Kako se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Kako se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:23 am

Neka je neizmjerna hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, koji upucuje na pravi put, ujedinu ispravnu vjeru. Nekaje salavat i selam na prvaka ljudskog roda, Muhammeda, s.a.v.s., koji je poslan kao milost svjetovima.
Šejtan prokleti uistinu je zakleti neprijatelj covjeka koji mu pravi spletke od momenta njegova rodenja pa sve do smrti. On mu neprestano uljepšava zlo i stranputicu kako bi ga privukao i na taj nacin udaljio od pravog puta. Šejtan želi iništiti covjeka koristeci raznorazne nacine, kako kaže Uzvišeni: Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte' On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri." (Fatir, 6.)
On nekada unosi zle misli, uljepšava grijehe ponekad, a nekada odvraca od dobrih djela i pokornosti Allahu, dž.š.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:25 am

Ko je šejtan?

U arapskom jeziku rijec šejtan koristi se za zloceste i opake bilo da su od džinnova, Ijudi ili životinja. Šejtan je buntovnik iz reda džinnova, Ijudi i životinja. Kaže Uzvišeni: "Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje odredivali, šejtane u vidu Ijudi i džina koji su jedni drugima kicene besjede govorili da bi ih obmanuli". (El-En'am, 112.)
Na mnogo mjesta u Kur'anu Allah, dž.š., nas opominje da se cuvamo od šejtana ili Iblisa, a Iblis je iz reda džinnova koga je Allah, dž.š., stvorio od vatre. On se uzoholio i postao je neposlušan Allahu, dž.š., a postao je zakleti neprijatelj covjeku kako bi ga prevario i poveo za sobom na stranputicu a udaljio od Allahove milosti.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:26 am

Pocetak neprijateljstva

Kada je Allah, dž.š., stvorio Adema, a.s., naredio je melekima da mu ucine sedždu. Svi su ucinili sedždu osim Iblisa koji je odbio da ucini sedždu Ademu govoreci: "Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace." (El-E'araf, 12.) Time je pocimo grijeh radi kojega je proklet i udaljen od Allahove milosti. Uzvišeni kaže: "A kad smo rekli melekima: 'Poklonite se Ademu'' - svi su se poklonili osim Iblisa, on je bio jedan od džina i zato se ogriješio o zapovijed Gospodara svoga." (El-Kehf, 50.) "Onda izlazi iz dženneta, rece On -, neka si proklet i neka se prokletstvo zadrži na tebi do Dana sudnjeg!" (El-Hidžr, 34.-35.) Time se njegova zavist i mržnja prema Ademu i njegovu potomstvu povecala pa je on zatražio od Allaha, dž.š., da mu podari priliku do Sudnjeg dana, ne da se pokaje vec da se osveti Ademu i njegovu potomstvu tako što ce ih neprestano obmanjivati i spletke im praviti. Uzvišeni veli: "O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio: 'Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni, vec se klanjajte Meni; to je put pravi'." (Ya-sin, 60.-61.)
U svome obracanju Gospodaru Uzvišenom šejtan je otvoreno otkrio svoje prljave namjere: "Gospodaru moj, - rece -, zato što si me u zabludu doveo, ja cu njima na Zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudicu se da ih zavedem, osim medu njima Tvojih robova iskrenih." (El-Hidžr, 39.-40.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:27 am

Brate i sestro u islamu!

Eto to je šejtan i njegovo neprijateljstvo koje ce trajati sve do Sudnjeg dana. Od toga trenutka on stalno planira i radi na uništenju Ijudskog roda, na izgonu muslimana iz njihove vjere a udaljavanju nemuslimana od islama. On radi na širenju ružnih i nevaljalih djela na svakom mjestu.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:28 am

Brate i sestro u islamu!

S kime si ti? Da li si sa Milostivim Allahom ili sa Iblisom i njegovim pomagacima iz reda Ijudi i džina? Da li provodiš svoje vrijeme u džamijama i lijepim mjestima ili po kaficima i mjestima na kojima je prisutno zlo? Šta je sada pred tobom, Kur'an Casni ili caša prokletog alkohola? Pripazi se dobro! Teško tebi ako smrtni cas docekaš i susret sa Allahom, dž.š., a da nisi bio od onih koji klanjaju, koji Allahu na sedždu padaju i koji se kaju. Uzvišeni veli: "A njih smijeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama podoše; oni ce sigurno zlo proci; ali oni Svoji su sc pokajali, i vjerovali, i dobro ciniti. Njima se nikakva nepravda nece uciniti, oni ce u džennet uci." (Merjem, 59.-60.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:28 am

Ako ne klanjaš, zapitaj sebe zašto?

Da li onda slijediš šejtana? Allah Uzvišeni naredio je obavljanje namaza (molitve): "Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo meni klanjaj i molitvu obavljaj - da bih ti uvijek na umu bio!" (Ta-ha, 14.) Zar nisi Allahov rob kojeg je On stvorio? On ti daje opskrbu, zdravlje, sposobnosti kojima te uzdigao u odnosu na druga stvorenja. "Mi smo sinove Ademove, doista, odlikovali: dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili." (El-Isra, 70.) Zar namaz nije prvo zašto cemo biti pitani na Sudnjem danu? Ako on bude ispravan i primljen bice ispravna i ostala djela a ako bude neispravan propašce i ostala djela, kako kaže Poslanik, s.a.v.s. Smrt nije daleko, ona je blizu. Šta ceš kazati svome Gospodam kada te bude pitao za namaz? Pokaj se iskreno, vrati se svome Gospodaru, Allahu, dž.š., i moli Ga za oprost! Allah Uzvišeni veli: "Reci: 'O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ce, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv." (Ez-Zumer, 53.)
Ako cinis blud, zar ne znaš da je Allah, dž.š., to zabranio? Zašto se predaješ šejtanu? Zar nisi cuo za rijeci Uzvišenog: "I što dalje od bluda, jer to je razvrat, 'kako je to ružan put!" (El-Isra, 32.)
Poslanik, s.a.v.s, veli: "Kada covjek cini blud iz njega izade iman i lebdi iznad njega, kada prestane vrati se u njega." (Ebu Davud)
Poruka upucena starateljima: - Rekao je Poslanik,s.a.v.s.: "Allah Uzviseni ce pitati svakog pastira za ono što je preuzeo na cuvanje, da li je to cuvao ili nije? Pitace cavjeka o clanovima njegove porodice?" (Nesai)
Pokaj se Allahu, dž.š., i moli Ga za oprost pa ceš biti medu onima koje je obradovao Poslanik, s.a.v.s.: "Šejtan je rekao: 'Tako mi velicine Tvoje, Gospodaru, ja cu stalno Zavoditi Tvoje robove sve dok su živi,' Gospodar mu je odgovorio: 'Tako mi Moje moci i velicine, Ja cu im stalno oprastati kada god zatraže oprost od Mene!' (Ahmed i Hakim)
Šejtan nema vlasti nad iskrenim Allahovim robovima. Kada god se cvrsto drže Allahove Knjige i Sunneta Poslanika, s.a.v.s., šejtan nema mogucnosti da ih zavede i obmani. Uzvišeni veli: "Ti neceš imati nikakve vlasti nad robovima Mojim, osim nad onima koji te budu slijedili, od onih zalutalih." (El-Hidžr, 42.)
Uzvišeni Allah, dž.š., upozorava: "A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista ce propasti." (En-Nisa, 119.)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:29 am

