Savjeti - Samolijecenje

Pitanja vezana za oblast lijecenje i neobjanjenog putem savremene nauke

Moderatori: Haris, EMIRgr, Yassin

Odgovori
Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Sub Mar 09, 2013 2:28 pm

AJETI ZA REUMATIZAM

Staviti desnu ruku na mjesto bola i tom prilikom proučiti sljedeći kur’anski ajet:

“Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom. Daćemo onome koji želi nagradu na ovome svijetu, a daćemo i onome koji želi nagradu na budućem svijetu i sigurno ćemo zahvaliti zahvalne”.
(El-Imran 145)

U nastavku proučiti suru El-Kadr koja glasi:
“Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr, a šta misliš šta je noć Kadr: ”Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci, meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane”.
(El-Kadr 1 - 5)

Nadalje nastaviti sa sljedećim kur’anskim ajetima:
“Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih mi
raskomadali, i da mi od vode sve živo stvaramo”.
(El-Enbija 30)

AJETI ZA OBOLJENJA MOKRAĆNE BEŠIKE

Staviti ruku na mjesto bola tj. na stomaku u predjelu mokraćne bešike učeći tri puta sljedeći kur’anski ajet:

“Zar ti ne znaš da je samo Allahova vlast i na nebesima i na Zemlji i da vi osim Allaha ni zaštitnika ni pomogača nemate”.
(El-Bekare 106- 107)

AJETI ZA SMANJENJE TEGOBE PRILIKOM POROĐAJA

Pored već pomenutih mnogobrojnih pojava i ajeta koje se preporučuju za eliminaciju prisutnih patnji, tegoba i nesreća, istaći ćemo takođe ajete koji su isto tako praktikovani za vrijeme nesnošljivih bolova i patnji usljed porođaja, a koji su Allahovom voljom urodili plodom.

Takođe je i ovdje neophodno napomenuti da će ulogu liječnika u ovom slučaju preuzeti žena koja će dotične kur’anske ajete proučiti do porodilje, dok svojoj supruzi to može učiniti i lično njen suprug, u suprotnom naredni ajeti će se napisati u posudi u koju će se usuti voda koju će porodilja popiti, a ove podatke nalazimo u primjeru Abdullaha ibn Ahmeda koji kaže: "Vidio sam svoga oca da je ženi koja se mučila prilikom porođaja napisao ajete u bijeloj hartiji koju je umočio u posudu s vodom a onda joj je dao tu posudu iz koje je ona pila, Allahovom voljom porođaj je protekao u besposljedičnom i uspješnom redu.

Ajeti koji se preporučuju u ovu svrhu su sljedeći:

Kao prvo suru El-Fatiha a zatim ajet iz sure En-Naziat koji glasi:

“A njima će se učiniti onoga Dana kada ga dožive, da su samo jedno veče, ili jedno jutro njezino ostali”.
(En-Naziat 46).

Nakon njega sljedeći ajet Allaha dž. š.

“Ti izdrži kao što su izdržali odlučni poslanici i ne traži da im kazna što prije dođe, a onoga dana kada dožive ono čime se prijeti, učiniće im se da su ostali samo jedan čas dana. I doista, a zar će ko drugi biti uništen do narod raskošni”. (El-Ahkaf 35)

Prema praksi jednog dijela islamskih učenjaka za istu vrstu oboljenja uče se takođe i sljedeći kur’anski ajeti koji će se isto tako ispisati u čistu posudu sa šafranom a potom ih izliti u vodi i dati je porodilji. Pisanjem ovih četiri narednih ajeta na ranije opisani način, Allahovom dž.š. voljom i milošću intervencije su bivale uspješne, a ta naredna četiri ajeta glase:

“Kada se nebo rascijepi, i posluša Gospodara svoga a ono će to dužno biti, i kada se Zemlja rastegne, i izbaci ono što je u njoj i potpuno se isprazni”.
(El-Insikak 1-4)

Već smo napomenuli da će se ovi ispisani citati, odn. ajeti razliti u vodu Zemzem ili drugu pitku vodu koju će piti nevoljnica, a jednim dijelom te vode će je pomoćnice poprskati po trbuhu. Naravno na ovaj način će se postupiti onda kada se zato ukaže potreba, ili je porodilja daleko od ruku ljekara i ginekologa.

bio je to kopi-pejst iz knjige ferida orahovca.

