sta je iman???

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

sta je iman???

Post od ebubesiir » Pon Jan 30, 2006 7:06 pm

To je istiniti put koji su slijedili Ashabi. Ljudi ponekad ostave izučavanje imana i idu da studiraju fikh, tadžvid, hadise, i mnoge druge stvari. Ovo je razlog zašto možete pronaći mnoge Sufije da su vrlo dobri u poznavanju hadisa, čak bolji i od Albanija. Alabni lično koristi puno znanja kao i ljudi koji sebe nazivaju Omarije. Omarije su vrlo fanatične Sufije u Maroku, i oni su vrlo dobri kada je u pitanju poznavanje hadisa. Razlog je zato sto hadis ima više načina poznavanja, kao i iskustvo poznavanja imena ashaba, itd.
Ali kada je upitanju njihova akida ili iman, to je stvarno ništa. Čak i kada su ulema po pitanju fikha, hadisa, i arapskog jezika i kada je upitanju tefsir. Ali kada se radi o imanu oni nisu uspješni. Jednostavno zato što izmišljaju teoriski dio imana, koji je akida, i također, ponekad oni ne praktikuju njihove farzove u imanu. Oni postanu deformisani, kao i osoba koja ima jedno rame uzdignutije od drugog, oni nisu jednaki.
Put ashaba, i način na koji je Kur´an objašnjavan ashabima, bio je kao sto su oni imali običaj da kažu: "Resulallah s.a.v.s. nas je podučavao imanu prije nego što nas je podučavao o Islamu". Znači ashabi su naučili iman. Iman je jezik srca. Iman je jezik prirode. Iman je jezik razuma (svijesti, uma). Iman je kombinovan sa tjelom. Iman je kako stepenovati i uzvisiti dušu. Učenje imana će tvoje tjelo učiniti hramom za Islamsko znanje. Tvoje tjelo je u početku šupljina, puno ničega. Jednom kada ga napuniš sa pravim imanom, ti ćeš sijati sam sebi kao osoba, tvojoj familiji kao vodić, a Islamskoj zajednici kao koristan član. Nećeš biti ispunjen rakom, imajući druge ideje osim Islamskih. Ideje za koje ti neznaš da li su ispravne ili pogrešna. Koje bi mogle zaraziti tvoje znanje i naizmjenično djelovale na tvoje strasti.
Ako je tvoje znanje pogrešno, tvoje strasti će biti pogrešne, a ako tvoje strasti budu pogrešne, a ti si kadar, onda će i tvoja djela biti pogrešna. Kao osoba, kao glava porodice, kao Allahov vojnik tvoja će djela biti neispravna. Ako si ti emir, tvoja djela će se odraziti na svakome onome koji se nalazi pod tvojom kontrolom, i ti ćeš ih odvući na stramputicu sa Allahovog swt pravoga puta. Iman je jezik Kur´ana, motiv djelovanja, pravac puta. Mi moramo naučiti iman.
Allah swt je učinio iman kao put za koji će On nagraditi ili kazniti. Allah swt nije učinio akidu kao osnovu kazne ili nagrade. Allah swt je učinio iman osnovom za nagradu ili kaznu. Razlog za ovo je zato što iman sadrži sve, kao sto će biti pokazano u njegovoj definiciji inšaAllah, da je iman nesto što ima veze sa srcem, nešto što ima veze sa jezikom, i nešto što ima veze sa djelima. Iman obuhvata sve. Ovo je način na koji su ashabi prvo naučili iman.
Nastavak uspjeha na oveme svijetu i na Budućem jeste znanje, počevši sa imanom, pa onda Kur´anom. Kada imate iman, i snagu da čitate Kur´an, i motiv za posao koji vam Allah naređuje da uradite, onda ćete kada budete čitali Kuran razumjeti Kuran. Vjerovaćete u Kuranske priče i radićete po Kuranskim naredbama. Strahovaćete od vijesti koje najavljuju ono što treba da se dogodi, neviđeno, ono o čemu nam Kuran govori.

