Najljepsi govor je Allahov govor tj. Kur'an časni

Sve što je za pouku, bujrum pisite ovdje kao novu temu radi ljepše preglednosti

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 08, 2005 4:58 am

89 * Al-Fađr * Zora
Bismillahi -r-rahmani -r-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 

89:1
walfađri
Tako mi zore,
 

89:2
walajalin ´ašrin
i deset noći,
 

89:3
walššaf´i wa-alwatri
i parnih i neparnih,
 

89:4
wal-lajli ´ida jasri
i noći kada nestaje, -
 

89:5
hal fi dalika qasamun l-lidi hiđrin
zar to pametnom zakletva nije...?
 

89:6
'alam tara kajfa faala rabbuka bi´adin
Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio,
 

89:7
´irama dati al-´imadi
sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima,
 

89:8
al-lati lam jukhlaq mithluha fi al-biladi
kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo;
 

89:9
wathamuda al-ladina đabu al-s sakhra bialwadi
i Semudom, koji je stijene u dolini klesao,
 

89:10
wafir´awna di al-'awtadi
i faraonom, koji je šatore imao –
 

89:11
al-ladina ţaghawa fi al-biladi
koji su na zemlji zulum provodili
 

89:12
fa'aktharu fiha al-fasada
i poroke na njoj umnožili,
 

89:13
fasabba alajhim rabbuka sawţa ´adabin
pa je Gospodar tvoj – bič patnje na njih spustio,
 

89:14
´inna rabbaka labialmirsadi
jer, Gospodar tvoj je, zaista, u zasjedi.
 

89:15
fa'amma al-´insanu ´ida ma abtalahu rabbuhu fa'akramahu wa-na´-´amahu fajaqulu rabbi 'akramani
Čovjek, kada Gospodar njegov hoće da ga iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: "Gospodar moj je prema meni plemenito postupio!"
 

89:16
wa'amma ´ida ma abtalahu faqadara alajhi rizqahu fajaqulu rabbi 'ahanani
A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: "Gospodar moj me je napustio!"
 

89:17
kal-la bal l-la tukrimuna al-jatima
A nije tako! Vi pažnju siročetu ne ukazujete,
 

89:18
wala tahadduna ala ţa´ami al-miskini
i da se puki siromah nahrani – jedan drugog ne nagovarate,
 

89:19
wata'kuluna alt-turatha 'aklana l-lammana
a nasljedstvo pohlepno jedete


89:20
watuhibbuna al-mala hubbana đammana
i bogatstvo pretjerano volite.
 

89:21
kal-la ´ida dukkati al-'ardu dakkana dakkana
A ne valja to! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi
 
89:22

wađa´ rabbuka wa-almalaku saffana saffana
i kad dođe naređenje Gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda,

 
89:23

wađij´a jawmaidin biđahannama jawmaidin jatadakkaru al-´insanu wa-'anna lahu al-dikra
i kad se tog Dana primakne džehennem; tada će se čovjek sjetiti – a na što mu je sjećanje?! –

 
89:24

jaqulu ja lajtani qaddamtu lihajatij
i reći: "Kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio!"

 
89:25

fajawmaidin l-la ju´adibu ´adabahu 'ahadun
Tog Dana niko neće kao On mučiti,

 
89:26

wala juthiqu wa-thaqahu 'ahadun
i niko neće kao On u okove okivati!

 
89:27

ja 'ajjatuha aln-nafsu al-muţmainnatu
A ti, o dušo smirena,

 
89:28

arđi´i ´ila rabbiki radijatan mmardijjatan
vrati se Gospodaru svome zadovoljna, a i On tobom zadovoljan,

 
89:29

fadkhuli fi ´ibadij
pa uđi među robove Moje,
 

89:30

wadkhuli đannatij
i uđi u džennet Moj!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sub Jun 18, 2005 4:03 am

88 * Al-Gašiya * Teška nevoljaBismi Allahi -alr-rahmani -alr-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


88:1
hal 'ataka hadithu al-ghašijati
Da li je doprla do tebe vijest o teškoj nevolji? –


88:2
wuđuhun jawmaidin khaši´atun
kada će se neka lica potištena,


88:3
´amilatun nnasibatun
premorena, napaćena


88:4
tasla narana hamiatan
u vatri užarenoj pržiti,


88:5
tusqa min ´ajnina anijatin
sa vrela uzavrelog piti,


88:6
l-lajsa lahum ţa´amun ´il-la min darij´in
kada drugog jela osim trnja neće imati,


88:7
la jusminu wa-la jughni min đuw´in
koje neće ni ugojiti ni glad utoliti.


88:8
wuđuhun jawmaidin nna´imatun
Neka lica toga dana biće radosna,


88:9
lisa´jiha radijatun
trudom svojim zadovoljna –


88:10
fi đannatin ´alijatin
u džennetu izvanrednome,


88:11
l-la tasma´u fiha laghijatan
u kome prazne besjede neće slušati.


88:12
fiha ´ajnun đarijatun
U njemu su izvor-vode koje teku,


88:13
fiha sururun mmarfuw´atun
u njemu su i divani skupocjeni,


88:14
wa'akwabun mmawdu´atun
i pehari postavljeni,


88:15
wanamariqu masfuwfatun
i jastuci poređani,


88:16
wazarabijju mabthuthatun
i ćilimi rašireni.