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Sub Mar 09, 2013 3:16 pm

AJETI ZA OTKLANJANJE PADAVICE

Padavica je oboljenje koje obično i najčesće prouzrokuju džini svojim nasrtajima i napadima na čovjeka, stoga onome kome se rodi dijete, treba da mu se prouči ezan na desno, ikamet na lijevo ako se želi zaštiti od padavice. (…)

A jedna od metoda u liječenju i otklanjanju padavice je sljedeća:
Proučiti suru Jasin oboljelom od padavice, ali isto tako stavivći mu ruku na čelo proučiti sljedeći kur’anski ajet Uzvišenog Gospodara i Tvorca Allaha dž.š.

“Mnogobošci između njega i džina srodstvo uspostavljaju,a džini odavno znaju da će oni koji tako govore u vatru biti bačeni. Hvaljen neka je Allah i daleko od onoga kako ga oni predstavljaju”.
(Essafat 98-99)

Tako će oboljeli uz Allahovu dž.š. volju, pomoć i milost biti izliječen od ove napasti uz preporuku da se počesće kiti i svoju dušu napaja imanskom energijom, učenjem Kur'ana.

Druga metoda u otklanjanju padavice

- Proučiti ezan u desno uho oboljelog ponavljajući ga sedam puta;
- Proučiti fatihu, felek, nas, ajetul-kursiju, Es-Safat, Et-Tarik i zadnji pasus sure El-Hašr;
- Takođe se za osvješćivanje tj. vraćanje svijesti praktikuje učenje Ajetul-kursije jedanaest puta na glavi oboljelog onesviješćenog tj. stavljanjem ruke na njegovu glavu prilikom učenja.

(knjiga f. orahovca)

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Sub Mar 09, 2013 3:26 pm

AJETI USLJED MEMORIJSKIH SMETNJI U MOZGU

(…) Lijek međutim za takvu pojavu postoji i on se da realizovati na taj način što će se nevjernici i griješnici pokajati i povratiti ispravnom vjerovanju i čistim stazama, čisteći svoje duše ibadetom, bogobojaznošću i Kur'anom, a za one pak kojima je takva pojava umetnuta od strane opakih, zlih i bezosjećajnih ljudi zavidnika, pošiljkom džina nevjernika da poremeti stanje nevinog čovjeka, lijek i zaštita leži u Kur'anu časnome koji svojim pristalicama pruža pomoć uz milost i volju Uzvišnog Allaha dž.š.

Prenosi se od ibn Durejsija da je Seid ibn Džebir r. a. proučio JASIN do čovjeka s
ovom vrstom oboljenja te je Allahovom voljom, moći i milošću izliječen.
Poznato je da je JASIN srce Kur'ana koju kada slušaju džini ušutkaju se, pokore i
potčinjavaju naredbi Svemogućeg Tvorca Allaha dž.š. Ovo nam potvrđuje Allah dž. š. Kada kaže:

"Reci: Meni je objavljeno da je nekoliko džinnova prisluškivalo i reklo: ’Mi smo, doista Kur’an, koji izaziva divljanje, slušali koji na pravi put upućuje – i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo Gospodaru našem ravnim smatrati .
(El-Džin:1-2).

S ovim se potvrđuje da učenjem Kur'ana džini koji su okupirali ljudski razum
oslobađaju ga, te da čovjeka napušta bolest koja je prouzrokovana džinima, a već smo istakli da ovakva bolest i smetnja uglavnom biva prouzrokovana uticajem džina na razum i memoriju, tako da kada džini slušaju suru JASIN bili Muslimani ili Kafiri napuštaju prethodno zauzeto mjesto i udaljavaju se daleko od njega, a džini se udaljavaju zbog toga što su oni dali zakletvu pokornosti i poslušnosti svome Gospodaru Allahu dž.š. a ako su pak džini bili nevjernici napustiće dotičnu osobu, jer su tom prilikom kao gromom, ili munjom ošinuti, zbog čega su prinuđeni pobjeći daleko gdje ih ta munja ili grom ne bi zadesio i zdrobio, kojom prilikom i prethodna memorijska smetnja kod čovjeka nestaje, a čovjeku se vraća normalna slika života i vizija svakodnevnih postupaka, poduhvata i procesa. (…)

f.o.