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Pon Jan 30, 2006 7:07 pm

Ako nemate imana, za vas će to biti onda ne više nego obične recenice. Vi ćete slijediti ono što je u vašem razumu i šejtan će se poigravati sa vašim razumom kao da je fudbal. Šejtan će vam ponuditi lažna obećanja ako nemate imana. Ako nemate znanja o Allahu, o sebi, ili o vašoj okolini, onda će se šejtan poigravati sa vašim razumom.
Dok čitaš Kur´an, svaki put kada čitaš o džennetu, šejtan će reći: "Tvoj je, ko zaslužuje džennet više od tebe?" Ti čitas Kur´an u sredini noći, ti plačes”, šejtan kaže: "Ko zaslužuje džennet više od tebe? Pogledaj ljude koji uopšte i nevjeruju u Kur´an, i one koji vjeruju u Kur´an a ne čitaju ga, i one koji ga čitaju ali se ne pokoravaju njegovim ajetima, a ti čitas Kur´an, džennet je tvoj. Ne brini se ni o čemu vise. Ti si dobar sveti čovjek".
A kada čitaš o vatri on kaže: "Vatra, naravno, ovo je za kafire, mušrike, za ljude koji nevjeruju u Allaha, ovo nikada neće biti za tebe".
A kada čitaš o teškim djelima kao sto su džihad, naređivanje dobra a zabranjivanje zla, ili trošenju na Allahovom putu, ili borbi, ubijanju, ili pogibiji na Allahovom putu. Onda ti on kaže: "Svakako sada nije vrijeme za ovo, ovo je bilo za ashabe". Džennet je za tebe, vatra je za kafire a velika djela su za ashabe. Nema većeg šejtanovog poigravanja sa tobom od ovoga.
Ako imaš iman, kada čitaš Kur’ an, šejtan se ne može poigravati sa tobom. Ako poznaješ jezik imana, onda kada čitaš o džennetu ti ćeš reći: "Nadam se da ću u džennet". On ti neće reći: "Džennet!" Ti ćeš plakati, jer ti možeš zamisliti džennet kao da je iza providne zavjese.
Pa i ako ti možeš da ga vidiš, samo da uniđes, ti vidiš sjenke, nemožes jasno da vidiš šta je u džennetu. Ali ti ga zeliš, i siguran si da on postoji, ne možeš vidjeti lica, niti je slika čista, ali ti si siguran da on postoji. Obećanje je istinito, zato što je tvoj iman ispravan. Šejtan ti neće garantovati džennet, ustvari ti će se nadati džennetu, ti ćeš plakati, ti hoćeš da ideš u džennet.
Ti ćeš željeti da nosiš odgovorsnosti i naređenja Allaha swt kako bi ušao u džennet, ”Ja hoću da idem, daj mi neke odgovornosti, Ja hoću da idem”.
Pa kada su odgovornosti usmjerene prema tebi, ”Uradi ovo i neuradi to”. Ti si spreman da poslušaš, ti želiš, i bilo šta da dođe od Allaha swt, čak i pogibija u ime Allaha, postane jednostavno, lahko, i moguće. Prema onome što ti vidiš iz tvoga srca, da džennet postoji, kao sljedeća vrata, kao da ga ti možeš vidjeti.
Ovo je put sa kojim šejtan neće moći da se poigrava sa mislima osobe koja je dobar vjernik i ima znanje o imanu. Ova osoba zna da je džennet istina i dobro, zato, on mora da ga kupi sa nečim istinitim i dobrim. Kada je Allah swt obećao džennet, onda ti znaš da je džennet vrlo dragocjen i dolazi sa vrlo visokim računom. Znači da je sve to tvoja veza sa Islamom koja neće biti samo prisutna jednom sedmično, samo platiš tri funte sedmično, ili stojiš pored dawa tablih. Niti ćeš razmišljati da ideš 40 dana, ili 50 dana, ili 60 dana, ili čitavu godinu, i onda se vratiš u normalnost, sto je nenormalno prema Islamu kao i nauci.
Džennet je dat bez računanja. To znači da za Allahovu vjeru, ti također daješ bez računanja. Ovo je razlog zašto Allah swt tretira šehida drugačije. Oni koji presele kao šehidi oni daju za Allaha bez računanja i zato je (njihova) nagrada također bez računanja. Oni koji računaju, njihove namaze, njihovu sadaku, oni će dobiti plaće prema računanju jer oni računaju za Allaha, zato i Allah računa za njih. Oni koji daju za Allaha

