zapisuju.” (Ez-Zuhruf, 80) Na drugom mjestu Allah, dž.š., kaže: “Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane, on ne izusti nijednu riječ, a da pored njega nije prisutan Onaj koji bdije.” (Kaf, 17-18) U suri El-Infitar 10. i 11. ajet stoji: “A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari.”
Neki od meleka su zaduženi ispitivanjem u kaburu. To su Munkir i Nekiir. Prenosi se od Ebu-Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Kada se mejit (ili je rekao: Neko od vas) zakopa dođu mu dva modro-crna meleka. Jedan se zove Munkir a drugi Nekiir. Reći će: 'Šta si govorio o ovom čovjeku...'” (Već smo navodili ovaj hadis). Neki od meleka su čuvari Dženneta. Allah, dž.š., kaže: “A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, a kad do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći: 'mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u nj, u njemu ćete vječno boraviti!'” (Ez-Zumer, 73)
Neki od njih su čuvari Džehennema. Oni se zovu zebanije, a devetnaest ih glavnih a Malik, a.s., im je na čelu. Uzvišeni kaže: “Oni koji nisu vjerovali u gomilama će u Džehennem biti natjerani, i kad do njega dođu, kapije njegove će se pootvarati i čuvari njegovi će ih upitati: “Zar vam nisu dolazili vaši poslanici, koji su vam ajete Gospodara vašeg kazivali i opominjali vas da ćete ovaj vaš Dan doživjeti?' 'Jesu' – reći će oni -, 'ali, još je davno određeno da će nevjernici kažnjeni biti.'” (Ez-Zumer, 71) U drugom ajetu kaže: “Pa neka on pozove društvo svoje. Mi ćemo pozvati zebanije.” (El-Alek, 17-18) Također kaže: “A znaš li šta je Sekar? Ništa on neće poštedjeti, kože će crnim učiniti, nad njim su devetnaesterica.” (El-Muddessir, 27-30) U suri Ez-Zuhruf, u 77. ajetu stoji: “Oni će dozivati: 'O Malik! Neka Gospodar tvoj učini da umremo!' – a On će reći: 'Vi ćete tu vječno ostati!'”
Neki od meleka su zaduženi plodom u materici, kao što stoji u hadisu koji prenosi Ibn-Mesud: “Pričao nam je Božiji Poslanik, s.a.v.s., a on je onaj koji govori istinu i kome se vjeruje: 'Stvaranje čovjeka biva u utrobi njegove majke četrdeset dana, zatim bude toliko isto vremena 'aleka' (zakvačak) zatim bude toliko isto vremena kao komad mesa (mudga), zatim Allah, dž.š., pošalje meleka, pa mu udahne dušu. Tom meleku narede se četiri naredbe da zapiše: nafaku – opskrbu (djeteta), kraj života (tj. koliko će živjeti) i njegov posao i da li je (u pogledu drugog svijeta) sretan ili nesretan. Pa, tako mi Allaha, osim Koga nema drugog – jedan čovjek radi onaj posao koji vodi Džennetu sve dotle dok ne bude između njega i Dženneta lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je zapisano, pa počne se baviti onim poslom koji vodi u vatru pa uđe u nju; drugi opet čovjek radi onaj posao koji vodi vatri sve dotle dok između njega i vatre ne bude lakat prostora, pa ga preteče ono što mu je zapisano, pa počne raditi posao koji vodi Džennetu pa uđe u Džennet.”
Neki od meleka su nosači Arša. Allah, dž.š., o njima kaže: “Meleki koji drže prijesto i oni koji su oko njega veličaju i hvale Gospodara svoga i vjeruju u Nj i mole se da budu oprošteni grijesi vjernicima: 'Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!'” (Gafir, 7) Postoje i meleki koji plove po zemlji tražeći skupove na kojima se čini ibadet i traži nauka. Prenosi se od Ebu-Hurejre da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah ima meleke koji putuju tražeći ljude koji čine zikr. Kad nađu ljude koji spominju Allaha uzviknu: 'Pohitajte i ispunite svoje potrebe.' Potom ih okruže svojim krilima, sve do zemaljskog neba. Njihov Gospodar će ih upitati, a On to zna bolje od njih: 'Šta govore Moji robovi?' Meleki će odgovoriti: 'Slave Te, veličaju Te, zahvaljuju Ti i uzdižu Te.' Allah, dž.š., će ih upitati: 'Da li su Me vidjeli?' Oni će odgovoriti: 'Ne, nisu Te vidjeli.' Tada će im On kazati: 'Kako bi tek radili da su Me vidjeli.' “Da su te vidjeli još bi Te više obožavali, veličali, zahvaljivali Ti i slavili Te,' – reći će Mu meleki. Tada će ih On upitati: 'Šta traže od mene?' Oni će odgovoriti: 'Traže Džennet.' 'Da li su ga vidjeli?' – pitaće ih On. Oni će Mu odgovoriti: 'Tako nam Allaha, nisu ga vidjeli.' Tada će im Allah kazati: 'Kako bi radili da su ga vidjeli?' Meleki će odgovoriti: 'Da su ga vidjeli još bi ga više željeli, tražili i za njim žudjeli.' Allah će ih ponovo upitati: 'Od čega traže utočište.' Meleki će odgovoriti: 'Od Džehennema.' On će ih upitati: 'Da li su ga vidjeli?' Oni će odgovoriti: 'Ne Gospodaru, nisu ga vidjeli.' Allah će tada reći: 'Kako bi se ponašali da su ga vidjeli?' Meleki će odgovoriti: 'Da su ga vidjeli još bi više od njega bježali i još bi ga se više bojali.' Tada će Allah reći: 'Uzimam vas za svjedoke da sam im Ja oprostio.' Tada će jedan od meleka kazati: 'Među njima je jedan čovjek koji im ne pripada, jer je došao zbog neke svoje potrebe.' Allah će mu odgovoriti: 'To je takav skup da neće biti nesretan niko ko sa njima sjedi.'” (Buharija, 6408)
Postoji melek zadužen za brda. Prenosi se od Aiše, r.a., da je rekla Poslaniku, s.a.v.s.:”Da li si doživio teži dan od dana bitke na Uhudu.” Odgovorio je: “Od tvoga naroda sam svašta doživio, a ono što mi je bilo najteže desilo se na dan Akabe kada sam se obratio Ibn-Abdu Jalil b. Abdu Kulalu. On mi se nije odazvao onako kako sam to želio. Otišao sam tužan i pognute glave. Podigao sam glavu kad sam bio na brdu Sealib. Vidio sam da je iznad mene oblak u kojem je bio Džibril. Dozvao me i rekao: 'Allah je čuo šta ti je rekao tvoj narod i poslao ti je Meleka brda da mu narediš da im uradi ono što želiš.' Melek brda mi se tada obrati selamom i reče mi: 'Muhammede, ako hoćeš pokriću ih sa ova dva brijega.'” Tada je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ne, nadam se da će Allah dati da među njihovim potomcima budu oni koji će obožavati samo Allaha i da Mu neće nikoga pridruživati.” (Buharija, 3231)
Među melekima su i oni koji obilaze Bejtul-ma’mur. Poslanik, s.a.v.s., u dužem hadisu koji govori o Isra’u i Mi’radžu, kaže: “Pokazan mi je Bejtul-ma’mur, pa sam o tome zapitao Džibrila.” Odgovorio mi je: “Ovo je Bejtul-ma’mur u kome svakog dana klanja sedamdeset hiljada meleka, kada izađu više se ne vraćaju.” Među melekima ima onih koji su stalno u safovima, te onih koji su stalno na kijamu i ne sjedaju, kao i onih koji su na rukuu i sedždi – ne dižu se. Prenosi se od Ebu-Zerra, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ja, uistinu, vidim ono što vi ne vidite i čujem ono što ne čujete. Nebesa puštaju zvuke i treba da ih puštaju. Na njima nema mjesta koliko četiri prsta a da nije melek Allahu na sedždi. Tako mi Allaha, da znate ono što ja znam – malo biste se smijali a puno biste plakali. Ne biste se naslađivali ženama u posteljama i izlazili biste, tražeći utočište kod Allaha.” (Tirmizi, 2312)
Ovo je bilo ukratko o Allahovim časnim melekima. Molimo Allaha da nas učini vjernicima u njih i da ih volimo. Neka je salavat na našeg poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid 44 str.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Jul 01, 2009 1:49 am

