ŠTA ČINI LAA ILAHE ILLELLAHU,A STA GA PONISTAVA?

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

ŠTA ČINI LAA ILAHE ILLELLAHU,A STA GA PONISTAVA?

Post od ebubesiir » Sub Apr 08, 2006 3:28 am

U v o d

Svako je dobro upoznat sa situacijom muslimana današnjice – nema potrebe da se ide u detalje o tome koliko je ona loša.
Svako može vidjeti kako je muslimanski ummet postao slab, a svakoga dana ide od lošeg ka gorem – dok su na drugoj strani kāfiri jači i ujedinjeniji u svojim djelima.
Ovo je potpuno suprotno onome što Uzvišeni Allāh želi.

Uzvišeni Allāh je poslao islām da bude vodeća vjera, da muslimani budu najbolji ummet ovoga svijeta i ovo nama, kao muslimanima, mora biti cilj.

Zato mi moramo sebe zapitati nekoliko pitanja kao što su:

Zašto mi nijesmo ujedinjeni?
Zašto smo mi muslimani u ovoj situaciji?
Zašto mi muslimani ne nađemo rješenje za ove probleme?

Allāh Uzvišeni kaže u Qur'ānu:
''I Mi smo zaista olakšali Qur'ān za razumijevanje i pamćenje. Pa ima li onoga ko će pouku primiti?''

Pa zašto onda mi činimo Qur'ān i vjeru islām tako tešku sebi?
Izgleda da je ona postala poput vjere Židova i kršćana u kojima jedino nekoliko ljudi znaju vjeru i oni su jedini koje svako treba slušati.
Potpuno isto se dešava sa islāmom, gdje se samo nekoliko ljudi smatraju učenim i čine da većina muslimana zaluta sa pravog puta, jer oni kriju istinu od njih.

Iz ovog razloga mi se moramo vratiti sāmim osnovama i postaviti sebi ova pitanja, u cilju da nađemo odgovore – zašto se ova situacija desila i da nađemo lijek za ovu situaciju, koja napada muslimanski ummet danas.

Zašto nas je Uzvišeni Allāh stvorio?

Prvo pitanje koje čovjek treba zapitati sebe je:

Zašto nas je Uzvišeni Allāh stvorio?
Šta je cilj i šta je svrha našeg stvaranja?

Ovo je najvažnije pitanje. Zato, ako mi znamo naš cilj u životu, bićemo u stanju da radimo i da postignemo taj cilj. Na primjer, ako nas je Uzvišeni Allāh stvorio zbog novca recimo, onda mi jedino trebamo raditi i zarađivati novac, uživati i ne brinuti o bilo čemu.

Ali kao što znamo, ovo nije slučaj, jer Uzvišeni Allāh kaže u Qur'ānu:
''I Ja nisam stvorio džinne i ljude ni zbog čega drugog, osim da bi Me obožavali''

Kako da obožavamo Uzvišenog Allāha jedino?

Sada mi znamo da je naš cilj u zivotu ''tahkīk el-'ibāde'', što znači obožavati Allāha Uzvišenog.
Ovo je konačni cilj i mi ćemo, njegovim ispravnim izvođenjem, postići naš konačni cilj i zadobiti džennet, inšāAllāh.
Međutim, ako omanemo u obožavanju Uzvišenog Allāha, onda će naša sudbina biti džehennem.

Pa, kako obožavati Uzvišenog Allāha?
Trebamo obožavati Allāha onako kako On želi od nas da ga obožavamo.
Allāh Uzvišeni nam je poslao Qur'ān preko Svog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, i mi smo u stanju da kroz ovu Knjigu Objave slijedimo smjernice (upute) o načinu na koji Uzvišeni Allāh treba biti obožavan.

Uz Knjigu Uzvišenog Allāha, tu je također i sunnet (praksa Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem).
Ako čovjek napusti jedan od ova dva izvora, za njega nema šanse da bude u stanju da postigne svoj cilj dostizanja dženneta, jer će on sigurno zapasti u zabludu.