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Pon Jan 30, 2006 7:08 pm

bez računa. Oni ne mare šta će izgubiti za Allahovu stvar. Oni ne idu za svakom zaradom osim za džennetom i Allahovim blagoslovom. Ovo su ljudi kojima će se platiti bez računa.
Tvoja zarada je prema tvojim djelima. Ako ti daješ za Allaha sa rezervom, biće ti dato više nego što si dao, ali sa računom, a to je sa vagom i vaganjem. Ako ti daš za Allaha bez vage, sve je za Allaha, pare, život, tjelo, žena, zajednica. Ako ti shvatiš da je svaka cjena za Allahovo zadovoljstvo vrlo jeftina, onda ti očekuješ da je Allah daražljiviji od tebe, i da ćeš biti plaćen bez računa. Ovo je jezik vjerovanja.
Kada se vatra pojavi u Kur´anu ti ćeš uvidjeti da si uplašen čak i kada znaš da radiš vrlo dobra djela, ali nisi siguran. A kada uradiš dobro djelo šejtan ubacuje razmišljanja u tvoje misli, ”Ti neradiš nikakvo dobro, ti ovo radiš samo da se pokazeš. Ti ustvari nisi dobra osoba”. Kada se vatra pojavi u Kur´anu, ti ćeš strahovati od toga koliko je mnogo tvojih djela primljeno, ti ćeš uvjek biti zabrinut, i zbog toga će šejtan biti daleko od tebe.
Ti se nadaš džennetu ali nisi siguran a plašiš se vatre, ali si pun nade. Ti znaš da ti za izbjegavanje vatre i za ulazak u džennet trebaju teške dužnosti, pa kada se one stave na vagu, one nisu lahke za drugu stranu (vage).
Dužnosti kao šehadet za Allahovu stvar, da´wah, reći istinu, dati sadaku, razbjesniti kafire, blagosiljati i pomagati Muslimane. Velika djela koja nemogu biti nadjačana od druge strane vage. A zadnja stvar u vašim mislima treba da bude šta drugi ljudi misle ili žele da ti budeš.
Ovo je razlog zašto je iman pravac, čuvar, golman, Allahovih swt ajeta. Iman se brine i osigurava da ajeti idu u ispravnom smjeru shvatanja, rezultirajući u naša djela koja bivaju prema tome razumjevanju, tome vjerovanju, toj ljubavi za Allaha swt.
Pitanje: Koja je razlika između imana i Islama?
Postoje neke razlike između imana i Islama ako su riječi razdvojene. Prema definiciji imana, prema dobrim svetim ljudima, oni definišu iman kao: ”Govor jezikom, vjerovanje srcem, i rad tjelom, koji se povećava radom a smanjuje neradom. Povećava se sa pokornošću a smanjuje sa nepokornošću”. Ovo je iman kako ga je Ibn ulQajjim rh definisao. Drugi ljudi definišu iman kao: ”Sve što je uspostavljeno tvojim srcem a poduprto radom (djelima)”. Tvoja djela treba da budu ili govor ili rad tjelom.
U hadisu Resulullah savs kaže: ”Iman ima sedamdeset i nešto ogranaka. Vrhunac kojeg je reći nema boga osim Allaha, a najniži iman je sklonuti prljavštinu ili prepreku sa puta (kojim ljudi prolaze). Biti ponizan i stidan je ogranak između ogranaka imana”.
Iz hadisa (se razumije) da je iman govor jezikom, ali ne samo govor jezikom. Hanefije kažu: ”Iman je samo govor jezikom”.(*) Iman nije samo govor, prema hadisu. Najniži iman kao sto kaže Resulullah savs: ”...je sklonuti prljavštinu ili prepreku sa puta (kojim ljudi prolaze).” Sklonuti prepreku, je li to govor ili rad (djelo)?
(* - O.P. – Ova defenicija u Hanefiskom mezhabu je samo definicija, ali u Ebu Hanifinom mezhabu se vjeruje da djela covjeka utjecu na Iman. Za razliku od Ebu Hanifinog mezhaba koji je dio Ahli Sunneta i Dzemmata, definicija murdzija po pitanju Imana jeste da djela ne uticu na Iman i da je iman samo vjerovanje u srcu i govor jezikom).