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Sub Mar 09, 2013 4:01 pm

LIJECENJE RAKA

Ak oje rak krvi, treba prouciti na maslinovo ulje i njime masirati kicmu. Ak orak nije na krvi, onda treba masirati samo mjesto. Takode, treba bolesniku direktno prouciti sljedece:

El-Fatiha
El-Bekare 1-5, 123-124, 255, 284-286
Ali-Imran 1-5, 18, 26-27
El-E’araf 54, 117
Junus 79
Taha 65
El-Mu’minun 115
El-Hašr 21-24
Es-Saffat 1-15
Er-Rahman 31-34
El-Mulk 3-4
El-Kalem 51-52
El-Dzinn 3
Kafirun
El-Ihlas
El-Felek
En-Nas

Allahumme raben-nasi, ezhebil-be’se vešfi entešaafi, la šifae illa šifauke šifaen la jugadiru sekamen (ponoviti 7 puta).
Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni nedacu. Izlijeci jer Ti uistinu lijecis. Nema izljecenja dok Ti ne izlijecis, izljecenjem koje ce otkloniti bolest.

Es’elullahe-l-azimi rabbe-l-arši-l-azimi en ješfike (ponoviti 7x).
Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša velikog, da te izlijeci.

Euzu bi kelimatillahit-taammeh min gadabihi ve i’kabihi ve min šerri i’badihi ve min hemezatiš-šejatiini ve en jahdurun.
Utjecem se Allahovim potpunim rijecima od Njegove srdzbe, od Njegove kazne, od zla robova Njegovih, od šejtanskih spletki i uznemiravanja.

'preventivna zaLIJECENJE RAKA

Ak oje rak krvi, treba prouciti na maslinovo ulje i njime masirati kicmu. Ak orak nije na krvi, onda treba masirati samo mjesto. Takode, treba bolesniku direktno prouciti sljedece:

El-Fatiha
El-Bekare 1-5, 123-124, 255, 284-286
Ali-Imran 1-5, 18, 26-27
El-E’araf 54, 117
Junus 79
Taha 65
El-Mu’minun 115
El-Hašr 21-24
Es-Saffat 1-15
Er-Rahman 31-34
El-Mulk 3-4
El-Kalem 51-52
El-Dzinn 3
Kafirun
El-Ihlas
El-Felek
En-Nas

Allahumme raben-nasi, ezhebil-be’se vešfi entešaafi, la šifae illa šifauke šifaen la jugadiru sekamen (ponoviti 7 puta).
Allahu, Gospodaru ljudi, otkloni nedacu. Izlijeci jer Ti uistinu lijecis. Nema izljecenja dok Ti ne izlijecis, izljecenjem koje ce otkloniti bolest.

Es’elullahe-l-azimi rabbe-l-arši-l-azimi en ješfike (ponoviti 7x).
Molim Uzvišenog Allaha, Gospodara Arša velikog, da te izlijeci.

Euzu bi kelimatillahit-taammeh min gadabihi ve i’kabihi ve min šerri i’badihi ve min hemezatiš-šejatiini ve en jahdurun.
Utjecem se Allahovim potpunim rijecima od Njegove srdzbe, od Njegove kazne, od zla robova Njegovih, od šejtanskih spletki i uznemiravanja.

'preventivna zastita i lijecenje kur'anom i sunnetom', autor muhamed abdulaziz.

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Sub Mar 09, 2013 4:02 pm

ups! soriTE za gresku u postu - duplo je. sljedeci put cu pregledati jos jednom prije nego posaljem.

rukja01
pisem pomalo
Postovi: 10
Pridružio se: Sre Sep 19, 2012 1:09 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od rukja01 » Sre Mar 13, 2013 1:20 pm

Selamun alejkum,

da dodam vezano za one koji usljed sihra, uroka... imaju problem sa mozgom, glavom, zaboravom i sličnim stvarima vezanim za moždane funckije kao i oni kojima je sihr napravljen da nemaju uspjeha u školi, fakultetu ili imaju sihr bolesti vezan za gore spomenuto mogu da uče sljedeći ajet i uz pomoć Živog i Vječnog vidjeće poboljšanje

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴿١٨

Sura El-Enbija, 18. ajet

Zbog važnosti prijevoda daću i Mlivin i Korkutov prijevod:

"Naprotiv, bacamo Istinu na neistinu, pa je poništava, tad gle: ona nestala. A jao vama zbog onog šta pripisujete." (Mlivin prijevod)

"nego istinom suzbijamo laž, istina je uguši i laži nestane; a teško vama zbog onoga što o Njemu iznosite!" (Korkutov prijevod)

međutim da pojasnim zašto ovaj ajet koristiti u ovim situacijama zato što Allah Uzvišen neka je On kaže فَيَدْمَغُهُ (fe jedmeguhu) što dolazi od glagola demega u arapskom jeziku što medju ostalim prijevodima znači "udariti u mozak".