88:17
'afala janzuruna ´ila al-´ibili kajfa khuliqat
Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene,


88:18
wa´ila als-sama-i kajfa rufi´at
i nebo – kako je uzdignuto,


88:19
Transk.: wa´ila al-đibali kajfa nusibat
Korkut: i planine – kako su postavljene,

88:20
wa´ila al-'ardi kajfa suţihat
i Zemlju – kako je prostrta?!


88:21
fadakkir ´innama 'anta mudakkirun
Ti poučavaj – tvoje je da poučavaš,


88:22
l-lasta alajhim bimusajţirin
ti vlast nad njima nemaš!


88:23
´il-la man tawal-la wa-kafara
A onoga koji glavu okreće i neće da vjeruje,


88:24
faju´adibuhu Allahu al-´adaba al-'akbara
njega će Allah najvećom mukom mučiti.


88:25
´inna ´ilajna ´ijabahum
Nama će se oni, zaista vratiti


88:26
thumma ´inna alajna hisabahum
i pred Nama će, doista račun polagati!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jun 28, 2005 1:31 am

87 * Al-Ala * Svevišnji
Bismillahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog


87:1
sabbihi asma rabbika al-'a´la
Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,87:2
al-ladi khalaqa fasawa
koji sve stvara i čini skladnim,87:3
wal-ladi qaddara fahada
i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,87:4
wal-ladi 'akhrađa al-mar´a
i koji čini da rastu pašnjaci,87:5
fađaalahu ghutha´ 'ahwa
i potom čini da postanu suhi, potanjeli.87:6
sanuqriwuka fala tansa
Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti87:7
´il-la ma ša´ Allahu ´innahu ja´lamu al-đahra wa-ma jakhfa
osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –87:8
wanujassiruka lil-jusra
i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;87:9
fadakkir ´in nnafa´ati al-dikra
zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:87:10
sajadakkaru man jakhša
dozvaće se onaj koji se Allaha boji,87:11
wajatađannabuha al-'ašqa
a izbjegavaće je onaj najgori,87:12
al-ladi jasla aln-nara al-kubra
koji će u vatri velikoj gorjeti,87:13
thumma la jamutu fiha wa-la jahja
pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.87:14
qad 'aflaha man tazakka
Postići će šta želi onaj koji se očisti87:15
wadakara asma rabbihi fasal-la
i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!87:16
bal tuthiruna al-hajata ald-dunjaa
Ali, vi više život na ovom svijetu volite,87:17
walãkhiratu khajrun wa-'abqa
a onaj svijet je bolji i vječan je.87:18
´inna hada lafi al-s suhufi al-'ula
Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,87:19
suhufi ´ibrahima wa-musa
listovima Ibrahimovim i Musaovim.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Jun 29, 2005 12:23 am

87 * Al-Ala * Svevišnji


Bismillahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog87:1
sabbihi isma rabbika al-'a´la
Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg,
 
87:2
al-ladi khalaqa fasawa
koji sve stvara i čini skladnim,
 
87:3
wal-ladi qaddara fahada
i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje,
 
87:4
wal-ladi 'akhrađa al-mar´a
i koji čini da rastu pašnjaci,
 
87:5
fađaalahu ghutha´ 'ahwa
i potom čini da postanu suhi, potanjeli.
 
87:6
sanuqriwuka fala tansa
Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti
 
87:7
´il-la ma ša´ Allahu ´innahu ja´lamu al-đahra wa-ma jakhfa
osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što na javu iznosite i ono što tajite –
 
87:8
wanujassiruka lil-jusra
i sve što je dobro Mi ćemo tebi dostupnim učiniti;
 
87:9
fadakkir ´in nnafa´ati al-dikra
zato poučavaj – pouka će već od koristi biti:
 
87:10
sajadakkaru man jakhša
dozvaće se onaj koji se Allaha boji,
 
87:11
wajatađannabuha al-'ašqa
a izbjegavaće je onaj najgori,
 
87:12
al-ladi jasla aln-nara al-kubra
koji će u vatri velikoj gorjeti,
 
87:13
thumma la jamutu fiha wa-la jahja
pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.
 
87:14
qad 'aflaha man tazakka
Postići će šta želi onaj koji se očisti
 
87:15
wadakara asma rabbihi fasal-la
i spomene ime Gospodara svoga pa molitvu obavi!
 
87:16
bal tuthiruna al-hajata ad-dunjaa
Ali, vi više život na ovom svijetu volite,
 
87:17
walãkhiratu khajrun wa-'abqa
a onaj svijet je bolji i vječan je.
 
87:18
´inna hada lafi al-s suhufi al-'ula
Ovo, doista, ima u listovima davnašnjim,
 
87:19
suhufi ´ibrahima wa-musa
listovima Ibrahimovim i Musaovim.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Čet Jul 07, 2005 2:03 am

86 * At-Tariq * Danica  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

 
86:1
walssama´ wa-alţariq
Tako mi neba i Danice! –
 
86:2
wama 'adraka ma al-ţariq
A znaš li ti šta je Danica? –
 
86:3
annađmu al-thaqib
Zvijezda blistava! –
 
86:4
´in kul-lu nafsin l-lamma alajha hafiz
nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.
 
86:5
fal-janzuri al-´insanu mimma khuliq
Nek čovjek pogleda od čeka je stvoren!
 