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Pon Jan 30, 2006 7:09 pm

To je rad. Pa ako ti neko kaže: ”Iman je samo izgovoriti”. Ti njemu reci: ”Ne, hadis kaže da je govor ali i rad.” Također reci: ”...to je osjećaj jer biti stidljiv jeste osjećaj”. To nije samo rad ili govor već također i osjećaj. Znači da je iman povezan sa srcem, radom tjela i jezikom.
Kako smo mi ovo analizirali i ono što drugi hadisi kazu. Ako iman kao što Resulullah savs kaže: ”Vrhunac kojeg je reći nema boga osim Allaha sa jezikom”. Jezik nema šta drugo da uradi nego da kaže, zato je rad ili djelo jezika da kaže. Jezik ima samo dve radnje povezane sa imanom, jedna od radnji je da spominje Allaha i objava šehadeta. Prva od radnji je da te uvede u Islam, a druga je da osigura da budeš u okviru Islam tako što nećeš objaviti (reći) kufr i da uvjek govoriš Islamske stvari kako bi zadovoljio Allaha swt. Bilo da je to zikr Allahu, čitanje Kur´ana, naređivanje dobra, zabranjivanje zla, ili pozivanje ljudi u Allahovu vjeru. Zato, kada ljudi kažu to je govor jezika, oni misle da je to rad ili djelo jezika.
Oni koji kažu to (iman) je vjera srcem. Rad (djelovanje) srca je da 1. vjeruje u vijest koja ti dolazi, 2. da ima nijet svo vrijeme. Ti uzmeš vijest kako ti dođe od Allaha swt, anazliziraš je sa mozgom, onda je uspostaviš u tvome srcu kao: ”Ovo je ispravna vijest”. Onda učiniš nijet da uniđeš u Islam, svakovremeni nijet da klanjaš, nijet da obavljaš molitvu, nijet da učiniš hadždž, nijet da vodiš džihad, nijet da postiš, nijet za ovo i za ono. Radi toga, rad srca je namjera. Oni koji kažu da je iman vjerovati srcem, misle na rad srca. Skraćenica riječi vjerovanje srcem biva: ”Sve što je uspostavljeno srcem poduprto radom”. Zato: ”Sve što je uspostavljeno srcem”, je uzimanje vijesti iz Kur´ana, kao istinite vijesti. Rad srca biva obnavljanje tvoga nijeta (namjere).
Također je rečeno, iman je rad tjela. Klanjanje, podizanje ruku, obavljanje rukjua i sedžde, bacanje kamena na šejtana, drugi kamen koji ljubiš (crni kamen). Stvari koje ti radiš mogu biti različite, i ti s njima različito radiš, i ako one imaju istu prirodu postojanja.
Neka Ulema je rekla: ”Ukratko, iman znači rad”. Rad jezikom, govoriti i naređivati zikr. Rad srcem, vjerovati u vjesti, uzimati vjesti kao što dolaze tebi od Allaha, i učiniti nijet. Rad tjelom, obavljati džihad, hadždž, zarađivati i raditi u ime Allaha. Ukratko, ti možeš reći IMAN JE RAD.
Zbog toga, nije iznenađujuće kada ti čitaš Kur´an, kao što je Allah swt rekao u Suri Anaam: ”Oni će imati Darul Selam, mjesto u džennetu, mjesto mira, na budućem svijetu, inšaAllah, i On je njihov saveznik, njihov pomagač, njihova snaga u svemu što oni imaju običaj da rade”.
Allah swt nije rekao: ”...u svemu što oni imaju običaj da vjeruju”. Allah swt kaže: ”...on je njihov saveznik, njihov pomagač, zbog onoga što su imali običaj da rade.” Ovde Allah swt obećava ljudima ulazak u džennet i Njegovo savezništvo prema njihovom radu. Neko može reći: ”Kafiri rade dobra djela, a ipak nevjeruju i nece unići u džennet, zašto ovo”? Ovo je zato što rad ovde znači rad srca, vjerovanje i nijet. Rad jezika, izgovoriti šehadet i zikriti. Rad tjela, borba protiv kafira i pomaganje Muslimana, obavljanje molitve itd. Grupi ljudi je obećan džennet samo zbog njihovog rada.
Ovo radi toga znači da je iman, ukratko, rad. Riječ iman znači raditi sa čitavim tjelom i dušom za Allahovu swt stvar. Drugim ljudima je obećan džehennem zbog njihovog rada, nevezano za njihovo vjerovanje. Allah swt kaže u Suri Sedžda: ”Mi smo vas zaboravili kako