Postoji li veza između mogućnosti slijeđenja tragova i stupanja u brak sa džinima


Pitanje
Među ljudima je rašireno mišljenje da neka plemena imaju jaku intuiciju i sposobnost slijeđenja tragova. Smatra se da je razlog posjedovanja ove sposobnosti to što se neki njihov predak oženio od džina. Koliko je ovo tačno?Odgovor
Ovo je netačno i nije mi poznato da se od ljudskog bića i džina može roditi čovjek. Razlog je to što džini nemaju tijelo, nego su oni, uprkos svojoj sposobnosti da se pojavljuju u različitim oblicima, duhovna bića. Što se tiče ovih osoba koje prepoznaju tragove i neke druge stvari, to su ljudi sa jakom intuicijom i mentalnim sposobnostima, te širokim iskustvom i spoznajom. Allah, dž.š., je dao da postoje razlike u tragovima i širini stopa, kao što postoje i lako uočljive razlike među ljudima u visini i boji kože. Možemo vidjeti sto hiljada ljudi a da ne nađemo dvojicu istih u svim osobinama. To je razlog i objašnjenje kako se ovi ljudi odlikuju nad drugima i kako prepoznaju tragove i sličnosti. Allah, dž.š., najbolje zna.
(Ibn-Džibrin, El-lu’lu’ul-mekin min fetava Ibn-Džibrin, str. 15)

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 52 str.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Sre Jul 01, 2009 1:53 am

Da li je moguće da džini otmu čovjeka

Pitanje
Čuo sam mnoge priče o otmicama ljudi od strane džina. Tako sam čitao da je neki ensarija, r.a., izašao na jaciju, te je, nakon što ga je oteo džin, nestao nekoliko godina. Da li je moguća otmica čovjeka od strane džina?Odgovor
To je moguće, ali je rijetkost da se dogodi. Šejh Abdullah Džibrin je na navedeno pitanje odgovorio:
“To je moguće. Poznato je da su džini ubili Sa’da b. Ubadeta, jer je obavio malu nuždu na mjesto gdje je bila njihova kuća. Tada su spjevali:

Sa’da b. Ubadeta, prvaka Hazredža smo ubili
Strijelom smo ga gađali i srce nismo promašili.

U vrijeme Omera, r.a., džini su oteli jednog čovjeka koji je bio izgubljen četiri godine. Kad se vratio ispričao je da su ga bili oteli džini mušrici, te je bio kod njih u zarobljeništvu. Kasnije su ih napali i porazili džini muslimani, a njega vratili njegovoj porodici. Ovaj slučaj se spominje u 'Menarus-sebil' i drugim djelima. (Pogledaj Menarus-sebil, 2/88. Ovaj slučaj otetog čovjeka prenosi Bejheki, 7/445-446, a šejh Albani sened ocjenjuje kao vjerodostojan: El-irva’, 6/150, br. 1709)

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 53 str.