Sumnja u temeljne istine vjere

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da je rekao: "Šejtan ce doci nekom od vas i reci: 'Ko je stvorio ovo? Ko je stvorio ovo? 'Na kraju ce pitati: 'Koje stvorio tvog Gospodara?' Ako se to kome od vas desi neka zatraži utociste kod Allaha i to ce prestati." (Buhari i Muslim, muttefekun alejh)
Lijek je iskreno vracanje Uzvišenom Allahu i traženje utocišta kod Njega od prokletog šejtana.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:30 am

Nagovaranje na loša djela i razvrat

Šejtan navraca covjeka na cinjenje zla. Uzvišeni veli: "On vas navraca na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate." (El-Bekare, 169.) On poziva u širk, pripisivanje Allahu druga, u kufr, nevjerstvo, da se namaz ne klanja, da se roditeljima dobrocinstvo ne cini, da se kamata koristi, da se ubija nevine, da se krade, da se blud cini, da se laže, zavidi, da se nasilje cini.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:30 am

Sestro muslimanko!

On poziva i na razvrat, na razgolicavanje. Uzvišeni veli: "I šejtan im poce bajati da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila." (El-E'araf, 20.) Zašto otkrivaš svoje tijelo, sestro, pokazujuci svoja stidna mjesta pomažuci na taj nacin šejtanu. On se tome radujejer zna da ti na taj nacin skreceš pažnju mnogih Ijudi i bivaš uzrokom njihova grijeha. Tvoje tijelo je time izloženo na šejtanskoj pijaci da bi zavodilo srca Ijudi. Kosa ti je otkrivena, tijesna odjeca pokazuje obrise tvoga tijela, kratka odjeca otkriva tvoje noge, namirisana si, sve to srdi tvoga Gospodara a raduje šejtana. Svaki dan koji tako provedeš za tebe predstavlja udaljavanje od Allaha, dž.š., a približavanje šejtanu. Svaki dan je na tebe Allahovo prokletstvo a sve si bliže kaburu, melek sinrti se priprema da ti uzme dušu: "Kad nekom od njih smrt dode, on uzvikne: 'Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome fto sam ostavio" -Nikada! To su rijeci koje ce on uzalud govoriti, - pred njima ce prepreka biti sve do dana kada ce oživljeni biti" (El-Mu'minun, 99.-100.) Pripazi, sestro, i ne otkrivaj svoje tijelo, pogotovo Ijeti. Pripazi se jer smrt je blizu. Poslanik, s.a.v.s., veli: "Žena je 'avret, stidni dio koji treba pokrivati, kada izade vani šejtan ucini da se na nju obraca pažnja." (Tirmizi) Šejtan je uljepša Ijudima kako bi ih njome zaveo. Razgolicena žena je najbolji šejtanov vojnik.
Brate u islamu, dovoljne su ti rijeci Vjerovjesnika, s.a.v.s., koji kaže: "Ovaj svijet je sladak, a Uzvišeni Allah vas je postavio namjesnicima na Zemlji da vidi kako cete postupati. Cuvajte se dunjaluka i žena. Prvi grijeh sinova Israilovih je bio zbog žena." (Muslim)

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:31 am

Šejtanske spletke i intrige

Šejtan ima odreden cilj kome teži, a to je da uvede što više Ijudi u džehennem. Uzvišeni veli: "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! On poziva pristaše svoje da budu stenovnici u vatri" (Fatir, 6.)

Najopasnije stvari kojima poziva šejtan su sljedece:
1 - On poziva u širk (pripisivanje Allahu druga) i kufr (nevjerovanje)
2 - Potice sumnju u temeljne istine vjere
3 - Odvraca od pokomosti Uzvišenom Allahu
4 - Nagovara da se namaz ostavi ili da se prema njemu odnosi neodgovomo
5 - Da se Allah što manje spominje
6 - Potice na cinjenje ružnih i razvratnih djela
Uzvišeni veli: "Šejtan želi da pomocu vina i kocke unese medu vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjecanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hocete li se okaniti?" (El-Maide, 91.)
7 - Uznemirava covjeka
8 - Potice žene na razvrat
9 - Rastavlja bracne parove
10 - Potice na pijanstvo, blud i ostale vrste velikih grijeha

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:32 am

Kako ceš se spasiti od šejtanskih spletki, obmana i intriga?

Covjek može pobijediti šejtana ukoliko cvrsto vjeruje u Allaha, dž.š., radi dobra djela kojima izražava svoju pokomost Uzvišenom Allhuu koji nema sudruga, puno spominje Allaha, uci Kur'an i slijedi Allahovog Poslanika, s.a.v.s.
Treba obratiti pažnju na sljedece:
1 -Istinski iman, vjera u Allaha, dž.š., izbavlja covjeka od svakog strahovanja. Uzvišeni veli: "Mi saljemo poslanike samo zato da donose radosne vijesti i da opominju; neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela cine nicega ne boje i ni za cim nek ne tuguju." (El-En-am, 48.) Osobama koje imaju cvrst iman i koje su bogobojazne šejtan ne može nauditi svojim spletkama.
2 - Dobra djela treba raditi iskreno radi Allaha. Šejtan ponekad pride covjeku i pokvari mu nijjet, namjeru, tako da osoba uljepša svoja djela, ne radi Allaha vec radi Ijudi. Poslušaj ovu interesantnu pricu: - Imam Ibn Dževzi spominje od Hasana da je rekao: - Postojalo je neko drvo koje su Ijudi obožavali mimo Allaha. Jedan covjek je želio Allaha radi da to drvo posijece. Kada je pošao sa tom namjerom usput ga je susreo Iblis u ljudskom obliku. Upitao ga je: - Šta želiš? - Želim da posijecem ovo drvo koje Ijudi obožavaju mimo Allaha, odgovori mu. - Ako ga ti ne obožavaš šta ti smeta što ga drugi obožavaju? - upita ga Iblis. - Ja cu ga svakako posjeci, rece covjek. - Hoceš li da te posavjetujem šta je bolje za tebe, upita ga šejtan. Ako ga ne posijeceš svaki dan kada se probudiš pored jastuka naci ceš dva dinara. - Odakle mi to, upita ga covjek. -Nije tvoja briga, rece mu šejtan. Covjek se vratio kuci i sutradan nade dva dinara pored svog jastuka i ne ode da posijece drvo. Sljedeceg dana probudi se i ništa ne nade. Pode srdit da ga posijece. Šejtan izade pred njega i upita ga: - Šta to hoceš? - Hocu da posijecem ovo drvo koje se obožava mimo Uzvišenog Allaha. - Lažeš, ti to nisi u stanju, rece mu šejtan. Covjek pode da ga posijece ali ga drvo zbaci na zemlju i zamalo ga ubi. - Da li znaš ko sam ja? Ja sam šejtan. Prvi puta si došao iskreno radi Allaha i nisam imao mogucnosti da te savladam. Prevario sam te sa dva dinara pa si se prošao. Kada si došao radi dva dinara uspio sam te savladati.
3 - Uzor u životu treba nam biti Poslanik, s.a.v.s., tako što cemo ga slijediti.
4 - Lijepo treba obavljati sve propise, posebno namaz. "Ono što žele - vjernici ce postici, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju " (El-Mu'minun, 1.-2.)
5 - Sedždu treba što više ciniti. Ebu Hurejre, r.a., prenosi 'daje Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada uceci Kur'an covjek naide na sedždu pa je ucini, šejtan zaplace govoreci: - Teško meni, covjeku je naredena sedžda pa je ucinio i za to ce biti nagraden džennetom, meni je naredena sedžda pa sam je odbio uciniti i zato cu biti kažnjen džehennemom." (Muslim)
6 - Prema Allahu treba osjecati strahopoštovanje. "Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela cine." (En-Nahl, 128.)
7 - Treba cesto tražiti utocište kod Allaha, dž.š., od prokletog šejtana. Uzvišeni veli: "Reci: - Uticem se Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noci kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!" (El-Felek)
"Reci: - Tražim zaštitu Gospodara Ijudi, Vladara Ijudi, Boga Ijudi, od zla šejtana - napasnika, koji zle misli unosi u srca Ijudi - od džina i od ljudi!" (En-Nas)
8 - Što cešce uciti Ajetu'l-Kursijj, suru Ihlas, Felek i Nas.
9 - Iskreno se Allahu, dž.š., kajati i tražiti oprosta za svoje grijehe.
10 - Kucu treba cistiti, redovno je održavati odstranjujuci iz nje ono što je prljavo.
11 - Jasno treba pokazati svojim postupcima da smo suprotni od šejtana. "Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!" (Fatir, 6.)
Poslanik, s.a.v.s., ukazuje na odredene postupke kojim se to može postici: - Jesti desnom rukom, odbijati zijevanje, ne psovati, smireno i lijepo raditi poslove.
12 - Uciti dovu, a dova spada u ibadet, Allahu, dž.š., ugodna djela.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 17, 2005 4:33 am