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Pon Jan 30, 2006 7:09 pm

ste vi nas zaboravili. Iskusite patnju, kaznu, muke džehenemske vatre, i ostanite u džehennemu zauvjek, zbog onoga što ste uradili”.
Postoji druga vrsta ljudi kojima je obećano mučenje i bolna kazna zbog onoga što su radili, nevezano u šta su vjerovali. Mi također znamo da će neki ljudi iz Ummeta Resulullaha savs, i ako imaju ispravan tewhid, okusiti muke džehennema.
Ukratko, iman znači rad. Ako je riječ rad, posao, spomenuta sama. To znaci rad srca, jezika i tjela. Ovo je važna karakteristika da bi razumjeli neke od definicija Imana.
Ima mnogo definicija u vezi imana u Sahih ulMuslimu i Sahih ulBuhariju. Ponekad Resulullah savs kaže: ”Da li znate šta je iman? Oni kažu: ”Šta je iman?” On kaže: ”Iman je da platite jednu petinu od vaše ghanime...i da kažete nema boga osim Allaha...i tewhid..”..itd. a u drugom hadisu on savs kaže druge stvari.
Ovo pokazuje da iman ima mnoge ogranke i da je on predstavljao iman ljudima kao osnovni tewhid, govorom, a takoder i radom. Ako bi mi pokušali da definiramo iman prema Kur´anu i Sunnetu bilo bi to bez kraja. Ono što je ovde izjavljeno su samo kratke, podvučene definicije imana.
Islam je definisao Resulullah savs u mnogim hadisima kao: ”Reći šehadet, La ilahe ilallah Muhammedur Resulullah, obavljanje molitve, plaćanje zekijata, postiti Ramazan, obaviti hadždž bar jednom u životu za svakog ko ima mogućnosti da to uradi.”
U drugom hadisu Islam nije samo podjeljen na pet djelova, već je također podjeljen na osam djelova. Resulullah savs kaže: ”Islam je osam djelova, tewhid je jedan dio, molitva je drugi dio, plaćanje je jedan dio, post je jedan dio, putovanje (u Mekku) je jedan dio, naređivanje dobra je jedan dio, zabranjivanje zla je dio, i Džihad u ime Allaha je dio. Svakako je onaj koji izgubi jedan od djelova izgubljen (neuspješan)”.
Pa Islam, kao što mi sada znamo, može biti podjeljen na pet, a može biti podjeljen i na deset (stubova). Ako bi bilo moguće podjeliti ga, bio bi podjeljen na beskonačnost. Ovo je zato, ako ti podjeliš Islam na beskonačnost, pronačićeš taj veliki ajet: ”Ako podjeliš Islam sa beskonačnoscu, ostaće vrlo mali djelovi”.
Jedna od tefsira ovoga ajeta jeste: ”Ko god uradi dobro jedanko težini atoma (ili sićušnog mrava) vidjeće to”
”Ko god uradi dobro jedanko težini atoma (ili sićušnog mrava) vidjeće to” Sura 99, Az-Zalzalah ajet 7-8.
Ako su Islam i iman spomenuti u istom ajetu, to znači da Islam govori o vidljivom radu, a iman govori o radu srca. Ako je riječ iman spomenuta u ajetu sama to znači iman i Islam i ihsan zajedno. Ako je riječ Islam spomenuta u ajetu sama, to znači iman i Islam zajedno.
Ako je riječ Islam spomenuta u jednom ajetu, ili jednom hadisu, to znači iman i Islam zajedno, to ima isto značenje. To ima značenje vidljivog rada koji svako može vidjeti kao post, klanjanje, hadždž, objava šehadeta. Kao i značenje unutrašnjeg vjerovanja kao vjerovanje u Allaha i Njegove meleke itd. Ako je riječ Islam spomenuta sama u ajetu ili hadisu, to znači sve ovo zajedno, vidljivi rad a također i skriveni rad u srcu ili mislima koji niko ne može vidjeti.