Ulazak džina u ljudsko tjelo


Pitanje
U zadnje vrijeme potencira se pitanje džinskog ulaska u ljudsko tijelo. Tvrdi se da to nije moguće zbog razlike u materiji iz koje su stvoreni: čovjek od zemlje a džin od vatre. Takođe se spominje i to da Allah nije dao šejtanu vlast nad čovjekom, osim moći došaptavanja, te da kasete koje govore o tome nisu dovoljan dokaz. Kakav je vaš odgovor na sve ovo?Odgovor
Ulazak džina u ljudsko tijelo je potvrđen Kur’anom, sunnetom, konsenzusom ehli- sunneta vel-džema’ata i osjetilnim putem. Jedini koji se na slažu sa ovim su mu’tezile koji preferiraju razum nad dokazima iz Kur’ana i sunneta. Spomenut ćemo neke dokaze koji na to upućuju:
Allah, dž.š., kaže: “Oni koji se kamatom bave dići će se kao što se diže onaj koga je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili: 'Kamata je isto što i trgovina...'” (El-Bekare, 275) Kurtubi u svome tefsiru (3/355) ovako tumači ovaj ajet: “Ovaj ajet pobija one koji negiraju da padavica može biti uzrokovana džinima i koji tvrde da je to prirodan i fizički proces, te da šejtan ne prolazi čovjekom i da on ne može uzrokovati mess (napad i uticaj na čovjeka).”
Ibn-Kesir (1/32), nakon navođenja spomenutog ajeta, kaže: “Tj. na Sudnjem danu ustajaće iz svojih kaburova kao što ustaje onaj ko ima padavicu i koga je šejtan zaposjeo, a to je ružan i odvratan način ustajanja. Ibn-Abbas kaže da će onaj ko je uzimao kamatu na Sudnjem danu biti proživljen kao luđak koji će se gušiti.” U sahih-hadisu kojeg prenosi Nesai, u rivajetu od Ebu-Jesira, spominje se da je Poslanik, s.a.v.s., učio dovu: “Bože moj, utičem Ti se od pada, duboke starosti, potopa, požara, i utičem Ti se od toga da me šejtan zaposjedne pri smrti...” El-Munavi u “Fejdu”, (2/148), tumačeći riječi “da me šejtan zaposjedne pri smrti” kaže: “Tj. izazove padavicu i uništi mi vjeru i razum 'pri smrti,' svojim napadima koji uklanjaju tlo ispod nogu i oduzimaju razum. Zna se desiti da on zagospodari čovjekom u momentu dok napušta dunjaluk, te ga odvodi u zabludu ili ga spriječava u činjenju tevbe... ”
Ibn-Tejmijje u “Medžmu’ul-fetava”, 24/276, kaže: “Ulazak džina u ljudsko tijelo potvrđen je i moguć shodno mišljenju ehlis-sunneta vel-džema’ata. Allah, dž.š., kaže: “Oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio...” (El-Bekare, 275) U sahih hadisu prenosi se od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Šejtan kola po čovjeku poput krvi.” Abdullah, sin Ahmeda b. Hanbela, kaže da je upitao svoga oca: “Neki ljudi smatraju da džin ne ulazi u tijelo osobe koja ima padavicu?” On je odgovorio: “Lažu, sinko moj. To upravo šejtan govori preko njegovog jezika.” Ibn-Tejmijje na ovo dodaje: “Ovo je poznato i rašireno. Dešava se da čovjek oboli i da govori jezikom kojeg ne poznaje. Također, zna biti udaran udarcima koji bi jako djelovali i na devu, a on ne osjeća udarce niti zna šta govori. Dešava se da ljudi, kao i prostirka na kojoj sjede, budu pomjerani, te da se predmeti pomjeraju sa jednog na drugo mjesto itd. Onaj ko ovo vidi uvjeren je da je ono što govori ljudskim jezikom i pomjera predmete neko strano tijelo a ne čovjek.”
Ibn-Tejmijje, također, kaže: “Među muslimanskom ulemom nema onih koji negiraju ulazak džina u tijelo padavičara i drugih osoba. Ko to negira i tvrdi da to Šerijat ne priznaje – slagao je na Šerijat. U šerijatskim dokazima ne postoji ništa što bi ukazivalo na negiranje ulaska džina u ljudsko tijelo.”
Prema tome, ulazak džina u ljudsko tijelo potvrđen je Kur’anom, sunnetom i idžmaom . slaganjem ehlis-sunneta vel-džema'ata, uz to da smo naveli riječi nekih od njih.
Što se tiče Allahovih riječi “Oni nikome, bez Alahove dozvole, ne mogu naškoditi,” one su jasan dokaz da džini ne mogu nikome naškoditi, bilo sihrom, padavicom, ili nekom drugom vrstom uznemiravanja ili zabluđivanja, osim Allahovim dopuštenjem. Tako Hasan el-Basri kaže: “Allah njima prepusti koga hoće, a ne dozvoli im vlast nad onim nad kojim neće. Nikome, bez Allahove dozvole, ne mogu naškoditi, kao što to Uzvišeni i kaže. Šejtan, tj. džin nevjernik, ponekad zaposjedne vjernike zbog njihovih grijeha, udaljavanja od zikra, tevhida i iskrenosti u ibadetu. Što se tiče Allahovih dobrih robova, šejtan nad njima nema vlasti, kao što veli Uzvišeni: “Ti, doista, nećeš imati nikakve vlasti nad robovima Mojima! A Gospodar tvoj je dovoljan kao zaštitnik! ” (El-Isra', 65)
Arapi u džahilijetu su ovo vrlo dobro znali i navodili u svojim pjesmama. E’aša je živost svoje deve poredio sa džinima:

U dolini se noću pokazuje
kao da ju je iz grupe džina napalo ludilo.