Važnost provjeravanja dokaza

Veoma je važno spomenuti termin ''taqlīd''. Ovaj termin se koristi kada podrazumijeva ili ukazuje da neko slijepo slijedi riječi i učenja određene osobe.
Na primjer, ako osoba jedino uzima učenja imama Ebu Hanīfe, imāma Ahmeda, Ibn Tejmijje ili šejha Bin Bāza i slijedi ih riječ po riječ, kao da oni nikada nijesu pogriješili u svojim presudama, onda on čini njihov ''taqlīd''.

Čovjek se mora paziti da nikada ne padne u ovu klopku, jer je Muhammed, sallallahu 'alejhi we sellem, onaj koji je Allāhov Poslanik i koga muslimani trebaju slijediti, a ne učenjake sa njihovim mišljenjima i nikoga drugog.
Pa i pored toga, čovjek svakako treba poštovati učenjake islāma, ali kada oni kažu nešto, čovjek ih uvijek treba zapitati za dokaz iz Qur'āna i sunneta za ono što su rekli.
Ovo je zato što je Uzvišeni Allāh nama muslimanima u Qur'ānu rekao da slijedimo Njegovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, koji je bio najbolji primjer za čovječanstvo.

Zato vam učenjak treba reći da li je ono što on govori iz Knjige Uzvišenog Allāha (Qur'āna), iz sunneta Allahovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem (hadīsa), ili od učenjakovog sopstvenog mišljenja (idžtihāda) sa dokazom.

Na ovaj način će čovjek biti siguran da je ono što oni govore od njihove vjere – naredio Uzvišeni Allāh, jer mi ne želimo da budemo poput Židova i kršćana, koji su zalutali zbog toga što su slijepo slijedili svoje učenjake.

Uzvišeni Allāh kaže u Qur`ānu:
''Oni (Židovi i kršćani) su uzeli svoje svećenike i svoje monahe za svoje erbabe (gospodare) mimo Allāha (pokoravajući se njima u njihovom ohalaljivanju Allāhovih zabrana i oharamljivanju Allāhovih dozvola).''

Šta je značenje 'aqīde i riječi 'Lā ilāhe illAllāh'?

'Aqīda znači vjerovanje, a 'Lā ilāhe illAllāh' je srž tog vjerovanja.
Čovjek može klanjati, davati zekāt i činiti sva dobra djela na ovom svijetu, ali ona mogu biti beskorisna, sve dok čovjek ne obznani svoju vjeru 'Lā ilāhe illAllāh' u Uzvišenog Allāha (jedino).
Kao što je šejhul-islām Ibn Tejmijje rekao:
''Za 'Lā ilāhe illAllāh' je Uzvišeni Allāh stvorio ljude, Allāh je stvorio džinne, Allāh je stvorio mizān (vagu), Allāh je stvorio nebesa i Zemlju i za ovo je Uzvišeni Allāh pripremio Sudnji Dan. Sve ovo zbog 'Lā ilāhe illAllāh'. Nakon toga dolaze četiri druga stuba islāma ili rukna islāma (namāz, post, zekāt i hadždž), ali zadnja četiri dolaze u praksu tek nakon što je šehādet 'Lā ilāhe illAllāh' (prvi temelj) bio proglašen (obznanjen), jer je to osnova svih temelja. Zato je veoma važno shvatiti 'Lā ilāhe illAllāh', riječi zbog kojih je Uzvišeni Allāh stvorio svaku stvar.''

Ovo nam također pokazuje da je čovjek, ako ne razumije 'Lā ilāhe illAllāh', i dalje van okvira islāma, jer sāmo (pūko) izgovaranje riječi 'Lā ilāhe illAllāh' njegovim jezikom ne znači ništa, sve dok ne razumije stvarno značenje ovog termina.