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Pon Jan 30, 2006 7:10 pm

To znaci također vjerovati u Allaha i Njegove Meleke i Njegove Knjige i u Njegovu Božansku Odredbu i ostale stubove Islama. Ako je riječ iman spomenuta u Kur´anu ili Sunnetu sama, to također ima istu stvar. To daje utisak i ima posljedice od svega kao vidljivi rad Islama, i također kao skriveni rad imana. Razlog za ovo je zato što je ovo jezik Kur´ana a isto tako i Sunneta.
Ako su obadvije rijeci, iman i Islam, spomenute u istom ajetu, ili istom hadisu, onda će svaka od njih voditi računa o njenim atributoma. Riječ Islam će govoriti o vidljivom radu, a riječ iman će govoriti o radu srca, vjrovanja srcem, skrivenom radu. Mi smo ovo vidjeli u hadisu o Džibrilu kojeg prenosi Omer ibn El-Hattab, kada je Džibril došao ashabima da ih podući o njihovoj vjeri. Hadis se nalazi u Muslimovom Sahihu.
”Došao je čovjek čija je odjeća bila tako bjela a njegova kosa tako crna. Niko ga nije poznavao niti je izgledao kao da je putnik. On je sjeo blizu Resulullaha savs i upitao ga o imanu, Islamu, i Ihsanu...”
Iman, Islam, i ihsan su spomenuti u istom hadisu, kao sto ćemo vidjeti kasnije inšaAllah. Riječ iman znači sve ono što je unutar vjerovanja, ihsan ima značenje većeg stepena imana, a riječ Islam ima značenje vidljivog rada (djelovanja), koje je obavljanje namaza, objavljivanje šehadeta, i obavljanje hadždža.
”Beduini su rekli: ”Mi vjerujemo!” Reci: ”Vi nevjerujete, ali recite: ”Mi se pokoravamo! Jer u srca vaša prava vjera jos nije ušla. A ako Allaha i Njegova Poslanika budete slušali, On vam nimalo neće umanjiti nagradu za djela vaša”. Allah uistinu prašta i samilostan je.
“Vjernici su samo oni koji u Allah i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!”
Drugi dokaz iz Kur´ana su par ajeta broj 14 i 15 iz Sure 49, Al-Hudzurat. Allah swt je objavio dva ajeta poričući tvrdnju Beduina. Oni su rekli: “Elhamdulillah, mi vjerujemo”.
Ali Allah swt kaže: “Ne, reci im: “Vi nevjerujete”, zašto?
On swt kaže: “ Ali reci: “Vi ste samo prihvatili Islam”. Vidljivi Islam, kao objavljivanje šehadeta, klanjanje pred ljudima, odlazak u Mekku, post. Oni rade vidljivi posao Islama, ali nemogu reći da su vjernici”. A vjera nije ušla u vaša srca stvarno. A ako budete poslušni Allahu i Njegovom Poslaniku vaša djela vam se neće umanjiti. Allah uistinu prašta i samilostan je.
Onda im je Allah swt dao pravu definiciju o vjernicima u ovome slučaju. Oni su tvrdili da vjeruju. Allah kaže: “Ne, vi ste samo prihvatili Islam”. Onda će oni biti u nedoumici, i onda će im Allah dati a i nama će On dati definiciju. Onda Allah swt kaže: “Vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju…” svako ce reći: “Šta je s tim? Mi vjerujemo u Allaha i Njegova Poslanika!”
Onda Allah swt kaže: ”... i poslije više ne sumnjaju,...” Oni su sigurni, oni vjeruju u Allaha i Njegova Poslanika sa sigurnošću, bez imalo sumnje. Svako će reći: ”Pa mi nemamo sumnje, mi smo sigurni”. Onda Allah swt kaže daj im zadnji opis koji će slomiti leđa svakog munafika: ” i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!”

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Pon Jan 30, 2006 7:10 pm

Kao rezultat stvari unutar srca, svi tvrde da su oni Allahovi miljenici, i da oni vole Allaha više i od Muhammeda savs. Ali kada je upitanju rad, oni prvi bježe, i prvi se sakrivaju, i nemaju načina. Ovo je razlog zašto, slično tome, ovo je dokaz za one koji tvrde da su Tarbija i Tasfaja bolji od Džihada, ustvari Allah ismijava munafike kroz čitav Kur´an. On swt se šali na njihov račun, jer oni sebe ponižavaju ostavljajući glavni posao, boreći se sa drvenim mačem.
Ovo je zašto Allah swt kada ljudi tvrde: “O Allahu, mi Te puno volimo, mi ćemo plakati, mi će mo umrijeti od prevelike ljubavi za Tobom”, objavljuje drugi ajet da ih razotkrije. Ovo je ono što On swt kaže: “
Reci (O Muhammede): "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!"
Onda ljudi kažu: ”Mi slijedimo Resulullaha savs”. Ali Resulullah savs se borio, a oni se ne bore. Oni nisu iskreni u njihovom slijeđenju Resulullaha savs.
Onda Allah swt kaže u drugom ajetu kao odgovor ljudima koji kažu: ”Mi te volimo Allahu, mi te volimo”. Druga grupa ljudi je govorila: ”Ne, ne, mi volimo Allaha više nego vi (ranija grupa). Jasno je da i nas Allah voli više od vas, jer mi Njega volimo više od vas. Onda prva grupa reče: ”Ne, ne, mi volimo Njega više nego što vi to radite.” Svako tvrdi da voli. Onda je Allah swt izmirio stvar sa testiranjem: ”Allah najviše voli one koji se bore u Njegovo ime u redovima kao da su bedem čvrsti”.
Allah swt je opisao pet osobina onih koje On swt najviše voli. Onda svi počeše da plaču, jecaju, tabayer, taafayah, dawa, Islam itd. Onda svi zaboraviše na ajet, o obavezi. Oni čak osjetiše žalost što su objavili njihovu ljubav prema Allahu swt. Trebaće mnogo godina da oni to zaborave. Kada čitaju ovaj ajet iz Kur´ana, oni osjećaju nelagodnost, da je nešto pogrešno u njima, i oni nastoje da ga brzo pročitaju. SubhanAllah!
Mi moramo slušati ovaj ajet kada klanjamo terawiju iza ljudi koji napadaju Mudžahide. Mi moramo da ih slušamo kada uče ajete o džihadu i ako oni čak neznaju razliku između kalašnjikova i metle. Oni neznaju razliku između krompira i ručne granate. Nažalost, neki od njih bi se onesvjestio ako bi gledao sunećenje njegovog sina. SubhanAllah!
Kada Allah swt, u Kur´anskim ajetima, govori o imanu ili Islamu, to znači i iman i Islam. Oni nose značenje vidljivog i unutrašnjeg kavaliteta Islama. Na primjer, ako se (riječ) Islam pojavi sama, ajet govori o imanu i Islamu u isto vrijeme. Ako su prisutne u jednom ajetu zajedno, ovo znači da iman govori o skrivenom vjerovanju, što je nešto čemu niko nema pristup, a Islam govori o vidljivom vjerovanju, primjeri su zekijat, namza, saum itd.
Ukratko, Ulema kaže: ”Ako su zajedno postanu razdvojene, one daju zasebna značenja, a ako su odvojene one daju sveobuhvatno značenje”. Ako su zajedno one daju zasebno značenje, ako je svaka od njih sama u ajetu ili hadisu, one imaju njihovo značenje. Ovo je sažeto pravilo, zajedno znače odvojeno a same znače zajedno”.