Uzroke padavice i džinskih napada objašnjava Ibn-Tejmijje (Medžmu’ul-fetava, 19/39): “Zaposjedanje čovjeka od strane džina biva zbog strasti, prohtjeva i ljubavi, kao što se to desi između ljudskih bića. Češći je slučaj da se to dogodi zbog mržnje i osvete. Naprimjer, to se desi ako ih ljudi uznemiravaju, ili oni pomisle da ih žele uznemiravati, npr., mokraćom, posipanjem vrelom vodom, ili, pak, ubijanjem nekoga od njih. Obzirom da među njima vlada neznanje i nasilje oni dotične ljude, iako oni nisu bili svjesni tih prestupa, kazne većom kaznom od one koju zaslužuju. Ponekad se to dešava bez razloga i iz zlobe, kao što je slučaj i sa pokvarenjacima među ljudima.”
Smatram da je spas od svega toga u zikru i učenju bismille pri otpočinjanju svih poslova, kao što se u sahih-predajama prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., učio bismillu i zikr prije činjenje velikog broja poslova, kao što su jelo, piće, jahanje životinje, ulazak na mjesto obavljanja nužde, odnos sa suprugama itd.
Vezano za liječenje od navedenog, Ibn-Tejmijje (Medžmu’ul-fetava, 19/42), kaže: “Kada džini napadnu čovjeka treba ih obavijestiti o Allahovim, dž.š., i Poslanikovim, s.a.v.s., propisima, narediti im dobro a zabraniti loše, kao što se radi i sa ljudima – kako stoji u Kur’anu: 'Mi ne kažnjavamo dok ne pošaljemo poslanika.'” Zatim nastavlja: “Ako se džin ne prepadne naših naredbi i objašnjenja dozvoljeno ga je tjerati, grditi, prijetiti mu i proklinjati ga. Tako je uradio Poslanik, s.a.v.s., sa šejtanom koji mu je htio baciti plamen u lice. Tada je tri puta izgovorio: 'Utječem se Allahu od tebe i proklinjem te Njegovom kletvom.' (Prenosi Buharija) Protiv šejtana pomaže zikr i učenje Kur’ana, posebno Ajetul-kursije. Poslanik, s.a.v.s., kaže: 'Ko je prouči kod sebe će imati Allahovog čuvara, te mu se šejtan neće približiti sve dok ne osvane.'” (Prenosi Buharija) Učenje sura El-Felek i En-Nas, također, mnogo pomaže u zaštiti od džina i šejtana.
Za duhovnog liječnika koji se u liječenju ne pridržava navedenog možemo kazati da nimalo neće pomoći bolesnome. Na kraju da kažemo kako se ovo pitanje može još detaljnije obrazlagati, ali je i ovo dovoljno onome ko hoće poslušati. Hvala Allahu, Gospodaru svjetova.
(Muhammed Mahmud Nedždi, Mesail ve resail, str. 23)

Odgovori o islamskom vjerovanju - Muhammed Salih Munedždžid - 53 str.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Sep 03, 2009 1:16 am

Hranjive i nehranjive injekcije u danima posta?

Pitanje: Da li injekcija kvari post ili ne?
Odgovor: Medicinske injekcije možemo podijeliti u dvije vrste: Prva: Hranjive – one kojima se želi jačanje čovjekovog tijela, kako bi bio neovisan o hrani i piću, one kvare post zato što su u značenju hrane i pića, a šerijatski tekstovi obuhvataju sve ono što ima isto značenje kao propis na koji ukazuje tekst. Druga: Nehranjive injekcije – to su one koje ne čine čovjeka neovisnim o hrani i vodi, one ne kvare post, jer njih šerijatski tekstovi ne obuhvataju direktno niti indirektno – značenjem. Ove injekcije nisu jelo, niti piće, niti su u značenju jela i pića. Osnova je da je post validan sve dok ne učini nešto što ga kvari zasnovano na šerijatskom dokazu.


(Fetava fi ahkamis-Sijam, str. 215, odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Ned Nov 29, 2009 1:29 pm

Kome da se obratim za pomoc?


Veoma vazno da se zna!

Pitanje: Selam... Moram priznati da mi sama tematika vjere nije bas poznata, stoga vas molim da mi oprostite moje neznanje. Nedavno sam isla kod jedne gospodje za koju mi je receno da je dobra muslimanka i da pomaze ljudima u otklanjanju sihri. Ono sto mi je rekla me natjeralo da pretrazim net u potrazi za informacijama. Naime, rekla mi je da imam sihre na sebi koje sam pokupila od nekog, dakle nisu direktno meni namjenjene. Takodje mi je rekla da pod hitno to trebam skinuti sa sebe ako zelim napredovati u zivotu (a malo je reci da vec godina ko bekan stojim na istom mjestu). Inace ta zena gleda u grah, a prije nego je pocela pitala me za ime majke. Prema njenim rijecima moze mi pomoci o otklanjanju sihri al moram donijeti flasu vode, ves, peskir, sapun i sliku mog momka (sliku jer je kao vidjela stalne svadje, probleme sa njim koje prouzrokuju te sihre)...

Citajuci sve napisano na stranici vidim da sam se ogrijesila sto sam uopste i otisla, i vidim da ovo sto mi je ona rekla da trebam donijeti nije u skladu sa islamom i lijecenjem od sihra. Moram priznati da samo sad jako zbunjena povodom svega toga, pa bih vas zamolila da mi pomognete. Kome da se obratim za pomoc???? Inace zivim u Sarajevu.