86:6
khuliqa min mma´ dafiqin
stvoren je od tekućine koja se izbaci,
 
86:7
jakhruđu min bajni al-s sulbi wa-alttaraibi
koja između kičme i grudi izlazi,
 
86:8
´innahu ala rađ´ihi laqadirun
i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori
 
86:9
jawma tubla als-sarairu
onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,
 
86:10
fama lahu min quwatin wa-la nasirin
kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.
 
86:11
walssama´ dati -alr-rađ´i
I tako mi neba puna kiše
 
86:12
wal'ardi dati al-s sad´i
I Zemlje koja se otvara kada rastinje nikne,:
 
86:13
´innahu laqawlun faslun
Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,
 
86:14
wama huw bialhazli
lakrdija nikakva on nije!
 
86:15
´innahum jakiduna kajdan
Oni se služe spletkama,
 
86:16
wa'akidu kajdan
a Ja ih uništavam –
 
86:17
famahhili al-kafirina 'amhilhum ruwajdan
zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Čet Jul 07, 2005 11:59 pm

85 * Al-Burug * Sazviježdaبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bismillahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 
85:1
walssama´ dati al-buruđi
Tako mi neba sazviježđima okićenog
 
85:2
wal-jawmi al-maw´udi
i Dana već određenog,
 
85:3
wašahidin wa-mašhudin
i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, -
 
85:4
qutila 'ashabu al-'ukhdudi
prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
 
85:5
alnnari dati al-waqudi
i vatrom i gorivom ih napunili,
 
85:6
´id hum alajha qu´udun
kada su oko nje sjedili
 
85:7
wahum ala ma jaf´aluna bialmu'minina šuhudun
i bili svjedoci onoga što su vjernici radili!
 
85:8
wama naqamu minhum ´il-la 'an ju'minu biAllahi al-´azizi al-hamidi
A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali,
 
85:9
al-ladi lahu mulku as-samawati wa-al'ardi wa-allahu ala kul-li šaj´in šahidun
čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, - a Allah je svemu Svjedok.
 
85:10
´inna al-ladina fatanu al-mu'minina wa-almu'minati thumma lam jatubu falahum ´adabu đahannama wa-lahum ´adabu al-hariqi
One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali - čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju,
 
85:11
´inna al-ladina ãmanu wa-´amilu al-s salihati lahum đannatun tađri min tahtiha al-'anharu dalika al-fawzu al-kabiru
a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći, - a to veliki uspjeh biti.
 
85:12
´inna baţša rabbika lašadidun
Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!
 
85:13
´innahu huw jubdiu wa-ju´idu
On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;
 
85:14
wahu al-ghafuru al-wadudu
I on prašta, i pun je ljubavi,
 
85:15
du al-´arši al-mađidu
Gospodar svemira, Uzvišeni,
 
85:16
fa´-´alun l-lima juridu
On radi šta je Njemu volja.
 
85:17
hal 'ataka hadithu al-đunudi
Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
 
85:18
fir´awna wa-thamuda
o faraonu i Semudu?
 
85:19
bali al-ladina kafaru fi takdibin
Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču, -

85:20
wallahu min wa-raihim mmuhiţun
a Allahu oni neće moći umaći:
 
85:21
bal huw qurãnun mmađidun
a ovo je Kur’an veličanstveni,
 
85:22
fi lawhin mmahfuwzin
na ploči pomno čuvanoj.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Jul 24, 2005 3:16 am

84 * Al-Inšiqaq * Cijepanjeبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 
84:1
´ida as-sama-i anšaqqat
Kada se nebo rascjepi
 
84:2
wa'adinat lirabbiha wa-huqqat
i posluša Gospodara svoga – a ono će to dužno biti –
 
84:3
wa´ida al-'ardu muddat
i kada se Zemlja rastegne,
 
84:4
wa'alqat ma fiha wa-takhal-lat
i izbaci ono što je u njoj, i potpuno se isprazni,
 
84:5
wa'adinat lirabbiha wa-huqqat
i posluša Gospodara svoga – a ona će to dužna biti, -
 
84:6
ja 'ajjuha al-´insanu ´innaka kadihun ´ila rabbika kadhana famulaqihi
ti ćeš, o čovječe, koji se mnogo trudiš, trud svoj pred Gospodarom svojim naći:

84:7
fa'amma man 'utija kitabahu bijaminihi
onaj kome bude knjiga njegova u desnu ruku njegovu data
 
84:8
fasawfa juhasabu hisabana jasiran
lahko će račun položiti
 
84:9
wajanqalibu ´ila 'ahlihi masruran
i svoji ma će se radostan vratiti;
84:10
wa'amma man 'utija kitabahu wa-ra´ zahrihi
a onaj kome bude knjiga njegova iza leđa njegovih data
 
84:11
fasawfa jad´u thuburan
propast će prizivati
 
84:12
wajasla sa´iran
i u ognju će gorjeti,
 
84:13
´innahu kana fi 'ahlihi masruran
jer je sa čeljadi svojom radostan bio
 
84:14
´innahu zanna 'an l-lan jahura
i mislio da se nikada neće vratiti –
 
84:15
bala ´inna rabbahu kana bihi basiran
a hoće! Gospodar njegov o njemu, zaista, sve zna!
 
84:16
fala 'uqsimu bialššafaqi
I kunem se rumenilom večernjim,
 
84:17
wal-lajli wa-ma wa-saqa
i noći, i onim što ona tamom obavije,
 
84:18
walqamari ´ida attasaq
I Mjesecom punim,
 
84:19
latarkabunna ţabaqana ´an ţabaqin
vi ćete sigurno na sve teže i teže prilike nailaziti!
84:20
fama lahum la ju'minuna
Pa šta im je, zašto neće da vjeruju,
 
84:21
wa´ida quria alajhimu al-qurãnu la jasđuduna
i zašto, kada im se Kur’an čita, na tle licem ne padaju?!
 