Kemo
Mlađi član
Postovi: 183
Pridružio se: Ned Maj 08, 2005 12:29 pm
Lokacija: Bosna

Post od Kemo » Pon Jan 30, 2006 8:19 pm

Da li vezanje ruku u namazu pojačava Iman , mislim kada ruke svežemo na prsa ili oko pupka šta če da nam pojača iman više prvo ili drugo?

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Pon Jan 30, 2006 11:44 pm

brate kemo molim ALLAHA da nas uputi na pravi put.tvojim pitanjem brate ko da si hteo da se zezas?nemoj brate cuvaj se da se ne igras \sa necim od vere i da postanes nemusliman.nasa vera je laka elhamdulillahi ali nije dozvoljeno da se igra ili da se zafrkava sa nicim od nje makar ne mislio ozbiljno.a to sto pitas gde da stavis ruke i dali to podize iman ako si procitao dokaze da je od sunneta da se ruke stave na prsa onda treba tako da uradis,a ako nije ti stiglo to znanje i stavljas ruke ispod pupka mozda si kod ALLAHA opravdan.svako dobro delo podize iman.molim ALLAHA da nam podari ispravno verovanje i da umremo akkao pravovjerni.ALLAH da vas cuva ve selam

Kemo
Mlađi član
Postovi: 183
Pridružio se: Ned Maj 08, 2005 12:29 pm
Lokacija: Bosna

Post od Kemo » Uto Jan 31, 2006 6:26 am

Znam šta hočeš da kažeš ali ima jedan veliki problem u tom pogledu jer ustvari držanje ruku u namazu danas nije problem , več je problem kako istjerati muslimane iz kafane i diskoteka zato nedajem prednost da bi Bošnjaci trebali shvatiti bitnost vezanja ruku u namazu jer to uistinu neppovečava Iman več povečava podjeljenost kod Bošnjaka.

u doba Poslanika s.a.v.s. to nije bila finesa jer su ashabi striktno pratili sve Poslanikove a.s. pokrete u namazu pa su čak izuvali obuču utrenutku kad ih je Poslanik a.s. izuo zbog Džibrilove opomene da nisu čiste ali danas je to več jedan od ruknova koji bi trebao doči kad istjeramo Bošnjake iz kafane . u bosni i Hercegovini bi bilo najbolje slijediti mezheb Ebuhanife , prije svega radi očuvanja mira izmedzu muslimana i zato što je to škola poslanika s.a.v.s.