Mi ćemo vidjeti da Židovi i kršćani također kažu 'Lā ilāhe illAllāh', ali su oni kāfiri (nevjernici), a ne muslimani. Ovo je zato što oni kažu 'Lā ilāhe illAllāh' svojim jezicima, ali njihova djela nisu usklađena sa onime što njihovi jezici govore.

Iz istog ovog razloga musliman treba da, bez imalo sumnje, shvati značenje 'Lā ilāhe illAllāh'.

Veoma je važno znati kako da sprovedemo 'Lā ilāhe illAllāh' u našim životima – odnosima, vladanjima, poslovima i našim djelima.
Trebamo shvatiti kako su ashābi shvatili značenje 'Lā ilāhe illAllāh' od Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, jer kada je Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, po prvi put pozvao ljude u tewhīd (u jednoću Allāha Uzvišenog), oni su bili zapanjeni da vide nekoga koji im govori da njihovi ''bogovi'' i ''idoli'' postanu – jedan bog.

Ljudi su mu rekli da će se Arapi, pa čak i ne-Arapi boriti protiv njega zbog poruke koju im prenosi.
Ovo oslikava da su čak i mušrici znali kako je ozbiljno značenje riječi 'Lā ilāhe illAllāh' i da su znali kakve su posljedice koje bi te riječi donijele Allāhovom Poslaniku, sallallāhu 'alejhi we sellem.

Prije nego što je Allāhovom Poslaniku, sallallāhu 'alejhi we sellem, data Objava, on je bio poznat kao es-Sādiq i el-Emīn (istinoljubivi), kao što je bio poznat zbog svog poštenja i lijepog ahlāqa.
Ali, kada je jednom rekao 'Lā ilāhe illAllāh', stvari su se – za njega i za svakoga ko god mu je povjerovao – okrenule odozgo nadole.
Oni su bili mučeni i proganjani, a neki od njegovih ashāba su čak bili i ubijeni.

Bilāl, Jāsir i njegova familija, Allāh bio zadovoljan svima njima, su odlični primjeri kako su prvi muslimani bili tako čvrsti u svom vjerovanju u Uzvišenog Allāha i kako su kāfiri mučenjima svih vrsta pokušavali da ih odvrate od islāma.

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Sub Apr 08, 2006 3:29 am

Pravi razlog zbog koga su ljudi od Qurejšija ovo činili muslimanima je bio to što, ako bi ljudi iz plemena Qurejš počeli da vjeruju u ovu poruku 'Lā ilāhe illAllāh', onda bi to značilo da sve koristi, koje su oni dobijali od njihove lažne religije, treba da budu poništene, njihove visoke pozicije u ovom svijetu bi trebale da nestanu, vođe bi trebalo da postupaju u skladu sa voljom Uzvišenog Allāha.

Kao rezultat toga, 'Lā ilāhe illAllāh' je bila direktna prijetnja tome društvu i njegovom narodu.

Važnost 'Lā ilāhe illAllāh'

1. hadīs:

'Itbān, Allāh bio zadovoljan njime, je prenio da je Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, rekao:
''Zaista je Allāh džehennemskoj vatri zabranio čovjeka koji kaže 'Lā ilāhe illAllāh', želeći time Allāhovo Lice.''

2. hadīs:

Ebu Se'īd el-Hudrī, Allāh bio zadovoljan njime, je prenio da je Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, rekao:
''Mūsā je rekao: 'O, Gospodaru, nauči me riječima kojima ću Te spominjati i moliti Te'. Allāh mu je odgovorio: 'O Mūsā, reci 'Lā ilāhe illAllāh'. Mūsā je rekao: 'Gospodaru moj, svi Tvoji robovi govore te riječi.' Allāh je rekao: 'O, Mūsā, kada bi se sedam nebesa i svi koji su na njima – osim Mene – i sedam zemalja stavili na jedan tas vage, a 'Lā ilāhe illAllāh' se stavilo na drugi tas vage, ono bi ih prevagnulo.' ''

3. hadīs:

Prenosi se da je Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, rekao:
''Ko posvjedoči 'Lā ilāhe illAllāh' i porekne sve što ljudi obožavaju mimo Allāha, njegov imetak i krv postaju haram, a njegov obračun je kod Allāha.''