84:22
bali al-ladina kafaru jukadibuna
već, nevjernici, poriču,
 
84:23
wallahu 'a´lamu bima juw´una
a Allah dobro zna šta oni u sebi kriju,
 
84:24
fabašširhum bi´adabin 'alimin
zato im navjesti patnju neizdržljivu!
 
84:25
´il-la al-ladina ãmanu wa-´amilu al-s salihati lahum 'ađrun ghajru mamnunin
Ali one koji budu vjerovali i dobra djela činili nagrada neprekidna će čekati.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Uto Jul 26, 2005 1:52 am

83 * Al-Mutaffifun * Oni koji pri mjerenju zakidaju

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi -ar-rahmani -ar-rahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog83:1
wajlun l-lilmuţaffifina
Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,

83:2
al-ladina ´ida aktalu ala an-nasi jastawfuna
koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,

83:3
wa´ida kaluhum 'aw wazanuum jukhsirun
a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.

83:4
'ala jazunnu 'ulaika 'annahum mmab´uthuwna
Kako ne pomisle da će oživljeni biti

83:5
lijawmin ´azimin
na Dan veliki,

83:6
jawma jaqu'mu aln-nasu lirabbi al-´alamina Gramatika

na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!

83:7
kal-la ´inna kitaba al-fuđđari lafi siđđinin
Uistinu! Knjiga grešnika je u Sidždžinu,

83:8
wama 'adraka ma siđđinu
a znaš li ti šta je Sidždžin?

83:9
kitabun mmarqu'mun
Knjiga ispisana!

83:10
wajlun jawmaidin l-lilmukadibina
Teško toga dana onima koji su poricali –

83:11
al-ladina jukadibuna bijawmi ad-dini
koji su onaj svijet poricali –

83:12
wama jukadibu bihi ´il-la kul-lu mu´tadin 'athimin
a njega može poricati samo prestupnik, grešnik,

83:13
´ida tutla alajhi ãjatuna qala 'asaţiru al-'awalina
koji je, kada su mu ajeti naši kazivani, govorio: "Izmišljotine naroda drevnih!"

83:14
kal-la bal rana ala qulubihim mma kanu jaksibuna
A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,

83:15
kal-la ´innahum ´an rrabbihim jawmaidin l-lamahđubuna
uisitnu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zakonjeni biti,

83:16
thumma ´innahum lasalu al-đahimi
zatim će sigurno u oganj ući,

83:17
thumma juqalu hada al-ladi kuntum bihi tukadibuna
pa će im se reći: "Eto, to je ono što ste poricali!"

83:18
kal-la ´inna kitaba al-'abrari lafi ´il-lijjina
Uistinu! Knjiga čestitih je u Ilijjunu,

83:19
wama 'adraka ma ´il-lijjuna
a znaš li ti šta je Ilijjun?

83:20
kitabun mmarqu'mun
Knjiga ispisana! –

83:21
jašhaduhu al-muqarrabuna
nad njoj bdiju oni Allahu bliski.

83:22
´inna al-'abrara lafi na´imin
Dobri će, zaista, u nasladama boraviti.

83:23
ala al-'araiki janzuruna
sa divana gledati,

83:24
ta´rifu fi wuđuhihim nadrata an-na´imi
na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,

83:25
jusqawna min rrahiqin mmakhtu'min
daće im se pa će piće zapečaćeno piti,

83:26
khitamuhu miskun wa-fi dalika fal-jatanafasi al-mutanafisuwna
čiji će pečat mosuš biti – i neka se za to natječu oni koji hoće da se natječu! –

83:27
wamizađuhu min tasnimin
pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,

83:28
´ajnana jašrabu biha al-muqarrabuna
sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.

83:29
´inna al-ladina 'ađramu kanu mina al-ladina ãmanu jadhakuna
Grešnici se smiju onima koji vjeruju;

83:30
wa´ida marru bihim jataghamazuwna
kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,

83:31
wa´ida anqalabu ´ila 'ahlihimu anqalabu fakihina
a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;

83:32
wa´ida ra'awhum qalu ´inna hawula´ ladal-luna
kada ih vide, onda govore: "Ovi su, dosita, zalutali!" –

83:33
wama 'ursilu alajhim hafizina
a oni nisu poslani da motre na njih.

83:34
fal-jawma al-ladina ãmanu mina al-kuffari jadhakuna
Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,

83:35
ala al-'araiki janzuruna
sa divana će gledati.

83:36
hal thuwiba al-kuffaru ma kanu jaf´aluna
Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 12:53 am

82 * Al-Infitar * Rascjepljenje


  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 


82:1
´ida as-sama-i anfaţarat
Kada se nebo rascjepi,
 
82:2
wa´ida al-kawakibu antatharat
i kada zvijezde popadaju
 
82:3
wa´ida al-biharu fuđđirat
i kada se mora jedna u druga uliju,
 
82:4
wa´ida al-quburu bu´thirat
i kada se grobovi ispreturaju, -
 
82:5
´alimat nafsun mma qaddamat wa-'akharat
svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio
 
82:6
ja 'ajjuha al-´insanu ma gharraka birabbika al-karim
O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,
 
82:7
al-ladi khalaqaka fasawaka fa´adalaka
koji te je stvorio –pa učinio da si skladan i da si uspravan –
 
82:8
fi 'aj-i suratin mma ša´ rakkabak
i kakav je htio lik ti dao?
 
