Vrste Dzina

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Kemo
Mlađi član
Postovi: 183
Pridružio se: Ned Maj 08, 2005 12:29 pm
Lokacija: Bosna

Vrste Dzina

Post od Kemo » Ned Jun 26, 2005 10:20 pm

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

Vrste džina

Kao što postoji nekoliko vrsta ljudi isto tako Uzvišeni Allah dž.š. stvorio je i više vrsta džina. Govoreći o vrstama džina neću se ograničiti samo na njihove fizičke osobine (boja, rasa, porijeklo, i dt.) nego tu mislim i na njihov karakter i psihičke osobine. Baš kao što su i ljudi različiti po karakteru, pa naš narod kaže: "Stotinu ljudi-stotinu ćudi", također i džini imaju takve različitosti. Upravo zbog toga liječenje Kur'anom nikada u potpunosti ne može ići po teoretskoj šemi, i jedanput primjenjen (uspješan) način liječenja ne mora uvijek dati isti rezultat. Ovdje se mora imati u vidu da se iz granica šerijata ne smije izaći pri liječenju ali smisao moje priče je da komunikacija sa džinom i ophođenje s njim u toku liječenja mora da se prilagođava osobinama tog džina. Počevši od našeg govora, ne možemo koristiti neke izraze ukoliko je džin neobrazovan i koje on kao takav neće razumjeti, nego ćemo prilagoditi svoj govor njegovom nivou. Ono što ej važno za liječenje Kur'anom jeste poznavanje najčešćih sklonosti pojedinih vrsta džina. To znači da je jedna vrsta najčešće sklona služenju sihirbazu, druga vrsta je sklona da uznemirava ljude bez povoda, treća da se sveti ljudima, drugi su pak skloni da izazivaju samo jednu vrstu poremećaja kod čovjeka (npr. glavobolju) i td. Za razliku od ljudi Uzvišeni Allah dž.š. je džinima dao neke sposobnosti koje ljudi nemaju. Tako npr. postoji džini letaći (džini sa krilima), postoje i džini ronioci (žive u vodi), postoje džini koji su isključivo vezani za zemlju, dakle niti lete niti žive u vodi. Džini imaju sposobnost izuzetno brzog kretanja tako da u trenutku mogu stići sa jednog kraja zemlje na drugi i sl. Život džina sličan je životu čovjeka. Oni se rađaju, imaju svoju mladost, školuju se, rade, osnivaju porodicu imaju djecu i td. Imaju potrebe slične ljudskim potrebama.

Govoreći o džinima letačima, iskustvo pokazuje, a Uzvišeni Allah dž.š. najbolje zna, da ova vrsta najčešće služi uroku i oni najčešće u tijelo čovjeka ulaze samo na kratko vrijeme. Ova vrsta kada uđe u tijelo u najvećem broju slučajeva zadržava se u glavi ili vratu, ponekada i u grudima. Ova vrsta također služi sihirbazima, ali ne da bi realizirali sihir nego da bi im pružili neke informacije koje sihirbaz u tom trenutku, objektivno ne može znati. Na taj način sihirbaz se neznalom čovjeku predstavi kao neki sveti čovjek koji zna skriveno. Tako npr. čovjek ode kod sihirbaza u potrazi za lijekom, a ovaj mu opiše njegovu kuću ili stan kao da je bio tamo i čovjek zaista povjeruje da je taj sihirbaz nekakav sveti čovjek i da mu je Allah dž.š. dao nadnaravne sposobnosti. Zapravo, tu je stvar veoma jednostavna. sihirbaz pošalje džina letača do kuće ili stana oboljelog i ovaj mu u trenutku to sve provjeri i onda mu kaže ono što je vidio, a sihirbaz to samo ponovi pred oboljelim čovjekom. Braćo i sestre ne dajte takvima da vas varaju, jer samo Allah Uzvišeni zna tajne skrivene!

Jedna vrsta džina su i hodajući džini (oni koji su konstantno na zemlji). Karakteristika ovih džina jeste da se oni često pretvaraju u oblik životinja (svinje, majmuni, psi, mačke) i kao takvi vidljivi su i čovjeku. Ova vrsta džina kada uđe u tijelo najčešće se zadržava u nogama ili u predjelu stomaka odnosno leđa. Od ove vrste se najviše treba čuvati na zabačenim i nečistim mjestima.

Džini ronioci ne samo da rone u vodi, nego jedna od njihove vrste je i ona koja ide kroz slojeve zemlje. Ovi džini su Allahovom dž.š. voljom niskog intelekta, skloni su ljutnji, skloni su prekomjernoj priči i Allahovom dž.š. voljom na dosta jednostavan način istjeruju se iz tijela. Međutim u izostanku liječenja posljedice od ovakvih džina mogu biti izuzetno ozbiljne i komplikovane. Najčešči rezultat njihovog djelovanja je potpuno ludilo čovjeka.

