POZIV U DŽENNET

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

POZIV U DŽENNET

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:38 am

Da li želiš biti u Allahovoj dželle še'nuhu, blizini?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvecajte svoje dove.'' (Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:39 am

Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?

· -Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Dova izmedu ezana i ikameta se ne odbija.'' (Ebu Davud)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:40 am

Da li želiš steci nagradu Hadždža?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: '' 'Umra u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.'' (Buhari, Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:40 am

Da li želiš imati kucu u Džennetu?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še'nuhu, Allah ce mu sagraditi slicnu u džennetu.'' (Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:40 am

Da li želiš steci Allahovu naklonost i zadovoljstvo?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Allah dželle še'nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali na tom n'imetu, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.'' (Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:41 am

Da li želiš da ti se ukabuli tj. primi, dova?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Dova izmedu ezana i ikameta se ne odbija.'' (Ebu Davud)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:42 am

Da li želiš steci nagradu kao da si citav život postio?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.'' (Buhari, Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:42 am

Da li želiš steci dobrih dijela, velicine brda?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne klanja dženaza-namaz, imace nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imace nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Rece: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.'' (Buhari, Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:43 am

Da li želiš biti u društvu Poslanika, u Džennetu?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ja, i skrbnik siroceta, cemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.'' (Buhari)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:44 am

Da li želiš da ti Poslanik licno garantuje Džennet?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko mi bude garantovao za ono što mu je izmedu vilica, i za ono što mu je medu nogama, ja mu garantujem Džennet.'' (Buhari, Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:44 am

Da li želiš da ti se ne prekida nagrada za tvoja dijela, i nakon tvoje smrti?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Covjeku, kada umre, prestaju teci sevapi za njegova dijela, osim u tri slucaja: trajne sadake (vakuf, cesma, džamija ...), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje ce se moliti za njega.'' (Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:45 am

Da li želiš jednu od riznica Dženneta?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOCI, OSIM U ALLAHA - je jedna od džennetskih riznica.'' (Buhari, Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:46 am

Da li želiš nagradu kao da si klanjao cijelu noc?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Ko bude klanjao jaciju - namaz, u džema'atu, kao da je klanjao pola noci, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema'atu, kao da je cijelu noc klanjao.'' (Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:47 am

Da li želiš prouciti trecinu Kur'ana za pola minute?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trecine Kur'ana.'' (Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:48 am

Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu?

· - Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ''Dvije rijeci, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-'AZIM.'' (Buhari)

Odgovori