82:9
kal-la bal tukadibuna biaddin
A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,
 
82:10
wa´inna alajkum lahafizin
a nad vama bdiju čuvari,
 
82:11
kiramana katibin
kod Nas cijenjeni pisari,
 
82:12
ja´lamuna ma taf´alun
koji znaju ono što radite.
 
82:13
´inna al-'abrara lafi na´imin
Čestiti će sigurno u džennet,
 
82:14
wa´inna al-fuđđara lafi đahimin
a grešnici sigurno u džehennem,
 
82:15
jaslawnaha jawma ad-din
na Su dnjem danu u njemu će gorjeti
 
82:16
wama hum ´anha bighaibin
i više iz njega neće izvedeni biti.
 
82:17
wama 'adraka ma jawmu ad-din
A znaš li ti šta je Sudnji dan
 
82:18
thumma ma 'adraka ma jawmu ad-din
i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?
 
82:19
jawma la tamliku nafsun l-linafsin šajan wa-l'amru jawmaidin lil-lah
dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga dana će vlast jedino Allah imati.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 1:01 am

82 * Al-Infitar * Rascjepljenje


  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bsmi Allahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog

82:1
´ida as-sama-i anfaţarat
Kada se nebo rascjepi,
 
82:2
wa´ida al-kawakibu antatharat
i kada zvijezde popadaju
 
82:3
wa´ida al-biharu fuđđirat
i kada se mora jedna u druga uliju,
 
82:4
wa´ida al-quburu bu´thirat
i kada se grobovi ispreturaju, -
 
82:5
´alimat nafsun mma qaddamat wa-'akharat
svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio
 
82:6
ja 'ajjuha al-´insanu ma gharraka birabbika al-karim
O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,
 
82:7
al-ladi khalaqaka fasawaka fa´adalaka
koji te je stvorio –pa učinio da si skladan i da si uspravan –
 
82:8
fi 'aj-i suratin mma ša´ rakkabak
i kakav je htio lik ti dao?
 
82:9
kal-la bal tukadibuna biaddin
A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,
 
82:10
wa´inna alajkum lahafizin
a nad vama bdiju čuvari,
 
82:11
kiramana katibin
kod Nas cijenjeni pisari,
 
82:12
ja´lamuna ma taf´alun
koji znaju ono što radite.
 
82:13
´inna l-'abrara lafi na´im
Čestiti će sigurno u džennet,
 
82:14
wa´inna l-fuđđara lafi đahim
a grešnici sigurno u džehennem,
 
82:15
jaslawnaha jawma ad-din
na Su dnjem danu u njemu će gorjeti
 
82:16
wama hum ´anha bighaibin
i više iz njega neće izvedeni biti.
 
82:17
wama 'adraka ma jawmu d-din
A znaš li ti šta je Sudnji dan
 
82:18

thumma ma 'adraka ma jawmu d-din
i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?
 
82:19
jawma la tamliku nafsun l-linafsin šajana wa-l'amru jawmaidin lil-lah
dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga dana će vlast jedino Allah imati.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 1:09 am

82 * Al-Infitar * Rascjepljenje


  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 

82:1
´ida as-sama-i anfaţarat
Kada se nebo rascjepi,
 
82:2
wa´ida al-kawakibu antatharat
i kada zvijezde popadaju
 
82:3
wa´ida al-biharu fuđđirat
i kada se mora jedna u druga uliju,
 
82:4
wa´ida al-quburu bu´thirat
i kada se grobovi ispreturaju, -
 
82:5
´alimat nafsun mma qaddamat wa-'akharat
svako će saznati šta je pripremio, a šta je propustio
 
82:6
ja 'ajjuha al-´insanu ma gharraka birabbika l-karim
O čovječe, zašto da te obmanjuje to što je Gospodar tvoj plemenit,
 
82:7
al-ladi khalaqaka fasawaka fa´adalak
koji te je stvorio –pa učinio da si skladan i da si uspravan –
 
82:8
fi 'aj-i suratin mma ša´ rakkabak
i kakav je htio lik ti dao?
 
82:9
kal-la bal tukadibuna biddin
A ne valja tako! Vi u Sudnji dan ne vjerujete,
 
82:10
wa´inna alajkum lahafizin Gramatika
a nad vama bdiju čuvari,
 
82:11
kiramana katibin
kod Nas cijenjeni pisari,
 
82:12
ja´lamuna ma taf´alun
koji znaju ono što radite.
 
82:13
´inna l-'abrara lafi na´im
Čestiti će sigurno u džennet,
 
82:14
wa´inna l-fuđđara lafi đahim
a grešnici sigurno u džehennem,
 
82:15
jaslawnaha jawma ad-din
na Su dnjem danu u njemu će gorjeti
 
82:16
wama hum ´anha bighaibin
i više iz njega neće izvedeni biti.
 
82:17
wama 'adraka ma jawmu d-din
A znaš li ti šta je Sudnji dan
 
82:18
thumma ma 'adraka ma jawmu d-din
i još jednom: znaš li ti šta je Sudnji dan?
 