Onaj ko uči sam sebi ili uči drugom rukju neka ponavlja ovaj dio ajeta فَيَدْمَغُهُ (fe jedmeguhu) i uz Allahovu pomoć vidjeće jako dobre reakcije

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Sre Mar 13, 2013 7:58 pm

Esselamu alejkum, xxx.

pretpostavljam da imas iskustva u ucenju rukje. ovo moram da primijenim jer mene bas remete u glavi.

molim te, nastavi i dalje da doprinosis korisnim savjetima. Allah te nagradio. amin.

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Sre Mar 13, 2013 7:59 pm

napisala sam bila - Esselamu alejkum, xxx.

ne shvatam kako je ispalo xxx. svasta.

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Sre Mar 13, 2013 8:04 pm

xxx, xxx, xxx a ne xxx.

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Sre Mar 13, 2013 8:14 pm

odustajem od pisanja forumskog imena clana koji je napisao savjet za probleme u glavi. napisem njegovo ime, ali uvijek ispadnu ova tri iksa. prvi put ovako nesto da mi se desi i jako je cudno. cak i kad prije slanja poruke odem na preview. tada je poruka normalna, ali kad je vidim objavljenu - nije. euzubillah.

rukja01
pisem pomalo
Postovi: 10
Pridružio se: Sre Sep 19, 2012 1:09 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od rukja01 » Sre Mar 13, 2013 9:47 pm

we alejkumusselam,

amin na dove, nema veze neka budem xxx samo nek se ljudi okoriste savjetima

IzMahale
pisem pomalo
Postovi: 23
Pridružio se: Sub Feb 16, 2013 1:09 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od IzMahale » Čet Mar 14, 2013 9:13 am

xxx napisao:we alejkumusselam,

amin na dove, nema veze neka budem xxx samo nek se ljudi okoriste savjetima
i meni se juce desilo, kad sam napisala u odgovru rukja 01, automatski je stavilo, xxx, znaci ne dozvoljava oznacavanje, pa sam izostavila ovo o0. Rukja Allah vas nagradio za ovu informaciju, nadam se da ce mnogima biti od koristi, i ja imam bas ovih problema...jer je kod mene stvar zastarjela, pa...bilhajr. Nije ni cudo, kazu da 'oni' najvise vole bas naseliti covjekovo srce i mozak. ( podatak iz knjige abudusselam bali). Nadam se da ces s nama podijeliti jos puno ovako korisnih informCIJA. SELAM

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Pon Mar 25, 2013 4:06 pm

Esselamu alejkum, ljudi. :)

opet ja sa 11x...:) pominjala sam nekada da mi je to djelotvorno, pa sam napravila pauzu od 40 dana. zasto? sjetila sam se kako sam nekom prosle godine kazala da cu uciti jednu rukju, koju mi je ta osoba preporucila, 40 dana. rekoh, hajde da odrzim rijec, pa cu nastaviti po svome. pominjala sam i probleme sa mjesecnicom i... ponovili su se, doslo je do dva mjeseca pauze, sve dok nisam opet pocela sa 11x fatiha, ajetul kursij, ihlas, felek i nas. ovome sam dodala i 11x 102. ajet sure bekare jer sam i to sanjala. hvala Allahu nakon 10 dana sam dobila mjesecnicu. a mislila sam ranije da mi je hidzama pomogla u vezi sa tim jer sam citala, u jednoj od ovih knjiga cija je tematika ispravno lijecenje, da hidzama otklanja taj problem. sada sam, napokon sigurna da je ova metoda od 11x pomogla. hvala Allahu, Gospodaru svjetova.

drugo, u vezi sa snovima. Allah Dragi je dao da sve pomenute sure i ajete sanjam tako da sam bila sigurna da ce to djelovati. sjecam se sna u kojem sam sa teskocom ucila suru nas i nisam bila sigurna jesam li uspjela da je zavrsim. sada kad je ucim 11x desava se da mi nestaje glasa ili daha da nastavim, ali budem uporna i nastavim nakon krace pauze. takodjer, kad ucim suru nas obuzme me val vrucine i preznojim se. hvala Allahu kad djeluje.

kasnije cu pisati iskustvo sa bobicama, inshaAllah.