Allah vas nagradio....


Odgovor:

Poštovana sestro

Uzet ću sebi za pravo da malo šire elaboriram odgovor na vaše pitanje. Molim Allaha da vam poveća znanje o vjeri. Drago mi je da niste požurili i povjerovali toj gospođi. Veoma je dobro i to što ste informacije potražili na netu, mada i tamo ima svašta i treba dobro poznavat tematiku da bi se znala napraviti selekcija. Izgleda da ste i sami zaključili da osoba kojoj ste se obratili ne radi u skladu sa propisima vjere. Da li imate ili ne sihre pri sebi, saznat ćete kad se obratite jednom od ispravnih liječnika čija ću imena spomenuti na kraju odgovora. Ali ću vas zamoliti da prije toga pročitate ovo što sam napisao.

Pojava sihirbaza, gulikoža, gatara, čudotvoraca, vidovnjaka je simptom bolesti duhovnog organizma jednog naroda koji se odrekao prave vjere i pohrlio u tamu novog džahiijjeta. U društvu u kome je zastupljena čista vjera monoteizma, malo je sihirbaza, dok u društvu u kome vladaju novotarije koje zatiru pravu i čistu vjeru mnogo je onih koji putem sihira odvode ljude u zabludu.

Danas je popularno posjećivati gatare i vidovnjake koji navodno znaju budućnost, koji vide i čuju džine i koji imaju moć da ih otklone iz nečije kuće. Ljudi idu tim gatarima i vidovnjacima da se posavjetuju u vezi karijere, važnih životnih odluka. Vjeruju da oni mogu dokučiti nešto iz njihove bliske budućnosti. Zbog toga oni odlaze onima koji, navodno, mogu saznati šta će ih u budućnosti zadesiti da bi se znali odrediti spram poteza koji na vrijeme trebaju povući, kako bi spriječili zlo ili štetu koja ih može zadesiti.

Poslanik s.a.v.s je u mekanskom društvu zatekao grupu vračeva, astrologa ili vidovnjaka predskazivača koji su za sebe tvrdili da su poznavaoci tajni prošlosti ili budućnosti i to putem njihove veze sa džinima ili na neki drugi način. Allahov Poslanik je odmah objavio rat ovom šarlatanstvu, jer nije bilo zasnovano na Knjizi niti nauci. Poslanik s.a.v.s. je tvrdio kako on ne poznaje metafizičko, a kako gajb ne poznaju ni meleki ni džinni. Proučio im je kur'anski ajet: "Niko osim Allaha, ni na nebu ni na zemlji, ne zna šta će se dogoditi." (En-Neml, 65) I drugi ajet: "A da znam proricati tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene....." (El-E'araf, 188) Sulejman a.s. je umro a bio je naslonjen na štap. Džini koji su se oko njega kretali i radili nisu ni primijetili da je on umro. Da poznaju gajb mogli su pretpostaviti ili, prije nego što se i desi, termin Sulejmanove smrti saznati. Uzvišeni Allah za njih kaže: "...da su budućnost prozreti mogli, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali." (Sebe, 14) Dakle, ko god tvrdi da poznaje stvarni gajb, on laže.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Ko ode gataru ili proroku pa povjeruje u ono što je rekao, porekao je ono što je objavljeno Muhammedu s.a.v.s." (El-Bezzar)

U drugom hadisu je rekao: "Ko ode vidovnjaku pitati ga za nešto i povjeruje mu ono što kaže, neće mu biti primljen namaz četrdeset dana." (Muslim)

A što se tiče ogledanja u grah, to je veoma prisutna praksa kod Bošnjaka koji je često znaju pripisati i Fatimi r.a., kćerki Poslanika s.a.v.s. Gnusna je potvora smatrati da Fatima r.a. ima ikakvu vezu sa gatanjem. U predislamsko vrijeme postojao je običaj bacanja kamenčića koje i danas koriste neka primitivna plemena u Africi kao metod gatanja i proricanja budućnosti. Allahov Poslanik s.a.v.s. u jednom hadisu kaže: "Gatanje iz crta u pijesku, iz leta ptica i bacanjem kamenčića spada u širk." (Ebu Davud, Sunen, hadis br. 3898) U njihovo vrijeme se koristio metod proricanja tako što su žene bacale kamenčiće i na osnovu rasporeda kamenčića proricale budućnost.

Danas je ova praksa zamijenjena grahom kojeg koriste podjednako gatari iz redova sva tri naroda na području Bosne i Hercegovine. Zavedeni među našim narodom su skloniji vjerovati grahu nego Uzvišenom Allahu koji je stvorio i njih i grah kojim oni gataju. Od rasporeda i položaja bačenog graha ovisi kakva vam je budućnost. Svaki grašak, navodno, ima svoje značenje. Nema isto značenje grašak koji je nakon bacanja daleko otišao i onaj koji je ostao blizu, kao što nema isto značenje ni onaj grašak koji je zajedno sa drugima ostao u grupi. Ovaj koji je ostao u grupi simbolizuje jedinstvo porodice, dok onaj koji je otišao daleko znači da će jedno od djece napustiti porodicu.

Pošto ste vi, poštovana sestro, u najmanju ruku zbunjeni, ja ću vam sada navesti znakove po kojima se raspoznaje sihirbaz, a vi ćete onda znati kome ste se do sada obraćali, ko što ćete sada znati kome se ne trebate u budućnosti obraćati.