Zakljucak

S Allahovom pomoci, držeci se cvrsto Njegova užeta, Kur'ana i Sunneta, izvršavajuci naredbe a kloneci se zabrana, covjek može uspjeti da se spasi od šejtanskih spletki, obmana i intriga. Poslanik, s.a.v.s., kaže: "Šejtan kola Ijudskim tijelom poput krvi." (Muttefekun alejh)
Covjek se ne može osloboditi necega što je pomiješano sa njegovom krvlju i mesom osim sa Allahovom pomoci kroz iskrenu pokornost Njemu. Ibn Abbas, r.a., veli: "Šejtan sjedi na Ijudskom srcu, pa ako to covjek zanemari i zaboravi on mu ubacuje zle misli, a ako Allaha spominje on ustukne."

Molimo Uzvišenog Allaha da nas sacuva od prokletog šejtana.

Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

ZemZem
Posmatrač
Postovi: 8
Pridružio se: Sre Maj 11, 2005 1:36 pm

Post od ZemZem » Uto Avg 09, 2005 9:54 am

Od Ibnu Mes’uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Jedne noci smo bili sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Izgubili smo ga i trazili po dolinama i gudurama. Pomislili smo da je nestao ili da je ubijen. Prenocili smo tu. To nam je bila najgora noc koju moze neko dozivjeti. Kada smo osvanuli, ugledali smo kako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dolazi iza pecine. Rekli smo: “Boziji Poslanice, izgubili smo te i trazili, ali te nismo nasli. Proveli smo najgoru noc koju moze covjek prozivjeti.” Rekao je: “Dosao mi je dzin i pozvao da idem s njim. Otisao sam i ucio im Kur’an.” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je poveo sa sobom i pokazao nam tragove dzina i tragove njihove vatre. Kaze da su ga pitali o njihovoj hrani, pa im je rekao: “Hranite se svakom kosti nad kojom je spomenuto Allahovo ime i balegom od zivotinja.” Zatim nam je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Nemojte se njima potirati, jer je to hrana vase brace.”[1]
2. Od Ibnu Se’ida El-Hudrijja, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi je rekao: “Primjecujem da volis stoku i pustinju, pa kad budes sa svojom stokom u pustinji, i proucis ezan, povisi svoj glas, jer ko god da cuje glas mujezina, bio to dzin, ili covjek, ili bilo sta drugo, posvjedocit ce mu na Sudnjem danu.”[2]
3. Od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uputio se sa grupom ashaba na pijacu Ukaz, a izmedu sejtana i obavijesti sa neba je postavljena prepreka i bili su pogodeni svjetlicama. Vratili su se svome narodu.“Sta vam je?”- upitali su ih. Oni odgovorise: “Izmedu nas i obavijesti sa neba postavljena je prepreka, a nas pogodise svjetlicama.” Rekli su im njihovi: “Desilo se nesto sto vas je omelo, zato predite zemlju od istoka do zapada kako biste saznali sta je to zbog cega ste sprijeceni da prisluskujete (ono sto ce se desiti u buducnosti). Uputili su se neki od njih prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i onima koji su sa njim krenuli na pijacu Ukaz. On je u tom momentu klanjao sabah-namaz sa ashabima. Nakon sto su culi Kur’an, pazljivo su ga saslusali, i rekli: “Ovo se isprijecilo izmedu nas i obavijesti sa neba.” Vratili su se svom narodu i rekli: “O nas narode, mi smo slusali Kur’an cudesni, koji vodi ispravnom Putu, pa smo povjerovali u njega i vise necemo nikoga Gospodaru nasem ravnim smatrati.” Tada je Allah, dzelle sanuhu, objavio ove rijeci:
“Reci, meni je objavljeno da je nakoliko dzina prisluskivalo i reklo: “Mi smo doista, Kur’an, koji izaziva divljenje slusali.” (El-Dzinn, ajet, 1)
Ono sto je objavljeno Poslaniku bile su rijeci dzina.[3]
4. Od Aise, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Meleki su stvoreni od svjetlosti, dzini od vatre, a Adem je stvoren od onoga kako vam je vec opisano.”[4]
5. Od Safijje bintu Hujejj, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista sejtan kola covjekovim tijelom kao sto kola krv.”[5]
6. Od Abdullaha ibnu Omera, radijallahu anhu, prenosi se: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Kada neko od vas jede, neka jede desnom rukom, a kada pije neka pije desnom rukom, jer sejtan i jede i pije svojom ljevicom.”[6]
7. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne postoji ni jedno novorodence a da ga sejtan prilikom radanja ne dodirne. Svako od njih zaplace od dodira sejtana. Jedino sina Merjemina (Isaa a.s.) i njegovu majku nije dotakao.”[7]
8. Od Abdullaha ibnu Mes’uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, spomenut je covjek koji je prespavao cijelu noc, pa je on rekao: “U uho tog covjeka se pomokrio sejtan.”[8]
9. Od Ebu Katade, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dobar san je od Allaha, a ruzan san je od sejtana, pa ko vidi u snu nesto ruzno, neka tri puta puhne na svoju lijevu stranu i neka zatrazi zastitu kod Allaha, i taj san mu nece nastetiti.”[9]
10. Od Ebu Se’ida El-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas zijeva, neka stavi ruku na usta jer sejtan moze uci u njega prilikom zijevanja.”[10]
O ovoj temi postoje i drugi brojni hadisi, ali je onome ko trazi istinu dovoljno i ovo.
Sada nam postaje jasno da je postojanje dzina i sejtana stvarnost. O tome se moze prepirati samo ohol covjek koji slijedi svoje strasti, a ne zeli Allahovu Uputu.
. Od Aise, radijallahu anha, se prenosi da je rekla: “Jedan jevrej iz plemena Zurejk je opsihrio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a zvao se Lubejd ibnul-E’asam. Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, se cinilo da obavlja neke poslove, a on ih u stvari nije obavljao. Jednog dana ili jedne noci je bio kod mene, kada je mnogo Allahu dove upucivao, a zatim je rekao: “Aisa, jesi li primijetila da mi je Allah dao odgovor na ono sto sam Ga pitao? Dosla su mi dva covjeka, jedan je sjeo kod moje glave, a drugi kod nogu, pa je jedan drugog upitao: “Od cega boluje ovaj covjek?” Odgovori drugi: “On je opsihren.” “A ko je to uradio?” Rece: “Lubejd ibnul-E’asam.” “Na cemu mu je napravio sihr?” Kaze: “Na ceslju i dlakama koje je stavio u koru od palme”. “A gdje je to? - upita ovaj. “U bunaru Zervan”.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je poslao jednog ashaba da ga izvadi. Zatim je rekao: “Aisa, voda tog bunara izgleda poput boje potopljene kne, a plodovi palmi oko bunara su kao sejtanske glave.”Ja ga upitah: “Allahov Poslanice, zasto mu ne uzvratis?” On odgovori: “Allah me je izlijecio, a ja mrzim da cinim ljudima zlo.” Zatim je naredio da se sihr unisti.”[1]
- Znacenje hadisa:
Jevreji su se dogovorili sa Lubejd ibnul-E’asamom, (on je bio najpoznatiji jevrejski sihirbaz, neka je Allahovo prokletstvo na njih), da napravi sihr Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a za uslugu su mi dali tri dinara. I zaista, taj je pokvarenjak to i uradio na nekoliko Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, dlaka. Donijela mu ih je robinja koja je dolazila u Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, kucu. Napravivsi na njih sihr stavio ih je u bunar Zervan.