82:19
jawma la tamliku nafsun l-linafsin šajana wa-l'amru jawmaidin lil-lah
dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, toga dana će vlast jedino Allah imati.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 1:23 am

81 * Et-Takwir * Prestanak sjaja


  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismilahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 


81:1
´ida aš-šamsu kuwirat
Kada sunce sjaj izgubi,
 
81:2
wa´ida an-nuđu'mu ankadarat
i kada zvijezde popadaju,
 
81:3
wa´ida al-đibalu suj-irat
i kada se planine pokrenu,
 
81:4
wa´ida al-´išaru ´uţilat
i kada steone kamile bez pastira ostanu,
 
81:5
wa´ida al-wuhušu huširat
i kada se divlje životinje saberu,
 
81:6
wa´ida al-biharu suđđirat
i kada se mora vatrom napune,
 
81:7
wa´ida an-nufusu zuwiđat
i kada se duše sa tijelima spare,
 
81:8
wa´ida al-mawwudatu suilat
i kada živa sahranjena djevojčica bude upitana
 
81:9
bi'aj-i danbin qutilat
zbog kakve krivice je umorena,
 
81:10
wa´ida a-s suhufu nuširat
i kada se listovi razdijele,
 
81:11
wa´ida as-sama-i kušiţat
i kada se nebo ukloni,
 
81:12
wa´ida al-đahimu su´-´irat
i kada se džehennem raspali,
 
81:13
wa´ida al-đannatu 'uzlifat
i kada se džennet približi –
 
81:14
´alimat nafsun mma 'ahdarat
svako će saznati ono što je pripremio,
 
81:15
fala 'uqsimu bilkhunnas
I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,
 
81:16
alđawari l-kunnas
koje se kreću i iz vida gube,
 
81:17
wal-lajli ´ida ´as´as
i noći kad ona veo diže,
 
81:18
walsubhi ´ida tanaffas
i zorom kada diše, -
 
81:19
´innahu laqawlu rasulin karim
Kur’an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,

81:20
di quwatin ´inda di al-´arši makin
moćnog, od Gospodara svemira cijenjenog,
 
81:21
muţa´in thamma 'amin
kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!
 
81:22
wama sahibukum bimađnun
A drug vaš nije lud:
 
81:23
walaqad raãhu bil'ufuqi l-mubin
on ga je na obzorju jasnom vidio
 
81:24
wama huw ala l-ghajbi bidanin
i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt
 
81:25
wama huw biqawli šajţanin rađim
i Kur’an nije prokletog šejtana govor,
 
81:26

fa'ajna tadhabun
pa kuda onda idete?!
 
81:27
´in huwa ´il-la dikrun l-lil´alamin
Kur’an je samo pouka svjetovima,
 
81:28
liman ša´ minkum 'an jastaqim
onome od vas koji hoće da je na pravom putu,
 
81:29
wama tašauna ´il-la 'an jaša´ Allahu rabbu l-´alamin
a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Pet Avg 05, 2005 1:50 am

80 * Abasa * Namrštio se  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismilahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 80:1
´abasa wa-tawal-la
On se namrštio i okrenuo
 
80:2
'an đa´hu l-'a´ma
zato što je slijepac njemu prišao,
 
80:3
wama judrika la´al-lahu jazzakka
A šta ti znaš - možda on želi da se očisti,
 
80:4
'aw jadakkaru fatanfa´ahu l-dikr
ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.
 
80:5
'amma mani staghna
Onoga koji je bogat,
 
80:6
fa'anta lahu tasadda
ti njega savjetuješ,
 
80:7
wama alajka 'al-la jazzakka
a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;
 
80:8
wa'amma man đa´ka jas´a
a onoga koji ti žureći prilazi
 
80:9
wahua jakhša
i strah osjeća,
 
80:10
fa'anta ´anhu talahha
ti se na njega ne osvrćeš,
 
80:11
kal-la ´innaha tadkira
Ne čini tako!Oni su pouka–
 
80:12
faman ša´ dakarah
pa ko hoće, poučiće se–
 
80:13
fi suhufin mmukarramatin
na listovima su cijenjenim
 
80:14
mmarfuw´atin mmuţahhara
uzvišenim, čistim,
 
80:15
bi'ajdi safaratin
u rukama pisara
 
80:16
kiramin barara
časnih, čestitih,
 
80:17

qutila l-´insanu ma 'akfarah
Proklet neka je čovjek!
 
80:18
min 'aj-i šaj´in khalaqah
Od čega ga On stvara?
 
80:19
min nnuţfatin khalaqahu faqaddarah
Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,

80:20
thumma as-sabila jassarah
i pravi put mu dostupnim učini,
 
80:21
thumma 'amatahu fa'aqbarahu
zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,
 
80:22
thumma ´ida ša´ 'anšarah
i poslije će ga, kada On bude htio, oživjeti.
 
80:23
kal-la lamma jaqdi ma 'amarah
Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!
 
80:24
fal-janzuri l-´insanu ´ila ţa´amih
Neka čovjek pogleda u hranu svoju;
 
80:25
'anna sababna al-ma´ sabba
Mi obilno kišu prolivamo,
 
80:26
thumma šaqaqna al-'arda šaqqa
zatim zemlju pukotinama rasijecamo
 
80:27
fa'anbatna fiha habban
i činimo da iz nje žito izrasta
 
80:28
wa´inabana waqadban
i grožđe i povrće,
 
80:29
wazajtunan wa-nakhlan
i masline i palme,
 
80:30
wahadaiqa ghulban
i bašče guste,
 
80:31
wafakihatan wa-'abba
i voće i pića,
 
80:32
mmata´ana lakum wa-li'an´amikum
na uživanje vama i stoci vašoj.
 