Džini žive mnogo duže od ljudi, čak neke vrste i po nekoliko hiljada godina. Neki od njih su muslimani, neki su kršćani, neki su jevreji a neki se klanjaju kravi. Kao i ljude moguće je džine razlikovati i po boji njihove kože.

Kemo
Mlađi član
Postovi: 183
Pridružio se: Ned Maj 08, 2005 12:29 pm
Lokacija: Bosna

Post od Kemo » Pon Avg 29, 2005 6:42 pm

Kako se zaštiti od djelovanja šejtana?

Islam, doista, čovjeku pomaže u borbi sa šejtanskim izazovima. Islam daje posebnu snagu i upute o­nome ko se bori protiv šejtana i njegovih sljedbenika. Jedan od dobrih ljudi je istakao načine ulaska šejtana u čovjeka i kako se od toga zaštititi:

"Vidio sam da šejtan ulazi u čovjeka kroz deset vrata:
- požuda i sumnje, lijek tome je povjerenje i zadovoljstvo sa sudbinom
- ljubav prema životu i nadanje u dug vijek, lijek tome je svjesno očekivanje smrti
- traženje rahatluka i blagodati, lijek tome je mirenje sa odlaskom blagodati i sravnavanje računa
- samodivljenje, lijek tome je nemoć i strah od kazne
- omalovažavanje i nerespektovanje ljudi, lijek tome je čuvanje njihovih prava i integriteta
- zavidnost, lijek tome je skromnost i zadovoljstvo sa o­nim što je Allah odredio
- pretvaranje i laskanje ljudima, lijek tome je odanost i iskrenost
- škrtost, lijek tome je svjesnost o prolaznosti što je u rukama stvorenja i vječnost o­noga što je kod Uzvišenog Allaha
- oholost, lijek tome je skromnost
- pohlepa, lijek tome je povjerenje u o­no što je kod Allaha, i neovisnost o o­nome što je kod ljudi.”

Islam nam daje smjernice i upute protiv Iblisa i njegovih zamki. Od tih smjernica je, na prvom mjestu, spominjanje Allaha na početku svakog posla. U vezi s tim, prenosi se od Ebu Herejre r.a. sljedeća predaja: "Susreli su se šejtan jednog vjernika i šejtan jednog nevjernika. Šejtan nevjernika je bio debeo i namirisan, a šejtan vjernika je bio mršav, blijed i raščupan. Potom je šejtan nevjernika rekao: Šta je tebi? Što si tako mršav? Ovaj je odgovorio: Ja sam sa čovjekom koji kada jede spomene Allahovo ime, pa ja ostanem gladan, kada pije, spomene Allahovo ime, pa ja ostanem žedan, kada oblači odjeću spomene Allahovo ime pa ja ostanem go, kada se češlja i uređuje spomene Allahovo ime pa ja ostanem neuredan. o­nda je šejtan nevjernika rekao: Ja sam sa čovjekom koji ništa od toga ne radi, pa ja dijelim sa njim njegovu hranu, piće i odjeću." A od zaštitinih sredstava protiv šejtana jeste, izbjegavati presitost i prejedanje, pa makar od halala i čiste hrane. Uzvišeni Allah je rekao: "Jedite i pijte, ali ne pretjerujte.” (Kur'an, El-Araf, 3) Ili, kako je rekao Resulullah s.a.v.s.: "Doista šejtan kola čovjekom poput krvi, stjesnite njegove puteve sa glađu.” (Ahmed) Jedan od načina borbe protiv šejtana jeste i učenje Kur'ana, spominjanje Allahovog imena i istigfar (traženje oprosta od Allaha dž.š.) Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Doista, šejtan drži svoju surlu na srcu čovjeka, pa kada čovjek spominje Allahovo ime, šejtan nestane, a kada čovjek zaboravi na Allaha, šejtan proguta njegovo srce.” (Ibnu Ebi Dunja) Od načina borbe protiv šejtana jeste neishitrenost i provjera svake stvari, jer je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: "Žurba je od šejtana, a neishitrenost je od Allaha." Potreban je veliki prostor da se navedu sva sredstva, radnje i savjeti, na koje Islam upućuje, za zaštitu od šejtanskih spletki. Allah dž.š. je istinu rekao: "Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi.” (Kur'an, El-Araf, 201)This article comes from IslamBosna.ba
http://www.islambosna.ba/

Odgovori