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Uto Jan 31, 2006 12:03 pm

Brate ALLAH te cuvao nemam protiv imama Ebu hanife ali nama je naredzeno da sledimo Poslanika alejhi selam.znaci sledicemo sunnet makar bili na mesecu rekao je Poslanik alejhi selam"KO TRAZI ALLAHOVO ZADOVOLJSTVO U NECEMU NA KOJE SE LJUDI LJUTE ALLAH CE BITI SNJIM ZADOVOLJAN I UCINICE DA LJUDI BUDU SNJIM ZADOVOLJNI I KO TRAZI ALLAHOVU SRDZBU SA ONIM SCIM SU LJUDI ZADOVOLJNI ALLAH CE SE NA NJEGA RASRDITI I UCINICE DA LJUDI SE RASRDE NA NJEGA"HADIS JE U JEDAN OD DVIJU HADISKIH ZBIRKA.Znaci brate mi ako gledamo da udovoljimo ljudima snecim sto je ALLAH ljut onda cemo izazvati na sebe ALLAHOVU SRZBU I ALLAH CE DA UCINI DA NA NAS LJUDI BUDU LJUTI.PRIMER ALLAH JE ZADOVOLJAN DA MI KLANJAMO I MUSKARCI PUSTAJU BRADE I ZENE STAVLJAJU HIDZAB I NIKAB ali neki ljudi to ne vole mi ako uradimo ove stvari posticemo ALLAHOVO ZADOVOLJSTVO ali ti ljudi ce se rasrditi ali ako ustrajemo na pokornosti ALLAHU ALLAH CE UCINITI DA LJUDI BUBU SNAMA ZADOVOLJNI I OBRATNO PO HADISU AKO MI PRIFATIMO DA ih poslusamo i da ucinimo ALLAHU UZVISENOM nepokornost rasrdicemo ALLAHA I ALLAH CE UCINITI DA SE ONI NA NAS RASRDE.Vidis nekoga popustI u necemu sto je obaveza kod ALLAHA NA PRIMER BRADA.ONI NECE GA OSTAVITI DOK NE POPUSTI JOS I U DRUGIM STVARIMA ALI AKO BUDE CVRST DOCI CE DAN KADA CE ONI BITI ZADOVOLJNI.OVO IZ LICNOG ISKUSTVA,A VERUJEM DA I DRUGA BRACA I SESTRE SU OVO DOZIVELI.MOLIM ALLAHA DA NAM OPROSTI I DA NAS UPUTI NA PRAVOM PUTU.ALLAH DA VAS CUVA VE SELAM

Kemo
Mlađi član
Postovi: 183
Pridružio se: Ned Maj 08, 2005 12:29 pm
Lokacija: Bosna

Post od Kemo » Uto Jan 31, 2006 9:38 pm

neznam koliko si me shvatio ali hoču da kažem da hanefijski fikh je baš ono što je poslanik a.s. i radio i zahtijevao od muslimana to jest sve ono što je potrebno jednom muslimanu možemo nači u toj islamskoj školi a ako je več ta škola u Bosni iHerc... ustaljena 500 godina a inače je koriste 60 posto muslimana onda nevidim razlog da nešto mjenjamo sem bidaata koji su prisutni u Bosni i herc... . hanefijska pravna škola
koja se zasniva na Kur'anu i hadisu zahtijeva takodžer bradu, haljine do članjka, zikr poslije farz namaza, itd. i nikako bidate koje imamo sem razlike u držanju ruku u namazu pored drugih pravnih škola, selamljenje u namazima manje ili više i tako još neke finese za koje hanefi škola ima jasne argumenet i hadisse zato govorim ne da kažem da druge pravne škole nisu u pravu, ne nprotiv sve one se zasnivaju na Kur'anu i hadisu ali ako več u Bih imao hanefie školu onda hajde da je forsiramno ali ispravno i nikako sa mevludima ili novotarijama jer vadžib je slijediti zajednicu a sunnet je uzeti još postoječu mogučnost koju nalazimo uhadisu o namazu , pored več postoječe uleme u BiH (koja bi se trebala naravno popraviti) koja se oslanja na hanefie fikh.

Neznam koliko imam pravo nego me interesuje ozbiljnost prilazu fikhskim pitanjima i koliko je bitno imati islamsku zajednicu kojka okuplja muslimane koji slijede zajedničke interese i koji se nerazdvajaju n iu čemu i koji su čvrsto u džematu.

ovim nekažem da bilo koji drugi fikh nije u pravu nego pokušavam da razjasnim i priej svega i sam sebe naučim šta je najbolje za muslimane u BIH a uzečemo ono što zadovoljava našeg Stvoritelja .

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Pet Mar 10, 2006 11:50 am

savjetujem da se cita tema o imanu VALLAHI NIJE NISTA VAZNIJE PRIJE ZNANJA O IMANU.ALLAHA MOLIM DA NAP PODARI ISPRAVNI IMANU IDA UMREMO KAO PRAVI VERNICI

Odgovori