4. hadīs:

'Uthmān je prenio da je Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, rekao:
''Ko umre znajući 'Lā ilāhe illAllāh', ući će u džennet.''

5. hadīs

'Ubāde ibn es-Sāmit, Allāh bio zadovoljan njime, je prenio da je Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, rekao:
''Ko god posvjedoči 'Lā ilāhe illAllāh' (da nema boga osim Allāha), Koji nema drūga, i da je Muhammed Njegov rob i poslanik, da je 'Īsā Allāhov rob i Njegov poslanik, Riječ Njegova Koju je dao Merjemi i duh od Njega, te da je džennet istina i da je džehennem istina – Allāh će ga uvesti u džennet, kakva god mu djela bila.''

6. hadīs

Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, je rekao: ''Naređeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče 'Lā ilāhe illAllāh' (da nema boga osim Allāha) i da je Muhammed Allāhov Poslanik, i dok ne počnu klanjati namāz i davati zekāt. Kada to urade, od mene su sačuvali svoju krv i svoje imetke, osim u slučaju kada to pravda islāma zahtijeva, a obračun im je kod Uzvišenog Allāha.''

Važnost objašnjavanja svega ovoga je bila da bismo mogli shvatiti osnovne koncepte islāma ili glavne stubove islāma.

Čovjek može vidjeti da postoji velika razlika između 'Lā ilāhe illAllāh', koje izgovaraju ljudi danas i 'Lā ilāhe illAllāh' shvaćene od strane Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, i njegovih ashāba.

Danas vidimo da su ljudi napravili biznis od govorenja i pisanja 'Lā ilāhe illAllāh'.
Oni jedu, piju i spavaju od 'Lā ilāhe illAllāh', pa ipak ne vidimo da je ijedno od njenih značenja utemeljeno u njihovim stvarnim životima.
Danas vidimo mnoge od tzv. ''ljudi od znanja'', kako su srećni da izgovore 'Lā ilāhe illAllāh' ako će time zadobiti izgradnju džamije ili izvući neku dunjalučku korist, ali vidimo da oni neće izgovoriti (i sprovesti) ovaj šehādet ako su u strahu od gubljenja svog posla, imetka ili statusa (položaja).
U ovim momentima, oni će sakriti pravo značenje 'Lā ilāhe illAllāh'.
Iz ovog razloga, mi moramo našu vjeru u 'Lā ilāhe illAllāh' mjeriti na mīzānu el-'aqīde (vagi vjerovanja), koju je postavio Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, i na kojoj su se vagali ashābi.
Trebali bismo ovu vagu 'aqīde primjeniti na nas, na naše porodice, učenjake i svakoga ko tvrdi da je musliman.
I sve ovo bismo trebali staviti na vagu i vidjeti koliko je to dobro u poređenju sa 'aqīdom ashāba Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem.

Na primjer, ako vidimo da se danas kršćani i Židovi slažu sa islāmom, onda je sa islāmom nešto loše, onda nešto nije u redu sa našim islāmom, jer nam je Uzvišeni Allāh u Qur'ānu rekao:
''Nikad neće ni Židovi, ni kršćani biti tobom zadovoljni, sve dok vjeru njihovu ne budeš slijedio.''

Ovo nam pokazuje da, ako upadnemo u ovu zamku kāfira, onda naš islām (pravi islām) mora iskliznuti iz naših ruku.

Ovo je razlog zašto mi danas vidimo da je pravo značenje 'Lā ilāhe illAllāh' promijenjeno, da bi odgovaralo prohtjevima i strastima ljudi.
Mi danas vidimo muslimane koji u džamiji govore 'Lā ilāhe illAllāh', a ubrzo, pošto izađu, oni nestaju, i ako neko drugi pokuša da ovo kaže, on je nazvan teroristom ili fundamentalistom.