Iz svih predaja ovog hadisa da se zakljuciti da je ovaj sihr bio od vrste “spolne nemoci (impotencija)”, jer se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, cinilo da se moze sastajati sa svojom zenom, a kad bi joj se priblizio bio bi sprijecen. Ovaj sihr nije nastetio ni njegovom razumu, ni ponasanju, ni razmisljanju, nego je bio uskracen samo u ovome sto smo spomenuli.
Ucenjaci su se razisli oko toga koliko dugo je bio opsihren. Jedni tvrde da se radilo o cetrdeset dana, dok drugi kazu da je manje ili vise. Allah najbolje zna.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je dugo molio Allaha, dzelle sanuhu. Allah je udovoljio njegovoj dovi i poslao mu dva meleka. Jedan od njih je sjeo kod glave a drugi kod nogu te je jedan od njih rekao: “Sta je s ovim covjekom?” Drugi je odgovorio: “On je opsihran.” “A ko ga je opsihrao?” “Lubejd ibnul-E’asam, jevrej.” Zatim je objasnio da je njegov sihr napravljen na dlakama Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, kose. Jevrej ih je stavio u koru palme, da bi imao sto veci uticaj, a potom ga stavio pod kamen u bunar Zervan. Posto su meleci tacno utvrdili stanje Bozijeg Poslanika i ukazali na mjesto sihra, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je naredio da se sihr izvadi i zakopa, a u nekim predajama stoji da ga je i spalio.
Kada proucimo sve predaje, shvatit cemo da su jevreji napravili veoma jak sihr s ciljem da ubiju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Poznato je da se nekim sihrima moze ubiti. Ali ga je Uzviseni Allah spasio te se preobrazio u slabiji vid sihra, a on se zove “rabt” (nemogucnost prilaska zeni-impotencija).
- Sumnja i odgovor na nju
El-Ma’ziri je rekao: “Ovaj hadis negiraju novatori u vjeri, smatrajuci da on steti ugledu poslanstva i izaziva sumnju u njegovu vjerodostojnost. Stoga smatraju da potvrda autenticnosti ovog hadisa steti autenticnost seriata, i kazu: “Mozda mu se ucinilo da mu je dosao Dzibril, alejhisselam, a on mu nije dosao, i mozda mu se ucinilo da mu se objavljuje a ne objavljuje mu se.”
El-Ma’ziri kaze: “Ovo sto oni kazu je neispravno, zato sto dokaz poslanstva koji je mu’dziza upucuje na istinitost onoga sto mu se objavljuje od Allaha, dzelle sanuhu, i na njegovu bezgrijesnost. Dozvolit nesto sto je u suprotnosti sa serijatskim dokazom je besmisleno.”[2]
Ebul-Dzukeni El-Jusufi, Allah mu se smilovao, je rekao: “Bolest koja je zadesila Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao posljedica sihra nimalo nije nastetila ugledu poslanstva. Sve bolesti poznate na dunjaluku spopadale su i poslanike, sto je povecavalo njihovu nagradu na Ahiretu, neka je selam i spas na sve njih. Zbog toga, kada mu se pricinjavalo, zbog sihra, da radi neke stvari, a on ih nije cinio (a zatim mu je sve to nestalo time sto mu je Allah, dzelle sanuhu, ukazao na mjesto gdje se nalazi sihr i on ga je izvadio i zakopao), to nimalo nije nastetilo njegovom poslanstvu. To je bolest kao i ostale bolesti. Bolest nije imala nikakvu dominaciju nad njegovim razumom. Sihr se odrazio samo na pojedine organe kao sto su oci, tako da mu se cinilo da prilazi svojim zenama, a on to nije cinio. U fazi bolesti navedene stvari nemogu nastetiti poslanstvu.
On dalje kaze: “Cudim se onima sto smatraju da ono sto se desilo Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, posljedicom sihra, steti njegovu poslanstvu i pored toga sto se u Kur’anu jasno spominje slucaj Musa’a, alejhisselam, sa sihirbazima i faraonom, kad se i Musa’u ucinilo da njihovi stapovi puzu. Allah ga je ucvrstio, kao sto se u Kur’anu to spominje:
“Ne boj se, rekosmo Mi, - ti ces doista pobjediti! Samo baci to sto ti je u desnoj ruci, progutace ono sto su oni sacinili, jer je ono sto su oni sacinili samo varka carobnjaka, a carobnjak nece, ma gdje dosao, uspjeti. I carobnjaci se bacise licem na tle govoreci: “Mi vjerujemo u Musaova i Harunova Gospodara.” (Ta ha, ajeti, 68-70).
Ni jedan ucenjak niti pametan covjek nije rekao da ono sto se pricinilo Musa’u, alejhisselam (kretanje konopaca), steti njegovom poslanstvu. Naprotiv, rekli su da takve stvari koje se desavaju poslanicima, alejhimusselam, povecavaju snagu imana. Uzviseni Allah ih pomaze protiv njihovih neprijatelja i daje im nadnaravne pojave u vidu vidljivih mu’dziza, a ponizava sihirbaze i kafire, i cini da sretan kraj bude za bogobojazne. Ovako je to pojasnjeno u brojnim ajetima.”[3]
2. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Klonite se sedam najvecih grijeha.” Upitali su: “A koji su to grijesi?” Rekao je: “Pripisivanje Allahu druga, vradzbina (sihr), ubistvo osobe koju je Allah zabranio da se ubija osim u slucaju zadovoljavanja pravde, uzimanje kamate, uzimanje imetka siroceta, bjezanje s bojnog polja, klevetanje cestitih i bezazlenih vjernica.”[4]
Ovim hadisom se dokazuje postojanje sihra. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam nareduje da ga se klonimo, i pojasnjava nam da je to tezak grijeh koji vodi u propast. Sve to govori da sihr uistinu postoji, i da nije izmisljotina.
3. Od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko nauci proricati u zvijezde, naucio je dio sihra. Povecanjem znanja o proricanju u zvijezde, povecava se znanje o sihru.”[5]
Ovaj hadis nam dokazuje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao na jedan od nacina ucenja sihra, ali s ciljem upozorenja kako bi ga se muslimani cuvali. Tu je, upravo, i dokaz da je sihr cinjenicno znanje, koje se uci. Na to upucuju i ove Allahove, dzelle sanuhu, rijeci: “...pa su ucili od njih kako ce razdvojiti muza od zene.” Jasno je da je sihr nauka kao i sve druge nauke, ima svoje temelje na kojima pociva, a izlozeni prethodni ajet i hadis osuduju sihr.
4. Od Imran ibnu Husajna, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije od nas onaj koji predskazuje i kome se predskazuje, onaj koji prorice i kome se prorice, onaj koji pravi sihr i ko trazi da se nekome napravi sihr, a ko dode vracaru pa povjeruje njegovim rijecima, porekao je ono sto je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.”[6]
Dokaz u ovom hadisu o postojanju sihra je u tome sto je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio sihr i odlazak sihirbazu, a on ne zabranjuje nista sto ne postoji i sto nije vidljivo i stvarno.
5. Od Ebu Musaa El-Es’arija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nece uci u dzennet onaj koji je privrzen alkoholu, niti onaj koji vjeruje da sihr djeluje sam po sebi (bez Allahove, dzelle sanuhu, odredbe i volje), i onaj koji kida rodbinske veze.”[7]
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio vjerovanje da sihr djeluje sam od sebe. Duznost je vjerniku da vjeruje da sihr ili slicne pojave ne mogu djelovati bez Allahove, dzelle sanuhu, volje. Kur’an kaze: “Ali nisu mogli time nikome, bez Allahove volje nauditi.” (El-Bekara, ajet, 102)
Ibnu Mes’ud, radijallahu anhu, kaze: “Ko otide vracaru ili sihirbazu ili proroku, pa povjeruje u ono sto kaze, porekao je ono sto je objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem.[8]