Kod koga se nađu neki od sljedećih znakova, znak je da se radi o sihirbazu, bez ikakve sumnje. To su ovi znakovi:

1. Raspituje se o bolesnikovim roditeljima.
2. Traži privatne bolesnikove stvari kao što su (odjeća, maramice, kapa itd.)
3. Ponekad zahtijeva da mu se dovede životinja određenih osobina i da se zakolje, bez spominjanja Allahovog imena. Ponekad njenom krvlju namaže bolesna mjesta ili baci žrtvu na pusto mjesto.
4. Piše talismane (vradžbine, zapise).
5. Uči čarolije i izgovara nerazumljive talismane.
6. Daje bolesniku zapise koji se sastoje od četverouglova na kojima su slova i brojevi.
7. Naređuje bolesniku da se izdvoji od ljudi jedan određen period, boraveći u sobi u koju ne ulazi sunčeva svjetlost.
8. Ponekad traži od bolesnika da se ne pere vodom jedan određen period, uglavnom 40 dana, a ovaj znak upućuje na to da se radi o džinu kršćaninu koji služi sihirbaza.
9. Daje bolesniku stvari koje će zakopati u zemlju.
10. Daje bolesniku papire koje će spaliti i nakaditi se njima.
11. Priča nerazumljivim govorom.
12. Ponekad sihirbaz obavještava bolesnika o njegovom imenu, imenu grada iz kojeg je i o problemu zbog kojeg je došao prije nego mu ovaj i saopšti bilo kakvu informaciju o sebi i svom porijeklu.
13. Piše isprekidana slova na papir (zapis) ili na posudu od grnčarije bijele boje a onda naređuje bolesniku da to rastapa i pije.

Ovo su samo neki od znakova koji nam mogu pomoći u raspoznavanju sihirbaza od pravog i ispravnog liječnika Allahovom knjigom.

Dakle, draga sestro, ako saznaš da je neko sihirbaz, ne smiješ ići kod njega. A što se tiče ispravnih liječnika, njih u Bosni također ima, hvala Allahu, iako znatno manje nego onih koji to rade na neispravan način. Abdurrezak u Sarajevu, Enes Beganović u Zavidovićima, Almin Omerašević u Zenici.

Na pitanje odgovorio Hfz. Mr. Senaid Zajimović

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Jan 21, 2010 3:27 am

ZNAČENJE HADISA : “DOISTA SU RUKJA, HAMAJLIJE I ‘TIVEL’ ŠIRK.”

PITANJE:
Šta znači hadis: "Doista su rukja, hamajlije i ‘tivel’ širk."


ODGOVOR:
Ovaj hadis bilježe Ahmed i Ebu - Davud od Ibn - Mes’uda, radijallahu anhu. Lanac prenosilaca je ispravan. Značenje hadisa je da je svaka rukja koja sadrži nepoznat tekst, imena šejtana ili tome slično zabranjena.
Tivel je vrsta širka kojom se sastavljaju ili rastavljaju supružnici.
Hamajlija je ono što se stavlja na dijete protiv uroka ili džina. Dešava se da se time, također, koriste bolesnici i odrasli. Od malog širka je stavljanje hamajlija na životinje (status ovoga je kao i status hamajlije). Od Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, se prenosi da je u jednoj bitki, poslao vojsci jednog izaslanika preko kojeg im je naredio da skinu sve hamajlije koje su bile na njihovim jahalicama. Ovo ukazuje na to da su sve hamajlije zabranjene, bez obzira sadržavale kur'anski tekst ili nešto drugo.
Rukja je zabranjena ukoliko sadrži tekst koji je nejasan i nepoznat. Međutim, dozvoljena je ona poznatog sadržaja, ukoliko ne sadrži širk i ukoliko je u skladu sa Šerijatom. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao:
"Rukja je dozvoljena ukoliko nije širk."
Dozvoljeno je učiti kur’anski tekst i dozvoljene dove nad vodom i tu vodu dati bolesniku da je popije ili ga posuti njom. Tako je radio Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem. Prenosi se u Ebu - Davudovoj zbirci hadisa da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, učio nad vodom Sabitu b. Kajsu b. Šemmasu, a onda ga tom vodom posuo. Prve generacije ispravnih prethodnika su ovo, također, praktikovali. Ovakav vid liječenja je dozvoljen.
ŠEJH IBN BAZ
(Fetve učenjaka dvaju harema – 84 str.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Čet Jan 21, 2010 3:29 am

KAKAV JE STATUS NUŠRETA

PITANJE:
Da li je dozvoljeno liječenje sihra nušretom kod onoga ko je pogođen njim?


ODGOVOR:
Postoje dva načina liječenja od sihra:
Prvi način:
Da se to čini Kur'anom Časnim, šerijatski utemeljenim dovama i dozvoljenim lijekovima. Ovo je dozvoljen način, zato što je u njemu korist za oboljelog, a u isto vrijeme, za sobom ne povlači nikakvu štetu.
Drugi način:
Islamska ulema smatra da je zabranjeno odstranjivanje sihra sihrom, zato što je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, bio pitan o nušretu (običaj predislamskih Arapa da liječe sihr sihrom), pa je rekao:
"To je od šejtanskoga posla."
Polazeći od ovog hadisa, postaje jasno da je uklanjanje sihra sihrom zabranjeno. Čovjek, koji je iskušan sihrom, treba da se obrati Uzvišenom Allahu dovom, tražeći da to zlo otkloni od njega. Kaže Uzvišeni Allah:
"A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.
I kaže Allah, subhanehu ve te’ala:
"Onaj Koji se nevoljniku, kada mu se obrati, odaziva, i Koji zlo otklanja i Koji vas na Zemlji nemjesnicima postavlja. Zar pored Allaha postoji drugi bog? Kako je Allah visoko iznad onih koji druge Njemu ravnim smatraju!"
A Allah, dželle šanuhu, je Taj Koji uspjeh daje.
ŠEJH IBN USEJMIN

(Fetve učenjaka dvaju harema – 75 str.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pet Feb 05, 2010 2:50 pm

DA LI ČOVJEK MOŽE BITI OPSJEDNUT DŽINOM

PITANJE:
Da li postoji dokaz za to da džin može ući u čovjeka?