Zato je važno da se shvati stvarno značenje 'Lā ilāhe illAllāh', u koje je pozivao Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem, i zbog kojih su ashābi bili mučeni.
Razlike u izgovaranju 'Lā ilāhe illAllāh'

Ako pogledamo u historiju islāma, veoma je jasno da ne može biti poređenja između 'Lā ilāhe illAllāh' koja se govori danas, sa onom koja se govorila u vrijeme Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem.

Danas ljudi žele da 'Lā ilāhe illAllāh' podese (prilagode) svojim potrebama i ne žele da je istražuju, da bi razumijeli njeno pravo značenje.

Stvarne žrtve vezane za uslove 'Lā ilāhe illAllāh' su potpuno zaboravljene, i ljudi samo žele da pričaju, uživaju, odmaraju se i prave šalu od svega toga.
Opće mase muslimana također sebe zaglupljuju da će im, sve dok se drže izgovaranja 'Lā ilāhe illAllāh', biti zagarantovan džennet, da nikada neće ući u džehennem, i mnoga druga slična vjerovanja.
Oni pokušavaju da zarade džennet uživanjem u dunjaluku i udovoljavanjem kāfirima i zulumćarskim režimima tiranskih vladara.

U pogledu ovoga Allāh u Qur'ānu kaže:
''Allāh neće ostaviti vjernike pomiješane sa nevjernicima, a da dobre od loših ne razdvoji... Allāh vama neće ono što je skriveno otkriti, već On za to odabere onoga koga hoće od poslanika Svojih; zato vjerujte u Allāha i poslanike Njegove; i ako budete vjerovali i Allaha se bojali, čeka vas nagrada velika.''

Ovo nas vodi do sljedeće nove etape – kako razumijeti stvarno značenje ovog šehadeta 'Lā ilāhe illAllāh'?
Za ovo moramo provjeriti dokaze, vezane za ovo pitanje i stvarno pokušati studirati i činiti ispitivanje (traganje) o ovom pitanju.

Ako utemeljimo osnovu vjerovanja 'Lā ilāhe illAllāh', onda će nas to dovesti do toga da budemo u džemā'atu, onda do vođe i pokornosti njemu (u skladu sa Qur'ānom i sunnetom), onda do hidžre i konačno – do džihāda.

Ovo je bio put Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, i ovo je način na koji će islām ponovo biti utemeljen, u skladu sa slavnim hadīsom Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, u kome je on rekao:
''Islām je počeo kao stran (čudan), i vratiće se kao stran (čudan), pa obraduj strance (čudake).''
Dakle, ovo je bio put Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, i ovo je način na koji će islām biti utemeljen.

U džemā'atu će svako tijelo imati istu 'aqīdu, pod istim vođom (kao što je bio Allāhov Poslanik, sallallāhu 'alejhi we sellem), gdje će ljudi slušati ovoga vođu, a onda učiniti hidžru kao što su je učinili ashābi Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, a onda voditi džihād na Allāhovom putu, džihād koji se neće zaustaviti do Sudnjeg Dana.

Ovaj put islāma ćemo mi studirati detaljno, inšāAllāh, nakon završetka glavne teme 'aqīde, u nekoliko narednih lekcija.

Kako učiniti 'Lā ilāhe illAllāh' neoskrnavljenom (nezaprljanom)?

U arapskom jeziku 'Lā ilāhe illAllāh' je sastavljena iz dvije riječi:
Prva riječ je 'lā ilāhe...',
a druga riječ je '...illAllāh'.

Na arapskom ovo znači da je prva riječ – poricanje (negiranje), a druga je – prihvatanje (potvrđivanje).
Na arapskom jeziku, kada kažemo ''odbaciti'', to znači da se nešto mora odbaciti prije nego što se išta drugo prihvati.

Pa kakav je ovdje slučaj – šta moramo odbaciti u riječi 'Lā ilāhe illAllāh'?
Postoje četiri glavne stvari koje moramo odbaciti da bi naše 'Lā ilāhe illAllāh' bilo prihvaćeno.