80:33
fa´ida đa´ti a-s sakha
A kada dođe glas zaglušujući –
 
80:34
jawma jafirru l-mar´u min 'akhih
na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći
 
80:35
wa'ummihi wa-'abih
i od majke svoje i od oca svoga
 
80:36
wasahibatihi wa-banih
i od druge svoje i od sinova svojih, -
 
80:37
likul-li amriin mminhum jawmaidin ša'nun jughnih
toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti
 
80:38
wuđuhun jawmaidin mmusfira
neka lica biće toga Dana blistava,
 
80:39
dahikatun mmustabšira
nasmijana, radosna,

80:40
wawuđuhun jawmaidin alajha ghabara
a na nekim licima toga Dana biće prašina,
 
80:41
tarhaquha qatara
tama će ih prekrivati,
 
80:42
'ulaika humu l-kafaratu l-fađarat
to će nevjernici – razvratnici biti.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Sre Avg 10, 2005 5:42 am

79 * An-Naziat * Oni koji čupaju


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismilahi -ar-rahmani -ar-rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog79:1
walnnazi´ati gharqan
Tako Mi onih koji čupaju grubo,
 
79:2
wannašiţati našţan
i onih koji vade blago,
 
79:3
walssabihati sabhan
i onih koji plove brzo
 
79:4
falssabiqati sabqan
pa naređenja izvršavaju žurno
 
79:5
falmudabbirati 'amra
i sređuju ono što nije sređeno...
 
79:6
jawma tarđufu ar-rađifa
na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,
 
79:7
tatba´uha ar-radifa
za kojim će slijediti slijedeći, -
 
79:8
qulubun jawmaidin wa-đifa
srca toga dana biće uznemirena,
 
79:9
'absaruha khaši´a
a pogledi njihovi oboreni.
 
79:10
jaquluna 'ainna lamarduduna fi l-hafira
Ovi pitaju: "Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?
 
79:11
'aida kunna ´izamana nnakhira
Zar kad truhle kosti postanemo?"
 
79:12
qalu tilka ´idana karratun khasira
i još kažu: "E tada bismo mi bili izgubljeni!"
 
79:13
fa´innama hia zađratun wa-hida
A biće to samo povik jedan,
 
79:14
fa´ida hum bisahira
i evo njih – na Zemlji.
 
79:15
hal ataka hadithu musa
Da li je do tebe doprla vijest o Musau,
 
79:16
´id nadahu rabbuhu bilwadi l-muqaddasi ţuwa
kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,
 
79:17
adhab ´ila fir´awna ´innahu ţagha
"Idi faraonu, on se osilio,
 
79:18
faqul hal l-laka ´ila 'an tazakka
i reci: ,Da li bi ti da se očistiš,
 
79:19
wa'ahdijaka ´ila rabbika fatakhša
da te o Gospodaru tvome poučIm, pa da Ga se bojiš?"


79:20
fa'arahu al-ãjata al-kubra
I onda mu je najveće čudo pokazao,
 
79:21
fakadaba wa-´asa
ali je on porekao i nije poslušao,
 
79:22
thumma 'adbara jas´a
već se okrenuo i potrudio
 
79:23
fahašara fanada
i sabrao i povikao:
 
79:24
faqala 'ana rabbukumu al-'a´la
"Ja sam gospodar vaš najveći!" – on je rekao,
 
79:25
fa'akhadahu Allahu nakala al-ãkhirati wa-l'ula
i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.
 
79:26
´inna fi dalika la´ibratan l-liman jakhša
To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.
 
79:27
'a'antum 'ašaddu khalqana 'ami s-sama-i banaha
A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,
 
79:28
rafa´a samkaha fasawahaa
svod njegov visko digao i usavršio,
 
79:29
wa'aghţaša lajlaha wa-'akhrađa duhahaa
noći njegove mračnim, a dane svjetlim učinio.
 
79:30
wal'arda ba´da dalika dahahaa
Poslije toga je Zemlju poravnao, 79:30
 
79:31
'akhrađa minha ma´ha wa-mar´ahaa
iz nje je vodu i pašnjake izveo, 79:31
 
79:32
walđibala 'arsahaa
i planine nepomičnim učinio –
 
79:33
mata´ana lakum wa-li'an´amikum
na uživanje vama i stoci vašoj.
 
79:34
fa´ida đa´ti a-ţammatu al-kubra
A kada dođe nevolja najveća,
 
79:35
jawma jatadakkaru l-´insanu ma sa´a
Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio
 
79:36
waburrizati l-đahimu liman jara
i kada se džehennem svakome ko vidi bude ukazao,
 
79:37
fa'amma man ţagha
onda će onome koji je obijestan bio
 
79:38
waãthara l-hajata ad-dunjaa
i život na ovom svijetu više volio
 
79:39
fa´inna l-đahima hia l-ma'wa
džehennem prebivalište postati sigurno.

79:40
wa'amma man khafa maqama rabbihi wa-naha an-nafsa ´ani l-hawa
A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao
 
79:41
fa´inna l-đannata hia l-ma'wa
džennet će boravište biti sigurno.
 