--------------------------------------------------------------------------------
[1] Prenosi ga Muslim: 4/170. U njihovo vrijeme su se potirali kamenjem, kostima i sasušenom balegom. (Prim.prev.)
[2] Prenosi ga El-Buhari: 6/343, Malik: 1/68 i En-Nesai: 2/12.
[3] Ovaj hadis prenose El-Buhari: 2/253 i Muslim: 4/168.
[4] Hadis prenose: Ahmed: 6/153 i Muslim: 18/123.
[5] Hadis prenose: El-Buhari: 4/282 i Muslim: 14/155.
[6] Muslim: 13/191.
[7] Hadis prenose: El-Buhari: 8/218 i Muslim: 15/121.
[8] El-Buhari: 3/28 i Muslim: 6/64.
[9] El-Buhari: 12/283 i Muslim: 15/16.
[10] Muslim: 18/122 i Ed-Darimi: 1/321
1] El-Buhari: 10/222 i Muslim u poglavlju “Elem”.
[2] Ovo se prenosi u djelu “Zadul-muslim” 4/221.
[3] U djelu “Zadul-muslim” 4/22..
[4] El-Buhari: 5/393 i Muslim: 2/83
[5] Prenosi ga Ebu Davud i Ibnu Madže, a El-Albani ga je uvrstio meðu vjerodostojne hadise pod brojem 793.
[6] Prenosi Hejsemi u “Medžme’uz-zevaid” 5/20, a El-Albani ga je naveo u “El-halal, vel-haram” pod brojem 289, i kaže da je hasen li-gajrihi.
[7] Prenosi ga Ibnu Hibban, a El-Albani kaže da je hasen zbog toga što ima drugi slièan hadis koji ga potkrepljuje.
[8] Prenosi ga Ebu Ja’la i Bezzar sa dobrim senedom, a hafiz El-Munziri ga prenosi u “Tergibu” 4/36.
Podjela sihra
Podjela sihra kod Er-Razija
Kaze Ebu Abdullah Er-Razi: Postoji osam vrsta sihra, a to su:
1. Sihr lazaca, koji obozavaju sedam planeta, pokretnih nebeskih tijela. Za njih vjeruju da upravljaju svijetom, i da mu donose dobro i zlo. To su oni kojima je Allah, dzelle sanuhu, poslao Ibrahima El-Halila, sallallahu alejhi ve sellem, da im opovrgne njihove tvrdnje.
2. Sihr onih koji se sluze opsjenama, varkama, prividima i hipnozom. Er-Razi navodi da uobrazilja utice na to da covjek moze da hoda po drvetu polozenom na povrsini vode, ali da ne moze hodati po njemu ako je polozeno iznad povrsine zemlje ili slicno tome.
3. Trazenje pomoci od zemaljskih duhova, a to su dzini i dijele se na dvije skupine; vjernike i kafire. Sejtani su kafiri iz redova dzina.
Er-Razi navodi da su se ljudi koji se bave raznim pokusima osvjedocili da se uspostavljanje kontakta sa ovim zemaljskim duhovima moze postici jednostavnim radnjama putem neislamske rukje (lijecenja) vezane za nevjerstvo i mnogobostvo, te ubacivanjem smutnje. Ova vrsta se zove sihr hipnoze i potcinjavanja dzina.
4. Sihr obmane cula i slabljenje vida, carolije i varke. Temelji se na tome da se vid moze ponekad zavarati, tako da se zabavi jednom radnjom, a pri tome ispusti iz vida drugu. Zar nismo gledali kako vjest madionicar pokazuje i izvodi jednu radnju i njome privuce paznju gledalaca. Njihov pogled prikuje za tu radnju, i dok nju obavlja, velikom brzinom uradi nesto drugo i onda im tek pokaze ono sto niko nije ocekivao, a sto prisutne zadivi. Da im ne uspije usredsrediti paznju na nesto drugo otkrili bi i prozreli ono sto trenutno radi.
5. Neobicne radnje poput montiranja inzinjerijskih sprava, poput konjanika sa trubom u ruci. Cim protekne sat vremena on zasvira u trubu a da ga pri tom niko ne dotakne.
Er-Razi kaze da u ovu vrstu spada montiranje sanduka-sata. On kaze da se to u stvari i ne treba ubrajati u sihr jer su mu uzroci poznati. Ko se u njih dovoljno uputi, moze isto uraditi. Ove su stvari danas, naucnim napretkom, postale uobicajene.
6. Upotreba specijalnih preparata i lijekova oralno ili za mazanje.
7. Ovladavanje srcem, a to je da carobnjak tvrdi kako on poznaje najvece Allahovo ime, te mu se dzini zbog toga pokoravaju i naklonjeni su mu. Ako se uoci da je slusalac slabijeg razuma, povjerovat ce da je to stvarno istina i srcem ce se za to vezati. U dusi tada pocne osjecati jednu vrstu straha. Cim je strah pojacan, slabi moc rasudivanja, te sihirbaz moze da radi sta hoce.
8. Sihr kleveta kroz koji se ugodnim i lijepim rijecima priblizava nekoj osobi, zavodeci je, sto je vrlo rasprostranjeno medu obicnim svijetom.[1]
Ibnu Kesir kaze u svom tefsiru: “Er-Razi je vecinu ovih vrsta sihra uvrstio u umjetnost sihra koji opcinjava one koji ga posmatraju, jer je sihr u jezickom znacenju sve sto zavarava i ciji je uzrok sakriven.[2]
Podjela sihra kod Er-Ragiba
Er-Ragib kaze: Rijec sihr ima slijedeca znacenja:
1. Sve sto je privlacno i precizno. Kaze se: Opcinila je momka tj. laskala mu je i pridobila ga. Svako ko nesto pridobije - opcinio ga je. I ono sto su pjesnici rekli: “carolija ociju” zbog njihove mogucnosti da pridobiju duse.
- Lijecnici kazu: “carobna priroda”.
- Uzviseni Allah kaze da je Musaov, alejhisselam, narod rekao: “Mi smo opcinjen narod”, tj. liseni smo znanja.
- Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “U retoricnosti ima carolije”.
2. Ono sto nastaje prevarom i prividanjem i nije stvarno kao sto to izvode madionicari tako sto zavaraju pogled dok brzo izvedu trik rukom.
3. Sticanje sejtanske pomoci u vracanju, tako sto ce ih pridobiti. Na ovo se odnose rijeci Uzvisenog Allaha:
“Sejtani su nevjernici, poucavaju ljude sihru (caroliji).”
4. Razgovor sa zvijezdama i - kako to oni vjeruju - spustanje njihove (zvjezdane) duse.[3]
Pojasnjenja vezana za sihr
Proucavajuci podjelu sihra kod Er-Razija i Er-Ragiba i drugih ucenjaka koji su se pozabavili ovom temom, nalazimo da su u sihr uvrstili ono sto mu ne pripada. Razlog tome je sto su oni paznju usredsredili na jezicko znacenje sihra te je prema njima sihr sve sto je neopipljivo i ciji je uzrok nejasan. Ovo je razlog sto su mu pripisali neobicne izume i radnje nastale spretnoscu ruke, te spletkarenje klevetnika i razdor koji svojom klevetom unose medu ljude i sve sto je slicno tome, a ciji je uzrok skriven i sto istovremeno, privlaci paznju. Sve ovo nam u nasoj studiji ne koristi. Namjera i cilj nam je prikazivanje istinskog sihra u kome se sihirbaz potpomaze dzinima i sejtanima.
Ono sto ovdje moramo pojasniti jeste cinjenica koju su spomenuli Er-Razi i Er-Ragib, a radi se o necemu sto se zove uticaj zvijezda na zbivanja. Zvijezde su, tako mi Allaha, samo Allahova stvorenja potcinjena Njegovoj Volji i nemaju nikakva uticaja na stvorenja. Ako neko kaze: vidjeli smo sihirbaze kako izgovaraju rijeci za koje vjeruju da su imena zvijezda ili njihove sifre i da tako razgovaraju sa njima, nakon cega slijedi ostvarenje njihovog sihra koji prisutni moze vidjeti, odgovorit ce se: Ako se ovo i dogodi, to nije uticajem zvijezda nego uticajem sejtana koji obmanjuju sihirbaze. Prenosi se da su idolopoklonici, kad bi razgovarali sa svojim nijemim kamenim bozanstvima, dobijali odgovor od sejtana glasom koji se mogao jasno cuti, a koji bi dopirao iz unutrasnjosti kipa. To ih je navodilo da vjeruju da se radi o stvarnim bozanstvima.
Putevi zablude su brojni i raznovrsni. Da nas Allah zastiti od sejtana u liku dzina i covjeka.
-------------------------------------------------------------------------------
[1] Tefsir Ibnu Kesir 147/1.
[2] Tefsir Ibnu Kesir 147/1.
Misljenja ucenjaka