1. Ā l i h e h

Ovo je množina riječi ilāh (bog), tj., sve ono što je obožavano je ilāh.
Primjeri ovoga su brojni. To je idol (kip) obožavan od strane Qurejšija u doba Allāhovog Poslanika, sallallāhu 'alejhi we sellem, obožavanje grobova kakvo danas vidimo na Azijskom kontinentu i drugim dijelovima svijeta,…
Ljudi i sveci su također obožavani, kao što vidimo na svakom kraju svijeta danas, isto kao i u muslimanskim društvima,… Čak i čovjekova sopstvena strast može biti opisana kao ilāh.

Da bi Allāh bio obožavan jedino, svi ovi idoli (kipovi), grobovi, sveci i drugi slični ilāhi moraju biti odbačeni.
Uzvišeni Allāh je rekao:
''Ne stavljaj uz Allaha nekog drugog boga - da ne bi osudu zaslužio i bez podrške ostao''.

Allāh je također u Qur'ānu rekao:
''I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!''

2. E r b ā b

Erbāb dolazi od riječi rububijje (gospodarstvo) i ona je množina riječi rabb (gospodar).
Riječi erbāb i āliheh su u vezi, tako da, ako postoje erbābi, onda su tu i āliheh.

Onaj koji kaže da je on rāziq (daje opskrbu), hākim (donosi zakone), da daje život i smrt itd., može biti okarakterisan kao erbāb (rabb).

Uzvišeni Allāh u Qur'ānu kaže:
''Oni (Židovi i kršćani) su svoje monahe i svećenike uzeli za erbābe (gospodare) mimo Allāha (svojim pokoravanjem njima u njihovom dozvoljavanju onoga što je Allāh zabranio i u njihovom zabranjivanju onoga što je Allāh dozvolio)''

Na primjer, ako kažete nekome (ugledniku ili svecu) da čini dowu za vas da dobijete dijete, ili da ozdravite od bolesti i ako vi očekujete da vam njegova dowa donese šifā' (lijek, tj., da vam bude bolje) bez očekivanja da lijek dođe od Allāha, onda ste nekoga drugog učinili rabbom uz Allāha. Jer, samo se Allāhu treba moliti i vaša dowa treba biti upućena direktno Allāhu.

Drugi primjer će biti ako odete na kāfirski sud u bilo kojoj zemlji (uključujući ''muslimanske'' ljudske sudove, parlamente, vlade i druga takva tijela) i učinite da vam kāfir sudi u vašim stvarima (poslovima), koristeći kāfirske (ljudski načinjene) zakone, umjesto onoga što je Allāh objavio (šeri'ata, Allāhovog zakona), onda će ovo biti sljedeći oblik nesuđenja po onome što je Allāh objavio i ovo će biti uzimanje drugih, mimo Allāha, za svoga rabba (gospodara).

Sve vrste erbāba moraju biti odbačene, da bi Allāh bio obožavan jedino.

3. E n d ā d

Ovo je množina riječi nidd, što znači jednak (ravan) nečemu, ili drugim riječima, nešto što je jednako (ravno) Allāhu.
Ovo može biti u bilo kom obliku, kao što je imetak (bogatstvo), porodica, zajednica, vođstvo, i drugo.

Na primjer, ako dođe naredba od Allāha a čovjek se, umesto pokoravanja Allāhovoj naredbi, pokori svome ocu, majci, zemlji, zajednici ili naređenju vođe, onda je on učinio endāda (nidda) sa Allāhom, jer je odbacio Allāhovo naređenje, da bi slijedio nešto drugo.

Voljeti nešto je prirodno, ali voljeti neku stvar više ili jednako čovjekovoj ljubavi prema Allāhu, onda to mora biti odbačeno, ili njegova ljubav mora da postane niža nego što

ebubesiir
Mlađi član
Postovi: 77
Pridružio se: Pon Jan 23, 2006 4:24 am
Lokacija: kairo
Kontakt:

Post od ebubesiir » Sub Apr 08, 2006 3:30 am

je njegova ljubav prema Allāhu i Njegovom Poslaniku, sallallāhu 'alejhi we sellem.