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Pon Mar 25, 2013 6:25 pm

a sada o bobicama. neko ih zove habetul afije, a neko habetul mulk ili habetul muluk.

popila sam ih 5. prvog dana jednu, ujutru, na prazan zeludac. oguli se i isjecka pa stavi u casu sa jogurtom, a sve poslije posolimo. meni su reakcije pocele nakon sat vremena otprilike. nisam bila cesto u vc-u, kako je neko upozorio. jesu izazvale proljev, ali je bilo podnosljivo. druge reakcije su bile puuuuuuuuno gore: glavobolja, bol u zelucu, stomaku i krstima, hladnoca u pojedinim dijelovima tijela, osjecaj mucniine, ali, nazalost, nisam povratila. sve to je trajalo nekoliko sati. poslije tih 4 sata otprilike sve je bilo kao i inace, bez ikakvih problema. ali, dok je trajalo skroz sam bila umrtvljena, samo lezanje i te reakcije...

jedan dan sam preskocila, zbog obaveza. nastavila sam treci dan sa drugom bobicom i reakcije su bile blage: blaga glavobolja i bol u krstima, cini mi se. sljedeci dan sam popila trecu. isto. sljedeci dan cetvrtu i isto. ali, kada sam popila petu bilo je jednako tesko kao i prvi put.

sad cekam da mi neko moj donese bobice iz saudije, inshaAllah. ovamo kod nas su skupe. u sarajevu sam nasla na jednom mjestu 10ak bobica za 25KM. zamislite to! ja sam dobila na poklon 5 od jednog ucaca rukje. ne pominjem ime jer mozda on ne bi volio da se zna zato sto bi to predstavljalo odredjenu vrstu pritiska jer bi i ostali pacijenti ocekivali isto. ali, molim Dragog Allaha da ga nagradi svakim dobrom oba svijeta.amin.

cula sam od prijateljice da ih u saudiji dijele. ima organizacija za lijecenje rukjom i oni ih dijele. bas me zanima koliko ce mi 'udijeliti'.:) a ionako sam narucila nekom da mi donese sa umre, da mi kupi, pa da vidim sta cu na kraju dobiti.a vi,koji se lijecite rukjom i citate sve ovo, ako imate koga tamo, u bilo kojoj arapskoj zemlji, iskoristite te veze i nabavite ove bobice. sigurno je puno jeftinije od ovog sto se ima u sarajevu.

sve u svemu bobice su izazvale ono sto inace izaziva ucenje rukje, ali puno brze i reakcije na bobice predstavljaju, u mom slucaju, skup svih reakcija na dosadasnje rukje. hvala Allahu pa smo putem ovog foruma saznali i za taj dragocjeni 'detalj'.

bilo bi dobro da imamo jos info o njima. da li se smiju cesto koristiti i koliko cesto. voljela bih da znam arapski jer bi tad u detalje istrazila ovu temu i prenijela. ako ima volontera, bujrum!:)

Ummah
Stari član
Postovi: 306
Pridružio se: Ned Dec 04, 2011 7:44 pm

Re: Savjeti - Samolijecenje

Post od Ummah » Pon Mar 25, 2013 6:36 pm

i jos ovo.

jutros, na sabahu, sam primijenila savjet o ucenju 18. ajeta iz sure el-enbija, sa cescim ponavljanjem dijela 'fe jedmeguhu'. uradila sam to vise puta, zastavsi kod 'fe jedmeguhu' i ponavljajuci ni sama ne znam koliko puta. uslijedila je reakcija. glava se sama pomjerila naprijed. pomjerila se toliko da sam bradom doticala dekolte i brada je sve vise pritiskivala taj dio. slicnu reakciju sam imala i na jednoj rukji.

od sada cu, inshaAllah, i ovo. moram skontati koliko puta dnevno mi je najbolje da proucim i kada, kako ne bih zaboravila i kako bih bila ustrrajna do kraja.mozda mi je najbolje da ucim pred svaki namaz jedno 4o puta. cesto klanjam uz sehvi sedzdu jer sam zaboravna, pa bi mozda to ublazilo zaborav tokom namaza, inshaAllah. pokusat cu da nadjem najbolji nacin i prenijet cu rezultate nekon nekog vremena, inshaAllah.

jos ovo. voda, koju sam cuvala u plasticnoj posudi, vise nema onako bljutav ukus i miris odkako sam je premjestila u najvecu mogucu plasticnu teglu koju sam pronasla. mislim da mi u ovoj tegli bude dvije ili dvije i po litre vode. ipak je staklo bolje od plastike. mozda nije do ambalaze, ali meni ovako vise odgovara. zdravije je.

toliko od mene za sada. selam svima.

Odgovori