1. El-Hattabi, rahmetullahi alejhi, je rekao: “Prirodoslovci su zanijekali sihr i porekli njegovo djelovanje. A poznato je da sihr postoji i da je stvarnost. Mnogi narodi, poput Arapa, Hindusa i Rimljana slozni su u tome da sihr postoji, a oni su najbolji stanovnici ove zemlje, najuceniji su i najmudriji. Allah, dzelle sanuhu, je rekao: “Oni uce ljude vradzbini.” (El-Bekara, ajet, 102), i naredio je da trazimo utociste od njega. “I uticem se Gospodaru od zla smutljivca kada smutnju sije.” (El-Felek, ajet, 4)
I od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, se u tu svrhu prenose brojni hadisi koje negira samo onaj koji porice ono sto je ocevidno i nuzno. Ulema se razisla oko adekvatne kazne za sihirbaza... Ono sto nema osnove ne moze ni biti na stepenu necega sto je poznato i o cemu se proculo. Negiranje sihra je neznanje, a raspravljati sa onim ko ga negira besmisleno je i beskorisno.[1]
2. El-Kurtubi, rahimehullah, je rekao: “Ucenjaci Ehlis-sunneta smatraju da je sihr utvrden i da postoji, a vecina Mu’tezila i Ebu Ishak El-Istrabadi smatraju da sihr nema osnove, vec da se ustvari radi o obmanjivanju, pricinjavanju, sugestiji i prikazivanju stvari drugacijim nego sto izgledaju. Takav je primjer obmane i madionicarskih trikova, kao sto Allah, dzelle sanuhu, kaze: “...pricinilo im se da se one krecu.”
Nije rekao da se one uistinu krecu, nego je rekao: “pricinilo im se.” Takoder kaze: “Opcarali su oci ljudi.”
El-Hattabi dalje spominje: “U tome nema nikakva dokaza, jer i mi ne poricemo da pricinjavanje spada u okvire sihra. Medutim, desile su se neke stvari koje razum dozvoljava i za njih se culo. Neke od njih su spomenute u ajetu koji govori o sihru i njegovom poducavanju. Da nije stvaran ne bi bio ni izucavan, i ne bi nas Allah obavijestio u Kur’anu da sejtani uce ljude sihru, sto upucuje na to da on stvarno postoji. Isto se spominje i u kazivanju o Faraonovim vracarima:
“I dodose sa velikom vradzbinom.”
I u suri El-Felek. Svi se mufessiri slazu da je povod objave ove sure sihr koji je Lubejd ibnul-E’asam napravio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Slucaj je spomenut u hadisu kojeg prenose El-Buhari i Muslim i drugom od Aise, radijallahu anha, kada je rekla:
“Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, opsihrio je jevrej iz plemena Zurejk. Kazu da se zvao Lubejd ibnul-E’asam....”
U istom hadisu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon sto je sihr prestao djelovati, rekao:
“Uistinu me je Allah izlijecio.”
Izljecenje biva sa uklanjanjem bolesti, sto upucuje da je to istinito i cinjenicno. Nepotrebno je o postojanju sihra vise raspravljati nakon sto su i Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o tome izvijestili i jasno uputili na njegovo postojanje. Nema nikakve koristi niti stete u tome sto se istini o postojanju sihra suprostavljaju Mu’tezile i njima slicni, kada znamo da vecina uleme zastupa suprotno misljenje.
On dalje kaze: “Sihr se u proslim vremenima mnogo prosirio i o njemu su ljudi puno pricali, Nije zapamceno ni od ashaba ni od tabi’ina da su negirali postojanje sihra.[2]
3. El-Ma’ziri, rahimehullah, je rekao: “Sihr je potvrdena stvar i on je realnost. Ima uticaj na onoga kome je napravljen, iako postoje ljudi koji smatraju da je on nestvaran, a da je ono sto se desi, kao posljedica sihra, iluzija i pokvarena lazna masta.
Sve sto je navedeno o neutemeljenosti sihra neistinito je, jer ga je Uzviseni Allah spomenuo u Svojoj Casnoj Knjizi. On se uci, i putem njega se postaje kafir. Njime se moze razdvojiti muz od zene. U hadisu koji govori o opsihrenosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, spominje se da je on nacinjen od stvari i predmeta koji se zakopavaju i vade. Stvari i predmeti su materijalne prirode. Sve sto smo spomenuli, ne moze se desiti kod stvari koje nisu realne i stvarne. Kako se moze izucavati ono sto nije istinito i stvarno?
On dalje kaze: “Nije pojmljivo da Allah izmijeni ustaljene prirodne pojave izgovorom formula, ili spajanjem supstanci i odredenih snaga, na nacin koji ne zna niko osim sihirbaz.”
Ko se osvjedocio u postojanje supstanci poput droga koje imaju smrtonosno djelovanje ili koje izazivaju bolesti ili one koje dovode do izlijecenja kao sto su antibiotici, nije mu tesko shvatiti da se sihirbaz moze izdvojiti u vezi poznavanja smrtonosnih snaga ili rijeci koje dovode do razdvajanja.[3]
4. En-Nevevi, rahimehullah, kaze: “Istina je da je sihr realnost. Vecina uleme se u tome slaze, a na to upucuju i Kur’an i Sunnet.”
5. Ibnu Kudame, rahimehullah, rekao je: “Sihr je istina. Posljedica sihra moze biti ubistvo, bolest, razdvajanje muza od zene tako sto ce se sustezati od spolnog opcenja sa njom. Postalo je rasireno medu narodom postojanje kompliciranih odnosa medu bracnim drugovima kao posljedica sihra. Zbog toga muskarac nije u stanju da pride zeni. Kada se sihr ukloni, komplikacije nestaju. Toliko toga je preneseno o sihirbazima, tako da je nemoguce i pomisliti da se radi o potvorama ili lazima.
6. Ebu Muhammed El-Makdisi, rahimehullah, rekao je u svom djelu “El-Kafi”: “Sihr je vracanje, zapisi i vezivanje cvorova. Ima uticaj na srce i tijelo, pa se kao posljedica toga javljaju bolesti, ubistva i razdvajanje bracnih drugova, a Uzviseni Allah kaze:
“Ucili su od njih kako ce muza od zene rastaviti.” (El-Bekara, ajet, 122)
U drugom ajetu kaze:
“Utjecem se Allahu od zle smutnje smutljivaca koji pusu u uzlove.” (El-Felek, ajet, 4)
To jest: od zla vracara koji pusu u uzlove i koji vezuju sihr u uzlove. Da sihr nije realnost, Allah, dzelle sanuhu, ne bi naredivao da trazimo Njegovu zastitu od djelovanja sihra.[4]
7. Veliki ucenjak Ibnul-Kajjim, rahimehullah, u djelu “Beda’iul-Fevaid” kaze: “Allahove rijeci: “I od zla smutnje smutljivaca koji pusu u uzlove” i hadis kojeg prenosi Aisa, radijallahu anha, upucuju na djelovanje sihra i na to da je on stvarnost.[5]
8. Ebul-’Izz El-Hanefi, rahimehullah, kaze: “Ulema je dugo raspravljala o sihru i njegovim vrstama. Vecina njih tvrdi da on ima udjela u uzrokovanju smrti i bolesti onoga kome je napravljen bez vidljivog vanjskog utjecaja
Islamski stav u pogledu sihra
1. Imam Malik, Allah mu se smilovao, rekao je: “Sihirbaz koji pravi sihr, a to i ne cini niko osim sihirbaz, slican je onom za koga Allah kaze:
“Znali su da onaj koji tom vjestinom vlada nece nikakve srece na onom svijetu imati.” (El-Bekara: 102),