Sve vrste endāda moraju biti odbačene da bi Allāh bio jedini obožavan.

Uzvišeni Allāh je u Qur'ānu rekao:
''Reci: 'Ako su vam očevi vaši, sinovi vaši, braća vaša, žene vaše, rođaci vaši, imeci vaši koje ste stekli, trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate – draži od Allāha i Njegovog Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda sačekajte dok Allāh presudu Svoju ne donese'. A Allāh neće uputiti griješnike na pravi put.''

4. T a w ā g ī t

Ovo je množina riječi tāgūt.

Riječ tāgūt je izvedena od riječi tagā ili tugjān.
Jezičko značenje riječi tāgūt u arapskom jeziku je – kada nešto pređe granicu ili ode preko svojih granica.
Riječ tāgūt pokriva opsežan raspon značenja.

Sa šeri'atske tačke gledišta, tāgūt je nešto što se obožava mimo Allāha, tj. lažno božanstvo.

Ovo može uključivati Iblīsa, šejtāne, kipove, kamenje, Sunce, zvijezde, meleke, svece, grobove, vladare i vođe, koji također mogu biti lažno obožavani.

Veoma je važno razumijeti šta je tāgūt, u cilju da ga čovjek odbaci, jer ako čovjek ne zna njegovo značenje, kako se onda može držati daleko od njega?
Kada čovjek shvati značenje, onda postaje potrebno da zna kako da odbaci tāgūta.

Uzvišeni Allāh kaže:
''Nema prisiljavanja u vjeru. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Pa ko god ne vjeruje (ko god počini kufr) u tāgūta, a vjeruje u Allāha – uhvatio se za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti. A Allāh sve čuje i sve zna.''

Uzvišeni Allāh također u kaže u Qur'ānu:
''Mi smo svakom narodu poslanika slali: 'Allāhu 'ibādet činite, a klonite se tāgūta' ''

Uzvišeni Allāh je također u Qur'ānu rekao:
''Zar nisi vidio one (munāfiqe) koji tvrde da vjeruju u ono što je objavljeno tebi, i u ono što je objavljeno prije tebe, pa ipak žele i idu da im se pred tāgūtom sudi, a naređeno im je da ga se klone? Ali šejtān želi da ih odvede u daleku zabludu.''

Uzvišeni Allāh je također u Qur'ānu rekao:
''Oni koji vjeruju bore se na Allāhovom putu, a oni koji ne vjeruju bore se na putu tāgūta.''

U ovim ājetima nam Uzvišeni Allāh opisuje pravi put koji će čovjeka odvesti do dženneta.
Ovaj pravi put je – učiniti kufr (nevjerstvo) u tāgūta prije nego što 'Lā ilāhe illAllāh' može biti prihvaćena.
Drugim riječima, prije nego što kažeš 'Ja vjerujem u Allāha' (...illAllāh), moraš poreći i uznevjerovati u tāgūta (lā ilāhe...).

Ako osoba kaže 'Lā ilāhe illAllāh', a još nije odbacila tāgūta, onda ona ide protiv gore spomenutog Allāhovog ajeta, u kome On kaže:
''Ko god ne vjeruje u tāgūta, a vjeruje u Allāha, onda se on uhvatio za najčvršću vezu, koja se neće prekinuti.''

U ovom ajetu, Uzvišeni Allāh koristi riječ istemseke, umjesto riječi meseke.
Meseke u arapskom jeziku znači držati nešto jednom rukom, ali u ovom ajetu je istemseke simbolično upotrijebljeno sa značenjem da se nešto drži objema rukama, ili znači hvatanje nečega čvrstim stiskom sa obje ruke.

Da bismo ovo uprostili, ako bismo rekli da držite nešto u svojoj desnoj ruci, ovo znači da je vaša lijeva ruka prazna i da možete držati drugu stvar u svojoj lijevoj ruci.