79:42
jas'alunaka ´ani s-sa´ati 'ajjana mursahaa
Pitaju te o Smaku svijeta: "Kada će se dogoditi?"
 
79:43
fima 'anta min dikrahaa
Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,
 
79:44
´ila rabbika muntahahaa
o njemu samo Gospodar tvoj zna.
 
79:45
´innama 'anta mundiru man jakhšahaa
Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,
 
79:46
ka'annahum jawma jarawnaha lam jalbathu ´il-la ´ašijjatan 'aw duhahaa
a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno veče ili jedno jutro njezino ostali.

Korisnikov avatar
Yassin
Moderator
Postovi: 984
Pridružio se: Pet Apr 15, 2005 6:41 pm
Kontakt:

Post od Yassin » Ned Avg 28, 2005 5:47 pm

78 * An-Naba * Vijest


  بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismi Allahi -ar-Rahmani -ar-Rahim
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
 


78:1
´amma jatasa´lun
O čemu oni jedne druge pitaju? –
 


78:2
´ani nnaba´i l-´azim
O vijesti velikoj,
 


78:3
al-ladi hum fihi mukhtalifun
o kojoj oni različita mišljenja imaju.
 


78:4
kal-la saja´lamun
To nije dobro, oni će saznati sigurno!
 


78:5
thumma kal-la saja´lamun
I još jednom, to nije dobro, oni će saznati sigurno!
 


78:6
'alam nađ´ali l-'arda mihada
Zar Zemlju posteljom nismo učinili,
 


78:7
walđibala 'awtada
i planine stubovima,
 


78:8
wakhalaqnakum 'azwađa
i vas kao parove stvorili,
 


78:9
wađa´alna nawmakum subata
i san vaš počinikom učinili,
 


78:10
wađa´alna al-lajla libasa
i noć pokrivačem dali,
 


78:11
wađa´alna an-nahara ma´aša
i dan za privređivanje odredili,
 


78:12
wabanajna fawqakum sab´an šidada
i iznad vas sedam silnih sazidali,
 


78:13
wađa´alna sirađan wa-hhađa
i svetiljku plamteću postavili?
 


78:14
wa'anzalna mina l-mu´sirati ma´ an thađđađa
Mi iz oblaka vodu obilno spuštamo
 


78:15
linukhriđa bihi habban wa-nabata
i činimo da uz njenu pomoć raste žito i bilje,
 


78:16
wađannatin 'alfafa
i bašće guste.
 


78:17
´inna jawma l-fasli kana miqata
Dan sudnji je, zaista, već određen,

 


78:18
jawma junfakhu fi a-s suri fata'tuna 'afwađa
Dan kada će se u rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti,
 


78:19
wafutihati s-sama-i fakanat 'abwaba
i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati,

78:20
wasuj-irati l-đibalu fakanat saraba
i planine će se zdrobiti i priviđenje će biti.
 


78:21
´inna đahannama kanat mirsada
Džehennem će zasjeda postati,
 


78:22
lilţaghina maãba
nasilnicima mjesto povratka –
 


78:23
labithina fiha 'ahqaba
u kome će zauvijek ostati:
 


78:24
l-la jaduquna fiha bardana wa-la šaraba
u njemu svježine neće osjetiti, ni pića okusiti,
 


78:25
´il-la hamiman wa-ghassaqa
osim vrele vode i kapljevine,
 


78:26
đaza´ wifaqan
kazne prikladne.
 


78:27
´innahum kanu la jarđuna hisaba
Oni nisu očekivali da će račun polagati
 


78:28
wakadabu biãjatina kidaba
i dokaze Naše su pretjerano poricali,
 


78:29
wakul-la šaj´in 'ahsajnahu kitaba
a Mi smo sve pobrojali i zapisali –
 


78:30
faduqu falan nnazidakum ´il-la ´adaba
pa trpite, mučenje ćemo vam sve gorim učiniti.
 


78:31
´inna lilmuttaqina mafaza
A onima koji su se Allaha bojali želje će se ostvariti:
 


78:32
hadaiqa wa-'a´naba
bašće i vinogradi,
 


78:33
wakawa´iba 'atraba
i djevojke mlade, godina istih,
 


78:34
waka'san dihaqa
i pehari puni.
 


78:35
l-la jasma´una fiha laghwan wa-la kidaba
Tamo prazne besjede i neistinu neće slušati,
 


78:36
đaza´ a min rrabbika ´aţa´ hisaba
Gospodar tvoj će ih darom obilnim nagraditi,
 


78:37
rabbi s-samawati wa-l'ardi wa-ma bajnahuma a-rhmani la jamlikuna minhu khiţaba
Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, Milostivi, kome neće smjeti niko prvi riječ prozboriti
 


78:38
jawma jaqu'mu ar-ruhu wa-lmalaikatu saffan l-la jatakal-lamun ´il-la man 'adina lahu a-rhmanu wa-qala sawaba
na Dan kada Džibril i meleki budu u redove poredani, kada će samo onaj kome Milostivi dozvoli govoriti, a istinu će reći.
 


78:39
dalika l-jawmu l-haqq faman ša´ attakhada ´ila rabbihi maãba
To je neizbježan Dan, pa ko hoće, Gospodaru svome će, kao utočištu, poći.

78:40
´inna 'andarnakum ´adaban qariban jawma janzuru l-mar´u ma qaddamat jadahu wa-jaqulu l-kafiru ja lajtani kuntu turaba
Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, a nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdo, zemlja ostao!"

Odgovori