I ja smatram da se treba ubiti osoba koja to cini.”[1]
2. Ibnu Kudame, Allah mu se smilovao, rekao je: “Kazna za sihirbaza je ubistvo”. Ovo misljenje se prenosi od Omera ibnul-Hattaba, Osmana ibnu Affana, Ibnu Omera, Hafse, Dzundub ibnu Abdullaha, Dzundub ibnu Ka’ba, Kajsa ibnu Sa’da, Omer ibnu Abdul-Aziza, a tako misle i Ebu Hanife i Malik.
3. El-Kurtubi, Allah mu se smilovao, rekao je: “Islamski pravnici su se razisli u pogledu propisa o sihirbazu muslimanu i nemuslimanu, tako da je Malik misljenja da ako sihirbaz licno nekog opsihri, a njegov sihr bude izvrsen putem rijeci koje u sebi sadrze kufr, onda ga treba ubiti i ne treba pri tome od njega traziti da se pokaje. Njegovo pokajanje se ne prima, zato sto je sihr stvar kojom on zeli da se prikrije i zato sto je Allah sihr nazvao nevjerstvom: “...a njih dvojica nisu nikog ucili dok nisu rekli: “Mi samo iskusavamo, i ti ne budi nevjernik.” (El-Bekara: 102)
Ovo je misljenje Ahmed ibnu Hanbela, Ebu Sevra, Ishaka, Safije i Ebu Hanife. Treba napomenuti da je poznato misljenje Safije da ne treba ubiti sihirbaza samo zbog sihra, nego se on ubija u odmazdi, tj. u slucaju da je on nekog sihrom ubio.
4. Ibnu Munzir, Allah mu se smilovao, kaze: “Kada covjek potvrdi da je nekog opsihrio rijecima kufra, duznost je da se ta osoba ubije ako se ne pokaje, isto se radi ako postoji ocigledan dokaz protiv njega, kao sto je ocigledan kufr. A ako se ispostavi da govor kojim je on nekog opsihrio, ne sadrzi u sebi kufr, onda ga nije dozvoljeno ubiti. A ako opsihrenog spopane ludost i gubitak pameti kao poslijedica sihra, treba nad njim izvrsiti odmazdu ako je to bilo namjerno, a ako nije bilo namjerno, onda treba dati krvarinu njegovoj porodici.[2]
5. Hafiz Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: “Oni koji sihirbaze smatraju nevjernicima dokazuju to ajetom: “A da su vjerovali i bili bogobojazni...” Tako se prenosi od Ahmed ibnu Hanbela i drugih prethodnika. Jedni su rekli da se takav ne smatra nevjernikom vec ga samo treba kazniti. Tako se prenosi od Safije i Ahmeda koji kazu: “Obavijestio nas je Sufjan ibnu Ujejne od Amr ibnu Dinara da je cuo Bedzleta ibnu Abdeta da je rekao: “Omer ibnul-Hattab, radijallahu anhu, je pisao pismo u kojem nareduje da se ubiju svaki sihirbaz i sihirbazica, pa smo ubili tri sihirbaza.”[3]
Poznato je da je Hafsu opsihrila jedna ropkinja, pa je naredila da se ubije i bila je ubijena. Imam Ahmed je rekao: “Zabiljezeno je od trojice Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, drugova da treba ubijati sihirbaze.”[4]
6. Hafiz Ibnu-Hadzer je rekao: “Malik zastupa misljenje da je presuda za sihirbaza kao i presuda za odmetnika od vjere i ne prima mu se tevba. Bice ubijen kada se utvrdi da je pravio sihr. Tako isto misle i Ahmed ibnu Hanbel. A Safija kaze: “Nece se ubiti osim ako on sam prizna da je nekoga ubio svojim sihrom.”[5]
Zakljucak:
Jasno nam je da je vecina uleme na stanovistu da sihirbaza treba ubiti. Jedino imam Safija misli da ga ne treba ubiti osim ako je on ubio sihrom. U tom slucaju njegovo ubistvo se smatra odmazdom.
Stav o krscanskom ili jevrejskom sihirbazu
1. Ebu Hanife, Allah mu se smilovao, je rekao: “Bit ce ubijen na osnovu opcih dokaza (iz hadisa), i zato sto je sihr zlo koje je rezultiralo ubistvom muslimana, a ubistvo muslimana zahtijeva ubistvo zimmije (sticenikom iz druge vjere u muslimanskoj zemlji).”[6]
2. Malik, Allah mu se smilovao, rekao je: “Ne treba ubiti sihirbaza sljedbenika knjige (kitabiju) osim ako je on svojim sihrom ubio nekoga. Ako takav sihr nanese stetu muslimanu, koja nije u skladu sa ugovorom koji je zimmija potpisao sa islamskom drzavom, on time sam krsi ugovor te postaje dozvoljeno njegovo ubistvo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ubio Lubejda Ibnul-Ea’sama zato sto se on nikada nikome nije svetio zbog sebe licno, i zato sto se bojao ako ga ubije da se time ne prosiri smutnja medu muslimanima, i njegovim saveznicima iz redova ensarija.[7]
3. Safija, Allah mu se smilovao, rekao je: “Nije dozvoljeno ubiti sihirbaza iz redova krscana ili jevreja, osim ako je on nekoga ubio svojim sihrom. U tom slucaju ga je dozvoljeno ubiti.”[8]
4. Ibnu Kudame, Allah mu se smilovao, rekao je: “Sto se tice sihirbaza pripadnika ehli-kitabija, on se ne ubija osim ako je on sam ubio svojim sihrom. Uglavnom se ubija iz odmazde, kao sto je utvrdeno da je Lubejd ibnul-Ea’sam opsihrio Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On ga nije ubio. Sirk je tezi od sihra, a kafir se radi sirka ne ubija. Postojeci dokazi govore da musliman sihirbaz bavljenjem sihrom postaje kafirom. Tako je neispravna analogija da se pripadnici drugih vjera trebaju ubijati zbog sihra, jer kada ozenjen krscanin pocini zinaluk, zbog toga nece biti ubijen, dok musliman biva kamenovan.”[9] Allah najbolje
Razlika izmedu sihra, kerameta i mu’dzize
El-Ma’zeri je rekao: “Razlika izmedu sihra, kerameta i mu’dzize je u tome sto se sihr zasniva na pripomaganju sihirbaza nekim rijecima ili djelom u postizanju onoga sto zeli. Keramet to ne zahtijeva nego nastaje Allahovim davanjem, a zaslugom dobrog vjernika. Mu’dziza se razlikuje od kerameta u jednoj stvari, a to je izazov. Mu’dziza je poslata kao izazov nekome da dode sa slicnom njoj (kao sto su nevjernici trazili od Bozijih poslanika dogadanje cuda) dok keramet to nema za cilj.[1]
Hafiz Ibnu Hadzer je rekao: “Imamul-Haremejni prenosi usaglaseno misljenje da se sihr moze naci samo kod grijesnika, dok to nije slucaj sa kerametom. “
Hafiz je takoder rekao: “Neophodno je da se uzme u obzir faktor vjere onoga kod koga se primijeti nadnaravna pojava. Ako je predan seriatu i cuva se zabranjenih stvari, onda je nadnaravna pojava koja se desi kod njega keramet. U protivnom je to sihr, jer on nastaje kao rezultat djelovanja njemu slicnih, kao sto je sejtanska pomoc itd.”[2]
Upozorenje:
Desi se da covjek nije sihirbaz niti ista zna o sihru. Nije privrzen ni seriatu ili je, cak, pocinilac teskih grijeha. Ali se i pored toga kod njega mogu zabiljeziti nadnaravne pojave. Ponekada takva osoba pripada novotarima ili obozavaocima kabura. Najvjerovatnije se radi o sejtanovoj pomoci takvoj vrsti ljudi koja ima za cilj pridobijanje sljedbenika novom pravcu. Svijet ga slijepo slijedi i napusta Sunnet. Ovo je cesta pojava, narocito ako se radi o osnivacu i vodi nekog sufijskog (derviskog) novotarskog tarikata.