Na isti način, ako bismo rekli da se neko uhvatio za 'Lā ilāhe illAllāh' jednom, a za tāgūta drugom rukom, onda njegov īmān nije ispravan i on je van okvira islāma.

Ovo je razlog zašto Uzvišeni Allāh koristi riječ istemseke u spomenutom ajetu – da bi nam rekao da 'Lā ilāhe illAllāh' moramo držati sa naše obje, a ne samo jednom rukom.

Ovo znači da mi moramo učiniti ono što nam Uzvišeni Allāh govori, a to je da odbacimo tāgūta i da 'Lā ilāhe illAllāh' držimo sa obje svoje ruke.

Ovo je jedini način da se postigne vječni uspjeh i ako čovjek čini bilo koju drugu tvrdnju mimo one koju nam je Uzvišeni Allāh naredio, onda on nije musliman, već je kāfir.

Ali, ako neko čini ono što nam je Uzvišeni Allāh rekao da činimo, onda će nam on, inšāAllāh, dati Svoju potpunu milost.
On će biti na našoj strani i izvešće nas sa tmina na svjetlo.
Ovo je put islāma, i ako neko slijedi ovaj put, Uzvišeni Allāh će biti zadovoljan njime i njegovim djelima.

Svaki drugi put, mimo ovog puta je šejtānov put i zao put.

Sedam šartova (uslova) 'Lā ilāhe illAllāh'

1. El-'ilm (znanje)

Dokaz za ovo su Allāhove riječi u Qur'ānu:
''Zato znaj 'Lā ilāhe illAllāh' (znaj da nema drugog boga osim Allāha)''

2. El-jeqīn (čvrsto ubjeđenje)

Dokaz za ovo su Allāhove riječi u Qur'ānu:
''Pravi vjernici su samo oni koji u Allāha i Poslanika Njegovog vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allāhovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni!''

3. El-ihlās (iskrenost)

Dokaz za ovo je u dva Allāhova govora u Qur'ānu:
''Iskreno ispovijedanje vjere dug je Allāhu!''

''...a naređeno im je da se samo Allāhu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namāz obavljaju, i da zekāt udjeljuju; a to je - ispravna vjera.''

4. Es-sidq (istinoljubivost)

Dokaz za ovo je u riječima Allāha Uzvišenog u Qur'ānu:
''Elif, Lām, Mīm. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: 'Mi vjerujemo!' i da u iskušenje neće biti dovedeni? A Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allāh sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu.''

5. El-mehabbeh (ljubav)

Dokaz za ovo je u riječima Allāha Uzvišenog u Qur'ānu:
''Ima ljudi koji su mjesto Allāha uzeli endade (ortake Allāhu, da bi ih obožavali), vole ih kao što se Allāh voli, ali pravi vjernici još više vole Allāha.''
6. El-inqijād (potpuna pokornost)

Dokaz za ovo je u dva govora Allāha Uzvišenog u Qur'ānu:
''Vratite se Allāhu (sa pokajanjem) i pokorite se Njegovoj volji, prije nego što vam kazna dođe...''

''A ko je bolji od onoga koji se pokori (preda) Allāhu i čini dobra djela...''

7. El-qubūl (prihvatanje)

Dokaz za ovo je u riječima Uzvišenog Allāha u Qur'ānu:
''I eto tako, prije tebe, Mi ni u jedan grad nismo poslanika poslali, a da oni koji su raskošnim životom živjeli nisu govorili: 'Zatekli smo pretke naše kako ispovijedaju vjeru i mi ih slijedimo u stopu.' 'Zar i onda' - govorio bi on – 'kad vam ja donosim bolju od one koju ste od predaka vaših upamtili?' A oni bi odgovarali: 'Ne vjerujemo mi u ono što je po vama poslano!' I Mi smo ih kažnjavali, pa vidi kako su skončali oni koji su poslanike u laž ugonili.''

Odgovori