ODGOVOR:
Postoji dokaz, kako u Kur'anu, tako i u sunnetu da džin može ući u čovjeka. U Kur'anu su to riječi Uzvišenog Allaha:
"Oni koji kamatu jedu, dići će se kao što će se dići onaj koga je dodirom šejtan izbezumio…"
Ibn - Kesir, rahimehullah, je rekao: "Dići će se iz svojih kaburova, na Sudnjem danu, kao što se diže onaj koji je poludio i koga je šejtan dodirom izbezumio."
Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je to stanje opisao sljedećim riječima:
"Doista se šejtan kreće sinom Ademovim kao što se kreće krv."
El – Eš’ari, rahimehullah, prenoseći stavove ehli - sunneta vel džema’ata: "Oni (ehli - sunnet) govore da džin ulazi u tijelo onoga koga je zahvatilo ludilo." Kao dokaz navodi spomenuti ajet.
‘Abdullah (sin imama Ahmeda) - Allah im se smilovao –je rekao: "Rekao sam svome ocu: ‘Ima ljudi koji misle da džin ne može ući u tijelo insana.’ Odgovorio mi je: ‘Lažu, sine. To je on (šejtan) koji govori njihovim jezikom.’"
Imam Ahmed i Bejhaki prenose hadise u kojima stoji da je Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, doveden dječak koji je bio poludio, pa je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, govorio:
"Izađi, Allahov neprijatelju!"
U drugom predajama stoji da je govorio:
"Izađi, Allahov neprijatelju! Ja sam Allahov Poslanik!"
Nakon ovoga, dječak je ozdravio.
Iz navedenog vidimo da za ulazak džina u čovjeka postoji dokaz - kako u Kur'anu, sunnetu, tako i riječima ispravnih prethodnika. Praksa isto pokazuje. Pored toga ne smijemo negirati činjenicu da ludilo može imati i druge uzroke; kao što je slučaj oštećenja nervnog sistema i tome sl.
ŠEJH IBN USEJMIN
(Fetve učenjaka dvaju harema – 78 str.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Pet Feb 05, 2010 2:51 pm

STATUS ZBLIŽAVANJA SIHROM MEĐU SUPRUŽNICIMA

PITANJE:
Kakav je status zbližavanja sihrom među supružnicima?


ODGOVOR:
Takav čin je svakako haram (zabranjeno). Nije dozvoljeno koristiti se sihrom kako bi se sastavili ili rastavili supružnici. To može biti širk ili kufr. Rekao je Uzvišeni Allah:
"A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: ‘Mi samo iskušavamo, ti ne budi nevjernik!’” I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati; iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada nikakve sreće neće imati na onom svijetu.’ "
ŠEJH IBN USEJMIN
(Fetve učenjaka dvaju harema – 83 str.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Re: Pitanja i odgovori

Post od Yassin » Uto Okt 12, 2010 3:09 pm

Datum rodjenja i ime - Imam li sihir? Kako prepoznati sihirbaza


Pitanje:


Jedna sestra nam je poslala svoje ime i datum svog rodjenja i pitala da li ima sihir na sebi, tj. zeljela je na osnovu tih podataka koje nam je dala da joj brat Almin odgovori da li ona ima sihir. Ovako nesto se moze zloupotrebiti ako dodje u ruke sihirbaza ili varalica, pa zbog toga procitajte sljedeci odgovor:

Odgovor:

Slava i hvala pripadaju samo Allahu swt. Vaše pitanje je savršen primjer onoga što ne trebate raditi. To što sumnjate da imate sihr jedan je problem, to što bi nekome dali podatke koje ste poslali kako bi potvrdio ili opovrgao vašu sumnju je drugi, ali u pravilu veći problem.

Ako neko tvrdi da vam može otkriti imate li sihr ili ne, ili da može isti liječiti ako mu date ime, ime majke i datum rođenja, ta osoba je sihirbaz. Takva osoba potpuno je ista osobi koja ljudima uzrokuje probleme praveći im sihr. Jedna uzrokuje problem, druga problemom rješava problem. Kad je Poslanik saws upitan o liječenju sihra sihrom (nušra), odgovorio je: “To je šejtanski posao.” (Ahmed, Ebu Davud)

Od Ibn Abbasa se prenosi da je Allahov Poslanik saws rekao: “Nije od nas onaj ko donosi loše predznake, ni onaj u čije se ime donose; ni onaj ko proriče, niti onaj za koga se proriče; ni onaj ko praktikuje sihr, niti onaj u čije se ime sihr pravi.” (Et-Taberani)