semir
Posmatrač
Postovi: 8
Pridružio se: Sre Avg 03, 2005 3:25 pm
Kontakt:

hadis

Post od semir » Uto Avg 09, 2005 2:12 pm

Esselamu alejkum verahmetullahi veberekatuhu

Bismi-Illahi-el-Rrahmani-el-Rrahimi

Jednog dana Ebu Dzehl je susreo Muhammeda a.s. i rekao mu: "Muhammede!Ja od tebe nisam sreo ruznijeg covjeka!"Pravo si rekao" Odgovorio je Muhammed. Na ovo je rekao Ebu Bekr Pejgamveru:"O, ti sunce duhovnog svijeta, miljenice svevisnjeg Boga, ja od tebe nisam vidjeo ljepseg covjeka. "Pravo si rekao" odgovori i njemu Pejgamber. Cuvsi ashabi ova dva odgovora upitaju -Ja Resullalah!Kako je moguce da ti isti odgovor dsajes i Ebu Bekru i Ebu Dzehelu!Oni su suste
suprotnosti!Ebu Bekr je tvoja desna ruka, a Ebu DZehl je Tvoj najveci
din dusmanin! Nemojte se cuditi, jer ja sam kao jedno najcisce ogledalo. Ko god u me pogleda, sebe ce vidjeti. Zato i Ebu Bekr vidi na mome licu svoje ljepote a Ebu Dzehl vidi svoju ruznocu."

Odgovori