Rođenjem ste na ovaj svijet donijeli samo jedno i to sa ovog svijeta morate vratiti čisto kakvog ste i primili – VJERU. Niste donijeli zdravlje jer ima ljudi koji se rode bolesni ili vam Allah swt svojom mudrošću zdravlje uskrati kao iskušenje, pa ono što vam On swt uzme niste ni dužni vratiti Mu. Niste donijeli ni imetak jer rodite se bogati ili siromašni, a Allah swt život uredi tako da ostanete takvi ili da se to promijeni. Čast, ugled, poštenje donosite na ovaj svijet ali samo kao produkt vjere koja je sve to objedinila. Zdravljem ili bolešću, bogatstvom ili siromaštvom ne gubite vjeru. To je Allahov swt zakon. Prekršite li Njegov swt zakon i pokušate li zdravlje nakon bolesti ili sreću nakon tuge vratiti grijehom, izgubit ćete vjeru prije nego duša ovaj svijet napusti. Zdravlje možda čak ni tada nećete dobiti jer to ne zavisi od osobe koju posjećujete nego od Milostivog swt. ŠTA BI U TOM SLUČAJU KAZALI ALLAHU SWT KAD SE SRETNETE NA DANU VELIKOG OBRAČUNA? Šta bi rekli, čime ste napravili trgovinu: vjerom kao Allahovim swt vlasništvom kako bi dobili zdravlje koje je opet Njegovo swt vlasništvo. Jeste li imali pravo napraviti takvu trgovinu? Čuvajte se grijeha i lijek tražite dozvoljenim, a nikako zabranjenim.

Navest ću vam ovdje neke od znakova po kojima se prepoznaju sihirbazi. Ako bilo koji vidite kod bilo koga ko tvrdi da liječi, bježite od te osobe. Lijek tražite ispravnim liječenjem, kod ljudi koji se bave liječenjem Kur`anom (pogledajte neka prethodna pitanja ili tekstove na ovoj ili nekim drugim stranicama).

Znakovi po kojima se prepoznaju sihirbazi:

• Raspituje se o bračnim podacima roditelja bolesnog.
• Uzima privatne bolesnikove stvari kao što su odjeća maramice, kapa itd.
• Ponekad zahtijeva da mu se dovede životinja određenih osobina i da se zakolje, bez spominjanja Allahovog imena. Ponekad njenom krvlju namaže bolesna mjesta, ili baci žrtvu na pusto mjesto.
• Piše talismane (vradžbine, zapise).
• Uči čarolije i izgovara nerazumljive talismane.
• Daje bolesniku zapise koji se sastoje od četverouglova na kojima su slova i brojevi.

• Naređuje bolesniku da se izdvoji od ljudi jedan određeni period, boraveći u sobi u koju ne ulazi sunčeva svjetlost.
• Ponekad traži od bolesnika da se ne pere vodom jedan određen period, uglavnom 40 dana, a ovaj znak upućuje na to da se radi o džinu kršćaninu koji služi sahira.
• Daje bolesniku stvari koje će zakopati u zemlju.
• Daje bolesniku papire koje će spaliti i nakaditi se njima.
• Priča nerazumljivim govorom.
• Ponekad sihirbaz obavještava bolesnika o njegovom imenu, imenu grada iz kojeg je i o problemu zbog kojeg je došao prije nego mu ovaj i saopći to.
• Piše bolesniku isprekidana slova na papir (zapis) ili na posudu od grnčarije bijele boje, a onda naređuje bolesniku da to rastapa i pije.

• U slučaju da bolesnik ne želi posjetiti sihirbaza, ovaj daje (onome ko ga je posjetio u ime bolesnika) zapise koje treba zapaliti nakon čega bolesnik “mora” posjetiti sahira.
• Ako uči naopako kur`anske sure ili ajeta (s kraja prema početku; ovime se gubi svako značenje date sure ili ajeta osim onoga sihirbazu poznatog).
• Ako stavlja sliku bolesnika u Kur`an, ako po slici bolesnika piše određene vradžbine, ili ako je stavlja u i pod ikone (ljudi, životinja).
• Po tijelu bolesnika (po spolnim organima) piše ajete ili sure. Sa istima spolno opći (sa ženama i, ili muškarcima), a uvjet liječenja je i noć ili zatamnjena prostorija.

• Traži od osobe da u periodu dok traje liječenje bude nečista, džunup, da ne obavlja vjerske dužnosti (npr. namaz) i drugo, pravdajući to time da šejtan napada onoga koji dosljedno izvršava vjerske dužnosti, što bi otežalo proces liječenja.
• Prizivanjem džina, vladara džina sa kojima dogovara izliječenje bolesnika.
• Od samog bolesnika bude traženo da prinese žrtvu džinu kao molbu istome da prestane sa uznemiravanjem. Prinošenje žrtve nekada treba biti upućeno nekome od umrlih, dobrih muslimana, ili umrlim, svecima drugih vjera.
• Bolesnik treba donijeti sahiru dio tijela (bilo koga) umrlog: kosa, nokti; vodu skupljenu nakon kupanja umrlog; zemlju sa kabura, grobova; dijelove nišana, nadgrobnih spomenika i dr.

• Od bolesnika traži da u tačno određeno vrijeme, na specifičnim mjestima, priziva duhovne snage (vradžbinama koje sihirbaz bolesniku prethodno predoči) od kojih će zatražiti otkanjanje tegoba.
• Ako odbija da liječi bolesnika, a uz opravdanje da za to nema dozvolu od svojih duhovnih vladara, ili da bolesnik ne zaslužuje milost duhovnih vladara.
• Ako za sebe tvrdi da je na statusu većem od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je sam poslanik i da je njegova objava dokinula prethodnu, a samim tim i dovoljna i jedino potrebna kao lijek bolesniku.
• Ako tvrdi da može dovesti sihirbaza koji je postavio sihir, pa to i učini ali navodnog sihirbaza vidi samo bolesnik (prisutni to nisu u stanju). Navodni liječnik je sihirbaz koji je džina, svoga saradnika doveo u očekivanom liku sihirbaza (postavljača sihira).

Odgovorio Almin Omerasevic!

Odgovori